ราคา
-
ยี่ห้อ
Model
Model
Specification
Socket
CPU Core / Thread
ทั้งหมด 23 รายการ | จำนวน 1 หน้า | หน้าละ 100 รายการ
| การเรียงแสดงสินค้า :
ซื้อเลย
• 6 Cores • 12 Threads • Intel UHD Graphics 750 • PCIe 4.0

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

6,310 views

ราคา

8,290.-

ซื้อเลย
• 2 Cores • 4 Threads • Intel UHD Graphics 610 • PCIe 3.0

ส่งฟรี

17,158 views

ราคา

2,090.-

ซื้อเลย
• 4 Cores • 8 Threads • Intel UHD Graphics 630 • PCIe 3.0

ส่งฟรี

38,254 views

ราคา

4,050.-

ซื้อเลย
• 8 Cores • 16 Threads • CPU Cooler Not Included • Intel UHD Graphics 750 • PCIe 4.0

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

46,042 views

ราคา

16,900.-

19,900.- -15%

ซื้อเลย
• 8 Cores • 16 Threads • CPU Cooler Not Included • Discrete Graphics Required, No Integrated Graphics • PCIe 4.0

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

32,173 views

ราคา

9,590.-

12,900.- -26%

ซื้อเลย
• 8 Cores • 16 Threads • Discrete Graphics Required, No Integrated Graphics • PCIe 4.0

ส่งฟรี

20,750 views

ราคา

10,900.-

ซื้อเลย
• 6 Cores • 12 Threads • Intel UHD Graphics 730 • PCIe 4.0

ส่งฟรี

69,462 views

ราคา

6,590.-

ซื้อเลย
• 4 Cores • 8 Threads • Discrete Graphics Required, No Integrated Graphics • PCIe 3.0

ส่งฟรี

81,412 views

ราคา

2,840.-

ซื้อเลย
• 8 Cores • 16 Threads • CPU Cooler Not Included • Discrete Graphics Required, No Integrated Graphics • PCIe 4.0

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

19,994 views

ราคา

15,900.-

19,500.- -18%

ซื้อเลย
• 8 Cores • 16 Threads • Discrete Graphics Required, No Integrated Graphics • PCIe 4.0

ส่งฟรี

17,926 views

ราคา

15,200.-

ซื้อเลย
• 8 Cores • 16 Threads • Intel UHD Graphics 750 • PCIe 4.0

ส่งฟรี

26,672 views

ราคา

15,900.-

ซื้อเลย
• 8 Cores • 16 Threads • CPU Cooler Not Included • Intel UHD Graphics 750 • PCIe 4.0

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

53,404 views

ราคา

11,400.-

13,500.- -16%

ซื้อเลย
• 6 Cores • 12 Threads • CPU Cooler Not Included • Discrete Graphics Required, No Integrated Graphics • PCIe 4.0

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

22,435 views

ราคา

9,190.-

ซื้อเลย
• 6 Cores • 12 Threads • CPU Cooler Not Included • Intel UHD Graphics 750 • PCIe 4.0

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

34,398 views

ราคา

9,590.-

ซื้อเลย
• 6 Cores • 12 Threads • Intel UHD Graphics 750 • PCIe 4.0

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

32,200 views

ราคา

7,490.-

ซื้อเลย
• 6 Cores • 12 Threads • Discrete Graphics Required, No Integrated Graphics • PCIe 4.0

ส่งฟรี

76,581 views

ราคา

5,690.-

ซื้อเลย
• 4 Cores • 8 Threads • Discrete Graphics Required, No Integrated Graphics • PCIe 3.0

ส่งฟรี

144,104 views

ราคา

2,650.-

ซื้อเลย
• 8 Cores • 16 Threads • Intel UHD Graphics 630 • CPU Cooler Is Not Included

ส่งฟรี

34,824 views

ราคา

11,000.-

ซื้อเลย
• 2 Cores • 4 Threads • Intel UHD Graphics 610 • PCIe 3.0

ส่งฟรี

44,773 views

ราคา

1,990.-

ซื้อเลย
• 6 Cores • 12 Threads • Discrete Graphics Required, No Integrated Graphics • PCIe 3.0

ส่งฟรี

224,592 views

ราคา

4,990.-

ซื้อเลย
• 4 Cores • 8 Threads • Intel UHD Graphics 630 • PCIe 3.0

ส่งฟรี

125,615 views

ราคา

3,990.-

ซื้อเลย
• 6 Cores • 12 Threads • Intel UHD Graphics 630 • PCIe 3.0

ส่งฟรี

185,701 views

ราคา

5,690.-

ซื้อเลย
• 6 Cores • 12 Thread • Intel UHD Graphics 630 • PCIe 3.0

ส่งฟรี

41,510 views

ราคา

7,290.-