ราคา
-
ยี่ห้อ
Model
Model
Specification
Socket
CPU Core / Thread
ทั้งหมด 25 รายการ | จำนวน 1 หน้า | หน้าละ 100 รายการ
| การเรียงแสดงสินค้า :
ซื้อเลย
• 6 Cores • 12 Threads • Intel UHD Graphics 750

ส่งฟรี

2,302 views

ราคา

8,490.-

ซื้อเลย
• 2 Cores • 4 Threads

ส่งฟรี

7,702 views

ราคา

2,590.-

ซื้อเลย
• 4 Cores • 8 Threads : • Intel UHD Graphics 630

ส่งฟรี

26,178 views

ราคา

4,390.-

ซื้อเลย
• 8 Cores • 16 Threads • Intel UHD Graphics 750 • CPU Cooler Not Included

ส่งฟรี

35,542 views

ราคา

20,200.-

ซื้อเลย
• 8 Cores • 16 Threads • Discrete Graphics Required, No Integrated Graphics • CPU Cooler Not Included

ส่งฟรี

24,825 views

ราคา

12,900.-

ซื้อเลย
• 8 Cores • 16 Threads • Discrete Graphics Required, No Integrated Graphics

ส่งฟรี

14,473 views

ราคา

11,400.-

ซื้อเลย
• 6 Cores • 12 Threads • Intel UHD Graphics 730

ส่งฟรี

51,202 views

ราคา

6,750.-

ซื้อเลย
• 4 Cores • 8 Threads • Discrete Graphics Required, No Integrated Graphics

ส่งฟรี

60,135 views

ราคา

3,290.-

ซื้อเลย
• 8 Cores • 16 Threads • Discrete Graphics Required, No Integrated Graphics • CPU Cooler Not Included

ส่งฟรี

14,978 views

ราคา

19,500.-

ซื้อเลย
• 8 Cores • 16 Threads • Discrete Graphics Required, No Integrated Graphics

ส่งฟรี

13,966 views

ราคา

15,500.-

ซื้อเลย
• 8 Cores • 16 Threads • Intel UHD Graphics 750

ส่งฟรี

20,843 views

ราคา

16,300.-

ซื้อเลย
• 8 Cores • 16 Threads • Intel UHD Graphics 750 • CPU Cooler Not Included

ส่งฟรี

42,561 views

ราคา

13,900.-

ซื้อเลย
• 6 Cores • 12 Threads • Discrete Graphics Required, No Integrated Graphics • CPU Cooler Not Included

ส่งฟรี

16,759 views

ราคา

9,190.-

ซื้อเลย
• 6 Cores • 12 Threads • Intel UHD Graphics 750 • CPU Cooler Not Included

ส่งฟรี

27,175 views

ราคา

9,790.-

ซื้อเลย
• 6 Cores • 12 Threads • Intel UHD Graphics 750

ส่งฟรี

25,876 views

ราคา

7,790.-

ซื้อเลย
• 6 Cores • 12 Threads • Discrete Graphics Required, No Integrated Graphics.

ส่งฟรี

54,991 views

ราคา

6,490.-

ซื้อเลย
• 4 Cores • 8 Threads • Discrete Graphics Required, No Integrated Graphics.

ส่งฟรี

112,760 views

ราคา

3,190.-

ซื้อเลย
• 8 Cores • 16 Threads • Discrete Graphics Required, No Integrated Graphics. • CPU Cooler Is Not Included

ส่งฟรี

50,257 views

ราคา

11,500.-

ซื้อเลย
• 8 Cores • 16 Threads • Discrete Graphics Required, No Integrated Graphics.

ส่งฟรี

48,301 views

ราคา

9,990.-

ซื้อเลย
• 10 Cores • 20 Threads • Discrete Graphics Required, No Integrated Graphics.

ส่งฟรี

27,839 views

ราคา

13,500.-

ซื้อเลย
• 6 Cores • 12 Threads • Discrete Graphics Required, No Integrated Graphics.

ส่งฟรี

187,486 views

ราคา

5,090.-

ซื้อเลย
• 4 Cores • 8 Threads • Intel UHD Graphics 630

ส่งฟรี

109,048 views

ราคา

4,590.-

ซื้อเลย
• 6 Cores • 12 Threads • Intel UHD Graphics 630

ส่งฟรี

165,975 views

ราคา

5,890.-

ซื้อเลย
• 6 Cores • 12 Thread • Intel UHD Graphics 630

ส่งฟรี

35,726 views

ราคา

7,490.-

ซื้อเลย
CORES : 8 THREADS : 16

ส่งฟรี

64,281 views

ราคา

11,900.-