ราคา
-
ยี่ห้อ
Model
Model
Specification
Socket
CPU Core / Thread
ทั้งหมด 14 รายการ | จำนวน 1 หน้า | หน้าละ 100 รายการ
| การเรียงแสดงสินค้า :
ซื้อเลย
CORES : 8 THREADS : 16 / INTEL UHD GRAPHICS 750 / CPU COOLER NOT INCLUDED

ส่งฟรี

25,119 views

ราคา

23,500.-

ซื้อเลย
CORES : 8 THREADS : 16 / DISCRETE GRAPHICS REQUIRED, NO INTEGRATED GRAPHICS / CPU COOLER NOT INCLUDED

ส่งฟรี

18,252 views

ราคา

14,500.-

ซื้อเลย
CORES : 8 THREADS : 16 / DISCRETE GRAPHICS REQUIRED, NO INTEGRATED GRAPHICS

ส่งฟรี

7,216 views

ราคา

13,500.-

ซื้อเลย
CORES : 8 THREADS : 16 / DISCRETE GRAPHICS REQUIRED, NO INTEGRATED GRAPHICS / CPU COOLER NOT INCLUDED

ส่งฟรี

11,033 views

ราคา

22,900.-

ซื้อเลย
CORES : 8 THREADS : 16 / DISCRETE GRAPHICS REQUIRED, NO INTEGRATED GRAPHICS

ส่งฟรี

10,387 views

ราคา

18,400.-

ซื้อเลย
CORES : 8 THREADS : 16 / INTEL UHD GRAPHICS 750

ส่งฟรี

15,951 views

ราคา

16,900.-

ซื้อเลย
CORES : 8 THREADS : 16 / INTEL UHD GRAPHICS 750 / CPU COOLER NOT INCLUDED

ส่งฟรี

32,876 views

ราคา

15,500.-

ซื้อเลย
CORES : 8 THREADS : 16 / INTEL UHD GRAPHICS 750

ส่งฟรี

13,309 views

ราคา

14,500.-

ซื้อเลย
CORES : 6 THREADS : 12 / DISCRETE GRAPHICS REQUIRED, NO INTEGRATED GRAPHICS / CPU COOLER NOT INCLUDED

ส่งฟรี

12,627 views

ราคา

9,900.-

ซื้อเลย
CORES : 6 THREADS : 12 / CPU COOLER NOT INCLUDED

ส่งฟรี

19,769 views

ราคา

10,900.-

ซื้อเลย
CORES : 6 THREADS : 12 / INTEL UHD GRAPHICS 750

ส่งฟรี

17,740 views

ราคา

8,890.-

ซื้อเลย
CORES : 8 THREADS : 16 / CPU COOLER IS NOT INCLUDED

ส่งฟรี

26,017 views

ราคา

13,200.-

ซื้อเลย
CORES : 2 THREADS : 4

ส่งฟรี

33,308 views

ราคา

2,490.-

ซื้อเลย
CORES : 8 THREADS : 16 / DISCRETE GRAPHICS REQUIRED, NO INTEGRATED GRAPHICS

ส่งฟรี

41,567 views

ราคา

11,800.-