ราคา
-
ยี่ห้อ
Model
Model
Specification
Socket
CPU Core / Thread
ทั้งหมด 18 รายการ | จำนวน 1 หน้า | หน้าละ 100 รายการ
| การเรียงแสดงสินค้า :
ซื้อเลย
• 16 (8P+8E) Cores • 24 Threads • Intel UHD Graphics 770 • CPU Cooler Not Included

ส่งฟรี

8,009 views

ราคา

29,900.-

ซื้อเลย
• 2 Cores • 4 Threads • Intel UHD Graphics 710

ส่งฟรี

3,846 views

ราคา

2,790.-

ซื้อเลย
• 16 (8P+8E) Cores • 24 Threads • Discrete Graphics Required, No Integrated Graphics

ส่งฟรี

3,170 views

ราคา

18,900.-

ซื้อเลย
• 2 Cores • Intel UHD Graphics 710

ส่งฟรี

6,580 views

ราคา

2,050.-

ซื้อเลย
• 12 (8P+4E) Cores • 20 Threads • Intel UHD Graphics 770

ส่งฟรี

14,236 views

ราคา

13,900.-

ซื้อเลย
• 16 (8P+8E) Cores • 24 Threads • Intel UHD Graphics 770

ส่งฟรี

5,623 views

ราคา

20,900.-

ซื้อเลย
• 12 (8P+4E) Cores • 20 Threads • Discrete Graphics Required, No Integrated Graphics

ส่งฟรี

23,971 views

ราคา

12,500.-

ซื้อเลย
• 6 (6P) Cores • 12 Threads • Intel UHD Graphics 770

ส่งฟรี

17,262 views

ราคา

9,100.-

ซื้อเลย
• 6 (6P) Cores • 12 Threads • Intel UHD Graphics 770

ส่งฟรี

16,777 views

ราคา

8,140.-

ซื้อเลย
• 6 (6P) Cores • 12 Threads • Intel UHD Graphics 730

ส่งฟรี

35,297 views

ราคา

7,790.-

ซื้อเลย
• 6 (6P) Cores • 12 Threads • Discrete Graphics Required, No Integrated Graphics

ส่งฟรี

58,802 views

ราคา

6,690.-

ซื้อเลย
• 4 (4P) Cores • 8 Threads • Discrete Graphics Required, No Integrated Graphics

ส่งฟรี

69,643 views

ราคา

3,990.-

ซื้อเลย
• 10 (6P+4E) Cores • 16 Threads • Discrete Graphics Required, No Integrated Graphics • CPU Cooler Not Included

ส่งฟรี

30,003 views

ราคา

10,400.-

ซื้อเลย
• 16 (8P+8E) Cores • 24 Threads • Discrete Graphics Required, No Integrated Graphics • CPU Cooler Not Included

ส่งฟรี

14,643 views

ราคา

22,900.-

ซื้อเลย
• 16 (8P+8E) Cores • 24 Threads • Intel UHD Graphics 770 • CPU Cooler Not Included

ส่งฟรี

36,332 views

ราคา

23,800.-

ซื้อเลย
• 12 (8P+4E) Cores • 20 Threads • Discrete Graphics Required, No Integrated Graphics • CPU Cooler Not Included

ส่งฟรี

23,612 views

ราคา

15,400.-

ซื้อเลย
• 12 (8P+4E) Cores • 20 Threads • Intel UHD Graphics 770 • CPU Cooler Not Included

ส่งฟรี

32,647 views

ราคา

16,900.-

ซื้อเลย
• 10 (6P+4E) Cores • 16 Threads • Intel UHD Graphics 770 • CPU Cooler Not Included

ส่งฟรี

70,285 views

ราคา

11,800.-