ทั้งหมด 224 รายการ | จำนวน 3 หน้า | หน้าละ 100 รายการ
| การเรียงแสดงสินค้า :
ซื้อเลย
• Red Switch (Linear) • RGB • English / Thai Keycap • ANSI • Wired (Detachable USB-C to USB-A) • 2.4GHz Wireless (USB Receiver Included) • Bluetooth • Hot Swappable (5 pin)

ส่งฟรี

275 views

1,990.-

ซื้อเลย
• Blue Switch (Clicky) • RGB • English / Thai Keycap • ANSI • Wired (Detachable USB-C to USB-A) • 2.4GHz Wireless (USB Receiver Included) • Bluetooth • Hot Swappable (5 pin)

ส่งฟรี

238 views

1,990.-

ซื้อเลย
• Red Switch (Linear) • RGB • English / Thai Keycap • ANSI • Wired (Detachable USB-C to USB-A) • 2.4GHz Wireless (USB Receiver Included) • Bluetooth • Hot Swappable (5 pin)

ส่งฟรี

358 views

1,990.-

ซื้อเลย
• Blue Switch (Clicky) • RGB • English / Thai Keycap • ANSI • Wired (Detachable USB-C to USB-A) • 2.4GHz Wireless (USB Receiver Included) • Bluetooth • Hot Swappable (5 pin)

ส่งฟรี

242 views

1,990.-

ซื้อเลย
• Red Switch (Linear) • RGB • English / Thai Keycap • ANSI • Wired (Detachable USB-C to USB-A) • 2.4GHz Wireless (USB Receiver Included) • Bluetooth 5.0 • Hot Swappable (5 pin)

ส่งฟรี

225 views

1,390.-

ซื้อเลย
• Blue Switch (Clicky) • RGB • English / Thai Keycap • ANSI • Wired (Detachable USB-C to USB-A) • 2.4GHz Wireless (USB Receiver Included) • Bluetooth 5.0 • Hot Swappable (5 pin)

ส่งฟรี

232 views

1,390.-

ซื้อเลย
• Low Profile Red Switch (Linear) • RGB • English Keycap • ANSI • Wired (Detachable USB-C to USB-A) • 2.4GHz Wireless (USB Receiver Included) • Bluetooth 5.0

ส่งฟรี

341 views

2,250.-

ซื้อเลย
• Brown Optical Switch (Tactile) • RGB • English / Thai Keycap • ANSI • Wired (Non-Detachable USB-A)

ส่งฟรี

299 views

1,490.-

ซื้อเลย
• Red Optical Switch (Linear) • RGB • English / Thai Keycap • ANSI • Wired (Non-Detachable USB-A)

ส่งฟรี

235 views

1,490.-

ซื้อเลย
• Blue Optical Switch (Clicky) • RGB • English / Thai Keycap • ANSI • Wired (Non-Detachable USB-A)

ส่งฟรี

248 views

1,490.-

ซื้อเลย
• Rubber Dome • LED • English / Thai Keycap • ISO • Wired (Non-Detachable USB-A)

340 views

490.-

ซื้อเลย
• Rubber Dome • LED • English / Thai Keycap • ISO • Wired (Non-Detachable USB-A)

274 views

490.-

ซื้อเลย
• Red Switch (Linear) • Mini RGB • English / Thai Keycap • ANSI • Wired (Detachable USB-C to USB-A)

ส่งฟรี

486 views

749.-

ซื้อเลย
• Red Switch (Linear) • Mini RGB • English / Thai Keycap • ANSI • Wired (Detachable USB-C to USB-A)

ส่งฟรี

504 views

749.-

ซื้อเลย
• Rubber Dome • RGB LED • English Keycap • ANSI • Wired (Non-Detachable USB-A)

ส่งฟรี

659 views

590.-

ซื้อเลย
• Rubber Dome • RGB LED • English Keycap • ANSI • Wired (Non-Detachable USB-A)

ส่งฟรี

672 views

590.-

ซื้อเลย
• Red Switch • English/Thai Keycap • Wired USB (Detachable USB-C to USB-A) • 2.4GHz Wireless • Bluetooth 3.0/5.0

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

516 views

1,890.-  -31%

1,299.-

ลดทันที   591.-

ซื้อเลย
• Blue Switch 87 คีย์ มาพร้อม HOTSWAP • Music Rhythm RGB Light 10 Mode • English Keycap • Wired USB (Detachable USB-C to USB-A) • 2.4GHz Wireless • Bluetooth

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

747 views

2,590.-  -17%

2,149.-

ลดทันที   441.-

ซื้อเลย
• Red Switch (Linear) • RGB • English / Thai Keycap • ISO • Wired (Non-Detachable USB-A) • Hot Swappable (3 pin)

ส่งฟรี

658 views

890.-

ซื้อเลย
• Blue Switch (Clicky) • RGB • English / Thai Keycap • ISO • Wired (Non-Detachable USB-A) • Hot Swappable (3 pin)

ส่งฟรี

529 views

890.-

ซื้อเลย
• Red Switch (Linear) • RGB • English / Thai Keycap • ISO • Wired (Non-Detachable USB-A) • Hot Swappable (3 pin)

ส่งฟรี

532 views

890.-

ซื้อเลย
• Blue Switch (Clicky) • RGB • English / Thai Keycap • ISO • Wired (Non-Detachable USB-A) • Hot Swappable (3 pin)

ส่งฟรี

469 views

890.-

ซื้อเลย
• Gateron Jupiter Brown Switch (Tactile) • QMK / VIA • RGB • English / Thai Keycap • ANSI • Wired (Detachable USB-C to USB-C with USB-A Adapter) • 2.4GHz Wireless (USB Receiver Included) • Bluetooth 5.1 • Hot Swappable (3 or 5 pin)

ส่งฟรี

409 views

8,390.-

ซื้อเลย
• Gateron Jupiter Red Switch (Linear) • QMK / VIA • RGB • English / Thai Keycap • ANSI • Wired (Detachable USB-C to USB-C with USB-A Adapter) • 2.4GHz Wireless (USB Receiver Included) • Bluetooth 5.1 • Hot Swappable (3 or 5 pin)

ส่งฟรี

470 views

8,390.-

ซื้อเลย
• Gateron Jupiter Brown Switch (Tactile) • QMK / VIA • RGB • English / Thai Keycap • ANSI • Wired (Detachable USB-C to USB-C with USB-A Adapter) • 2.4GHz Wireless (USB Receiver Included) • Bluetooth 5.1 • Hot Swappable (3 or 5 pin)

ส่งฟรี

429 views

8,390.-

ซื้อเลย
• Blue Switch (Clicky) • RGB • English / Thai Keycap • ANSI • Wired (Detachable USB-C to USB-A) • 2.4GHz Wireless (USB Receiver Included) • Bluetooth • Hot Swappable

ส่งฟรี

886 views

1,390.-

ซื้อเลย
• Red Switch (Linear) • Mini RGB • English / Thai Keycap • ANSI • Wired (Detachable USB-C to USB-A)

ส่งฟรี

1,195 views

749.-

ซื้อเลย
• Logitech GX Brown Switch (Tactile) • Lightsync RGB • English / Thai Keycap • ANSI • Wired (Detachable USB-C to USB-A) • 2.4GHz Wireless (USB Receiver Included) • Bluetooth

ส่งฟรี

908 views

6,590.-

ซื้อเลย
• Logitech GX Brown Switch (Tactile) • Lightsync RGB • English / Thai Keycap • ANSI • Wired (Detachable USB-C to USB-A) • 2.4GHz Wireless (USB Receiver Included) • Bluetooth

ส่งฟรี

788 views

6,590.-

ซื้อเลย
• Logitech GX Brown Switch (Tactile) • Lightsync RGB • English / Thai Keycap • ANSI • Wired (Detachable USB-C to USB-A) • 2.4GHz Wireless (USB Receiver Included) • Bluetooth

ส่งฟรี

1,127 views

6,590.-

ซื้อเลย
• Red Switch (Linear) • Mini RGB • English / Thai Keycap • ANSI • Wired (Detachable USB-C to USB-A)

ส่งฟรี

1,434 views

749.-

ซื้อเลย
• Blue Switch (Clicky) • Mini RGB • English / Thai Keycap • ANSI • Wired (Detachable USB-C to USB-A)

ส่งฟรี

1,061 views

590.-

ซื้อเลย
• Switch : Kailh Blue • Lighting : RGB • Keycap Font : English • Connectivity : USB 2.0

ส่งฟรี

1,250 views

2,590.-

ซื้อเลย
• Gateron Low Profile Blue Switch (Clicky) • QMK / VIA • RGB • English / Thai Keycap • ANSI • Wired (Detachable USB-C to USB-A) • 2.4GHz Wireless (USB Receiver Included) • Bluetooth 5.1 • Hot Swappable

ส่งฟรี

813 views

4,990.-

ซื้อเลย
• Gateron Jupiter Red Switch (Linear) • QMK / VIA • RGB • English / Thai Keycap • ANSI • Wired (Detachable USB-C to USB-A) • 2.4GHz Wireless (USB Receiver Included) • Bluetooth • Hot Swappable

ส่งฟรี

802 views

4,490.-

ซื้อเลย
• Gateron Jupiter Brown Switch (Tactile) • QMK / VIA • RGB • English / Thai Keycap • ANSI • Wired (Detachable USB-C to USB-A) • 2.4GHz Wireless (USB Receiver Included) • Bluetooth 5.1 • Hot Swappable

ส่งฟรี

814 views

4,290.-

ซื้อเลย
• Gateron Jupiter Red Switch (Linear) • QMK / VIA • RGB • English / Thai Keycap • ANSI • Wired (Detachable USB-C to USB-A) • 2.4GHz Wireless (USB Receiver Included) • Bluetooth 5.1 • Hot Swappable

ส่งฟรี

755 views

4,290.-

ซื้อเลย
• Blue Switch (Clicky) • English / Thai Keycap • 104 Keys • Wired (USB-A)

ส่งฟรี

1,054 views

1,075.-

ซื้อเลย
• Blue Switch (Clicky) • English / Thai Keycap • 104 Keys • Wired (USB-A)

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

970 views

1,075.-  -35%

700.-

ลดทันที   375.-

ซื้อเลย
• Red Switch (Linear) • Mini RGB • English / Thai Keycap • ANSI • Wired (Detachable USB-C to USB-A)

ส่งฟรี

1,723 views

749.-

ซื้อเลย
• Blue Switch (Clicky) • Mini RGB • English / Thai Keycap • ANSI • Wired (Detachable USB-C to USB-A)

ส่งฟรี

1,216 views

749.-

ซื้อเลย
• Red Switch (Linear) • Mini RGB • English / Thai Keycap • ANSI • Wired (Detachable USB-C to USB-A)

ส่งฟรี

1,440 views

749.-

ซื้อเลย
• Blue Switch (Clicky) • Mini RGB • English / Thai Keycap • ANSI • Wired (Detachable USB-C to USB-A)

ส่งฟรี

1,214 views

749.-

ซื้อเลย
• Blue Switch (Clicky) • Mini RGB • English / Thai Keycap • ANSI • Wired (Detachable USB-C to USB-A)

ส่งฟรี

1,431 views

749.-

ซื้อเลย
• Red Switch (Linear) • RGB • English / Thai Keycap • ANSI • Wired (Detachable USB-C to USB-A)

ส่งฟรี

1,259 views

1,490.-

ซื้อเลย
• Blue Switch (Clicky) • RGB • English / Thai Keycap • ANSI • Wired (Detachable USB-C to USB-A)

ส่งฟรี

1,070 views

1,490.-

ซื้อเลย
• Red Switch (Linear) • RGB • English / Thai Keycap • ANSI • Wired (Detachable USB-C to USB-A)

ส่งฟรี

1,237 views

1,490.-

ซื้อเลย
• Blue Switch (Clicky) • RGB • English / Thai Keycap • ANSI • Wired (Detachable USB-C to USB-A)

ส่งฟรี

1,099 views

1,490.-

ซื้อเลย
• Red Switch (Linear) • Gradient RGB • English / Thai Keycap • ANSI • Wired (Non-Detachable USB-A)

ส่งฟรี

1,212 views

1,490.-

ซื้อเลย
• Blue Switch (Clicky) • Gradient RGB • English / Thai Keycap • ANSI • Wired (Non-Detachable USB-A)

ส่งฟรี

1,085 views

1,490.-

ซื้อเลย
• Red Switch (Linear) • Gradient RGB • English / Thai Keycap • ANSI • Wired (Non-Detachable USB-A)

ส่งฟรี

1,054 views

1,490.-

ซื้อเลย
• Blue Switch (Clicky) • Gradient RGB • English / Thai Keycap • ANSI • Wired (Non-Detachable USB-A)

ส่งฟรี

1,485 views

1,490.-

ซื้อเลย
• Membrane • Rainbow LED • English / Thai Keycap • ANSI • Wired (Non-Detachable USB-A)

1,967 views

450.-

ซื้อเลย
• Brown Switch (Tactile) • Rainbow LED Light 19 Unique Mode • English / Thai Keycap • Wired (Detachable USB-C to USB-A) • 61 Keys

ส่งฟรี

1,717 views

690.-

ซื้อเลย
• Membrane • Rainbow LED • English / Thai • USB 2.0 Type-A

1,444 views

450.-

ซื้อเลย
• Membrane • Rainbow LED • English / Thai • USB 2.0 Type-A

1,799 views

450.-

ซื้อเลย
• Rubber Dome • RGB • English / Thai Keycap • ANSI • Wired (Non-Detachable USB-A)

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

2,727 views

1,390.-  -29%

990.-

ลดทันที   400.-

ซื้อเลย
• Razer Analog Optical Switch Gen-2 (Linear) • Chroma RGB • English Keycap • ANSI • Wired (Detachable USB-C to USB-A)

ส่งฟรี

1,772 views

6,990.-

ซื้อเลย
• Razer Analog Optical Switch Gen-2 (Linear) • Chroma RGB • English Keycap • ANSI • Wired (Detachable USB-C to USB-A)

ส่งฟรี

1,992 views

7,990.-

ซื้อเลย
• Razer Analog Optical Switch Gen-2 (Linear) • Chroma RGB • English Keycap • ANSI • Wired (Detachable USB-C to USB-A)

ส่งฟรี

1,823 views

8,990.-

ซื้อเลย
• Brown Optical Switch (Tactile) • RGB • English / Thai Keycap • ANSI • Wired (Non-Detachable USB-A)

ส่งฟรี

1,405 views

1,390.-

ซื้อเลย
• Red Optical Switch (Linear) • RGB • English / Thai Keycap • ANSI • Wired (Non-Detachable USB-A)

ส่งฟรี

1,213 views

1,390.-

ซื้อเลย
• Blue Optical Switch (Clicky) • RGB • English / Thai Keycap • ANSI • Wired (Non-Detachable USB-A)

ส่งฟรี

1,254 views

1,390.-

ซื้อเลย
• Brown Optical Switch (Tactile) • RGB • English / Thai Keycap • ANSI • Wired (Non-Detachable USB-A)

ส่งฟรี

1,296 views

1,390.-

ซื้อเลย
• Red Optical Switch (Linear) • RGB • English / Thai Keycap • ANSI • Wired (Non-Detachable USB-A)

ส่งฟรี

1,184 views

1,390.-

ซื้อเลย
• Blue Optical Switch (Clicky) • RGB • English / Thai Keycap • ANSI • Wired (Non-Detachable USB-A)

ส่งฟรี

1,171 views

1,390.-

ซื้อเลย
• Brown Optical Switch (Tactile) • RGB • English / Thai Keycap • ANSI • Wired (Detachable USB-C to USB-A) • 2.4GHz Wireless (USB Receiver Included) • Bluetooth 5.3

ส่งฟรี

1,523 views

1,990.-

ซื้อเลย
• Red Optical Switch (Linear) • RGB • English / Thai Keycap • ANSI • Wired (Detachable USB-C to USB-A) • 2.4GHz Wireless (USB Receiver Included) • Bluetooth 5.3

ส่งฟรี

1,216 views

1,990.-

ซื้อเลย
• Blue Optical Switch (Clicky) • RGB • English / Thai Keycap • ANSI • Wired (Detachable USB-C to USB-A) • 2.4GHz Wireless (USB Receiver Included) • Bluetooth 5.3

ส่งฟรี

1,444 views

1,990.-

ซื้อเลย
• Brown Optical Switch (Tactile) • RGB • English / Thai Keycap • ANSI • Wired (Detachable USB-C to USB-A) • 2.4GHz Wireless (USB Receiver Included) • Bluetooth 5.3

ส่งฟรี

1,375 views

1,990.-

ซื้อเลย
• Red Optical Switch (Linear) • RGB • English / Thai Keycap • ANSI • Wired (Detachable USB-C to USB-A) • 2.4GHz Wireless (USB Receiver Included) • Bluetooth 5.3

ส่งฟรี

1,188 views

1,990.-

ซื้อเลย
• Blue Optical Switch (Clicky) • RGB • English / Thai Keycap • ANSI • Wired (Detachable USB-C to USB-A) • 2.4GHz Wireless (USB Receiver Included) • Bluetooth 5.3

ส่งฟรี

1,233 views

1,990.-

ซื้อเลย
• Red Switch (Linear) • RGB • English / Thai Keycap • ANSI • Wired (Detachable USB-C to USB-A) • Hot Swappable

ส่งฟรี

1,872 views

1,690.-

ซื้อเลย
• Blue Switch (Clicky) • RGB • English / Thai Keycap • ANSI • Wired (Detachable USB-C to USB-A) • Hot Swappable

ส่งฟรี

1,891 views

1,690.-

ซื้อเลย
• Corsair MLX Red Switch (Linear) • RGB LED • English / Thai Keycap • ANSI • Wired (Non-Detachable USB-A)

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

4,233 views

3,590.-  -31%

2,490.-

ลดทันที   1,100.-

ซื้อเลย
• Switch : Blue Switch • Lighting : RGB • Keycap Font : English • Connectivity : USB

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

1,637 views

3,590.-  -14%

3,090.-

ลดทันที   500.-

ซื้อเลย
• Switch : Red Switch • Lighting : RGB • Keycap Font : English • Connectivity : USB

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

1,655 views

3,590.-  -14%

3,090.-

ลดทันที   500.-

ซื้อเลย
• Switch : Brown Switch • Lighting : RGB • Keycap Font : English • Connectivity : USB

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

1,533 views

3,590.-  -14%

3,090.-

ลดทันที   500.-

ซื้อเลย
• Switch : Blue Switch • Lighting : RGB • Keycap Font : English • Connectivity : USB

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

1,620 views

4,190.-  -12%

3,690.-

ลดทันที   500.-

ซื้อเลย
• Switch : Red Switch • Lighting : RGB • Keycap Font : English • Connectivity : USB

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

1,728 views

4,190.-  -12%

3,690.-

ลดทันที   500.-

ซื้อเลย
• Switch : Brown Switch • Lighting : RGB • Keycap Font : English • Connectivity : USB

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

1,712 views

4,190.-  -12%

3,690.-

ลดทันที   500.-

ซื้อเลย
• Redragon Crystal Switch (Linear) • RGB LED • English Keycap • ANSI • Wired (Detachable USB-C to USB-C with USB-A Adapter) • 2.4GHz Wireless (USB Receiver Included) • Bluetooth • Hot Swappable

ส่งฟรี

2,268 views

2,390.-

ซื้อเลย
• ROG RX Red Optical Switch (Linear) • Aura Sync RGB • English / Thai Keycap • ANSI • Wired (Detachable USB-C to USB-A) • NOT Compatible with MX Style Stem (+) Keycaps

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

5,020 views

4,590.-  -24%

3,490.-

ลดทันที   1,100.-

ซื้อเลย
• ROG RX Blue Optical Switch (Clicky) • Aura Sync RGB • English / Thai Keycap • ANSI • Wired (Detachable USB-C to USB-A) • NOT Compatible with MX Style Stem (+) Keycaps

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

5,379 views

4,590.-  -24%

3,490.-

ลดทันที   1,100.-

ซื้อเลย
• Blue Switch (Clicky) • Mini RGB • English / Thai Keycap • ANSI • Wired (Detachable USB-C to USB-A)

ส่งฟรี

2,447 views

590.-

ซื้อเลย
• Razer Clicky Low-profile Optical Switch (Purple) • Razer Chroma RGB • English Keycap • ANSI • Wired (Detachable USB-C to USB-A) • Razer HyperSpeed Wireless (USB Receiver Included) • Bluetooth

ส่งฟรี

3,823 views

6,690.-

ซื้อเลย
• Blue Switch 87 คีย์ มาพร้อม HOTSWAP • Music Rhythm RGB Light 10 Mode • English Keycap • Wired USB (Detachable USB-C to USB-A) • 2.4GHz Wireless • Bluetooth

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

1,534 views

2,590.-  -17%

2,149.-

ลดทันที   441.-

ซื้อเลย
• Red Switch • English/Thai Keycap • Wired USB (Detachable USB-C to USB-A) • 2.4GHz Wireless • Bluetooth 3.0/5.0

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

1,562 views

1,890.-  -21%

1,490.-

ลดทันที   400.-

ซื้อเลย
• Outemu Blue Switch (Clicky) • RGB LED • English / Thai Keycap • ANSI • Wired (Detachable USB-C to USB-A) • 2.4GHz Wireless (USB Receiver Included) • Bluetooth 5.0 • Hot Swappable

ส่งฟรี

4,243 views

1,590.-

ซื้อเลย
• Logitech GX Brown Switch (Tactile) • Lightsync RGB • English Keycap • ANSI • Wired (Detachable USB-C to USB-A) • Lightspeed Wireless (USB Receiver Included) • Bluetooth

ส่งฟรี

4,637 views

6,590.-

ซื้อเลย
• Razer Orange Switch (Tactile) • Razer Chroma RGB • English Keycap • ANSI • Wired (Detachable USB-C to USB-A) • Hot Swappable

ส่งฟรี

3,915 views

6,990.-

ซื้อเลย
• Blue Switch (Clicky) • RGB LED • English / Thai Keycap • ISO • Wired (Non-Detachable USB-A) • Hot Swappable (3 Pin Switch)

ส่งฟรี

3,808 views

1,290.-

ซื้อเลย
• Blue Switch (Clicky) • RGB LED • English / Thai Keycap • ISO • Wired (Non-Detachable USB-A) • Hot Swappable (3 Pin Switch)

ส่งฟรี

1,928 views

1,190.-

ซื้อเลย
• Red Switch (Linear) • RGB LED • English / Thai Keycap • ISO • Wired (Non-Detachable USB-A) • Hot Swappable (3 Pin Switch)

ส่งฟรี

3,927 views

1,290.-

ซื้อเลย
• Red Switch (Linear) • RGB LED • English / Thai Keycap • ISO • Wired (Non-Detachable USB-A) • Hot Swappable (3 Pin Switch)

ส่งฟรี

3,437 views

990.-

ซื้อเลย
• Logitech GX Brown Switch (Tactile) • Lightsync RGB • English / Thai Keycap • ANSI • Wired (Detachable USB-C to USB-A) • Lightspeed Wireless (USB Receiver Included) • Bluetooth

ส่งฟรี

8,274 views

6,490.-

ซื้อเลย
• Outemu Red Switch (Linear) • Mini RGB (Rainbow LED) • English / Thai Keycap • ANSI • Wired (Detachable USB-C to USB-A) • Hot Swappable

ส่งฟรี

3,881 views

549.-

ซื้อเลย
• Outemu Blue Switch (Clicky) • Mini RGB (Rainbow LED) • English / Thai Keycap • ANSI • Wired (Detachable USB-C to USB-A) • Hot Swappable

ส่งฟรี

3,258 views

549.-

ซื้อเลย
• Razer Green Switch (Clicky) • Razer Chroma RGB • English / Thai Keycap • ANSI • Wired (Non-Detachable USB-A)

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

4,778 views

4,690.-  -15%

3,990.-

ลดทันที   700.-

ซื้อเลย
• Razer Orange Switch (Tactile) • Razer Chroma RGB • English Keycap • ANSI • Wired (Detachable USB-C to USB-A) • Hot Swappable

ส่งฟรี

5,372 views

6,990.-