ทั้งหมด 15 รายการ | จำนวน 1 หน้า | หน้าละ 100 รายการ
| การเรียงแสดงสินค้า :
ซื้อเลย
• 32GB (32GBx1) • DDR5 • 5200MHz • CL40 • Intel XMP • KF552C40BBA-32

ส่งฟรี

461 views

4,220.-

ซื้อเลย
• 16GB (8GBx2) • DDR5 • 5200MHz • CL40 • Intel XMP • AH5U16G52C52RMBAA-2

ส่งฟรี

987 views

2,290.-

ซื้อเลย
• 32GB (16GBx2) • DDR5 • 5200MHz • CL40 • Intel XMP • AH5U32G52C522MBAA-2

ส่งฟรี

804 views

4,190.-

ซื้อเลย
• 192GB (48GBx4) • DDR5 • 5200MHz • CL38 • Intel XMP • CMK192GX5M4B5200C38

ส่งฟรี

3,499 views

29,900.-

ซื้อเลย
• 16GB (8GBx2) • DDR5 • 5200MHz • CL40 • Intel XMP • CMK16GX5M2B5200C40

ส่งฟรี

10,152 views

2,590.-

ซื้อเลย
• 32GB (16GBx2) • DDR5 • 5200MHz • CL40 • KF552C40BWK2-32

ส่งฟรี

6,159 views

4,290.-

ซื้อเลย
• 32GB (16GBx2) • DDR5 • 5200MHz • CL40 • KF552C40BWAK2-32

ส่งฟรี

6,901 views

4,790.-

ซื้อเลย
• 16GB (16GBx1) • DDR5 • 5200MHz • CL36 • KF552C36BBEA-16

ส่งฟรี

7,633 views

2,790.-

ซื้อเลย
• 32GB (16GBx2) • DDR5 • 5200MHz • CL36 • KF552C36BBEAK2-32

ส่งฟรี

7,219 views

5,490.-

ซื้อเลย
• 32GB (16GBx2) • DDR5 • 5200MHz • CL40 • KF552C40BBAK2-32

ส่งฟรี

22,196 views

4,490.-

ซื้อเลย
• 16GB (8GBx2) • DDR5 • 5200MHz • CL40 • KF552C40BBAK2-16

ส่งฟรี

24,500 views

2,790.-

ซื้อเลย
• 16GB (8GBx2) • DDR5 • 5200MHz • KF552C40BBK2-16

ส่งฟรี

20,748 views

2,450.-

ซื้อเลย
• 32GB (16GBx2) • DDR5 • 5200MHz • AH5U32G52C502MBAA

ส่งฟรี

10,364 views

6,990.-

ซื้อเลย
• 32GB (16GBx2) • DDR5 • 5200MHz • CL40 • Intel XMP • CMK32GX5M2B5200C40

ส่งฟรี

22,815 views

4,090.-

ซื้อเลย
• 32GB (16GBx2) • DDR5 • 5200 MHz • KF552C40BBK2-32

ส่งฟรี

50,585 views

3,990.-