ทั้งหมด 130 รายการ | จำนวน 2 หน้า | หน้าละ 100 รายการ
| การเรียงแสดงสินค้า :
ซื้อเลย
• 1TB • Up to 7,300 MB/s Read Speed • Up to 6,000 MB/s Write Speed • Due to SSD Height, This SSD May Not Suitable for Laptop

ส่งฟรี

1,089 views

ราคา

8,990.-

ซื้อเลย
• 500GB • Up to 7,000 MB/s Read Speed • Up to 3,000 MB/s Write Speed • Due to SSD Height, This SSD May Not Suitable for Laptop

ส่งฟรี

473 views

ราคา

5,890.-

ซื้อเลย
• 2TB • Up to 2,400 MB/s Read Speed • Up to 1,800 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

565 views

ราคา

7,490.-

ซื้อเลย
• 1TB • Up to 3,200 MB/s Read Speed • Up to 2,500 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

2,573 views

ราคา

3,490.-

ซื้อเลย
• 500GB • Up to 5,000 MB/s Read Speed • Up to 4,000 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

3,263 views

ราคา

3,390.-

ซื้อเลย
• 250GB • Up to 4,000 MB/s Read Speed • Up to 2,000 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

1,069 views

ราคา

2,190.-

ซื้อเลย
• 512GB • Up to 1,950 MB/s Read Speed • Up to 1,550 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

1,543 views

ราคา

1,990.-

ซื้อเลย
• 128GB • Up to 1,800 MB/s Read Speed • Up to 550 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

782 views

ราคา

990.-

ซื้อเลย
• 1TB • Up to 5,000 MB/s Read Speed • Up to 4,800 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

643 views

ราคา

6,190.-

ซื้อเลย
• 512GB • Up to 5,000 MB/s Read Speed • Up to 3,300 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

406 views

ราคา

3,890.-

ซื้อเลย
• 500GB • Up to 3,300 MB/s Read Speed • Up to 2,300 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

1,764 views

ราคา

2,390.-

ซื้อเลย
• 250GB • Up to 3,300 MB/s Read Speed • Up to 1,200 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

1,080 views

ราคา

1,490.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 7,100 MB/s Read Speed • Up to 5,800 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

1,727 views

ราคา

7,790.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 3,500 MB/s Read Speed • Up to 3,000 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

6,817 views

ราคา

4,590.-

ซื้อเลย
• 250 GB • Up to 3,300 MB/s Read Speed • Up to 1,200 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

5,384 views

ราคา

1,790.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 1,800 MB/s Sequential Read Speed • Up to 1,200 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

2,492 views

ราคา

3,890.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 3,400 MB/s Sequential Read Speed • Up to 3,000 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

2,216 views

ราคา

4,090.-

ซื้อเลย
• 500 GB • Up to 7,000 MB/s Sequential Read Speed • Up to 3,000 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

2,055 views

ราคา

4,890.-

ซื้อเลย
• 4,096 GB • Up to 7,000 MB/s Sequential Read Speed • Up to 7,000 MB/s Sequential Write Speed • สินค้ามีหน่วยความจำทั้ง 2 ด้าน อาจไม่สามารถติดตั้งใน Notebook หรือเครื่องที่มีพื้นที่จำกัดได้

ส่งฟรี

2,039 views

ราคา

37,900.-

ซื้อเลย
• 4 TB • Up to 7,300 MB/s Sequential Read Speed • Up to 7,000 MB/s Sequential Write Speed • สินค้ามีหน่วยความจำทั้ง 2 ด้าน อาจไม่สามารถติดตั้งใน Notebook หรือเครื่องที่มีพื้นที่จำกัดได้

ส่งฟรี

3,597 views

ราคา

39,900.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 7,300 MB/s Sequential Read Speed • Up to 6,000 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

2,440 views

ราคา

9,490.-

ซื้อเลย
• 500 GB • Up to 3,450 MB/s Sequential Read Speed • Up to 2,500 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

2,076 views

ราคา

3,090.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 3,450 MB/s Sequential Read Speed • Up to 3,100 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

1,839 views

ราคา

6,390.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 7,000 MB/s Sequential Read Speed • Up to 5,300 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

5,690 views

ราคา

8,690.-

ซื้อเลย
• 2048 GB • Up to 7,000 MB/s Sequential Read Speed • Up to 7,000 MB/s Sequential Write Speed • สินค้ามีหน่วยความจำทั้ง 2 ด้าน อาจไม่สามารถติดตั้งใน Notebook หรือเครื่องที่มีพื้นที่จำกัดได้

ส่งฟรี

1,712 views

ราคา

14,200.-

ซื้อเลย
• 1024 GB • Up to 7,000 MB/s Sequential Read Speed • Up to 6,000 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

4,319 views

ราคา

6,300.-

ซื้อเลย
• 512 GB • Up to 7,000 MB/s Sequential Read Speed • Up to 3,900 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

16,073 views

ราคา

3,890.-

ซื้อเลย
• 500 GB • Up to 7,300 MB/s Sequential Read Speed • Up to 3,900 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

2,873 views

ราคา

4,190.-

ซื้อเลย
• 2 TB • Up to 7,300 MB/s Sequential Read Speed • Up to 7,000 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

2,638 views

ราคา

14,900.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 7,300 MB/s Sequential Read Speed • Up to 6,000 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

4,854 views

ราคา

6,890.-

ซื้อเลย
• 500 GB • Up to 3,500 MB/s Read Speed • Up to 2,300 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

8,002 views

ราคา

2,590.-

ซื้อเลย
• 250 GB • Up to 2,100 MB/s Sequential Read Speed • Up to 1,100 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

5,835 views

ราคา

1,290.-

ซื้อเลย
• 512 GB • Up to 1,700 MB/s Sequential Read Speed • Up to 1,100 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

2,378 views

ราคา

2,390.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 1,700 MB/s Sequential Read Speed • Up to 1,100 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

1,820 views

ราคา

1,450.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 7,000 MB/s Sequential Read Speed • Up to 5,500 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

5,561 views

ราคา

6,990.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 3,500 MB/s Sequential Read Speed • Up to 3,200 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

5,196 views

ราคา

4,290.-

ซื้อเลย
• 250 GB • Up to 3,200 MB/s Sequential Read Speed • Up to 1,000 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

14,921 views

ราคา

1,750.-

ซื้อเลย
• 1024 GB • Up to 3,500 MB/s Sequential Read Speed • Up to 3,000 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

3,125 views

ราคา

4,990.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 3,500 MB/s Sequential Read Speed • Up to 3,200 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

3,566 views

ราคา

1,590.-

ซื้อเลย
• 512 GB • Up to 3,500 MB/s Sequential Read Speed • Up to 3,200 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

4,706 views

ราคา

2,290.-

ซื้อเลย
Capacity : 1 TB Read Speed/Up to : 2500 MB/s Write Speed/Up to : 2100 MB/s

ส่งฟรี

2,509 views

ราคา

3,690.-

ซื้อเลย
• 500 GB • Up to 3,600 MB/s Sequential Read Speed • Up to 2,000 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

31,781 views

ราคา

2,690.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 3,600 MB/s Sequential Read Speed • Up to 2,830 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

39,324 views

ราคา

4,490.-

ซื้อเลย
• 500 GB • Up to 7,000 MB/s Sequential Read Speed • Up to 4,100 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

3,630 views

ราคา

4,790.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 3,400 MB/s Sequential Read Speed • Up to 3,000 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

3,381 views

ราคา

4,490.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 2,200 MB/s Sequential Read Speed • Up to 1,600 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

3,018 views

ราคา

4,190.-

ซื้อเลย
• 2 TB • Up to 2,100 MB/s Sequential Read Speed • Up to 1,700 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

6,646 views

ราคา

6,390.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 2,100 MB/s Sequential Read Speed • Up to 1,700 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

11,589 views

ราคา

3,390.-

ซื้อเลย
• 500 GB • Up to 2,100 MB/s Sequential Read Speed • Up to 1,700 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

13,586 views

ราคา

1,990.-

ซื้อเลย
Capacity : 500 GB Read Speed/Up to : 2300 MB/s Write Speed/Up to : 900 MB/s

ส่งฟรี

4,670 views

ราคา

1,890.-

ซื้อเลย
• 4 TB • Up to 3,400 MB/s Sequential Read Speed • Up to 3,100 MB/s Sequential Write Speed • หมายเหตุ : สินค้ามีหน่วยความจำทั้ง 2 ด้าน อาจไม่สามารถติดตั้งใน Notebook หรือเครื่องที่มีพื้นที่จำกัดได้

ส่งฟรี

5,947 views

ราคา

31,500.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 5,000 MB/s Sequential Read Speed • Up to 4,400 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

3,147 views

ราคา

6,790.-

ซื้อเลย
• 512 GB • Up to 3,400 MB/s Sequential Read Speed • Up to 3,000 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

6,234 views

ราคา

2,450.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 3,400 MB/s Sequential Read Speed • Up to 3,000 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

4,041 views

ราคา

1,590.-

ซื้อเลย
• 512 GB • Up to 2,200 MB/s Sequential Read Speed • Up to 1,600 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

3,698 views

ราคา

2,090.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 2,200 MB/s Sequential Read Speed • Up to 1,600 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

5,998 views

ราคา

1,290.-

ซื้อเลย
• 480 GB • Up to 2,400 MB/s Sequential Read Speed • Up to 1,650 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

11,902 views

ราคา

1,990.-

ซื้อเลย
• 240 GB • Up to 2,400 MB/s Sequential Read Speed • Up to 900 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

9,467 views

ราคา

1,390.-

ซื้อเลย
• 2 TB • Up to 3,480 MB/s Sequential Read Speed • Up to 3,000 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

4,773 views

ราคา

10,200.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 2,100 MB/s Sequential Read Speed • Up to 1,800 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

3,771 views

ราคา

3,790.-

ซื้อเลย
• 2 TB • Up to 7,100 MB/s Sequential Read Speed • Up to 6,800 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

3,173 views

ราคา

17,500.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 7,000 MB/s Sequential Read Speed • Up to 5,000 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

4,076 views

ราคา

8,890.-

ซื้อเลย
• 4 TB • Read 4,900 MB/s • Write 3,600 MB/s

ส่งฟรี

4,299 views

ราคา

20,900.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 4,700 MB/s Sequential Read Speed • Up to 1,850 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

4,514 views

ราคา

5,390.-

ซื้อเลย
• 2 TB • Up to 3,500 MB/s Sequential Read Speed • Up to 3,000 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

4,678 views

ราคา

9,900.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 3,300 MB/s Sequential Read Speed • Up to 2,700 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

5,543 views

ราคา

4,690.-

ซื้อเลย
• 512 GB • Up to 3,200 MB/s Sequential Read Speed • Up to 2,200 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

4,486 views

ราคา

2,590.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 1,950 MB/s Sequential Read Speed • Up to 1,300 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

4,690 views

ราคา

1,590.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 3,500 MB/s Sequential Read Speed • Up to 3,000 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

28,067 views

ราคา

4,890.-

ซื้อเลย
• 500 GB • Up to 3,100 MB/s Sequential Read Speed • Up to 2,600 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

36,003 views

ราคา

2,290.-

ซื้อเลย
• 250 GB • Up to 2,900 MB/s Sequential Read Speed • Up to 1,300 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

9,211 views

ราคา

1,790.-

ซื้อเลย
• 2 TB • Up to 7,000 MB/s Sequential Read Speed • Up to 6,850 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

6,334 views

ราคา

13,500.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 1,700 MB/s Sequential Read Speed • Up to 1,400 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

4,695 views

ราคา

4,790.-

ซื้อเลย
• 512 GB • Up to 1,700 MB/s Sequential Read Speed • Up to 1,400 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

2,922 views

ราคา

2,590.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 1,600 MB/s Sequential Read Speed • Up to 1,100 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

3,684 views

ราคา

1,490.-

ซื้อเลย
• 2 TB • Up to 7,000 MB/s Sequential Read Speed • Up to 6,550 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

6,548 views

ราคา

18,900.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 7,000 MB/s Sequential Read Speed • Up to 5,000 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

26,324 views

ราคา

7,390.-

ซื้อเลย
• 2 TB • Up to 7,000 MB/s Sequential Read Speed • Up to 5,100 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

10,534 views

ราคา

15,200.-

ซื้อเลย
• 250 GB • Up to 6,400 MB/s Sequential Read Speed • Up to 2,700 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

14,162 views

ราคา

2,990.-

ซื้อเลย
• 500 GB • Up to 6,900 MB/s Sequential Read Speed • Up to 5,000 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

28,269 views

ราคา

4,890.-

ซื้อเลย
• 2 TB • Up to 4,950 MB/s Sequential Read Speed • Up to 3,700 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

5,645 views

ราคา

12,500.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 4,700 MB/s Sequential Read Speed • Up to 1,950 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

9,229 views

ราคา

5,890.-

ซื้อเลย
The CORSAIR MP600 PRO Hydro X Edition Gen4 PCIe x4 NVMe 1.4 M.2 SSD uses Gen4 PCIe technology and a Hydro X Series water block (G1/4 Thread) to achieve blazing fast sequential read and write speeds.

ส่งฟรี

7,527 views

ราคา

18,300.-

ซื้อเลย
• 512 GB • Up to 1,800 MB/s Sequential Read Speed • Up to 1,200 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

6,875 views

ราคา

2,090.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 2,000 MB/s Sequential Read Speed • Up to 1,650 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

4,722 views

ราคา

4,190.-

ซื้อเลย
• 512 GB • Up to 1,700 MB/s Sequential Read Speed • Up to 1,450 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

4,115 views

ราคา

2,290.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 1,850 MB/s Sequential Read Speed • Up to 950 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

4,171 views

ราคา

1,290.-

ซื้อเลย
• 2 TB • Up to 7,000 MB/s Sequential Read Speed • Up to 5,100 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

15,331 views

ราคา

16,900.-

ซื้อเลย
• 500 GB • Up to 7,000 MB/s Sequential Read Speed • Up to 4,100 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

41,092 views

ราคา

4,290.-

ซื้อเลย
• 4 TB • Read 3,480 MB/s • Write 3,000 MB/s • หมายเหตุ : สินค้ามีหน่วยความจำทั้ง 2 ด้าน อาจไม่สามารถติดตั้งใน Notebook หรือเครื่องที่มีพื้นที่จำกัดได้

ส่งฟรี

10,956 views

ราคา

23,400.-

ซื้อเลย
• 2 TB • Up to 3,500 MB/s Sequential Read Speed • Up to 2,900 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

9,342 views

ราคา

8,990.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 3,500 MB/s Sequential Read Speed • Up to 2,900 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

12,486 views

ราคา

4,590.-

ซื้อเลย
• 512 GB • Up to 1,700 MB/s Sequential Read Speed • Up to 1,550 MB/s Sequential Write Speed • GP-GSM2NE3512GNTD

ส่งฟรี

13,649 views

ราคา

2,150.-

ซื้อเลย
• 512 GB • Up to 1,600 MB/s Sequential Read Speed • Up to 1,000 MB/s Sequential Write Speed • HS-SSD-E1000 512G

ส่งฟรี

10,306 views

ราคา

2,250.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 1,600 MB/s Sequential Read Speed • Up to 850 MB/s Sequential Write Speed • HS-SSD-E1000 256G

ส่งฟรี

7,755 views

ราคา

1,390.-

ซื้อเลย
• 500 GB • Up to 2,100 MB/s Sequential Read Speed • Up to 1,500 MB/s Sequential Write Speed • 2YY44AA#UUF

ส่งฟรี

10,234 views

ราคา

2,190.-

ซื้อเลย
• 2 TB • Up to 5,000 MB/s Sequential Read Speed • Up to 4,400 MB/s Sequential Write Speed • ZP2000GM3A002

ส่งฟรี

4,120 views

ราคา

13,900.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 5,000 MB/s Sequential Read Speed • Up to 4,400 MB/s Sequential Write Speed • ZP1000GM3A002

ส่งฟรี

11,194 views

ราคา

7,190.-

ซื้อเลย
• 2 TB • Up to 3,500 MB/s Sequential Read Speed • Up to 3,300 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

22,609 views

ราคา

15,900.-

ซื้อเลย
• 2 TB • Up to 3,450 MB/s Sequential Read Speed • Up to 3,200 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

9,148 views

ราคา

11,900.-