ทั้งหมด 21 รายการ | จำนวน 1 หน้า | หน้าละ 100 รายการ
| การเรียงแสดงสินค้า :
ซื้อเลย
• 32GB (16GBx2) • DDR5 • 6000MHz • 30-36-36-76 • KD5AGUA80-60A300G

ส่งฟรี

1,738 views

4,990.-

ซื้อเลย
• 64GB (32GBx2) • DDR5 • 6000MHz • 30-36-36-76 • KD5BGUA80-60A300G

ส่งฟรี

892 views

9,190.-

ซื้อเลย
• 32GB (16GBx2) • DDR5 • 6000MHz • 32-38-38-78 • KD5AGUA80-60A320S

ส่งฟรี

1,924 views

4,590.-

ซื้อเลย
• 48GB (24GBx2) • DDR5 • 6000MHz • KD5KGUD80-60A300G

ส่งฟรี

1,302 views

6,490.-

ซื้อเลย
• 32GB (16GBx2) • DDR5 • 6000MHz • CL32 • Intel XMP • F5-6000J3238F16GX2-TZ5RS

ส่งฟรี

1,268 views

5,290.-

ซื้อเลย
• 32GB (16GBx2) • DDR5 • 6000MHz • CL32 • Intel XMP • F5-6000J3238F16GX2-TZ5RW

ส่งฟรี

1,668 views

5,290.-

ซื้อเลย
• 32GB (16GBx2) • DDR5 • 6000MHz • AMD EXPO & Intel XMP • AH5U32G60C5127BAA-2

ส่งฟรี

1,698 views

4,990.-

ซื้อเลย
• 48GB (24GBx2) • DDR5 • 6000MHz • 30-36-36-76 • KD5KGUD80-60A300G

ส่งฟรี

2,311 views

6,490.-

ซื้อเลย
• 32GB (16GBx2) • DDR5 • 6000MHz • 30-36-36-76 • KD5AGU880-60A300H

ส่งฟรี

2,518 views

4,290.-

ซื้อเลย
• 48GB (48GBx1) • DDR5 • 6000MHz • CL32 • Intel XMP • KF560C32RSA-48

ส่งฟรี

2,324 views

6,590.-

ซื้อเลย
• 32GB (16GBx2) • DDR5 • 6000MHz • CL36 • Intel XMP • CMH32GX5M2E6000C36W

ส่งฟรี

5,412 views

4,880.-

ซื้อเลย
• 48GB (24GBx2) • DDR5 • 6000MHz • CL42 • AMD EXPO / Intel XMP • PVER548G60C42KW

ส่งฟรี

2,265 views

6,690.-

ซื้อเลย
• 32GB (16GBx2) • DDR5 • 6000MHz • CL36 • Intel XMP • CMH32GX5M2E6000C36

ส่งฟรี

6,406 views

4,890.-

ซื้อเลย
• 32GB (16GBx2) • DDR5 • 6000MHz • CL36 • PVVR532G600C36K • AMD EXPO / Intel XMP

ส่งฟรี

4,977 views

4,790.-

ซื้อเลย
• 48GB (24GBx2) • DDR5 • 6000MHz • CL40 • Intel XMP • F5-6000J4048F24GX2-TZ5RK

ส่งฟรี

4,554 views

8,490.-

ซื้อเลย
• 32GB (16GBx2) • DDR5 • 6000MHz • CL32 • KF560C32RSAK2-32

ส่งฟรี

7,168 views

5,290.-

ซื้อเลย
• 32GB (16GBx2) • DDR5 • 6000MHz • CL36 • KF560C36BBEK2-32

ส่งฟรี

3,833 views

5,190.-

ซื้อเลย
• 32GB (16GBx2) • DDR5 • 6000MHz • CL36 • KF560C36BBEAK2-32

ส่งฟรี

8,068 views

5,690.-

ซื้อเลย
• 16GB (8GBx2) • DDR5 • 6000MHz • CL40 • KF560C40BBAK2-16

ส่งฟรี

7,866 views

3,490.-

ซื้อเลย
• 32GB (16GBx2) • DDR5 • 6000MHz • CL40 • KF560C40BBAK2-32

ส่งฟรี

13,951 views

5,990.-

ซื้อเลย
• 32GB (16GBx2) • DDR5 • 6000MHz • KF560C40BBK2-32

ส่งฟรี

14,195 views

5,390.-