ทั้งหมด 11 รายการ | จำนวน 1 หน้า | หน้าละ 100 รายการ
| การเรียงแสดงสินค้า :
ซื้อเลย
• 20 TB • 512 MB Cache • 7200 RPM • SATA 3 • Data Center Hard Drive • ePMR & CMR Technology

ส่งฟรี

187 views

21,900.-

ซื้อเลย
• 4 TB • 256 MB Cache • 5400 RPM • SATA 3 • Desktop Hard Drive • CMR Technology

ส่งฟรี

11,314 views

3,660.-

ซื้อเลย
• 8 TB • 128 MB Cache • 7200 RPM • SATA 3 • Gaming Hard Drive • CMR Technology

ส่งฟรี

6,010 views

10,500.-

ซื้อเลย
• 10 TB • 256 MB Cache • 7200 RPM • SATA 3 • Gaming Hard Drive • CMR Technology

ส่งฟรี

21,378 views

12,200.-

ซื้อเลย
• 2 TB • 256 MB Cache • 7200 RPM • SATA 3 • Desktop Hard Drive • SMR Technology

ส่งฟรี

44,009 views

2,190.-

ซื้อเลย
• 4 TB • 256 MB Cache • 5400 RPM • SATA 3 • Desktop Hard Drive • SMR Technology

ส่งฟรี

33,147 views

3,390.-

ซื้อเลย
• 2 TB • 256 MB Cache • 5400 RPM • SATA 3 • Desktop Hard Drive

ส่งฟรี

54,319 views

2,060.-

ซื้อเลย
• 2 TB • 256 MB Cache • 7200 RPM • SATA 3 • Desktop Hard Drive

ส่งฟรี

112,867 views

2,250.-

ซื้อเลย
• 4 TB • 256 MB Cache • 5400 RPM • SATA 3 • Desktop Hard Drive • SMR Technology

ส่งฟรี

69,561 views

3,590.-

ซื้อเลย
• 2 TB • 64 MB Cache • 7200 RPM • SATA 3 • Gaming Hard Drive • CMR Technology

ส่งฟรี

145,322 views

4,990.-

ซื้อเลย
• 1 TB • 64 MB Cache • 7200 RPM • SATA 3 • Desktop Hard Drive • CMR Technology

ส่งฟรี

870,585 views

1,750.-