ราคา
-
ยี่ห้อ
Interface connector
Interface
Warranty
การรับประกัน
ทั้งหมด 55 รายการ | จำนวน 1 หน้า | หน้าละ 100 รายการ
| การเรียงแสดงสินค้า :
ซื้อเลย
• Capacity : 2 TB • Interface : USB 3.2 Gen 2 • Connector : USB-C • Cable : USB-C to USB-C Cable x 1 / USB-C to USB-A Cable x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

734 views

ราคา

9,240.-

ซื้อเลย
• Capacity : 2 TB • Interface : USB 3.2 Gen 2 • Connector : USB-C • Cable : USB-C to USB-C Cable x 1 / USB-C to USB-A Cable x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

865 views

ราคา

9,240.-

ซื้อเลย
• Capacity : 480 GB • Sequential Read (up to) : 400 MB/s • Sequential Write (up to) : N/A • Cable : Micro B to USB-A (USB 3.0)

ส่งฟรี

1,578 views

ราคา

2,340.-

ซื้อเลย
• Capacity : 1 TB • Sequential Read (up to) : 400 MB/s • Sequential Write (up to) : N/A • Cable : Micro B to USB-A (USB 3.0)

ส่งฟรี

2,297 views

ราคา

3,890.-

ซื้อเลย
• Capacity : 2 TB • Sequential Read (up to) : 400 MB/s • Sequential Write (up to) : N/A • Cable : Micro B to USB-A (USB 3.0)

ส่งฟรี

1,074 views

ราคา

7,490.-

ซื้อเลย
• Capacity : 1 TB • Interface : USB-C 3.2 Gen 2 (Up to 540 MB/s) • Cable : 1 x USB-C to USB-C, 1 x USB-C to USB-A

ส่งฟรี

1,232 views

ราคา

4,490.-

ซื้อเลย
• Capacity : 2 TB • Interface : USB 3.2 Gen 2 • Cable : USB-C to USB-A

ส่งฟรี

1,585 views

ราคา

8,990.-

ซื้อเลย
• Capacity : 1 TB • Interface : USB 3.2 Gen 2 • Cable : USB-C to USB-A

ส่งฟรี

1,889 views

ราคา

4,790.-

ซื้อเลย
• Capacity : 500 GB • Interface : USB 3.2 Gen 2 • Cable : USB-C to USB-A

ส่งฟรี

1,455 views

ราคา

2,940.-

ซื้อเลย
• Capacity : 1 TB • Interface : USB 3.2 Gen 2 • Connector : USB-C • Cable : USB-C to USB-C Cable x 1 / USB-C to USB-A Cable x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

1,656 views

ราคา

4,990.-

ซื้อเลย
• Capacity : 1 TB • Interface : USB 3.2 Gen 2 • Connector : USB-C • Cable : USB-C to USB-C Cable x 1 / USB-C to USB-A Cable x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

1,324 views

ราคา

4,990.-

ซื้อเลย
• Capacity : 1 TB • Interface : USB 3.2 Gen 2 • Connector : USB-C • Cable : USB-C to USB-C Cable x 1 / USB-C to USB-A Cable x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

1,245 views

ราคา

4,990.-

ซื้อเลย
• Capacity : 2 TB • Interface : USB 3.2 Gen 2 • Connector : USB-C • Cable : USB-C to USB-C Cable x 1 / USB-C to USB-A Cable x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

1,527 views

ราคา

9,240.-

ซื้อเลย
• Capacity : 500 GB • Interface : USB 3.2 Gen 2 • Connector : USB-C • Cable : USB-C to USB-C Cable x 1 / USB-C to USB-A Cable x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

1,378 views

ราคา

2,910.-

ซื้อเลย
• Capacity : 500 GB • Interface : USB 3.2 Gen 2 • Connector : USB-C • Cable : USB-C to USB-C Cable x 1 / USB-C to USB-A Cable x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

1,232 views

ราคา

2,910.-

ซื้อเลย
• Capacity : 500 GB • Interface : USB 3.2 Gen 2 • Connector : USB-C • Cable : USB-C to USB-C Cable x 1 / USB-C to USB-A Cable x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

1,369 views

ราคา

2,910.-

ซื้อเลย
• Capacity : 4 TB • Sequential Read (up to) : 1,050 MB/s • Sequential Write (up to) : 1,000 MB/s • Cable : 1 x USB-C to USB-C Cable, 1 x USB-C to USB-A Adaptor

ส่งฟรี

1,848 views

ราคา

19,900.-

ซื้อเลย
• Capacity : 2 TB • Interface : USB 3.2 Gen2

ส่งฟรี

1,880 views

ราคา

13,200.-

ซื้อเลย
• Capacity : 2 TB • Interface : USB 3.2 Gen2

ส่งฟรี

2,237 views

ราคา

13,200.-

ซื้อเลย
• Capacity : 1 TB • Interface : USB 3.2 Gen2

ส่งฟรี

2,420 views

ราคา

7,390.-

ซื้อเลย
• Capacity : 1 TB • Interface : USB 3.2 Gen2

ส่งฟรี

2,743 views

ราคา

7,390.-

ซื้อเลย
• Capacity : 1 TB • Transfer Speed : Read (Up to) 1000 MB/s, Write (Up to) 900 MB/s • Cable : 1 x USB-C to USB-A, 1 x USB-C to USB-C

ส่งฟรี

2,384 views

ราคา

5,290.-

ซื้อเลย
• Capacity : 512 GB • Transfer Speed : Read (Up to) 1000 MB/s, Write (Up to) 900 MB/s • Cable : 1 x USB-C to USB-A, 1 x USB-C to USB-C

ส่งฟรี

2,268 views

ราคา

3,590.-

ซื้อเลย
• Capacity : 2 TB • Transfer Speed : Up to 1000 MB/s • Cable : USB-C to USB-C Cable, USB-C to USB-A Adaptor

ส่งฟรี

5,900 views

ราคา

9,340.-

ซื้อเลย
• Capacity : 2 TB • Interface : USB 3.2 Gen 2 • Read Speed (up to) : 1050 MB/s • Write Speed (up to) : 1000 MB/s • Cable : USB-C to USB-C Cable x 1, USB-C to USB-A Adapter x 1

ส่งฟรี

3,150 views

ราคา

9,290.-

ซื้อเลย
• Capacity : 2 TB • Interface : USB 3.2 Gen 2 • Read Speed (up to) : 1050 MB/s • Write Speed (up to) : 1000 MB/s • Cable : USB-C to USB-C Cable x 1, USB-C to USB-A Adapter x 1

ส่งฟรี

1,898 views

ราคา

9,290.-

ซื้อเลย
• Capacity : 2 TB • Interface : USB 3.2 Gen 2 • Read Speed (up to) : 1050 MB/s • Write Speed (up to) : 1000 MB/s • Cable : USB-C to USB-C Cable x 1, USB-C to USB-A Adapter x 1

ส่งฟรี

2,586 views

ราคา

9,290.-

ซื้อเลย
• Capacity : 1 TB • Interface : USB 3.2 Gen 2 • Read Speed (up to) : 1050 MB/s • Write Speed (up to) : 1000 MB/s • Cable : USB-C to USB-C Cable x 1, USB-C to USB-A Adapter x 1

ส่งฟรี

4,344 views

ราคา

4,690.-

ซื้อเลย
• Capacity : 2 TB • Transfer Speed : Up to 2000 MB/s • Cable : • USB-C to USB-C Cable, • USB-C to USB-A Cable

ส่งฟรี

5,533 views

ราคา

13,490.-

ซื้อเลย
• Capacity : 1 TB • Transfer Speed : Up to 2000 MB/s • Cable : • USB-C to USB-C Cable, • USB-C to USB-A Cable

ส่งฟรี

10,114 views

ราคา

7,190.-

ซื้อเลย
• Capacity : 2 TB • Sequential Read (up to) : 1050 MB/s • Sequential Write (up to) : 1000 MB/s • Cable : 1 x USB Type C-to-C and 1 x Type C-to-A

ส่งฟรี

4,228 views

ราคา

11,500.-

ซื้อเลย
• Capacity : 1 TB • Sequential Read (up to) : 1050 MB/s • Sequential Write (up to) : 1000 MB/s • Cable : 1 x USB Type C-to-C and 1 x Type C-to-A

ส่งฟรี

4,428 views

ราคา

6,490.-

ซื้อเลย
• Capacity : 500 GB • Transfer Speed : Up to 1000 MB/s • Cable : USB-C to USB-C Cable, USB-C to USB-A Adaptor

ส่งฟรี

10,072 views

ราคา

2,940.-

ซื้อเลย
• Capacity : 1 TB • Transfer Speed : Up to 1000 MB/s • Cable : USB-C to USB-C Cable, USB-C to USB-A Adaptor

ส่งฟรี

11,722 views

ราคา

5,290.-

ซื้อเลย
• Capacity : 1 TB • Interface : USB 3.2 Gen 2 • Read Speed (up to) : 1050 MB/s • Write Speed (up to) : 1000 MB/s • Cable : USB-C to USB-C Cable x 1, USB-C to USB-A Adapter x 1

ส่งฟรี

3,521 views

ราคา

4,690.-

ซื้อเลย
• Capacity : 1 TB • Interface : USB 3.2 Gen 2 • Read Speed (up to) : 1050 MB/s • Write Speed (up to) : 1000 MB/s • Cable : USB-C to USB-C Cable x 1, USB-C to USB-A Adapter x 1

ส่งฟรี

3,724 views

ราคา

4,690.-

ซื้อเลย
• Capacity : 500 GB • Interface : USB 3.2 Gen 2 • Read Speed (up to) : 1050 MB/s • Write Speed (up to) : 1000 MB/s • Cable : USB-C to USB-C Cable x 1, USB-C to USB-A Adapter x 1

ส่งฟรี

3,469 views

ราคา

2,790.-

ซื้อเลย
• Capacity : 500 GB • Interface : USB 3.2 Gen 2 • Read Speed (up to) : 1050 MB/s • Write Speed (up to) : 1000 MB/s • Cable : USB-C to USB-C Cable x 1, USB-C to USB-A Adapter x 1

ส่งฟรี

2,206 views

ราคา

2,790.-

ซื้อเลย
• Capacity : 500 GB • Interface : USB 3.2 Gen 2 • Read Speed (up to) : 1050 MB/s • Write Speed (up to) : 1000 MB/s • Cable : USB-C to USB-C Cable x 1, USB-C to USB-A Adapter x 1

ส่งฟรี

2,305 views

ราคา

2,790.-

ซื้อเลย
• Capacity : 1 TB • Interface : USB 3.2 Gen 2 • Read Speed (up to) : 1050 MB/s • Write Speed (up to) : 1000 MB/s • Cable : USB-C to USB-C Cable x 1, USB-C to USB-A Adapter x 1

ส่งฟรี

6,531 views

ราคา

4,690.-

ซื้อเลย
• Capacity : 500 GB • Interface : USB 3.2 Gen 2 • Read Speed (up to) : 1050 MB/s • Write Speed (up to) : 1000 MB/s • Cable : USB-C to USB-C Cable x 1, USB-C to USB-A Adapter x 1

ส่งฟรี

11,349 views

ราคา

2,790.-

ซื้อเลย
• Capacity : 2 TB • Sequential Read (up to) : 1050 MB/s • Sequential Write (up to) : 1000 MB/s • Cable : 1 x USB Type C-to-C and 1 x Type C-to-A

ส่งฟรี

5,207 views

ราคา

11,500.-

ซื้อเลย
• Capacity : 2 TB • Sequential Read (up to) : 1050 MB/s • Sequential Write (up to) : 1000 MB/s • Cable : 1 x USB Type C-to-C and 1 x Type C-to-A

ส่งฟรี

2,914 views

ราคา

11,500.-

ซื้อเลย
• Capacity : 1 TB • Sequential Read (up to) : 1050 MB/s • Sequential Write (up to) : 1000 MB/s • Cable : 1 x USB Type C-to-C and 1 x Type C-to-A

ส่งฟรี

4,923 views

ราคา

6,490.-

ซื้อเลย
• Capacity : 1 TB • Sequential Read (up to) : 1050 MB/s • Sequential Write (up to) : 1000 MB/s • Cable : 1 x USB Type C-to-C and 1 x Type C-to-A

ส่งฟรี

7,459 views

ราคา

6,490.-

ซื้อเลย
• Capacity : 500 GB • Sequential Read (up to) : 1050 MB/s • Sequential Write (up to) : 1000 MB/s • Cable : 1 x USB Type C-to-C and 1 x Type C-to-A

ส่งฟรี

6,269 views

ราคา

3,690.-

ซื้อเลย
• Capacity : 500 GB • Sequential Read (up to) : 1050 MB/s • Sequential Write (up to) : 1000 MB/s • Cable : 1 x USB Type C-to-C and 1 x Type C-to-A

ส่งฟรี

6,981 views

ราคา

3,690.-

ซื้อเลย
• Capacity : 500 GB • Sequential Read (up to) : 1050 MB/s • Sequential Write (up to) : 1000 MB/s • Cable : 1 x USB Type C-to-C and 1 x Type C-to-A

ส่งฟรี

5,671 views

ราคา

3,690.-

ซื้อเลย
• Capacity : 2 TB • Transfer Speed : Up to 2000 MB/s

ส่งฟรี

8,527 views

ราคา

13,900.-

ซื้อเลย
• Capacity : 1 TB • Cable : 1 x USB Type-C to Type-C cable, 1 x USB Type-C to Type-A cable

ส่งฟรี

11,650 views

ราคา

7,590.-

ซื้อเลย
• Capacity : 500 GB • Cable : 1 x USB Type-C to Type-C cable, 1 x USB Type-C to Type-A cable

ส่งฟรี

11,149 views

ราคา

4,890.-

ซื้อเลย
• Capacity : 1 TB • Transfer Speed : Up to 400 MB/s

ส่งฟรี

10,272 views

ราคา

4,690.-

ซื้อเลย
• Capacity : 2 TB • Interface : USB 3.1 Gen 2 • Cable : USB Type-C to Type-C cable, USB Type-C to Type-A adapter

ส่งฟรี

10,111 views

ราคา

8,990.-

ซื้อเลย
• Capacity : 1 TB • Interface : USB 3.0

ส่งฟรี

11,736 views

ราคา

3,790.-

ซื้อเลย
• Capacity : 2 TB • Transfer Speed : Up to 550 MB/s • Cable : USB Type-C to Type-C cable, USB Type-C to Type-A adapter

ส่งฟรี

25,972 views

ราคา

8,890.-