ทั้งหมด 6 รายการ | จำนวน 1 หน้า | หน้าละ 100 รายการ
| การเรียงแสดงสินค้า :
ซื้อเลย
● Fast printing speed of up to 350 characters per second ● Greater connectivity with Standard Parallel,USB 2.0 Interfaces. ● Optional Serial,Ethernet & additional USB Interfaces ● Achieve optimum efficiency with 5 part forms printout (Original+4 Copies) ● Choice of 9 Built-in bar code formats for maximum versatility

ส่งฟรี

2,119 views

ราคา

9,190.-

ซื้อเลย

ส่งฟรี

1,951 views

ราคา

8,290.-

ซื้อเลย
DOT-MATRIX : พิมพ์กระดาษแบบมีสำเนา 1 ต้นฉบับ + 5 สำเนา

ส่งฟรี

13,909 views

ราคา

31,350.-

ซื้อเลย
DOT-MATRIX

ส่งฟรี

20,559 views

ราคา

24,090.-

ซื้อเลย
DOT-MATRIX : พิมพ์กระดาษแบบมีสำเนา 1 ต้นฉบับ + 3 สำเนา

ส่งฟรี

112,652 views

ราคา

9,350.-

ซื้อเลย
DOT-MATRIX : พิมพ์กระดาษแบบมีสำเนา 1 ต้นฉบับ + 4 สำเนา

ส่งฟรี

41,363 views

ราคา

13,750.-