ทั้งหมด 2 รายการ | จำนวน 1 หน้า | หน้าละ 100 รายการ
| การเรียงแสดงสินค้า :
By order
Card Capacity: 30,000 Record Capacity: 50,000 Transaction Capacity: 80,000

ส่งฟรี

6,053 views

5,290.-

By order
รองรับบัตรได้ 30,000 ใบ บันทึกเวลาบนตัวเครื่องได้ 50,000 รายการ

ส่งฟรี

7,675 views

5,290.-