ราคา
-
ยี่ห้อ
ทั้งหมด 82 รายการ | จำนวน 1 หน้า | หน้าละ 100 รายการ
| การเรียงแสดงสินค้า :
ซื้อเลย
• Intel 1700/1200/115X • AMD AM4/AM5

ส่งฟรี

501 views

ราคา

1,790.-

ซื้อเลย
• Intel 1700/1200/115X • AMD AM4/AM5

ส่งฟรี

530 views

ราคา

1,790.-

ซื้อเลย
• Intel LGA1700/1200/1366/115X • AMD AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2

ส่งฟรี

541 views

ราคา

990.-

ซื้อเลย
• Intel LGA1700/1200/1366/115X • AMD AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2

ส่งฟรี

321 views

ราคา

850.-

ซื้อเลย
• Intel LGA1700/1200/1366/115X • AMD AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2

ส่งฟรี

364 views

ราคา

890.-

ซื้อเลย
• Intel 1700/1200/1151/1150/1155/1156 • AMD AM5/AM4

ส่งฟรี

1,001 views

ราคา

2,190.-

ซื้อเลย
• Intel 1700/1200/1151/1150/1155/1156 • AMD AM5/AM4

ส่งฟรี

957 views

ราคา

1,790.-

ซื้อเลย
● Intel 2066/2011/2011-3/1700/1200/1156/1155/1151/1150 ● AMD AM5/AM4

ส่งฟรี

720 views

ราคา

3,290.-

ซื้อเลย
Dimensions Height x Width x Depth (mm) : 157 x 124 x 76.5

ส่งฟรี

682 views

ราคา

950.-

ซื้อเลย
Dimensions Height x Width x Depth (mm) : 157 x 124 x 76.5

ส่งฟรี

740 views

ราคา

990.-

ซื้อเลย
• Intel LGA1700/1200/115X • AMD AM5/AM4

1,548 views

ราคา

290.-

ซื้อเลย
• LGA 2066/2011/2011-3/1700/1200/1156/1155/1151/1150 • AMD AM4/AM5

ส่งฟรี

2,637 views

ราคา

2,990.-

ซื้อเลย
• LGA1700/1200/115X • AMD AM4/AM5

ส่งฟรี

1,150 views

ราคา

1,190.-

ซื้อเลย
• LGA1700/1200/115X • AMD AM4/AM5

ส่งฟรี

1,076 views

ราคา

990.-

ซื้อเลย
• LGA1700/1200/115X

ส่งฟรี

1,306 views

ราคา

990.-

ซื้อเลย
• LGA1700/1200/115X

ส่งฟรี

1,382 views

ราคา

790.-

ซื้อเลย
• LGA1700/1200/1151/1150/1155/1156 • AMD AM5/AM4

ส่งฟรี

2,177 views

ราคา

890.-

ซื้อเลย
• Intel Socket LGA 115X / 1366 / 1200 / 1700 / 2011 / 2066 • AMD AM5 / AM4 / FM2 / FM1 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2

ส่งฟรี

2,337 views

ราคา

2,990.-

ซื้อเลย
• 2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155 • AM5/AM4

ส่งฟรี

6,504 views

ราคา

2,490.-

ซื้อเลย
• 2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155 • AM5/AM4

ส่งฟรี

8,962 views

ราคา

1,690.-

ซื้อเลย
• 2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155 • AM5/AM4

ส่งฟรี

10,584 views

ราคา

3,290.-

ซื้อเลย
• 2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155 • AM5/AM4

ส่งฟรี

3,401 views

ราคา

2,190.-

ซื้อเลย
• LGA 115X / 1200/1700 • AM4 / AM5

ส่งฟรี

5,729 views

ราคา

2,690.-

ซื้อเลย
• LGA 115X / 1200/1700 • AM4 / AM5

ส่งฟรี

4,332 views

ราคา

2,390.-

ซื้อเลย
• AM5

ส่งฟรี

3,520 views

ราคา

2,650.-

ซื้อเลย
• LGA1700/1200/1151/1150/1155/1156 • AM5, AM4

ส่งฟรี

4,270 views

ราคา

1,990.-

ซื้อเลย
• LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156 • AM5, AM4

ส่งฟรี

5,255 views

ราคา

2,190.-

ซื้อเลย
• LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156 • AM5, AM4

ส่งฟรี

5,838 views

ราคา

2,190.-

ซื้อเลย
• CPU AMD AM5 / AM4 socket • Power Connector 4-Pin PWM • Heat Sink Meterial 6 Heat Pipes / Aluminum Fins

ส่งฟรี

3,076 views

ราคา

2,190.-

ซื้อเลย
• CPU AMD AM5 / AM4 socket • Power Connector 4-Pin PWM • Heat Sink Meterial 6 Heat Pipes / Aluminum Fins

ส่งฟรี

5,513 views

ราคา

1,990.-

ซื้อเลย
• LGA1700/1200/115X • AMD AM5 / AM4

ส่งฟรี

3,468 views

ราคา

1,090.-

ซื้อเลย
• Intel LGA1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 • AMD AM5 / AM4

ส่งฟรี

6,716 views

ราคา

1,490.-

ซื้อเลย
• Intel LGA1700/1200/1151/1150/1155/1156 • AMD AM5/AM4

ส่งฟรี

5,022 views

ราคา

1,490.-

ซื้อเลย
• Intel LGA1700/1200/2066/2011/1151/1150/1155/1156 • AMD AM5/AM4

ส่งฟรี

6,008 views

ราคา

1,890.-

ซื้อเลย
• Intel Socket LGA 115X / 1366 / 1200 / 1700 / 2011 / 2066 (Core i3 / i5 / i7 / i9 CPU) • AMD AM5 / AM4 / FM2 / FM1 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 CPU

ส่งฟรี

4,852 views

ราคา

1,790.-

ซื้อเลย
• Intel Socket LGA 115X / 1366 / 1200 / 1700 / 2011 / 2066 (Core i3 / i5 / i7 / i9 CPU) • AMD AM5 / AM4 / FM2 / FM1 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 CPU

ส่งฟรี

5,676 views

ราคา

990.-

ซื้อเลย
• Intel 1700 / 115X / 1200 • AMD AM5 / AM4

ส่งฟรี

8,008 views

ราคา

1,990.-

ซื้อเลย
• Intel 1700 / 115X / 1200 • AMD AM5 / AM4

ส่งฟรี

6,333 views

ราคา

1,990.-

ซื้อเลย
• Intel 1700 / 115X / 1200 • AMD AM5 / AM4

ส่งฟรี

3,029 views

ราคา

1,690.-

ซื้อเลย
• Intel 1700 / 115X / 1200 • AMD AM5 / AM4

ส่งฟรี

7,055 views

ราคา

1,690.-

ซื้อเลย
• Intel LGA1700/1200/115X • AMD AM5/AM4

ส่งฟรี

6,893 views

ราคา

990.-

ซื้อเลย
• Intel LGA1700/1200/1151/1150/1155 • AMDAM5/AM4

ส่งฟรี

6,632 views

ราคา

990.-

ซื้อเลย
• Intel LGA1700/1200/1151/1150/1155/1156 • AMD AM5/AM4

ส่งฟรี

10,403 views

ราคา

990.-

ซื้อเลย
• LGA 2066 / 2011 / 1700 /1200 / 115X • AM4

ส่งฟรี

5,643 views

ราคา

2,190.-

ซื้อเลย
• LGA 2066 / 2011 / 1700 /1200 / 115X • AM4

ส่งฟรี

4,768 views

ราคา

1,990.-

ซื้อเลย
• LGA 1200 / 115X / 775 / 1700 • AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2 / FM1

ส่งฟรี

4,464 views

ราคา

1,090.-

ซื้อเลย
• LGA 1200 / 115X / 775 / 1700 • AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2 / FM1

ส่งฟรี

5,009 views

ราคา

990.-

ซื้อเลย
• LGA2066 / 2011-v3 / 2011 / 1700 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 / 1366 / 1200 • AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1

ส่งฟรี

4,114 views

ราคา

1,190.-

ซื้อเลย
• Intel LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155 • AMD AM5/AM4

ส่งฟรี

13,340 views

ราคา

2,990.-

ซื้อเลย
• Intel LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155 • AMD AM5/AM4

ส่งฟรี

17,150 views

ราคา

2,090.-

ซื้อเลย
• Intel LGA1700, LGA1200, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150, LGA2011, LGA2066 • AMD AM5, AM4

ส่งฟรี

7,817 views

ราคา

4,290.-

ซื้อเลย
• 115X / 1366 / 1200 / 1700 / 2011 / 2066 • AM4 / FM2 / FM1 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2

ส่งฟรี

9,920 views

ราคา

1,490.-

ซื้อเลย
• 115X / 1366 / 1200 / 1700 / 2011 / 2066 • AM4 / FM2 / FM1 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2

ส่งฟรี

10,877 views

ราคา

2,290.-

ซื้อเลย
Achieve dominant cooling and silent efficiency with the DeepCool AK620 WH High Performance CPU Cooler equipped with six copper heat pipes stacked with a dense dual-tower fin array and two 120 FDB fans.

ส่งฟรี

7,625 views

ราคา

2,790.-

ซื้อเลย
The DeepCool AK400 WH is a highly compatible CPU cooler featuring a classic four heat pipe tower layout with a unique matrix fin design and a high-performance FDB fan that delivers excellent heat dissipation and extremely low noise levels.

ส่งฟรี

10,377 views

ราคา

1,390.-

ซื้อเลย
The DeepCool AK400 is a highly compatible CPU cooler featuring a classic four heat pipe tower layout with a unique matrix fin design and a high-performance FDB fan that delivers excellent heat dissipation and extremely low noise levels.

ส่งฟรี

16,719 views

ราคา

990.-

ซื้อเลย
• Intel LGA1700

ส่งฟรี

7,301 views

ราคา

2,620.-

ซื้อเลย
• Intel LGA 1700/1200/1156/1155/1151/1150 • AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1

ส่งฟรี

7,729 views

ราคา

1,990.-

ซื้อเลย
• Intel LGA1700/1200/1151/1150/1155/1156 • AMD AM4

ส่งฟรี

21,896 views

ราคา

690.-

ซื้อเลย
• Intel : LGA 1700 / 2066 / 2011-V3 / 2011 / 1200 / 115X • AMD : AM4

ส่งฟรี

13,021 views

ราคา

1,490.-

ซื้อเลย
• Intel LGA2066/2011/1200/1150/1151/1155/1156 • AMD AM4

ส่งฟรี

16,312 views

ราคา

1,990.-

ซื้อเลย
Dimensions Height x Width x Depth (mm) : 158 x 125 x 71

ส่งฟรี

12,476 views

ราคา

2,250.-

ซื้อเลย
Dimensions Length x Width x Height (mm) : 129 x 138 x 160

ส่งฟรี

29,498 views

ราคา

2,690.-

ซื้อเลย
Dimensions Height x Width x Depth (mm) : 125 x 95 x 95 TDP (W) : ≈ 93 w

ส่งฟรี

15,689 views

ราคา

3,350.-

ซื้อเลย
• Dimensions Height x Width x Depth (mm) : 114 x 123 x 137 • TDP (W) : 140 w

ส่งฟรี

14,549 views

ราคา

1,490.-

ซื้อเลย
120mm ARGB FAN / 4 COPPER HEAT PIPE / MINI ADDRESSABLE RGB CONTROLLER INCLUDED

ส่งฟรี

21,283 views

ราคา

1,190.-

ซื้อเลย
Fitting everything you want into a HTPC or Small Form Factor PC can be tough, quietly cooling those cramped components is far tougher. Shadow Rock LP is the ultra-compact CPU cooler from be quiet! that solves that problem. Featuring four 6mm heat pipes, a Pure Wings 2 120mm PWM fan with airflow-optimized fan blades as well as an user-friendly mounting solution, Shadow Rock LP generates only 25.5dB(A) noise under maximum load yet boasts generous 130W TDP cooling capacity. Shadow Rock LP is a space-saving wonder that brings be quiet!’s premium cooling technology to restricted spaces at a very attractive price point.

ส่งฟรี

14,458 views

ราคา

1,990.-

ซื้อเลย
The NH-D15S chromax.black is an all-black version of Noctua’s award-winning NH-D15S premium-quality quiet CPU cooler. Thanks to the same asymmetrical dual-tower heatsink design and single NF-A15 PWM fan, it stays true to the NH-D15S’s successful formula of fusing dual-tower performance with excellent RAM, case and PCIe compatibility. At the same time, the chromax.black version with its black fan and black coated heatsink combines these assets with a sleek stealth look. Topped off with the renowned SecuFirm2™ multi-socket mounting system, Noctua’s enthusiast-grade NT-H1 thermal compound and a full 6-year manufacturer’s warranty, the NH-D15S chromax.black is a premium choice for customers who seek a highly compatible dual-tower heatsink that looks just as great as it cools.

ส่งฟรี

21,015 views

ราคา

4,750.-

ซื้อเลย
Dimensions Height x Width x Depth (mm) : 164 x 142 x 98

ส่งฟรี

15,847 views

ราคา

2,490.-

ซื้อเลย
• Dimensions Height x Width x Depth (mm) : 87 x 121 x 155 • TDP (W) : 150 w

ส่งฟรี

55,923 views

ราคา

1,590.-

ซื้อเลย
• Dimensions Height x Width x Depth (mm) : 96.3 x 136 x 159.4 • TDP (W) : 200 w

ส่งฟรี

43,075 views

ราคา

2,690.-

ซื้อเลย
• Dimensions Height x Width x Depth (mm) : 145.7 x 136 x 162.8 • TDP (W) : 250 w

ส่งฟรี

54,406 views

ราคา

3,190.-

ซื้อเลย
• Dimensions Height x Width x Depth (mm) : 135 x 84.8 x 157.4 • TDP (W) : ≈ N/A

ส่งฟรี

34,014 views

ราคา

890.-

ซื้อเลย
Dimensions Height x Width x Depth (mm) : 160 x 150 x 135

ส่งฟรี

67,721 views

ราคา

5,250.-

ซื้อเลย
Dimensions Height x Width x Depth (mm) : 158 x 125 x 58

ส่งฟรี

39,551 views

ราคา

5,250.-

ซื้อเลย
• Dimensions Height x Width x Depth (mm) : 65 x 95 x 95 • TDP (W) : ≈ 100 w

ส่งฟรี

34,352 views

ราคา

2,890.-

ซื้อเลย
• Dimensions Height x Width x Depth (mm) : 165 x 150 x 78 • TDP (W) : 250 w

ส่งฟรี

33,010 views

ราคา

4,350.-

ซื้อเลย
• Dimensions Height x Width x Depth (mm) : 165 x 150 x 78 • TDP (W) : ≈ 140 w

ส่งฟรี

55,283 views

ราคา

3,890.-

ซื้อเลย
• Dimensions Height x Width x Depth (mm) : 160 x 150 x 135 • TDP (W) : ≈ 140 w

ส่งฟรี

49,865 views

ราคา

4,250.-

ซื้อเลย
• Dimensions Height x Width x Depth (mm) : 165 x 150 x 161 • TDP (W) : 140 w

ส่งฟรี

87,741 views

ราคา

4,750.-

ซื้อเลย
• Dimensions Height x Width x Depth (mm) : 158 x 125 x 95 • TDP (W) : ≈ 140 w

ส่งฟรี

45,930 views

ราคา

3,340.-

ซื้อเลย
• Dimensions Height x Width x Depth (mm) : 125 x 95 x 95 • TDP (W) : ≈ 140 w

ส่งฟรี

48,785 views

ราคา

2,860.-