ทั้งหมด 49 รายการ | จำนวน 1 หน้า | หน้าละ 100 รายการ
| การเรียงแสดงสินค้า :
ซื้อเลย
• Output Capacity : 2000 VA / 1800 Watt

ส่งฟรี

564 views

28,590.-

ซื้อเลย
• Output Capacity : 2200 VA / 1980 Watt

ส่งฟรี

430 views

65,850.-

ซื้อเลย
• Output Capacity : 3000 VA / 2700 Watt

ส่งฟรี

420 views

96,257.-

ซื้อเลย
• Output Capacity : 3000 VA / 2700 Watt

ส่งฟรี

438 views

39,690.-

ซื้อเลย
• Output Capacity : 3000 VA / 2700 Watt

ส่งฟรี

531 views

36,790.-

ซื้อเลย
• Output Capacity : 2000 VA / 1800 Watt

ส่งฟรี

438 views

73,790.-

ซื้อเลย
• Output Capacity : 2000 VA / 1800 Watt

ส่งฟรี

412 views

85,440.-

ซื้อเลย
• Output Capacity : 2000 VA / 1800 Watt

ส่งฟรี

620 views

24,780.-

ซื้อเลย
• Output Capacity : 1000 VA / 900 Watt

ส่งฟรี

453 views

38,250.-

ซื้อเลย
• Output Capacity : 1000 VA / 900 Watt

ส่งฟรี

420 views

73,125.-

ซื้อเลย
• Output Capacity : 1000 VA / 900 Watt

ส่งฟรี

539 views

15,355.-

ซื้อเลย
• Output Capacity : 3000 VA / 2700 Watt

ส่งฟรี

473 views

90,620.-

ซื้อเลย
• Output Capacity : 3000 VA / 2700 Watt

ส่งฟรี

461 views

62,745.-

ซื้อเลย
• Output Capacity : 2200 VA / 1980 Watt

ส่งฟรี

453 views

76,780.-

ซื้อเลย
• Output Capacity : 2200 VA / 1980 Watt

ส่งฟรี

440 views

55,950.-

ซื้อเลย
• Output Capacity : 1500 VA / 1350 Watt

ส่งฟรี

457 views

56,180.-

ซื้อเลย
• Output Capacity : 1000 VA / 800 Watt

ส่งฟรี

473 views

43,699.-

ซื้อเลย
• Output Capacity : 750 VA / 600 Watt

ส่งฟรี

511 views

31,520.-

ซื้อเลย
• Output Capacity : 750 VA / 500 Watt

ส่งฟรี

440 views

32,580.-

ซื้อเลย
• Output Capacity : 750 VA / 500 Watt

ส่งฟรี

454 views

21,950.-

ซื้อเลย
• Output Capacity : 3000 VA / 2100 Watt

ส่งฟรี

488 views

49,930.-

ซื้อเลย
• Output Capacity : 1500 VA / 900 Watt

ส่งฟรี

560 views

23,750.-

ซื้อเลย
• Output Capacity : 1500 VA / 900 Watt

ส่งฟรี

469 views

25,460.-

ซื้อเลย
• Output Capacity : 1000 VA / 600 Watt

ส่งฟรี

584 views

18,100.-

ซื้อเลย
• Output Capacity : 1000 VA / 600 Watt

ส่งฟรี

470 views

19,660.-

ซื้อเลย
Output Capacity : 650 VA / 375 Watt

ส่งฟรี

1,092 views

2,300.-

ซื้อเลย
Output Capacity : 650 VA / 360 Watt

ส่งฟรี

1,097 views

2,100.-

ซื้อเลย
With APC Back-UPS Connect keep your network devices such as routers, smart home assistants, IP cameras connected and online during power outages. It is a compact UPS rated for 36W and 12Vdc input/output. Lithium-ion battery provides up to 4 hours of runtime for an average router to ensure reliable connectivity. The additional DC tips provided in the box ensure maximum compatibility with different brands of networking gear with 12V rating.

ส่งฟรี

1,766 views

2,150.-

ซื้อเลย
OUTPUT CAPACITY : 1000 VA / 700 WATT

ส่งฟรี

3,869 views

10,800.-

ซื้อเลย
• 2m 25s Run time for 2100W load • 6 universal receptacle

ส่งฟรี

6,050 views

26,700.-

ซื้อเลย
Output Capacity : 1000 VA / 700 Watt

ส่งฟรี

7,902 views

27,790.-

ซื้อเลย
Output Capacity : 2200 VA / 1200 Watt

ส่งฟรี

29,452 views

11,230.-

ซื้อเลย
Output Capacity : 1200 VA / 650 Watt

ส่งฟรี

14,591 views

7,840.-

ซื้อเลย
Output Capacity : 1600 VA / 900 Watt

ส่งฟรี

26,829 views

9,800.-

ซื้อเลย
Output Capacity : 900 VA / 480 Watt

ส่งฟรี

24,212 views

3,370.-

ซื้อเลย
Output Capacity : 700 VA / 360 Watt

ส่งฟรี

24,435 views

2,200.-

ซื้อเลย
Output Capacity : 1200 VA / 650 Watt

ส่งฟรี

45,721 views

4,500.-

ซื้อเลย
Output Capacity : 900 VA / 540 Watt

ส่งฟรี

12,856 views

8,500.-

ซื้อเลย
Output Capacity : 650 VA / 390 Watt

ส่งฟรี

8,261 views

6,550.-

ซื้อเลย
• 950 VA / 520 Watts • 2+2 Outlets

ส่งฟรี

14,236 views

5,290.-

ซื้อเลย
• 750 VA / 410 Watts • 2+1 Outlets

ส่งฟรี

16,340 views

5,020.-

ซื้อเลย
Output Capacity : 800 VA / 480 Watt

ส่งฟรี

41,065 views

2,430.-

ซื้อเลย
Output Capacity : 1000 VA / 600 Watt

ส่งฟรี

86,732 views

2,990.-

ซื้อเลย
Output Capacity : 500 VA / 300 Watt

ส่งฟรี

118,683 views

1,860.-

ซื้อเลย
Output Capacity : 2000 VA / 1300 Watt

ส่งฟรี

17,088 views

35,900.-

ซื้อเลย
Output Capacity : 625 VA / 325 Watt

ส่งฟรี

155,587 views

2,990.-

ซื้อเลย
Output Capacity : 650 VA / 400 Watt

ส่งฟรี

63,546 views

4,990.-

ซื้อเลย
OUTPUT CAPACITY : 500 VA / 300 WATT

ส่งฟรี

194,975 views

3,250.-