ทั้งหมด 18 รายการ | จำนวน 1 หน้า | หน้าละ 100 รายการ
| การเรียงแสดงสินค้า :
ซื้อเลย
• CAPACITY : 1000VA/500W

ส่งฟรี

2,062 views

2,250.-

ซื้อเลย
• CAPACITY : 1000VA/500W

ส่งฟรี

1,060 views

1,850.-

ซื้อเลย
• CAPACITY : 1000VA/550W

ส่งฟรี

1,466 views

1,890.-

ซื้อเลย
• CAPACITY : 1200VA/840W • INPUT FREQUENCY : 50 HZ • OUTPUT FREQUENCY : 50 HZ • TRANSFER TIME : 2 MS • LCD DISPLY : YES

ส่งฟรี

3,222 views

5,150.-

ซื้อเลย
● Line interactive with stabilizer ● มีระบบ AVS ชดเชยเพื่อปรับระดับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่สม่ำเสมอ (Buck & Boost) ● มีระบบป้องกันไฟลัดวงจรด้วย Circuit Breaker reset fuse ● LCD Display มีหน้าจอแสดงผลการทำงานได้มากสูงสุดถึง 11 สถานะไฟฟ้า ● มีระบบชาร์จรักษาระดับแรงดันแบตเตอรี่อัตโนมัติ (Auto Constant) ● สามารถสำรองไฟฟ้าได้ 15-30 นาที (Depend on load)

ส่งฟรี

9,629 views

6,500.-

ซื้อเลย
● มีระบบ AVS ชดเชยเพื่อปรับระดับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่สม่ำเสมอ (Buck & Boost) ● เครื่องสามารถเปิดใช้งานได้แม้ไม่มีไฟฟ้าต้นทางจ่ายให้ (ตามระยะเวลาที่กำหนด) (DC Start) ● มีระบบป้องกันไฟลัดวงจรด้วย Circuit Breaker reset fuse ● LCD Display มีหน้าจอแสดงผลการทำงานได้มากสูงสุดถึง 11 สถานะไฟฟ้า ● สามารถสำรองไฟฟ้าได้ 15-30 นาที (Depend on load)

ส่งฟรี

7,892 views

4,090.-

ซื้อเลย
● มีระบบ AVS ชดเชยเพื่อปรับระดับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่สม่ำเสมอ (Buck & Boost) ● มีระบบป้องกันไฟลัดวงจรด้วย Circuit Breaker reset fuse ● LCD Display มีหน้าจอแสดงผลการทำงานได้มากสูงสุดถึง 11 สถานะไฟฟ้า ● มีระบบชาร์จรักษาระดับแรงดันแบตเตอรี่อัตโนมัติ (Auto Constant) ● สามารถสำรองไฟฟ้าได้ 15-30 นาที (Depend on load)

ส่งฟรี

8,683 views

3,990.-

ซื้อเลย
● มีระบบป้องกันไฟตกไฟเกินพิกัดด้านกำลังไฟฟ้าขาเข้า (Over & Under Voltage) ● มีระบบป้องกันไฟลัดวงจรด้วย Circuit Breaker reset fuse ● LCD Display มีหน้าจอแสดงผลการทำงานได้มากสูงสุดถึง 11 สถานะไฟฟ้า ● มีระบบชาร์จรักษาระดับแรงดันแบตเตอรี่อัตโนมัติ (Auto Constant) ● สามารถสำรองไฟฟ้าได้ 15-30 นาที (Depend on load)

ส่งฟรี

11,705 views

7,900.-

ซื้อเลย
● มีระบบป้องกันไฟตกไฟเกินพิกัดด้านกำลังไฟฟ้าขาเข้า (Over & Under Voltage) ● มีระบบป้องกันไฟลัดวงจรด้วย Circuit Breaker reset fuse ● มีระบบป้องกันการจ่ายเกินกำลังและลัดวงจรด้านขาออก (Overload) ● LCD Display มีหน้าจอแสดงผลการทำงานได้มากสูงสุดถึง 11 สถานะไฟฟ้า ● สามารถสำรองไฟฟ้าได้ 15-30 นาที (Depend on load)

ส่งฟรี

7,898 views

7,600.-

ซื้อเลย
● ควบคุมการทำงานอย่างแม่นยำด้วย MICROPROCESSOR ● ทำงานไต้ในสภาวะแรงตันไฟเกิน (OVER) และไฟตก (UNDER) ● สำรองไฟฟ้าได้ 15-30 นาที (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ต่อพ่วง) ● มีระบบป้องกันการใช้งานเกินกำลัง (OVERLOAD ALARM) ● มีระบบตรวจการเสื่อมของแบตเตอรี่ได้ (REPLACE BATT) ● มี RESET FUSE ป้องกันปัญหาไฟต้นทางและไฟฟ้าลัดวงจร

ส่งฟรี

5,664 views

2,000.-

ซื้อเลย
● ควบคุมการทำงานอย่างแม่นยำด้วย MICROPROCESSOR ● ทำงานได้ในสภาวะแรงดันไฟเกิน(OVER)และไฟตก(UNDER) ● มีระบบ DC START และระบบชาร์ตอัตโนมัติขณะปิดเครื่อง ● มี RESET FUSE ป้องกันปัญหาไฟต้นทางและไฟฟ้าลัดวงจร ● มีเสียงเตือนและไฟกระพริบเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ LOW BATTERY ● สำรองไฟฟ้าได้ 15-30 นาที (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ต่อพ่วง)

ส่งฟรี

6,433 views

1,600.-

ซื้อเลย
● LED indicator shows ● With overload protection ● Backup power for 15-30 minutes ● Service available on SITE SERVICE ● 2 year warranty.

ส่งฟรี

5,714 views

1,600.-

ซื้อเลย
เครื่องสำรองไฟUPS รุ่น SMOOTH-G (1000VA / 500W) Max. 520 watt. ● LED indicator shows NORMAL, BATTERY, CHARGE, FAULT. ● With overload protection (OVERLOAD ALARM) ● Backup power for 15-30 minutes, depending on peripherals ● Service available on SITE SERVICE * Terms and conditions apply. ● 2 years warranty.

ส่งฟรี

7,150 views

1,790.-

ซื้อเลย
● Pure sine Wave รองรับ iMac, XBOX, PS4, Server Network เพื่อการปกป้องอย่างสมบูรณ์แบบ ● Software Management เซฟงานและปิดคอมพิวเตอร์อัตโนมัติผ่าน USB port ● แบตเตอรี่คุณภาพสูง สำรองไฟ 15-60 นาที (Depend On load)

ส่งฟรี

8,892 views

4,700.-

ซื้อเลย
•Input Voltage : 220 VAC +/-25% •Input Frequency : 50/60Hz. +/-10% (Auto Sensing) •Output Voltage : 220 VAC +/-10%(AVR), +/-5%(Battery) •Output Frequency : 50Hz. +/-0.1%

ส่งฟรี

10,870 views

2,590.-

ซื้อเลย
● New technology Pure wave form PURE SINE WAVE ● UPS: LINE INTERACTIVE WITH STABILIZER ● Precise control with MICROPROCESSOR ● With STABILIZER (AVR) system for automatic pressure adjustment ● There is a modern LCD display screen DISPLAY. ● Service available on SITE SERVICE * Terms and conditions apply. ● 2 year warranty. Free labor, spare parts.

ส่งฟรี

17,623 views

4,890.-

ซื้อเลย
● Zircon Line Interactive UPS/ Hybrid Ibox/ 1000VA/550W/ Digital Display, Hot Swapp. (Tower type) ● Hot swappable battery can charge the battery by yourself ● With STABILIZER (AVR) system for automatic pressure adjustment ● The device can be installed on the wall (MOUNTING HOLE). ● Service available on SITE SERVICE * Terms and conditions apply. ● 2 years warranty. Free labor, spare parts.

ส่งฟรี

10,582 views

1,950.-

ซื้อเลย
● ZIRCON AE (1000VA/550W) ● เครื่องสำรองไฟ ชนิด Line INTERACTIVE ● ขนาด 1000 VA / 550 W (ปรับแรงดันอัตโนมัติ) ● มีหน้าจอแสดงผล LED Digital Display ● ทำงานได้ทั้งสภาวะ ไฟตก หรือ ไฟเกิน ● มีระบบป้องกันการใช้งานเกินกำลัง ● สำรองไฟนาน 15-30นาที (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ต่อพ่วง) ● ผ่านการตรวจมาตรฐาน มอก.1291-2545 ● ได้รับมาตรฐาน ISO9001 และ ISO14001, CE, EN ● Input 85 - 265 Vac / 50-60Hz ใช้สำหรับ : ใช้ในงานสำรองไฟให้ระบบต่างๆ อาทิ PC, Network, Internet, PoS, CCTV System, PABX and Other

ส่งฟรี

13,480 views

2,000.-