ทั้งหมด 31 รายการ | จำนวน 1 หน้า | หน้าละ 100 รายการ
| การเรียงแสดงสินค้า :
ซื้อเลย
• 64 GB • Up to 100 MB/s Read Speed • U1, C10

977 views

199.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 280 MB/s Read Speed • Up to 150 MB/s Write Speed • UHS-II, V6, U3, C10, V60

ส่งฟรี

1,166 views

4,750.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Up to 280 MB/s Read Speed • Up to 100 MB/s Write Speed • UHS-II, V6, U3, C10, V60

ส่งฟรี

1,562 views

2,790.-

ซื้อเลย
• 64 GB • Up to 280 MB/s Read Speed • Up to 100 MB/s Write Speed • UHS-II, V6, U3, C10, V60

ส่งฟรี

1,969 views

1,890.-

ซื้อเลย
• 512 GB • Up to 180 MB/s Read Speed • Up to 130 MB/s Write Speed

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

2,059 views

2,590.-

ซื้อเลย
• 512 GB • Up to 100 MB/s Read Speed • Up to 85 MB/s Write Speed • Class 10, UHS-I, U3, V30

ส่งฟรี

2,002 views

2,310.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 300 MB/s Read • Up to 260 MB/s Write • Class 10, U3

ส่งฟรี

3,954 views

9,900.-

ซื้อเลย
• 512 GB • Up to 150 MB/s Read • Class 10, U1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

4,555 views

1,990.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Up to 140 MB/s Read • Class 10, U1

ส่งฟรี

7,794 views

520.-

ซื้อเลย
• 64 GB • Up to 140 MB/s Read • Class 10, U1

5,927 views

280.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 200 MB/s Read Speed • Up to 140 MB/s Write Speed

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

3,199 views

8,490.-

ซื้อเลย
• 32GB • Up to 100 MB/s Read Speed • Up to 60 MB/s Write Speed

9,270 views

280.-

ซื้อเลย
• 512 GB • Up to 200 MB/s Read Speed • Up to 140 MB/s Write Speed

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

7,637 views

3,690.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 200 MB/s Read Speed • Up to 140 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

7,498 views

1,950.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Up to 200 MB/s Read Speed • Up to 90 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

14,331 views

990.-

ซื้อเลย
• 64 GB • Up to 200 MB/s Read Speed • Up to 90 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

13,253 views

545.-

ซื้อเลย
• 32 GB • Up to 100 MB/s Read Speed • Up to 90 MB/s Write Speed

7,108 views

420.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Up to 180 MB/s Read Speed • Up to 90 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

9,434 views

690.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Class 10, UHS-II, U3, V90 • Up to 300MB/s Read, 260MB/s Write

ส่งฟรี

4,424 views

6,990.-

ซื้อเลย
• 64 GB • Class 10, UHS-II, U3, V90 • Up to 300MB/s Read, 260MB/s Write

ส่งฟรี

4,117 views

1,790.-

ซื้อเลย
• 512GB • Up to 170 MB/s Read Speed • Up to 90 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

3,440 views

2,790.-

ซื้อเลย
• 64 GB • Up to 100 MB/s Read Speed

9,688 views

280.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 100 MB/s Read Speed

ส่งฟรี

9,085 views

990.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Up to 100 MB/s Read Speed

ส่งฟรี

9,304 views

520.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Up to 300 MB/s Read • Up to 260 MB/s Write • Class 10, U3

ส่งฟรี

15,852 views

5,790.-

ซื้อเลย
• 32 GB • Up to 100 MB/s Read Speed • Up to 10 MB/s Write Speed

13,660 views

220.-

ซื้อเลย
• 32 GB • N/A Read Speed • N/A Write Speed

11,791 views

220.-

ซื้อเลย
Capacity : 256 GB Read Speed : 170 MB/s Write Speed : 90 MB/s

ส่งฟรี

5,762 views

790.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Up to 170 MB/s Read Speed • Up to 90 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

9,150 views

550.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 100 MB/s Read Speed • Up to 85 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

8,294 views

855.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Up to 100 MB/s Read Speed • Up to 85 MB/s Write Speed

8,260 views

410.-