ทั้งหมด 37 รายการ | จำนวน 1 หน้า | หน้าละ 100 รายการ
| การเรียงแสดงสินค้า :
ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 270 MB/s Read Speed • U3, C10, V90

ส่งฟรี

161 views

11,920.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Up to 270 MB/s Read Speed • U3, C10, V90

ส่งฟรี

159 views

6,250.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Up to 100 MB/s Read Speed • U1, C10

ส่งฟรี

160 views

595.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Read speed (up to) 100 MB/s • V30, U3, C10

ส่งฟรี

154 views

9,090.-

ซื้อเลย
• 512 GB • Read speed (up to) 100 MB/s • V30, U3, C10

ส่งฟรี

147 views

3,350.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Read speed (up to) 100 MB/s • V30, U3, C10

ส่งฟรี

141 views

1,500.-

ซื้อเลย
• 64 GB • Read speed (up to) 100 MB/s • V30, U3, C10

ส่งฟรี

149 views

510.-

ซื้อเลย
• 32 GB • Up to 100 MB/s Read Speed • U1, C10

191 views

200.-

ซื้อเลย
• 64 GB • Up to 100 MB/s Read Speed • U1, C10

1,839 views

280.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 280 MB/s Read Speed • Up to 150 MB/s Write Speed • UHS-II, V6, U3, C10, V60

ส่งฟรี

2,076 views

4,750.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Up to 280 MB/s Read Speed • Up to 100 MB/s Write Speed • UHS-II, V6, U3, C10, V60

ส่งฟรี

2,602 views

2,790.-

ซื้อเลย
• 64 GB • Up to 280 MB/s Read Speed • Up to 100 MB/s Write Speed • UHS-II, V6, U3, C10, V60

ส่งฟรี

3,008 views

1,890.-

ซื้อเลย
• 512 GB • Up to 180 MB/s Read Speed • Up to 130 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

2,939 views

2,590.-

ซื้อเลย
• 512 GB • Up to 100 MB/s Read Speed • Up to 85 MB/s Write Speed • Class 10, UHS-I, U3, V30

ส่งฟรี

2,777 views

2,310.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 300 MB/s Read • Up to 260 MB/s Write • Class 10, U3

ส่งฟรี

4,976 views

10,250.-

ซื้อเลย
• 512 GB • Up to 150 MB/s Read • Class 10, U1

ส่งฟรี

5,646 views

1,990.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 150 MB/s Read • Class 10, U1

ส่งฟรี

8,216 views

990.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Up to 140 MB/s Read • Class 10, U1

ส่งฟรี

9,001 views

525.-

ซื้อเลย
• 64 GB • Up to 140 MB/s Read • Class 10, U1

7,300 views

280.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 200 MB/s Read Speed • Up to 140 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

4,270 views

8,240.-

ซื้อเลย
• 32 GB • Up to 100 MB/s Read Speed • Up to 60 MB/s Write Speed

10,621 views

280.-

ซื้อเลย
• 512 GB • Up to 200 MB/s Read Speed • Up to 140 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

8,909 views

3,690.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 200 MB/s Read Speed • Up to 140 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

8,804 views

1,950.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Up to 200 MB/s Read Speed • Up to 90 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

16,506 views

990.-

ซื้อเลย
• 64 GB • Up to 200 MB/s Read Speed • Up to 90 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

15,287 views

545.-

ซื้อเลย
• 32 GB • Up to 100 MB/s Read Speed • Up to 90 MB/s Write Speed

8,395 views

420.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 180 MB/s Read Speed • Up to 130 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

6,828 views

1,290.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Up to 180 MB/s Read Speed • Up to 90 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

10,645 views

690.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Class 10, UHS-II, U3, V90 • Up to 300MB/s Read, 260MB/s Write

ส่งฟรี

5,474 views

6,250.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Class 10, UHS-II, U3, V90 • Up to 300MB/s Read, 260MB/s Write

ส่งฟรี

4,535 views

3,050.-

ซื้อเลย
• 512 GB • Up to 170 MB/s Read Speed • Up to 90 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

4,305 views

2,750.-

ซื้อเลย
• 64 GB • Up to 100 MB/s Read Speed

10,566 views

280.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Up to 100 MB/s Read Speed

ส่งฟรี

10,362 views

520.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Up to 300 MB/s Read • Up to 260 MB/s Write • Class 10, U3

ส่งฟรี

17,345 views

5,750.-

ซื้อเลย
• 32 GB • Up to 100 MB/s Read Speed • Up to 10 MB/s Write Speed

15,018 views

220.-

ซื้อเลย
• 32 GB • N/A Read Speed • N/A Write Speed

13,364 views

220.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Up to 100 MB/s Read Speed • Up to 85 MB/s Write Speed

9,080 views

410.-