สินค้าทุกรายการ (รวมภาษีแล้ว)
ทั้งหมด 29 รายการ | จำนวน 1 หน้า | หน้าละ 100 รายการ
| การเรียงแสดงสินค้า :
ซื้อเลย
• 64 GB • Up to 100 MB/s Read Speed • U1, C10

70 views

ราคา

199.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 280 MB/s Read Speed • Up to 150 MB/s Write Speed • UHS-II, V6, U3, C10, V60

ส่งฟรี

146 views

ราคา

4,750.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Up to 280 MB/s Read Speed • Up to 100 MB/s Write Speed • UHS-II, V6, U3, C10, V60

ส่งฟรี

399 views

ราคา

2,790.-

ซื้อเลย
• 64 GB • Up to 280 MB/s Read Speed • Up to 100 MB/s Write Speed • UHS-II, V6, U3, C10, V60

ส่งฟรี

452 views

ราคา

1,890.-

ซื้อเลย
• 512 GB • Up to 180 MB/s Read Speed • Up to 130 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

1,221 views

ราคา

2,490.-

ซื้อเลย
• 512 GB • Up to 100 MB/s Read Speed • Up to 85 MB/s Write Speed • Class 10, UHS-I, U3, V30

ส่งฟรี

1,194 views

ราคา

2,310.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 300 MB/s Read • Up to 260 MB/s Write • Class 10, U3

ส่งฟรี

2,742 views

ราคา

9,990.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Up to 140 MB/s Read • Class 10, U1

5,404 views

ราคา

490.-

ซื้อเลย
• 64 GB • Up to 140 MB/s Read • Class 10, U1

4,086 views

ราคา

260.-

ซื้อเลย
• 32GB • Up to 100 MB/s Read Speed • Up to 60 MB/s Write Speed

6,708 views

ราคา

260.-

ซื้อเลย
• 512 GB • Up to 200 MB/s Read Speed • Up to 140 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

5,646 views

ราคา

3,490.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 200 MB/s Read Speed • Up to 140 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

5,561 views

ราคา

1,750.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Up to 200 MB/s Read Speed • Up to 90 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

9,664 views

ราคา

890.-

ซื้อเลย
• 64 GB • Up to 200 MB/s Read Speed • Up to 90 MB/s Write Speed

9,510 views

ราคา

490.-

ซื้อเลย
• 32 GB • Up to 100 MB/s Read Speed • Up to 90 MB/s Write Speed

5,482 views

ราคา

360.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 180 MB/s Read Speed • Up to 130 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

4,222 views

ราคา

1,150.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Class 10, UHS-II, U3, V90 • Up to 300MB/s Read, 260MB/s Write

ส่งฟรี

3,006 views

ราคา

7,795.-

ซื้อเลย
• 64 GB • Class 10, UHS-II, U3, V90 • Up to 300MB/s Read, 260MB/s Write

ส่งฟรี

3,062 views

ราคา

1,790.-

ซื้อเลย
• 512GB • Up to 170 MB/s Read Speed • Up to 90 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

2,564 views

ราคา

2,790.-

ซื้อเลย
• 64 GB • Up to 100 MB/s Read Speed

7,635 views

ราคา

260.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 100 MB/s Read Speed

ส่งฟรี

7,075 views

ราคา

990.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Up to 100 MB/s Read Speed

7,184 views

ราคา

490.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Up to 300 MB/s Read • Up to 260 MB/s Write • Class 10, U3

ส่งฟรี

12,786 views

ราคา

5,790.-

ซื้อเลย
• 64 GB • Up to 300 MB/s Read • Up to 260 MB/s Write • Class 10, U3

ส่งฟรี

11,222 views

ราคา

3,190.-

ซื้อเลย
• 32 GB • Up to 100 MB/s Read Speed • Up to 10 MB/s Write Speed

11,389 views

ราคา

170.-

ซื้อเลย
Capacity : 256 GB Read Speed : 170 MB/s Write Speed : 90 MB/s

ส่งฟรี

4,798 views

ราคา

1,150.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Up to 170 MB/s Read Speed • Up to 90 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

8,069 views

ราคา

570.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Up to 100 MB/s Read Speed • Up to 85 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

7,043 views

ราคา

540.-

ซื้อเลย
• 64 GB • Up to 100 MB/s Read Speed • Up to 85 MB/s Write Speed

10,377 views

ราคา

255.-