ค้นหาระยะเวลารับประกันสินค้าจาก Serial Number

คำแนะนำในการใช้งาน
** Warranty date start from your purchase date please keep your invoice.
** วันรับประกันจะเริ่มนับจากวันที่ซื้อสินค้า กรุณาเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เพื่อประโยชน์ในการรับประกัน.

หมายเหตุ

1. กรณีไม่พบข้อมูลในระบบการค้นหา หรือสินค้าของท่านไม่มีเลขที่ Serial Number หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้า โทร 02-017-4444 หรือฝ่ายเคลม โทร 02-017-4400 , Add Line ID : @jibclaim
2. สินค้า Clearance Sale หมายถึงสินค้าที่ขายออกไปเพื่อลดจำนวนสินค้าคงคลัง โดยการรับประกันสินค้าแต่ละชิ้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ และอยู่นอกเหนือเงื่อนไขการรับประกันสินค้าที่ขายตามปกติ รายละเอียดเงื่อนไขตามใบเสร็จรับเงิน และสติ๊กเกอร์ประกันสินค้า
Clearance Sale
3. ข้อมูลที่แสดงในหน้าของระบบการค้นหาระยะเวลารับประกันสินค้านี้ เป็นเพียงข้อมูลเพื่อการตรวจสอบในเบื้องต้นเท่านั้น ทั้งนี้ การพิจารณาการรับประกัน จะถือตามเงื่อนไขของบริษัทฯและคู่ค้า (Vendor) แล้วแต่กรณี เป็นที่สิ้นสุด
4. การรับประกันสินค้าเป็นเพียงการให้บริการหลังการขายของบริษัทฯ สินค้าที่รับประกันจะต้องเป็นสินค้าที่ซื้อจากบริษัทฯ หรือสินค้าที่บริษัทฯ จำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายที่บริษัทฯ แต่งตั้งเท่านั้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันได้ ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
5. การรับประกันแบบ Limited Life Time หรือ Life Time Warranty ของสินค้า คือ การให้การรับประกันสำหรับตัวสินค้าอันอาจเกิดจากความบกพร่องจากการผลิตหรือชิ้นส่วน ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติ ซึ่งจะให้การรับประกันตลอดระยะเวลาที่สินค้ารุ่นนี้ยังอยู่ในสายการผลิต และทำตลาดอยู่ เมื่อมีการประกาศหยุดผลิต End of Life (EOL) อย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตจะให้การรับประกันต่อไปอีก 1 ปี นับจากวันที่ประกาศ แต่ทั้งนี้ระยะเวลาการรับประกันรวมอย่างน้อยเท่ากับ 3 ปีนับจากวันที่ซื้อ
6. หากเกิดจุด DEAD PIXEL รับประกันตั้งแต่ 4 จุดขึ้นไป(ตามมาตรฐานผู้ผลิตสินค้า) หรือตามเงื่อนไขสินค้า ณ วันสั่งซื้อ
xx
คำแนะนำในการตรวจเช็คประกันสินค้าของบริษัท เจไอบี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
  • 1. ข้อมูลที่จะใช้ในการตรวจเช็คประกันสินค้า มีอยู่ด้วยกัน 2 ลักษณะ คือ
    • 1.1 รหัส Serial Number ของสินค้า ที่มาจากโรงงาน ติดไว้ที่ตัวสินค้า โดยส่วนใหญ่ จะเป็นสติ๊กเกอร์ลาเบล ตัวอักษร หรือตัวเลข ที่พิมพ์ต่อจาก คำว่า S/N , SN , Serial , Serial Number

    • 2.1 รหัส Serial Number ของสินค้า ที่บริษัท เจไอบี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จัดทำขึ้นเอง และติดไว้ที่ตัวสินค้า โดยมีลักษณะเป็น สติ๊กเกอร์ บาร์โค้ด รหัสตัวเลข 2 แถว ซึ่งแถวบนจะเป็นรหัส Product Code และแถวล่างจะเป็นรหัส Serial Number

  • 2. ตำแหน่ง Serial Number ของสินค้าที่มาจากโรงงาน จะปรากฎตำแหน่งตามรูป
  • 3. ตำแหน่ง Serial Number ของสินค้าที่บริษัทจัดทำขึ้น จะปรากฎตำแหน่งตามรูป