ราคา
-
ยี่ห้อ
Specification
Slot
Series
สินค้าทุกรายการ (รวมภาษีแล้ว)
ทั้งหมด 215 รายการ | จำนวน 3 หน้า | หน้าละ 100 รายการ
| การเรียงแสดงสินค้า :
ซื้อเลย
• GeForce RTX 4070 • 12GB GDDR6X • 3 x DisplayPort • 1 x HDMI

ส่งฟรี

72 views

ราคา

22,900.-

ซื้อเลย
• Arc A750 • 8GB GDDR6 • 3 x DisplayPort • 1 x HDMI

ส่งฟรี

86 views

ราคา

8,290.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4060 • 8GB GDDR6 • 3 x DisplayPort • 1 x HDMI

ส่งฟรี

492 views

ราคา

10,500.-

ซื้อเลย
• Radeon RX 6650 XT • 8GB GDDR6 • 3 x DisplayPort • 1 x HDMI

ส่งฟรี

276 views

ราคา

8,990.-

ซื้อเลย
• GeForce GTX 1650 • 4GB GDDR6 • 1 x DisplayPort • 1 x HDMI • 1 x DVI-D

ส่งฟรี

289 views

ราคา

4,990.-

ซื้อเลย
• Radeon RX 7700 XT • 12GB GDDR6 • 2 x DisplayPort • 2 x HDMI • RGB Fusion

ส่งฟรี

330 views

ราคา

18,200.-

ซื้อเลย
• Radeon RX 7800 XT • 16GB GDDR6 • 2 x DisplayPort • 2 x HDMI

ส่งฟรี

539 views

ราคา

21,400.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4060 • 8GB GDDR6 • 3 x DisplayPort • 1 x HDMI

ส่งฟรี

379 views

ราคา

11,900.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4070 Ti • 12GB GDDR6X • 3 x DisplayPort • 1 x HDMI • RGB Fusion

ส่งฟรี

539 views

ราคา

31,400.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4070 Ti • 12GB GDDR6X • 3 x DisplayPort • 1 x HDMI • RGB Fusion

ส่งฟรี

601 views

ราคา

32,200.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4070 Ti • 12GB GDDR6X • 3 x DisplayPort • 1 x HDMI • ARGB Lighting

ส่งฟรี

770 views

ราคา

31,500.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4070 Ti • 12GB GDDR6X • 3 x DisplayPort • 1 x HDMI • ARGB Lighting

ส่งฟรี

927 views

ราคา

31,900.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4070 Ti • 12GB GDDR6X • 3 x DisplayPort • 1 x HDMI

ส่งฟรี

1,822 views

ราคา

31,200.-

ซื้อเลย
• Radeon RX 7600 • 8GB GDDR6 • 3 x DisplayPort • 1 x HDMI • Polychrome RGB

ส่งฟรี

1,562 views

ราคา

11,900.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4070 Ti • 12GB GDDR6X • 3 x DisplayPort • 1 x HDMI • RGB Fusion

ส่งฟรี

2,458 views

ราคา

30,500.-

ซื้อเลย
• Radeon RX 7800 XT • 16GB GDDR6 • 2 x DisplayPort • 2 x HDMI • ARGB Light Bar • External RGB LED MB Synchronization

ส่งฟรี

1,991 views

ราคา

21,500.-

ซื้อเลย
• Radeon RX 7700 XT • 12GB GDDR6 • 3 x DisplayPort • 1 x HDMI • Aura Sync ARGB

ส่งฟรี

2,354 views

ราคา

19,900.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4060 • 8GB GDDR6 • 3 x DisplayPort • 1 x HDMI

ส่งฟรี

2,361 views

ราคา

11,900.-

ซื้อเลย
• Radeon RX 7800 XT • 16GB GDDR6 • 3 x DisplayPort • 1 x HDMI • Aura Sync ARGB

ส่งฟรี

1,810 views

ราคา

25,630.-

ซื้อเลย
• Radeon RX 560 • 4GB GDDR5 • 2 x DisplayPort • 1 x HDMI

ส่งฟรี

2,180 views

ราคา

3,950.-

ซื้อเลย
• Radeon RX 7800 XT • 16GB GDDR6 • 3 x DisplayPort* • 1 x HDMI • Amethyst Purple & Ice Blue LED Lighting *Only 2x simultaneous DP2.1 connections can be supported

ส่งฟรี

5,030 views

ราคา

22,600.-

ซื้อเลย
• Radeon RX 7800 XT • 16GB GDDR6 • 3 x DisplayPort* • 1 x HDMI • ARGB Lighting *Only 2x simultaneous DP2.1 connections can be supported

ส่งฟรี

9,503 views

ราคา

23,300.-

ซื้อเลย
• GeForce GTX 1650 • 4GB GDDR6 • CUDA Cores 896 • Core Clock : Base1410Mhz, Boost 1590Mhz • Ports DP+HDMI+DVI

ส่งฟรี

1,529 views

ราคา

5,080.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4060 • 8GB GDDR6 • 3 x DisplayPort • 1 x HDMI

ส่งฟรี

3,085 views

ราคา

10,900.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4060 • 8GB GDDR6 • 3 x DisplayPort • 1 x HDMI

ส่งฟรี

3,639 views

ราคา

13,490.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4060 Ti • 16GB GDDR6 • 3 x DisplayPort • 1 x HDMI

ส่งฟรี

4,044 views

ราคา

19,690.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4060 Ti • 16GB GDDR6 • 3 x DisplayPort • 1 x HDMI

ส่งฟรี

5,582 views

ราคา

19,500.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4060 Ti • 8GB GDDR6 • 3 x DisplayPort • 1 x HDMI • ARGB Lighting

ส่งฟรี

3,690 views

ราคา

16,200.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4060 Ti • 8GB GDDR6 • 3 x DisplayPort • 1 x HDMI • Aura Sync ARGB

ส่งฟรี

6,113 views

ราคา

19,830.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4070 • 12GB GDDR6X • 3 x DisplayPort • 1 x HDMI

ส่งฟรี

4,123 views

ราคา

22,900.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4070 • 12GB GDDR6X • 3 x DisplayPort • 1 x HDMI

ส่งฟรี

4,249 views

ราคา

22,500.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4060 Ti • 8GB GDDR6 • 2 x DisplayPort • 2 x HDMI

ส่งฟรี

4,995 views

ราคา

14,800.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4060 Ti • 16GB GDDR6 • 2 x DisplayPort • 2 x HDMI • RGB Fusion

ส่งฟรี

3,673 views

ราคา

18,600.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4060 Ti • 16GB GDDR6 • 2 x DisplayPort • 2 x HDMI • RGB Fusion

ส่งฟรี

5,208 views

ราคา

18,300.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4060 Ti • 16GB GDDR6 • 3 x DisplayPort • 1 x HDMI • ARGB Lighting

ส่งฟรี

3,993 views

ราคา

18,200.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4060 Ti • 16GB GDDR6 • 3 x DisplayPort • 1 x HDMI

ส่งฟรี

2,684 views

ราคา

18,400.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4060 Ti • 16GB GDDR6 • 3 x DisplayPort • 1 x HDMI

ส่งฟรี

2,239 views

ราคา

18,900.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4060 Ti • 16GB GDDR6 • 3 x DisplayPort • 1 x HDMI

ส่งฟรี

2,617 views

ราคา

19,200.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4060 • 8GB GDDR6 • 3 x DisplayPort • 1 x HDMI • ARGB Lighting

ส่งฟรี

4,605 views

ราคา

12,200.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4060 • 8GB GDDR6 • 3 x DisplayPort • 1 x HDMI

ส่งฟรี

2,708 views

ราคา

11,900.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4060 Ti • 8GB GDDR6 • 3 x DisplayPort • 1 x HDMI

ส่งฟรี

3,036 views

ราคา

15,600.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4060 • 8GB GDDR6 • 3 x DisplayPort • 1 x HDMI

ส่งฟรี

5,053 views

ราคา

10,900.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 3060 • 12GB GDDR6 • 3 x DisplayPort • 1 x HDMI

ส่งฟรี

3,464 views

ราคา

10,900.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4060 • 8GB GDDR6 • 3 x DisplayPort • 1 x HDMI

ส่งฟรี

4,902 views

ราคา

11,600.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4070 • 12GB GDDR6X • 3 x DisplayPort • 1 x HDMI

ส่งฟรี

5,119 views

ราคา

22,900.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4070 • 12GB GDDR6X • 3 x DisplayPort • 2 x HDMI • Aura Sync ARGB

ส่งฟรี

7,549 views

ราคา

28,400.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4060 Ti • 8GB GDDR6 • 3 x DisplayPort • 1 x HDMI

ส่งฟรี

4,572 views

ราคา

16,200.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4070 • 12GB GDDR6X • 3 x DisplayPort • 1 x HDMI • Epic-X RGB

ส่งฟรี

4,808 views

ราคา

22,400.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4060 • 8GB GDDR6 • 3 x DisplayPort • 1 x HDMI

ส่งฟรี

11,139 views

ราคา

10,700.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4060 • 8GB GDDR6 • 2 x DisplayPort • 2 x HDMI

ส่งฟรี

7,526 views

ราคา

11,800.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4060 • 8GB GDDR6 • 2 x DisplayPort • 2 x HDMI • RGB Fusion

ส่งฟรี

7,656 views

ราคา

12,400.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4060 • 8GB GDDR6 • 2 x DisplayPort • 2 x HDMI • RGB Fusion

ส่งฟรี

6,436 views

ราคา

13,300.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4060 • 8GB GDDR6 • 3 x DisplayPort • 1 x HDMI

ส่งฟรี

9,264 views

ราคา

11,300.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4060 • 8GB GDDR6 • 3 x DisplayPort • 1 x HDMI

ส่งฟรี

11,041 views

ราคา

12,630.-

ซื้อเลย
• GeForce® RTX 4060• 8GB GDDR6• CUDA Cores 3072• Core Clock : Base:1830Mhz; Boost:2460Mhz• Ports 3*DP+HDMI• NVIDIA DLSS, NVIDIA G-SYNC, 3rd Gen Ray Tracing Cores

ส่งฟรี

19,476 views

ราคา

12,580.-

ซื้อเลย
• GeForce® RTX 4070• 12GB GDDR6X• CUDA Cores 5888• Core Clock : Base:1920Mhz; Boost:2475Mhz• Ports 3*DP+HDMI• NVIDIA DLSS 3, NVIDIA G-SYNC, 3rd Gen Ray Tracing Cores

ส่งฟรี

1,490 views

ราคา

29,690.-

ซื้อเลย
• GeForce® RTX 4060 Ti• 8GB GDDR6• CUDA Cores 4352• Core Clock : Base:2310Mhz; Boost:2535Mhz• Ports 3*DP+HDMI• NVIDIA DLSS 3, NVIDIA G-SYNC, 3rd Gen Ray Tracing Cores

ส่งฟรี

36,153 views

ราคา

16,980.-

ซื้อเลย
• GeForce® RTX 4060 Ti• 8GB GDDR6• CUDA Cores 4352• Core Clock : Base:2310Mhz; Boost:2535Mhz• Ports 3*DP+HDMI• NVIDIA DLSS 3, NVIDIA G-SYNC, 3rd Gen Ray Tracing Cores

ส่งฟรี

39,155 views

ราคา

16,580.-

ซื้อเลย
• GeForce® RTX 4060 Ti• 8GB GDDR6• CUDA Cores 4352• Core Clock : Base:2310Mhz; Boost:2535Mhz• Ports 3*DP+HDMI• NVIDIA DLSS 3, NVIDIA G-SYNC, 3rd Gen Ray Tracing Cores

ส่งฟรี

29,802 views

ราคา

16,480.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4060 • 8GB GDDR6 • 3 x DisplayPort • 1 x HDMI • ARGB LED

ส่งฟรี

9,068 views

ราคา

11,900.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4060 • 8GB GDDR6 • 2 x DisplayPort • 2 x HDMI

ส่งฟรี

8,351 views

ราคา

10,900.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4060 • 8GB GDDR6 • 2 x DisplayPort • 2 x HDMI • RGB Fusion

ส่งฟรี

7,847 views

ราคา

11,900.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4090 • 24GB GDDR6X • 3 x DisplayPort • 1 x HDMI

ส่งฟรี

1,213 views

ราคา

85,900.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4070 Ti • 12GB GDDR6X • 3 x DisplayPort • 1 x HDMI

ส่งฟรี

3,037 views

ราคา

31,900.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4070 • 12GB GDDR6X • 3 x DisplayPort • 1 x HDMI

ส่งฟรี

4,792 views

ราคา

21,400.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4060 Ti • 8GB GDDR6 • 3 x DisplayPort • 1 x HDMI • Spectra RGB

ส่งฟรี

5,567 views

ราคา

15,900.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4070 • 12GB GDDR6X • 3 x DisplayPort • 1 x HDMI • Spectra RGB

ส่งฟรี

4,675 views

ราคา

22,500.-

ซื้อเลย
• GeForce® RTX 4070• 12GB GDDR6X• CUDA Cores 5888• Core Clock : Base:1920Mhz; Boost:2475Mhz• Ports 3*DP+HDMI• NVIDIA DLSS 3, NVIDIA G-SYNC, 3rd Gen Ray Tracing Cores

ส่งฟรี

29,363 views

ราคา

30,080.-

ซื้อเลย
• GeForce® RTX 4070• 12GB GDDR6X• CUDA Cores 5888• Core Clock : Base:1920Mhz; Boost:2475Mhz• Ports 3*DP+HDMI• NVIDIA DLSS 3, NVIDIA G-SYNC, 3rd Gen Ray Tracing Cores

ส่งฟรี

32,819 views

ราคา

24,080.-

ซื้อเลย
• Radeon RX 7600 • 8GB GDDR6 • 3 x DisplayPort • 1 x HDMI

ส่งฟรี

5,613 views

ราคา

9,900.-

ซื้อเลย
• GeForce® RTX 3050• 8GB GDDR6• CUDA Cores 2560• Core Clock : Base1552Mhz, Boost 1777Mhz• Ports HDMI+DP+DL-DVI• NVIDIA DLSS, NVIDIA G-SYNC, 2nd Gen Ray Tracing Cores

ส่งฟรี

26,881 views

ราคา

8,580.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 3060 Ti • 8GB GDDR6X • 3 x DisplayPort • 1 x HDMI • RGB LED

ส่งฟรี

5,376 views

ราคา

12,600.-

ซื้อเลย
• GeForce GTX 1650• 4GB GDDR6• CUDA Cores 896• Core Clock : Base1410Mhz, Boost 1590Mhz• Ports DP+HDMI+DVI

ส่งฟรี

27,189 views

ราคา

4,960.-

ซื้อเลย
• GeForce GTX 1650• 4GB GDDR6• CUDA Cores 896• Core Clock : Base1410Mhz, Boost 1590Mhz• Ports DP+HDMI+DVI

ส่งฟรี

31,514 views

ราคา

4,960.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4060 Ti • 8GB GDDR6 • 3 x DisplayPort • 1 x HDMI

ส่งฟรี

4,295 views

ราคา

16,900.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4060 Ti • 8GB GDDR6 • 3 x DisplayPort • 1 x HDMI

ส่งฟรี

3,324 views

ราคา

16,900.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4060 Ti • 8GB GDDR6 • 2 x DisplayPort • 2 x HDMI

ส่งฟรี

9,981 views

ราคา

15,400.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4060 Ti • 8GB GDDR6 • 2 x DisplayPort • 2 x HDMI • RGB Fusion

ส่งฟรี

8,450 views

ราคา

17,700.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4060 Ti • 8GB GDDR6 • 2 x DisplayPort • 2 x HDMI • RGB Fusion

ส่งฟรี

9,404 views

ราคา

16,500.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4060 Ti • 8GB GDDR6 • 3 x DisplayPort • 1 x HDMI • Aura Sync RGB

ส่งฟรี

100,342 views

ราคา

17,500.-

ซื้อเลย
• Radeon RX 7600 • 8GB GDDR6 • 3 x DisplayPort • 1 x HDMI

ส่งฟรี

3,211 views

ราคา

10,200.-

ซื้อเลย
• Radeon RX 6600 • 8GB GDDR6 • 3 x DisplayPort • 1 x HDMI

ส่งฟรี

9,090 views

ราคา

7,140.-

ซื้อเลย
• Radeon RX 7600 • 8GB GDDR6 • 3 x DisplayPort • 1 x HDMI

ส่งฟรี

9,696 views

ราคา

10,920.-

ซื้อเลย
• Radeon RX 7600 • 8GB GDDR6 • 2 x DisplayPort • 2 x HDMI • RGB Fusion

ส่งฟรี

8,456 views

ราคา

10,200.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4060 Ti • 8GB GDDR6 • 2 x DisplayPort • 2 x HDMI

ส่งฟรี

8,146 views

ราคา

14,900.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4060 Ti • 8GB GDDR6 • 2 x DisplayPort • 2 x HDMI • RGB Fusion

ส่งฟรี

14,648 views

ราคา

15,900.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4060 Ti • 8GB GDDR6 • 3 x DisplayPort • 1 x HDMI

ส่งฟรี

5,949 views

ราคา

14,600.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4060Ti • 8GB GDDR6 • 3 x DP • 1 x HDMI

ส่งฟรี

26,013 views

ราคา

15,200.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4060 Ti • 8GB GDDR6 • 3 x DisplayPort • 1 x HDMI • ARGB

ส่งฟรี

8,475 views

ราคา

15,900.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4060 Ti • 8GB GDDR6 • 3 x DisplayPort • 1 x HDMI

ส่งฟรี

104,610 views

ราคา

15,840.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4060 Ti • 8GB GDDR6 • 3 x DisplayPort • 1 x HDMI

ส่งฟรี

7,782 views

ราคา

15,400.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4060 Ti • 8GB GDDR6 • 3 x DisplayPort • 1 x HDMI

ส่งฟรี

11,979 views

ราคา

17,900.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4060 Ti • 8GB GDDR6 • 3 x DisplayPort • 1 x HDMI • Spectra RGB

ส่งฟรี

7,559 views

ราคา

15,200.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 3050 • 8GB GDDR6 • 2 x DP • 2 x HDMI

ส่งฟรี

3,801 views

ราคา

9,590.-

ซื้อเลย
• GeForce GTX 1650 • 4GB GDDR6 • 1 x DP • 1 x HDMI • 1 x DVI

ส่งฟรี

97,120 views

ราคา

5,490.-

ซื้อเลย
• GeForce GTX 1650 • 4GB GDDR6 • 1 x DP • 1 x HDMI • 1 x DVI

ส่งฟรี

5,435 views

ราคา

4,960.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4070 • 12GB GDDR6X • 3 x DP • 1 x HDMI • RGB Fusion

ส่งฟรี

8,822 views

ราคา

25,800.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4070 • 12GB GDDR6X • 3 x DP • 1 x HDMI • Spectra RGB

ส่งฟรี

8,033 views

ราคา

21,900.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4070 • 12GB GDDR6X • 3 x DP • 1 x HDMI

ส่งฟรี

10,894 views

ราคา

21,800.-

ซื้อเลย
• GeForce RTX 4070 • 12GB GDDR6X • 3 x DP • 1 x HDMI

ส่งฟรี

12,359 views

ราคา

23,900.-