ทั้งหมด 11 รายการ | จำนวน 1 หน้า | หน้าละ 100 รายการ
| การเรียงแสดงสินค้า :
ซื้อเลย
THERMAL CONDUCTIVITY (W/mK) : 7.5

569 views

ราคา

290.-

ซื้อเลย
• Dimension : 120 x 20 x 1 mm. • Thermal Conductivity(W / m-k):12.8 W/mk

1,849 views

ราคา

290.-

ซื้อเลย
THERMAL CONDUCTIVITY (W/mK) : >8 (CL-O024-GROSGM-A)

5,196 views

ราคา

490.-

ซื้อเลย
THERMAL CONDUCTIVITY (W/mK) : 3.5

4,053 views

ราคา

160.-

ซื้อเลย
THERMAL CONDUCTIVITY (W/mK) : >1.85

6,172 views

ราคา

100.-

ซื้อเลย
THERMAL CONDUCTIVITY (W/mK) : 8.5

2,433 views

ราคา

180.-

ซื้อเลย
THERMAL CONDUCTIVITY (W/mK) : 11 (MGZ-NDSG-N15M-R2)

12,295 views

ราคา

340.-

ซื้อเลย
THERMAL CONDUCTIVITY (W/mK) : >4.5 (RG-ICE1-TG15-R1)

10,207 views

ราคา

160.-

ซื้อเลย
THERMAL CONDUCTIVITY : 0.8 WATT/METER (HTK-002-U1)

13,394 views

ราคา

90.-

ซื้อเลย
THERMAL CONDUCTIVITY (W/mK) : 5.6

20,047 views

ราคา

199.-

ซื้อเลย
THERMAL CONDUCTIVITY (W/mK) : 8.5

59,602 views

ราคา

290.-