ทั้งหมด 17 รายการ | จำนวน 1 หน้า | หน้าละ 100 รายการ
| การเรียงแสดงสินค้า :
ซื้อเลย

ส่งฟรี

137 views

ราคา

1,120.-

ซื้อเลย

ส่งฟรี

65 views

ราคา

720.-

ซื้อเลย

ส่งฟรี

127 views

ราคา

520.-

ซื้อเลย
THERMAL CONDUCTIVITY (W/mK) : N/A

1,514 views

ราคา

190.-

ซื้อเลย
THERMAL CONDUCTIVITY (W/mK) : N/A

2,899 views

ราคา

390.-

ซื้อเลย
THERMAL CONDUCTIVITY (W/mK) : 7.5

1,693 views

ราคา

290.-

ซื้อเลย
THERMAL CONDUCTIVITY (W/mK) : 13.8

1,701 views

ราคา

290.-

ซื้อเลย
• Dimension : 120 x 20 x 1 mm. • Thermal Conductivity(W / m-k):12.8 W/mk

4,502 views

ราคา

290.-

ซื้อเลย
• Thermal Conductivity (W/mK) : >4.5 • CL-O023-GROSGM-A

4,999 views

ราคา

290.-

ซื้อเลย
THERMAL CONDUCTIVITY (W/mK) : 3.5

4,984 views

ราคา

160.-

ซื้อเลย
THERMAL CONDUCTIVITY (W/mK) : >1.85

7,894 views

ราคา

100.-

ซื้อเลย
THERMAL CONDUCTIVITY (W/mK) : 8.5

3,375 views

ราคา

150.-

ซื้อเลย
THERMAL CONDUCTIVITY (W/mK) : >4.5 (RG-ICE1-TG15-R1)

11,640 views

ราคา

160.-

ซื้อเลย
THERMAL CONDUCTIVITY : 0.8 WATT/METER (HTK-002-U1)

14,891 views

ราคา

90.-

ซื้อเลย
THERMAL CONDUCTIVITY (W/mK) : 5.6

21,489 views

ราคา

190.-

ซื้อเลย
THERMAL CONDUCTIVITY (W/mK) : 12.5

32,688 views

ราคา

390.-

ซื้อเลย
Thermal Conductivity (W/mK) : 1.134

32,561 views

ราคา

99.-