ทั้งหมด 11 รายการ | จำนวน 1 หน้า | หน้าละ 100 รายการ
| การเรียงแสดงสินค้า :
ซื้อเลย

ส่งฟรี

975 views

ราคา

520.-

ซื้อเลย
THERMAL CONDUCTIVITY (W/mK) : N/A

3,653 views

ราคา

190.-

ซื้อเลย
THERMAL CONDUCTIVITY (W/mK) : 7.5

2,978 views

ราคา

290.-

ซื้อเลย
THERMAL CONDUCTIVITY (W/mK) : 3.5

6,126 views

ราคา

160.-

ซื้อเลย
THERMAL CONDUCTIVITY (W/mK) : >1.85

9,846 views

ราคา

100.-

ซื้อเลย
THERMAL CONDUCTIVITY (W/mK) : 8.5

4,339 views

ราคา

150.-

ซื้อเลย
THERMAL CONDUCTIVITY : 0.8 WATT/METER (HTK-002-U1)

16,338 views

ราคา

90.-

ซื้อเลย
THERMAL CONDUCTIVITY (W/mK) : 5.6

23,077 views

ราคา

190.-

ซื้อเลย
THERMAL CONDUCTIVITY (W/mK) : 8.5

71,479 views

ราคา

290.-

ซื้อเลย
THERMAL CONDUCTIVITY (W/mK) : 12.5

34,475 views

ราคา

390.-

ซื้อเลย
Thermal Conductivity (W/mK) : 1.134

34,223 views

ราคา

99.-