สินค้าทุกรายการ (รวมภาษีแล้ว)
ทั้งหมด 100 รายการ | จำนวน 1 หน้า | หน้าละ 100 รายการ
| การเรียงแสดงสินค้า :
ซื้อเลย
• 64 GB • Sequential Read (up to) 150 MB/s • USB 3.2 Gen 1 Type-A

525 views

ราคา

250.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Sequential Read (up to) 400 MB/s • USB 3.2 Gen 1 Type-A

ส่งฟรี

462 views

ราคา

890.-

ซื้อเลย
• 512 GB • Sequential Read (up to) 400 MB/s • USB 3.2 Gen 1 Type-A

ส่งฟรี

614 views

ราคา

1,450.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Sequential Read (up to) 420 MB/s • Sequential Write (up to) 380 MB/s • USB 3.2 Gen 1 • USB-A Connector • Aluminum Casing

ส่งฟรี

1,549 views

ราคา

2,550.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 150 MB/s Read • USB 3.1 Gen 1 Type-A

ส่งฟรี

909 views

ราคา

870.-

ซื้อเลย
• 32 GB • Up to 150 MB/s Read • USB 3.1 Gen 1 Type-A

820 views

ราคา

205.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Read speed up to 100 MB/s • USB 3.2 Gen 1 Type-A

ส่งฟรี

1,408 views

ราคา

650.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Read speed up to 100 MB/s • USB 3.2 Gen 1 Type-A

1,672 views

ราคา

290.-

ซื้อเลย
• 64 GB • Read speed up to 100 MB/s • USB 3.2 Gen 1 Type-A

1,798 views

ราคา

165.-

ซื้อเลย
• 32 GB • Read speed up to 100 MB/s • USB 3.2 Gen 1 Type-A

1,250 views

ราคา

129.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Read speed up to 100 MB/s • USB 3.2 Gen 1 Type-A

ส่งฟรี

1,488 views

ราคา

650.-

ซื้อเลย
• 64 GB • Read speed up to 100 MB/s • USB 3.2 Gen 1 Type-A

1,663 views

ราคา

165.-

ซื้อเลย
• 32 GB • Read speed up to 100 MB/s • USB 3.2 Gen 1 Type-A

1,118 views

ราคา

129.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Read speed up to 100 MB/s • USB 3.2 Gen 1 Type-A

ส่งฟรี

1,508 views

ราคา

650.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Read speed up to 100 MB/s • USB 3.2 Gen 1 Type-A

1,541 views

ราคา

290.-

ซื้อเลย
• 64 GB • Read speed up to 100 MB/s • USB 3.2 Gen 1 Type-A

1,696 views

ราคา

165.-

ซื้อเลย
• 32 GB • Read speed up to 100 MB/s • USB 3.2 Gen 1 Type-A

1,255 views

ราคา

129.-

ซื้อเลย
• 512 GB • Up to 130 MB/s Read • USB 3.1 Gen 1 Type-A

ส่งฟรี

2,331 views

ราคา

1,550.-

ซื้อเลย
• 512 GB • Up to 100 MB/s Read • USB 3.2 Gen 1 Type-A

ส่งฟรี

3,884 views

ราคา

1,490.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 100 MB/s Read • USB 3.2 Gen 1 Type-A

ส่งฟรี

3,582 views

ราคา

775.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Up to 100 MB/s Read • USB 3.2 Gen 1 Type-A

4,572 views

ราคา

379.-

ซื้อเลย
• 512 GB • USB 3.2 Gen 1 Type-A • Up to 100 MB/s Read Speed • Built-in Keyring Loop

ส่งฟรี

3,787 views

ราคา

1,290.-

ซื้อเลย
• 256 GB • USB 3.2 Gen 1 Type-A • Up to 100 MB/s Read Speed • Built-in Keyring Loop

ส่งฟรี

3,779 views

ราคา

650.-

ซื้อเลย
• 128 GB • USB 3.2 Gen 1 Type-A • Up to 100 MB/s Read Speed • Built-in Keyring Loop

3,933 views

ราคา

290.-

ซื้อเลย
• 64 GB • USB 3.2 Gen 1 Type-A • Up to 100 MB/s Read Speed • Built-in Keyring Loop

3,688 views

ราคา

165.-

ซื้อเลย
• 512 GB • USB 3.2 Gen 1 Type-A • Up to 100 MB/s Read Speed • Built-in Keyring Loop

ส่งฟรี

3,197 views

ราคา

1,290.-

ซื้อเลย
• 256 GB • USB 3.2 Gen 1 Type-A • Up to 100 MB/s Read Speed • Built-in Keyring Loop

ส่งฟรี

3,435 views

ราคา

650.-

ซื้อเลย
• 128 GB • USB 3.2 Gen 1 Type-A • Up to 100 MB/s Read Speed • Built-in Keyring Loop

4,088 views

ราคา

290.-

ซื้อเลย
• 512 GB • USB 3.2 Gen 1 Type-A • Up to 100 MB/s Read Speed • Built-in Keyring Loop

ส่งฟรี

4,506 views

ราคา

1,290.-

ซื้อเลย
• 256 GB • USB 3.2 Gen 1 Type-A • Up to 100 MB/s Read Speed • Built-in Keyring Loop

ส่งฟรี

4,321 views

ราคา

650.-

ซื้อเลย
• 128 GB • USB 3.2 Gen 1 Type-A • Up to 100 MB/s Read Speed • Built-in Keyring Loop

5,483 views

ราคา

290.-

ซื้อเลย
• 64 GB • USB 3.2 Gen 1 Type-A • Up to 100 MB/s Read Speed • Built-in Keyring Loop

4,485 views

ราคา

165.-

ซื้อเลย
• 32 GB • USB 3.2 Gen 1 Type-A • Up to 100 MB/s Read Speed • Built-in Keyring Loop

5,234 views

ราคา

129.-

ซื้อเลย
• 512 GB • Up to 150 MB/s Read Speed • USB 3.0 Type-A

ส่งฟรี

6,075 views

ราคา

1,490.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 150 MB/s Read Speed • USB 3.1 Gen 1 • USB-C & USB-A

ส่งฟรี

6,251 views

ราคา

790.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Read N/A • USB 2.0

8,880 views

ราคา

270.-

ซื้อเลย
• 256 GB • USB 3.1 Gen 1 • USB-A & Lightning

ส่งฟรี

10,467 views

ราคา

1,990.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 150 MB/s Read Speed • USB 3.1 Gen 1 Type-C

ส่งฟรี

6,786 views

ราคา

785.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Up to 395 MB/s Read Speed • Up to 180 MB/s Write Speed • USB 3.2 Gen 1 Type-A

ส่งฟรี

10,541 views

ราคา

1,150.-

ซื้อเลย
• 64 GB • Up to 395 MB/s Read Speed • Up to 100 MB/s Write Speed • USB 3.2 Gen 1 Type-A

ส่งฟรี

12,040 views

ราคา

690.-

ซื้อเลย
• 256 GB • USB 3.1 Gen 1 • Lightning & USB-C Connector • iPhone, iPad, Android Compatible

ส่งฟรี

16,370 views

ราคา

2,650.-

ซื้อเลย
• 128 GB • USB 3.1 Gen 1 • Lightning & USB-C Connector • iPhone, iPad, Android Compatible

ส่งฟรี

15,319 views

ราคา

1,750.-

ซื้อเลย
• 64 GB • USB 3.1 Gen 1 • Lightning & USB-C Connector • iPhone, iPad, Android Compatible

ส่งฟรี

13,136 views

ราคา

1,350.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Up to Read Speed 150 MB/s • USB 3.1 Gen 1 Type-C

9,467 views

ราคา

415.-

ซื้อเลย
• 64 GB • Up to 150 MB/s Read Speed • USB 3.1 Gen 1 Type-C

8,672 views

ราคา

250.-

ซื้อเลย
• 32 GB • Up to 150 MB/s Read Speed • USB 3.1 Gen 1 Type-C

8,112 views

ราคา

195.-

ซื้อเลย
• Capacity : 128 GB • Read Speed : 150 MB/s • Interface : USB 3.1 Type-A & Type-C

7,986 views

ราคา

450.-

ซื้อเลย
• 64 GB • Up to 150 MB/s Read Speed • USB 3.1 Type-A & Type-C

7,195 views

ราคา

295.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 150 MB/s Read Speed • USB 3.1 Type-A & Type-C

ส่งฟรี

6,401 views

ราคา

790.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Up to 150 MB/s Read Speed • USB 3.1 Type-A & Type-C

7,963 views

ราคา

450.-

ซื้อเลย
• 64 GB • Up to 150 MB/s Read Speed • USB 3.1 Type-A & Type-C

6,750 views

ราคา

295.-

ซื้อเลย
• 128 GB • USB 3.1 Gen 1 • USB-A & Lightning

ส่งฟรี

11,486 views

ราคา

1,250.-

ซื้อเลย
• 64 GB • USB 3.1 Gen 1 • USB-A & Lightning

ส่งฟรี

10,042 views

ราคา

890.-

ซื้อเลย
• 64 GB • Up to 100 MB/s Read Speed • USB 3.0 Type-A

11,455 views

ราคา

165.-

ซื้อเลย
• 32 GB • Up to 100 MB/s Read Speed • USB 3.0 Type-A

11,888 views

ราคา

129.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 100 MB/s Read Speed • USB 3.0 Type-A

ส่งฟรี

8,569 views

ราคา

650.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Up to 100 MB/s Read Speed • USB 3.0 Type-A

11,242 views

ราคา

290.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 150 MB/s Read Speed • USB Type-C & USB Type-A

ส่งฟรี

8,127 views

ราคา

790.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Up to 150 MB/s Read Speed • USB Type-C & USB Type-A

14,745 views

ราคา

450.-

ซื้อเลย
• 64 GB • Up to 150 MB/s Read Speed • USB Type-C & USB Type-A

8,026 views

ราคา

295.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 150 MB/s Read Speed • USB 3.1 Type-C & USB 3.1 Type-A

ส่งฟรี

14,703 views

ราคา

790.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Up to 150 MB/s Read Speed • USB 3.1 Type-C & USB 3.1 Type-A

19,752 views

ราคา

475.-

ซื้อเลย
• 64 GB • Up to 150 MB/s Read Speed • USB 3.1 Type-C & USB 3.1 Type-A

12,159 views

ราคา

315.-

ซื้อเลย
• 32 GB • Up to 150 MB/s Read Speed • USB 3.1 Type-C & USB 3.1 Type-A

9,476 views

ราคา

299.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Up to 150 MB/s Read Speed • USB Type-C & USB Type-A

26,767 views

ราคา

450.-

ซื้อเลย
• 256 GB • USB 3.0 Type A & Lightning

ส่งฟรี

18,782 views

ราคา

2,290.-

ซื้อเลย
• 64 GB • Up to 150 MB/s Read Speed • USB Type-C & USB Type-A

25,347 views

ราคา

295.-

ซื้อเลย
• 32 GB • Up to 150 MB/s Read Speed • USB Type-C & USB Type-A

14,487 views

ราคา

250.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 150 MB/s Read Speed • USB Type-C & USB Type-A

ส่งฟรี

27,309 views

ราคา

790.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Sequential Read (up to) 400 MB/s • USB 3.2 Gen 1 Type-A

11,594 views

ราคา

430.-

ซื้อเลย
• 32 GB • USB 2.0

11,964 views

ราคา

115.-

ซื้อเลย
• 32 GB • USB 2.0

9,583 views

ราคา

115.-

ซื้อเลย
• 32 GB • USB 2.0

11,405 views

ราคา

115.-

ซื้อเลย
• 32 GB • Up to 150 MB/s Read Speed • USB 3.0

35,501 views

ราคา

165.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 130 MB/s Read Speed • USB 3.1 Gen 1

ส่งฟรี

22,277 views

ราคา

775.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 150 MB/s Read Speed • USB 3.0/micro-USB, OTG

ส่งฟรี

15,098 views

ราคา

890.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Up to 130 MB/s Read Speed • USB 3.1 Gen 1

24,223 views

ราคา

379.-

ซื้อเลย
• 64 GB • Up to 130 MB/s Read Speed • USB 3.1 Gen 1

23,198 views

ราคา

205.-

ซื้อเลย
• 32 GB • Up to 100 MB/s Read Speed • USB 3.0

29,421 views

ราคา

150.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Up to 420 MB/s Read Speed • Up to 380 MB/s Write Speed • USB 3.1 Gen 1

ส่งฟรี

57,320 views

ราคา

1,390.-

ซื้อเลย
• Capacity : 32 GB • Read Speed : Up to 150 MB/s • Write Speed : N/A • Interface : USB 3.1 (Gen 1) USB Type-C & USB Type-A, OTG

44,476 views

ราคา

250.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Up to 150 MB/s Read Speed • USB 3.1 Gen 1 USB Type-C & USB Type-A, OTG

49,268 views

ราคา

450.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Up to 150 MB/s Read Speed • USB 3.0

45,131 views

ราคา

379.-

ซื้อเลย
• 64 GB • Up to 150 MB/s Read Speed • USB 3.0

51,083 views

ราคา

205.-

ซื้อเลย
• 32 GB • Up to 150 MB/s Read Speed • USB 3.0

64,402 views

ราคา

165.-

ซื้อเลย
• 64 GB • Up to 150 MB/s Read Speed • USB 3.0, micro-USB, OTG

29,400 views

ราคา

250.-

ซื้อเลย
• 32 GB • Up to 150 MB/s Read Speed • USB 3.0, micro-USB, OTG

40,132 views

ราคา

180.-

ซื้อเลย
• 32 GB • USB 3.0

27,454 views

ราคา

140.-

ซื้อเลย
• 64 GB • USB 3.0

25,640 views

ราคา

180.-

ซื้อเลย
• 16 GB • USB 2.0

35,604 views

ราคา

115.-

ซื้อเลย
• 16 GB • USB 2.0

27,713 views

ราคา

115.-

ซื้อเลย
• 16 GB • USB 3.0

22,174 views

ราคา

140.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 100 MB/s Read Speed • USB 3.0

ส่งฟรี

40,863 views

ราคา

720.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Up to 100 MB/s Read Speed • USB 3.0

62,322 views

ราคา

350.-

ซื้อเลย
• 64 GB • Up to 100 MB/s Read Speed • USB 3.0

64,695 views

ราคา

189.-

ซื้อเลย
• 32 GB • USB 2.0

65,473 views

ราคา

115.-

ซื้อเลย
• 32 GB • Up to 100 MB/s Read Speed • USB 3.0

167,452 views

ราคา

150.-

ซื้อเลย
• 64 GB • USB 2.0

40,538 views

ราคา

150.-

ซื้อเลย
• 16 GB • Up to 100 MB/s Read Speed • USB 3.0

95,031 views

ราคา

150.-

ซื้อเลย
• 32 GB • USB 2.0

17,153 views

ราคา

115.-