สินค้าทุกรายการ (รวมภาษีแล้ว)
ทั้งหมด 115 รายการ | จำนวน 2 หน้า | หน้าละ 100 รายการ
| การเรียงแสดงสินค้า :
ซื้อเลย
• 512 GB • Sequential read (up to) 400 MB/s • USB 3.2 Gen 1 • USB-C & USB-A connector

ส่งฟรี

1,209 views

1,590.-

ซื้อเลย
• 512 GB • Sequential read (up to) 400 MB/s • USB 3.2 Gen 1 • USB-C & USB-A connector

ส่งฟรี

1,530 views

1,750.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Sequential read (up to) 400 MB/s • USB 3.2 Gen 1 • USB-C & USB-A connector

ส่งฟรี

1,604 views

950.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Sequential read (up to) 400 MB/s • USB 3.2 Gen 1 • USB-C & USB-A connector

ส่งฟรี

1,375 views

550.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Sequential read (up to) 400 MB/s • USB 3.2 Gen 1 • USB-C & USB-A connector

ส่งฟรี

1,214 views

890.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Sequential read (up to) 400 MB/s • USB 3.2 Gen 1 • USB-C & USB-A connector

1,158 views

490.-

ซื้อเลย
• 64 GB • Sequential read (up to) 150 MB/s • USB 3.2 Gen 1 • USB-C & USB-A connector

1,122 views

345.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Sequential read (up to) 400 MB/s • USB 3.2 Gen 1 • USB-C & USB-A connector

ส่งฟรี

1,246 views

890.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Sequential read (up to) 400 MB/s • USB 3.2 Gen 1 • USB-C & USB-A connector

1,094 views

490.-

ซื้อเลย
• 64 GB • Sequential read (up to) 150 MB/s • USB 3.2 Gen 1 • USB-C & USB-A connector

1,155 views

345.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Sequential read (up to) 400 MB/s • USB 3.2 Gen 1 • USB-C & USB-A connector

ส่งฟรี

1,273 views

890.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Sequential read (up to) 400 MB/s • USB 3.2 Gen 1 • USB-C & USB-A connector

1,221 views

490.-

ซื้อเลย
• 64 GB • Sequential read (up to) 150 MB/s • USB 3.2 Gen 1 • USB-C & USB-A connector

1,043 views

345.-

ซื้อเลย
• 32 GB • Sequential Read (up to) 150 MB/s • USB 3.2 Gen 1 Type-A

1,198 views

245.-

ซื้อเลย
• 64 GB • Sequential Read (up to) 150 MB/s • USB 3.2 Gen 1 Type-A

1,929 views

290.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Sequential Read (up to) 400 MB/s • USB 3.2 Gen 1 Type-A

ส่งฟรี

1,812 views

870.-

ซื้อเลย
• 512 GB • Sequential Read (up to) 400 MB/s • USB 3.2 Gen 1 Type-A

ส่งฟรี

2,207 views

1,590.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Sequential Read (up to) 420 MB/s • Sequential Write (up to) 380 MB/s • USB 3.2 Gen 1 • USB-A Connector • Aluminum Casing

ส่งฟรี

3,419 views

2,575.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Read speed up to 100 MB/s • USB 3.2 Gen 1 Type-A

ส่งฟรี

2,927 views

690.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Read speed up to 100 MB/s • USB 3.2 Gen 1 Type-A

3,301 views

320.-

ซื้อเลย
• 64 GB • Read speed up to 100 MB/s • USB 3.2 Gen 1 Type-A

3,121 views

185.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Read speed up to 100 MB/s • USB 3.2 Gen 1 Type-A

ส่งฟรี

3,024 views

690.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Read speed up to 100 MB/s • USB 3.2 Gen 1 Type-A

3,163 views

320.-

ซื้อเลย
• 64 GB • Read speed up to 100 MB/s • USB 3.2 Gen 1 Type-A

3,289 views

185.-

ซื้อเลย
• 32 GB • Read speed up to 100 MB/s • USB 3.2 Gen 1 Type-A

2,404 views

155.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Read speed up to 100 MB/s • USB 3.2 Gen 1 Type-A

ส่งฟรี

2,967 views

690.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Read speed up to 100 MB/s • USB 3.2 Gen 1 Type-A

2,917 views

320.-

ซื้อเลย
• 64 GB • Read speed up to 100 MB/s • USB 3.2 Gen 1 Type-A

3,076 views

185.-

ซื้อเลย
• 32 GB • Read speed up to 100 MB/s • USB 3.2 Gen 1 Type-A

2,378 views

155.-

ซื้อเลย
• 512 GB • Up to 130 MB/s Read • USB 3.1 Gen 1 Type-A

ส่งฟรี

4,064 views

1,500.-

ซื้อเลย
• 512 GB • Up to 100 MB/s Read • USB 3.2 Gen 1 Type-A

ส่งฟรี

5,504 views

1,450.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 100 MB/s Read • USB 3.2 Gen 1 Type-A

ส่งฟรี

5,254 views

775.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Up to 100 MB/s Read • USB 3.2 Gen 1 Type-A

6,851 views

380.-

ซื้อเลย
• 64 GB • Up to 100 MB/s Read • USB 3.2 Gen 1 Type-A

5,023 views

235.-

ซื้อเลย
• 512 GB • USB 3.2 Gen 1 Type-A • Up to 100 MB/s Read Speed • Built-in Keyring Loop

ส่งฟรี

4,949 views

1,250.-

ซื้อเลย
• 256 GB • USB 3.2 Gen 1 Type-A • Up to 100 MB/s Read Speed • Built-in Keyring Loop

ส่งฟรี

5,646 views

690.-

ซื้อเลย
• 128 GB • USB 3.2 Gen 1 Type-A • Up to 100 MB/s Read Speed • Built-in Keyring Loop

5,627 views

320.-

ซื้อเลย
• 64 GB • USB 3.2 Gen 1 Type-A • Up to 100 MB/s Read Speed • Built-in Keyring Loop

5,204 views

185.-

ซื้อเลย
• 32 GB • USB 3.2 Gen 1 Type-A • Up to 100 MB/s Read Speed • Built-in Keyring Loop

5,472 views

155.-

ซื้อเลย
• 512 GB • USB 3.2 Gen 1 Type-A • Up to 100 MB/s Read Speed • Built-in Keyring Loop

ส่งฟรี

4,709 views

1,250.-

ซื้อเลย
• 256 GB • USB 3.2 Gen 1 Type-A • Up to 100 MB/s Read Speed • Built-in Keyring Loop

ส่งฟรี

5,072 views

690.-

ซื้อเลย
• 128 GB • USB 3.2 Gen 1 Type-A • Up to 100 MB/s Read Speed • Built-in Keyring Loop

6,114 views

320.-

ซื้อเลย
• 64 GB • USB 3.2 Gen 1 Type-A • Up to 100 MB/s Read Speed • Built-in Keyring Loop

6,088 views

185.-

ซื้อเลย
• 32 GB • USB 3.2 Gen 1 Type-A • Up to 100 MB/s Read Speed • Built-in Keyring Loop

4,726 views

155.-

ซื้อเลย
• 512 GB • USB 3.2 Gen 1 Type-A • Up to 100 MB/s Read Speed • Built-in Keyring Loop

ส่งฟรี

6,169 views

1,250.-

ซื้อเลย
• 256 GB • USB 3.2 Gen 1 Type-A • Up to 100 MB/s Read Speed • Built-in Keyring Loop

ส่งฟรี

6,187 views

690.-

ซื้อเลย
• 128 GB • USB 3.2 Gen 1 Type-A • Up to 100 MB/s Read Speed • Built-in Keyring Loop

7,436 views

320.-

ซื้อเลย
• 64 GB • USB 3.2 Gen 1 Type-A • Up to 100 MB/s Read Speed • Built-in Keyring Loop

6,397 views

185.-

ซื้อเลย
• 32 GB • USB 3.2 Gen 1 Type-A • Up to 100 MB/s Read Speed • Built-in Keyring Loop

7,617 views

155.-

ซื้อเลย
• 512 GB • Up to 150 MB/s Read Speed

ส่งฟรี

10,515 views

1,790.-

ซื้อเลย
• 512 GB • Up to 150 MB/s Read Speed • USB 3.0 Type-A

ส่งฟรี

7,352 views

1,450.-

ซื้อเลย
• 512 GB • Up to 150 MB/s Read Speed • USB 3.1 Gen 1 • USB-C & USB-A

ส่งฟรี

8,418 views

1,590.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Read N/A • USB 2.0

11,796 views

295.-

ซื้อเลย
• 256 GB • USB 3.1 Gen 1 • USB-A & Lightning

ส่งฟรี

14,508 views

2,190.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 150 MB/s Read Speed • USB 3.1 Gen 1 Type-C

ส่งฟรี

7,896 views

795.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Up to 395 MB/s Read Speed • Up to 180 MB/s Write Speed • USB 3.2 Gen 1 Type-A

ส่งฟรี

12,899 views

1,150.-

ซื้อเลย
• 64 GB • Up to 395 MB/s Read Speed • Up to 100 MB/s Write Speed • USB 3.2 Gen 1 Type-A

ส่งฟรี

15,005 views

690.-

ซื้อเลย
• 256 GB • USB 3.1 Gen 1 • Lightning & USB-C Connector • iPhone, iPad, Android Compatible

ส่งฟรี

21,195 views

2,750.-

ซื้อเลย
• 128 GB • USB 3.1 Gen 1 • Lightning & USB-C Connector • iPhone, iPad, Android Compatible

ส่งฟรี

20,294 views

1,890.-

ซื้อเลย
• 64 GB • USB 3.1 Gen 1 • Lightning & USB-C Connector • iPhone, iPad, Android Compatible

ส่งฟรี

16,303 views

1,490.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Up to Read Speed 150 MB/s • USB 3.1 Gen 1 Type-C

10,882 views

415.-

ซื้อเลย
• 64 GB • Up to 150 MB/s Read Speed • USB 3.1 Gen 1 Type-C

10,090 views

275.-

ซื้อเลย
• 32 GB • Up to 150 MB/s Read Speed • USB 3.1 Gen 1 Type-C

9,050 views

215.-

ซื้อเลย
• Capacity : 128 GB • Read Speed : 150 MB/s • Interface : USB 3.1 Type-A & Type-C

10,059 views

420.-

ซื้อเลย
• 64 GB • Up to 150 MB/s Read Speed • USB 3.1 Type-A & Type-C

9,479 views

250.-

ซื้อเลย
• 512 GB • Up to 150 MB/s Read Speed • USB 3.1 Type-A & Type-C

ส่งฟรี

9,932 views

1,590.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 150 MB/s Read Speed • USB 3.1 Type-A & Type-C

ส่งฟรี

7,378 views

820.-

ซื้อเลย
• 64 GB • Up to 150 MB/s Read Speed • USB 3.1 Type-A & Type-C

8,509 views

250.-

ซื้อเลย
• 256 GB • USB 3.0

ส่งฟรี

10,625 views

790.-

ซื้อเลย
• 128 GB • USB 3.1 Gen 1 • USB-A & Lightning

ส่งฟรี

13,693 views

1,390.-

ซื้อเลย
• 64 GB • USB 3.1 Gen 1 • USB-A & Lightning

ส่งฟรี

11,818 views

1,050.-

ซื้อเลย
• 64 GB • Up to 100 MB/s Read Speed • USB 3.0 Type-A

13,832 views

185.-

ซื้อเลย
• 32 GB • Up to 100 MB/s Read Speed • USB 3.0 Type-A

14,616 views

155.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 100 MB/s Read Speed • USB 3.0 Type-A

ส่งฟรี

10,436 views

650.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Up to 100 MB/s Read Speed • USB 3.0 Type-A

13,560 views

320.-

ซื้อเลย
• 512 GB • Up to 150 MB/s Read Speed • USB Type-C & USB Type-A

ส่งฟรี

18,028 views

1,590.-

ซื้อเลย
• 64 GB • Up to 150 MB/s Read Speed • USB Type-C & USB Type-A

9,840 views

250.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 150 MB/s Read Speed • USB 3.1 Type-C & USB 3.1 Type-A

ส่งฟรี

43,900 views

3,450.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 150 MB/s Read Speed • USB 3.1 Type-C & USB 3.1 Type-A

ส่งฟรี

18,238 views

950.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Up to 150 MB/s Read Speed • USB 3.1 Type-C & USB 3.1 Type-A

ส่งฟรี

23,461 views

550.-

ซื้อเลย
• 64 GB • Up to 150 MB/s Read Speed • USB 3.1 Type-C & USB 3.1 Type-A

14,228 views

370.-

ซื้อเลย
• 32 GB • Up to 150 MB/s Read Speed • USB 3.1 Type-C & USB 3.1 Type-A

11,690 views

320.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Up to 150 MB/s Read Speed • USB Type-C & USB Type-A

30,899 views

490.-

ซื้อเลย
• 128 GB • USB 3.0 Type A & Lightning

ส่งฟรี

22,790 views

1,500.-

ซื้อเลย
• 64 GB • Up to 150 MB/s Read Speed • USB Type-C & USB Type-A

29,257 views

345.-

ซื้อเลย
• 32 GB • Up to 150 MB/s Read Speed • USB Type-C & USB Type-A

17,067 views

280.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 150 MB/s Read Speed • USB Type-C & USB Type-A

ส่งฟรี

31,517 views

890.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Sequential Read (up to) 400 MB/s • USB 3.2 Gen 1 Type-A

13,042 views

435.-

ซื้อเลย
• 32 GB • Up to 150 MB/s Read Speed • USB 3.0

38,577 views

175.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 130 MB/s Read Speed • USB 3.1 Gen 1

ส่งฟรี

23,518 views

780.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Up to 130 MB/s Read Speed • USB 3.1 Gen 1

25,468 views

395.-

ซื้อเลย
• 64 GB • Up to 130 MB/s Read Speed • USB 3.1 Gen 1

25,212 views

225.-

ซื้อเลย
• 32 GB • Up to 130 MB/s Read Speed • USB 3.1 Gen 1

26,736 views

175.-

ซื้อเลย
• 32 GB • Up to 100 MB/s Read Speed • USB 3.0

29,686 views

160.-

ซื้อเลย
• 32 GB • Up to 100 MB/s Read Speed • USB 3.0

33,655 views

160.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Up to 420 MB/s Read Speed • Up to 380 MB/s Write Speed • USB 3.1 Gen 1

ส่งฟรี

60,018 views

1,380.-