ราคา
-
ยี่ห้อ
Specification
ประเภท
รองรับ Motherboard
ทั้งหมด 316 รายการ | จำนวน 4 หน้า | หน้าละ 100 รายการ
| การเรียงแสดงสินค้า :
ซื้อเลย
• 750 Watt • 80 Plus Platinum • Fully Modular • SFX

ส่งฟรี

182 views

ราคา

4,690.-

ซื้อเลย
• 1000 Watt • 80 Plus Platinum • Fully Modular • SFX - L

ส่งฟรี

139 views

ราคา

8,690.-

ซื้อเลย
• Dimension : 480 x 265 x 475mm • Maximum CPU Cooler Height : 165 mm • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

412 views

ราคา

1,490.-

ซื้อเลย
• 750 Watt • 80 Plus Bronze • Semi Modular • ATX

ส่งฟรี

571 views

ราคา

2,890.-

ซื้อเลย
• Dimension : 432 x 206 x 370 mm • Maximum CPU Cooler Height : 160 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 1 • 3.5" Bay x 1 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

301 views

ราคา

1,490.-

ซื้อเลย
• Dimension : 432 x 206 x 370 mm • Maximum CPU Cooler Height : 160 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 1 • 3.5" Bay x 1 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

322 views

ราคา

1,390.-

ซื้อเลย
• Dimension : 413 x 185 x 332 mm • Maximum CPU Cooler Height : - • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

661 views

ราคา

1,090.-

ซื้อเลย
• Dimension : 432 x 206 x 363 mm • Maximum CPU Cooler Height : 160 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 1 • 3.5" Bay x 1 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

688 views

ราคา

1,490.-

ซื้อเลย
• Dimension : 474 x 231 x 490 mm • Maximum CPU Cooler Height : 175 mm • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

562 views

ราคา

4,640.-

ซื้อเลย
• Dimension : 420 x 235 x 370 mm • Maximum CPU Cooler Height : 115 mm • 3.5" Bay x 1 • 2.5" Bay x 1

ส่งฟรี

749 views

ราคา

990.-

ซื้อเลย
• Dimension : 205 x 390 x 457 mm • Maximum CPU Cooler Height : 160 mm • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

897 views

ราคา

1,390.-

ซื้อเลย
• Dimension : 422x215x446 mm • Maximum CPU Cooler Height : 160 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 3

ส่งฟรี

537 views

ราคา

1,790.-

ซื้อเลย
• Dimension : 416 x 221 x 463 mm • Maximum CPU Cooler Height : 190 mm • 3.5"/2.5" Combo Bay x 2/1 • 2.5" Bay x 4

ส่งฟรี

646 views

ราคา

1,690.-

ซื้อเลย
• Dimension : 332 x 185 x 413 mm • Maximum CPU Cooler Height : N/A • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

1,638 views

ราคา

990.-

ซื้อเลย
• 750 Watt • 80 Plus Gold • Fully Modular • SFX Form Factor • SFX to ATX Bracket Included

ส่งฟรี

488 views

ราคา

4,390.-

ซื้อเลย
• 850 Watt • 80 Plus Gold • Fully Modular • SFX Form Factor • SFX to ATX Bracket Included

ส่งฟรี

545 views

ราคา

4,890.-

ซื้อเลย
• Dimension : 460 x 210 x 428 mm • Maximum CPU Cooler Height : 165 mm • 3.5" Bay x 2 + 1 • 2.5" Bay x 2 + 1

ส่งฟรี

1,269 views

ราคา

2,990.-

ซื้อเลย
• Dimension : 460 x 210 x 428 mm • Maximum CPU Cooler Height : 165 mm • 3.5" Bay x 2 + 1 • 2.5" Bay x 2 + 1

ส่งฟรี

1,443 views

ราคา

2,990.-

ซื้อเลย
• 750 Watt • 80 Plus Bronze • Semi Modular • ATX

ส่งฟรี

885 views

ราคา

2,690.-

ซื้อเลย
• Dimension : 175 x 335 x 403 mm • Maximum CPU Cooler Height : 70 mm • 3.5" Bay x 1 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

2,168 views

ราคา

4,490.-

ซื้อเลย
• Dimension : 175 x 335 x 403 mm • Maximum CPU Cooler Height : 70 mm • 3.5" Bay x 1 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

1,642 views

ราคา

4,490.-

ซื้อเลย
• Dimension : 342 x 170 x 250 mm • Maximum CPU Cooler Height : 67 mm • SFX PSU Mode: • 4x 2.5” SSD or 3x 2.5” SSD + 1x 3.5” HDD • ATX PSU Mode: • 2x 2.5” SSD

ส่งฟรี

1,692 views

ราคา

5,190.-

ซื้อเลย
• Dimension : 300 x 160 x 265 mm • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

914 views

ราคา

2,990.-

ซื้อเลย
• Dimension : 300 x 160 x 265 mm • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

1,157 views

ราคา

2,990.-

ซื้อเลย
• Dimension : 320 x 140 x 260 mm • Maximum CPU Cooler Height : 62 mm • 2.5" Bay x 2 • ไม่สามารถติดตั้ง Power Supply แบบ ATX ได้, ต้องติดตั้ง Power Supply แบบ SFX / SFX-L เท่านั้น

ส่งฟรี

1,025 views

ราคา

3,190.-

ซื้อเลย
• Dimension : 320 x 140 x 260 mm • Maximum CPU Cooler Height : 62 mm • 2.5" Bay x 2 • ไม่สามารถติดตั้ง Power Supply แบบ ATX ได้, ต้องติดตั้ง Power Supply แบบ SFX / SFX-L เท่านั้น

ส่งฟรี

2,148 views

ราคา

3,190.-

ซื้อเลย
• Dimension : 207 x 446 x 390 mm • Maximum CPU Cooler Height : 165 mm • 3.5" Bay x 1 • 2.5" Bay x 4

ส่งฟรี

2,362 views

ราคา

2,190.-

ซื้อเลย
• Dimension : 530 x 230 x 466 mm • Maximum CPU Cooler Height : 155 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 5

ส่งฟรี

1,951 views

ราคา

3,990.-

ซื้อเลย
• Dimension : 416 x 210 x 480 mm • Maximum CPU Cooler Height : 150 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

2,550 views

ราคา

2,090.-

ซื้อเลย
• Dimension : 475 x 220 x 461 mm • Maximum CPU Cooler Height : 145 mm • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 5 • 5.25" Bay x -

ส่งฟรี

1,523 views

ราคา

2,990.-

ซื้อเลย
• Dimension : 475 × 231 × 490 mm • Maximum CPU Cooler Height : 175 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

2,206 views

ราคา

4,790.-

ซื้อเลย
• Dimension : 352 x 200 x 442 mm • Maximum CPU Cooler Height : 160 mm • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 2 • 5.25" Bay x -

ส่งฟรี

2,270 views

ราคา

1,090.-

ซื้อเลย
• Dimension : 393 x 230 x 460 mm • Maximum CPU Cooler Height : 190 mm • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 3 • 5.25" Bay x -

ส่งฟรี

3,129 views

ราคา

1,390.-

ซื้อเลย
• Dimension : 376 x 185 x 292 mm • Maximum CPU Cooler Height : 153 mm • 3.5" Bay x 1 • 2.5" Bay x 2 • 5.25" Bay x -

ส่งฟรี

879 views

ราคา

3,290.-

ซื้อเลย
• Dimension : 376 x 185 x 292 mm • Maximum CPU Cooler Height : 153 mm • 3.5" Bay x 1 • 2.5" Bay x 2 • 5.25" Bay x -

ส่งฟรี

1,460 views

ราคา

3,290.-

ซื้อเลย
• Dimension : 376 x 185 x 292 mm • Maximum CPU Cooler Height : 153 mm • 3.5" Bay x 1 • 2.5" Bay x 2 • 5.25" Bay x -

ส่งฟรี

951 views

ราคา

3,290.-

ซื้อเลย
• Dimension : 376 x 185 x 292 mm • Maximum CPU Cooler Height : 153 mm • 3.5" Bay x 1 • 2.5" Bay x 2 • 5.25" Bay x -

ส่งฟรี

957 views

ราคา

3,290.-

ซื้อเลย
• 750 Watt • 80 Plus Gold • Fully Modular

ส่งฟรี

2,437 views

ราคา

3,890.-

ซื้อเลย
• Dimension : 445 x 204 x 463 mm • Maximum CPU Cooler Height : 161 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

2,782 views

ราคา

2,390.-

ซื้อเลย
• 850 Watt • 80 Plus Gold • Fully Modular

ส่งฟรี

2,532 views

ราคา

4,290.-

ซื้อเลย
• Dimension : 452 x 230 x 470 mm • Maximum CPU Cooler Height : 175 mm • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

1,658 views

ราคา

2,690.-

ซื้อเลย
• Dimension : 455 x 230 x 470 mm • Maximum CPU Cooler Height : 175 mm • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

1,647 views

ราคา

2,690.-

ซื้อเลย
• Dimension : 365 x 333 x 426 mm • Maximum CPU Cooler Height : 185 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 3 • 2.5" Bay x 3

ส่งฟรี

2,105 views

ราคา

3,490.-

ซื้อเลย
• 750 Watt • 80 Plus White

ส่งฟรี

1,981 views

ราคา

1,990.-

ซื้อเลย
Support 1x HDD / 2x SSD

1,217 views

ราคา

290.-

ซื้อเลย
CASE (เคส) ASUS ROG Z11 (GR101) (MINI-ITX/-DTX) BLACK

ส่งฟรี

1,550 views

ราคา

9,490.-

ซื้อเลย
• 1000 Watt • 80 Plus Gold • Fully Modular

ส่งฟรี

2,614 views

ราคา

6,090.-

ซื้อเลย
• Dimension : 714 x 301 x 671 mm • Maximum CPU Cooler Height : 198 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 4 • 2.5" Bay x 6

ส่งฟรี

3,460 views

ราคา

12,700.-

ซื้อเลย
• Dimension : 480 x 210 x 435 mm • Maximum CPU Cooler Height : 165 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

3,036 views

ราคา

1,490.-

ซื้อเลย
• Dimension : 409 x 204 x 455 mm • Maximum CPU Cooler Height : 163 mm • Maximum Graphics Card Length : 400 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 5

ส่งฟรี

1,891 views

ราคา

1,490.-

ซื้อเลย
• Dimension : 499.3 x 208.6 x 498 mm • Maximum CPU Cooler Height : 165 mm • Maximum Graphics Card Length : 410 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 4

ส่งฟรี

1,533 views

ราคา

3,690.-

ซื้อเลย
• Dimension : 462.8 x 266 x 266 mm • Maximum CPU Cooler Height : 190 mm • Maximum Graphics Card Length : 330 mm • 3.5" & 2.5" Converted Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

2,385 views

ราคา

3,390.-

ซื้อเลย
• Dimension : 450 x 200 x 375 mm • Maximum CPU Cooler Height : 160 mm • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

1,705 views

ราคา

1,650.-

ซื้อเลย
• 1200 Watt • 80 Plus Platinum • Fully Modular

ส่งฟรี

1,459 views

ราคา

7,790.-

ซื้อเลย
• 650 Watt • 80 Plus Bronze

ส่งฟรี

2,135 views

ราคา

1,990.-

ซื้อเลย
• 750 Watt • 80 Plus Gold • Fully Modular

ส่งฟรี

2,087 views

ราคา

3,350.-

ซื้อเลย
• Dimension : 370 x 210 x 480 mm • Maximum CPU Cooler Height : 160 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

4,971 views

ราคา

1,650.-

ซื้อเลย
• Dimension : 370 x 210 x 480 mm • Maximum CPU Cooler Height : 160 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

3,765 views

ราคา

1,690.-

ซื้อเลย
• Dimension : 530 x 230 x 466 mm • Maximum CPU Cooler Height : 150 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 5

ส่งฟรี

2,077 views

ราคา

4,890.-

ซื้อเลย
• Dimension : 360 x 210 x 440 mm • Maximum CPU Cooler Height : 170 mm • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

3,696 views

ราคา

1,990.-

ซื้อเลย
• 850 Watt • 80 Plus Titanium • Fully Modular

ส่งฟรี

1,824 views

ราคา

8,490.-

ซื้อเลย
• 850 Watt • 80 Plus Gold • Fully Modular

ส่งฟรี

2,410 views

ราคา

5,490.-

ซื้อเลย
Dimension : 550 x 248 x 600 mm Maximum CPU Cooler Height : 190 mm 3.5" Bay x 6 2.5" Bay x 3

ส่งฟรี

1,955 views

ราคา

9,690.-

ซื้อเลย
• Dimension : 550 x 248 x 600 mm • Maximum CPU Cooler Height : 190 mm • 3.5" Bay x 6 • 2.5" Bay x 3

ส่งฟรี

3,209 views

ราคา

9,690.-

ซื้อเลย
• Dimension : 550 x 248 x 600 mm • Maximum CPU Cooler Height : 190 mm • 3.5" Bay x 6 • 2.5" Bay x 4

ส่งฟรี

2,821 views

ราคา

7,590.-

ซื้อเลย
• Dimension : 550 x 248 x 600 mm • Maximum CPU Cooler Height : 190 mm • 3.5" Bay x 6 • 2.5" Bay x 4

ส่งฟรี

2,449 views

ราคา

7,590.-

ซื้อเลย
• Dimension : 527 x 232 x 506 mm • Maximum CPU Cooler Height : 180 mm • Maximum Graphics Card Length : 450 mm • 3.5" & 2.5" Converted Bay x 8 • 2.5" Bay x 2 • 5.25" Bay x 1

ส่งฟรี

2,148 views

ราคา

2,990.-

ซื้อเลย
• 750 Watt • 80 Plus Gold • Fully Modular

ส่งฟรี

4,348 views

ราคา

3,490.-

ซื้อเลย
• 750 Watt • 80 Plus Gold • Fully Modular

ส่งฟรี

2,269 views

ราคา

3,350.-

ซื้อเลย
• Dimension : 405 x 210 x 425 mm • Maximum CPU Cooler Height : 161 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

4,024 views

ราคา

1,850.-

ซื้อเลย
• Dimension : 525 x 228 x 502 mm • Maximum CPU Cooler Height : 167 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

3,291 views

ราคา

3,290.-

ซื้อเลย
• Dimension : 544 x 242 x 542 mm • Maximum CPU Cooler Height : 190 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 2 • 5.25" Bay x -

ส่งฟรี

2,474 views

ราคา

4,590.-

ซื้อเลย
• 1500 Watt • 80 Plus Gold • Fully Modular

ส่งฟรี

1,801 views

ราคา

11,500.-

ซื้อเลย
• 1550 Watt • 80 Plus Titanium • Fully Modular

ส่งฟรี

1,810 views

ราคา

14,900.-

ซื้อเลย
• 550 Watt • 80 Plus Gold • Fully Modular

ส่งฟรี

1,982 views

ราคา

3,240.-

ซื้อเลย
• Dimension : 370 x 210 x 480 mm • Maximum CPU Cooler Height : 160 mm • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

7,053 views

ราคา

1,590.-

ซื้อเลย
• Dimension : 370 x 210 x 480 mm • Maximum CPU Cooler Height : 160 mm • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

6,799 views

ราคา

1,650.-

ซื้อเลย
• Dimension : 215.3 x 426.5 x 487.5 mm • Maximum CPU Cooler Height : 146 mm • 2.5" & 3.5" Bay Combo x 8 • 5.25" Bay x 2

ส่งฟรี

1,876 views

ราคา

5,490.-

ซื้อเลย
• Dimension : 430 x 220 x 490 mm • Maximum CPU Cooler Height : 165 mm • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

2,018 views

ราคา

2,290.-

ซื้อเลย
• Dimension : 430 x 220 x 490 mm • Maximum CPU Cooler Height : 165 mm • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

257 views

ราคา

2,290.-

ซื้อเลย
• Dimension : 415 x 220 x 490 mm • Maximum CPU Cooler Height : 165 mm • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

270 views

ราคา

2,290.-

ซื้อเลย
• Dimension : 430 x 220 x 490 mm • Maximum CPU Cooler Height : 165 mm • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

2,364 views

ราคา

2,290.-

ซื้อเลย
• 850 Watt • 80 Plus Gold • Fully Modular

ส่งฟรี

2,109 views

ราคา

3,890.-

ซื้อเลย
• 700 Watt • 80 Plus Bronze

ส่งฟรี

3,348 views

ราคา

2,690.-

ซื้อเลย
• 750 Watt • 80 Plus Gold • Fully Modular

ส่งฟรี

3,278 views

ราคา

3,990.-

ซื้อเลย
• 650 Watt • 80 Plus Gold • Fully Modular

ส่งฟรี

2,689 views

ราคา

3,590.-

ซื้อเลย
• 600 Watt • 80 Plus Bronze

ส่งฟรี

3,074 views

ราคา

2,290.-

ซื้อเลย
• 1650 Watt • 80 Plus Gold • Fully Modular

ส่งฟรี

1,539 views

ราคา

12,500.-

ซื้อเลย
• 800 Watt • 80 Plus Gold • Non Modular

ส่งฟรี

3,979 views

ราคา

3,250.-

ซื้อเลย
• 750 Watt • 80 Plus Bronze • Non Modular

ส่งฟรี

5,383 views

ราคา

2,390.-

ซื้อเลย
• Dimension : 425 x 205 x 425 mm • Maximum CPU Cooler Height : 160 mm • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 2 • 5.25" Bay x -

ส่งฟรี

6,770 views

ราคา

1,490.-

ซื้อเลย
• Dimension : 379 x 215 x 448 mm • Maximum CPU Cooler Height : 160 mm • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

4,790 views

ราคา

1,490.-

ซื้อเลย
• Dimension : 206 x 450 x 372 mm • Maximum CPU Cooler Height : 158 mm • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

5,225 views

ราคา

1,290.-

ซื้อเลย
• 850 Watt • 80 Plus Gold • Fully Modular

ส่งฟรี

4,958 views

ราคา

3,890.-

ซื้อเลย
• 1200 Watt • 80 Plus Titanium • Fully Modular

ส่งฟรี

2,996 views

ราคา

13,990.-

ซื้อเลย
• 1000 Watt • 80 Plus Titanium • Fully Modular

ส่งฟรี

3,025 views

ราคา

9,890.-

ซื้อเลย
• 1500 Watt • 80 Plus Titanium • Fully Modular

ส่งฟรี

1,831 views

ราคา

15,990.-

ซื้อเลย
• 600 Watt • 80 Plus White

ส่งฟรี

556 views

ราคา

1,690.-

ซื้อเลย
• Dimension : 552 x 251 x 545 mm • Maximum CPU Cooler Height : 180 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 4 • 2.5" Bay x 3

ส่งฟรี

95,165 views

ราคา

4,990.-

ซื้อเลย
• Dimension : 499 x 216 x 417.5 mm • Maximum CPU Cooler Height : 162 mm • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 5 • 5.25" Bay x -

ส่งฟรี

3,490 views

ราคา

2,590.-