ราคา
-
ยี่ห้อ
Specification
ประเภท
รองรับ Motherboard
ทั้งหมด 411 รายการ | จำนวน 5 หน้า | หน้าละ 100 รายการ
| การเรียงแสดงสินค้า :
ซื้อเลย
• Mainboard Support : ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 166 mm • Max. GPU Length : 395 mm • Max. PSU Length : 270 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 3

ส่งฟรี

134 views

ราคา

4,990.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 166 mm • Max. GPU Length : 395 mm • Max. PSU Length : 270 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 3

ส่งฟรี

157 views

ราคา

4,990.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 159 mm • Max. GPU Length : 360 mm • Max. PSU Length : 160 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 4 • 3.5" Bay x 1 • 2.5" Bay x 2 — • 2 Years warranty for electrical components, e.g. USB port / audio port / switch • 1 Year warranty for case fan • รับประกัน 2 ปีสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น พอร์ต USB / พอร์ตเสียง / สวิตช์ • รับประกัน 1 ปีสำหรับพัดลมเคส

ส่งฟรี

357 views

ราคา

1,890.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 160 mm • Max. GPU Length : 330 mm • Max. PSU Length : 200 mm (without HDD tray) • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 3

ส่งฟรี

236 views

ราคา

1,890.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 165 mm • Max. GPU Length : 320 mm • Max. PSU Length : 160 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 4 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 1 • 3.5" Bay x 1 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

223 views

ราคา

2,190.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 165 mm • Max. GPU Length : 320 mm • Max. PSU Length : 160 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 4 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 1 • 3.5" Bay x 1 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

334 views

ราคา

2,190.-

ซื้อเลย
• 750 Watt • 80 Plus Bronze • NON Modular • ATX

ส่งฟรี

263 views

ราคา

2,290.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 170 mm • Max. GPU Length : 338 mm • Max. PSU Length : 180 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 4 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 3 • 2.5" Bay x 1

ส่งฟรี

423 views

ราคา

2,350.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 170 mm • Max. GPU Length : 338 mm • Max. PSU Length : 180 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 4 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 3 • 2.5" Bay x 1

ส่งฟรี

696 views

ราคา

2,250.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 167 mm • Max. GPU Length : 455 mm • Max. PSU Length : 220 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 6+1 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 3

ส่งฟรี

459 views

ราคา

4,940.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 167 mm • Max. GPU Length : 455 mm • Max. PSU Length : 220 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 6+1 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 3

ส่งฟรี

360 views

ราคา

4,700.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 162 mm • Max. GPU Length : 355 mm • Max. PSU Length : 210 mm with HDD bay or 355 mm without HDD bay • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 3

ส่งฟรี

436 views

ราคา

1,890.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 162 mm • Max. GPU Length : 400 mm • Max. PSU Length : 220 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

305 views

ราคา

3,190.-

ซื้อเลย
• Dimension : 485 x 232 x 505 mm • Maximum CPU Cooler Height : 180 mm • 3.5" Bay x 4 • 2.5" Bay x 5

ส่งฟรี

369 views

ราคา

3,250.-

ซื้อเลย
• 850 Watt • 80 Plus Gold • Fully Modular • ATX • PCIe 5.0 12VHPWR (16 Pin) Connector

ส่งฟรี

1,093 views

ราคา

3,990.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 192 mm • Max. GPU Length : 419 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 5 • Drive Bay : 3.5" x 1 or 2.5" x 2

ส่งฟรี

1,255 views

ราคา

2,190.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : ATX, Micro-ATX • Max. CPU Cooler Height : 185 mm • Max. GPU Length : 400 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7+3 • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

2,083 views

ราคา

3,590.-

ซื้อเลย
• 650 Watt • 80 Plus • NON Modular • ATX

ส่งฟรี

510 views

ราคา

1,790.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 164 - 172 mm • Max. GPU Length : 365 mm • Max. PSU Length : 179 - 332 mm • Compatible PSU : ATX , SFX , SFX - L • Expansion Slots : 7 • 3.5" Bay x 4 • 2.5" Bay x 3 — Remark - Motherboard Support : E-ATX (Width up to 296 mm w/ SFX PSU, up to 273 mm w/ ATX PSU) - CPU Cooler Height : 164 - 172 mm (Remove the water cooling bracket) - PSU Length : 173 mm to first GPU slot, 216 mm maximum space (w/o cable management space), 332 mm space mounted in bottom (w/o cable management space) - 2 Years warranty for electrical components, e.g. USB port / audio port / switch - 1 Year warranty for case fan - รับประกัน 2 ปีสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น พอร์ต USB / พอร์ตเสียง / สวิตช์ - รับประกัน 1 ปีสำหรับพัดลมเคส

ส่งฟรี

466 views

ราคา

3,190.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 164 - 172 mm • Max. GPU Length : 365 mm • Max. PSU Length : 179 - 332 mm • Compatible PSU : ATX , SFX , SFX - L • Expansion Slots : 7 • 3.5" Bay x 4 • 2.5" Bay x 3 — Remark - Motherboard Support : E-ATX (Width up to 296 mm w/ SFX PSU, up to 273 mm w/ ATX PSU) - CPU Cooler Height : 164 - 172 mm (Remove the water cooling bracket) - PSU Length : 173 mm to first GPU slot, 216 mm maximum space (w/o cable management space), 332 mm space mounted in bottom (w/o cable management space) - 2 Years warranty for electrical components, e.g. USB port / audio port / switch - 1 Year warranty for case fan - รับประกัน 2 ปีสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น พอร์ต USB / พอร์ตเสียง / สวิตช์ - รับประกัน 1 ปีสำหรับพัดลมเคส

ส่งฟรี

485 views

ราคา

3,390.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 164 - 172 mm • Max. GPU Length : 365 mm • Max. PSU Length : 179 - 332 mm • Compatible PSU : ATX , SFX , SFX - L • Expansion Slots : 7 • 3.5" Bay x 4 • 2.5" Bay x 3 — Remark - Motherboard Support : E-ATX (Width up to 296 mm w/ SFX PSU, up to 273 mm w/ ATX PSU) - CPU Cooler Height : 164 - 172 mm (Remove the water cooling bracket) - PSU Length : 173 mm to first GPU slot, 216 mm maximum space (w/o cable management space), 332 mm space mounted in bottom (w/o cable management space) - 2 Years warranty for electrical components, e.g. USB port / audio port / switch - 1 Year warranty for case fan - รับประกัน 2 ปีสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น พอร์ต USB / พอร์ตเสียง / สวิตช์ - รับประกัน 1 ปีสำหรับพัดลมเคส

ส่งฟรี

720 views

ราคา

3,190.-

ซื้อเลย
• Dimension : 485 x 232 x 505 mm • Maximum CPU Cooler Height : 180 mm • 3.5" Bay x 4 • 2.5" Bay x 5

ส่งฟรี

614 views

ราคา

3,190.-

ซื้อเลย
• 1650 Watt • 80 Plus Titanium • Fully Modular • ATX • PCIe 5.0 12VHPWR (16 Pin) Connector

ส่งฟรี

433 views

ราคา

18,900.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 185 mm • Max. GPU Length : 400 mm • Max. PSU Length : 200 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 4

ส่งฟรี

537 views

ราคา

5,690.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 163 mm • Max. GPU Length : 365 mm • Max. PSU Length : 200 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • 3.5" Bay x 1 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

742 views

ราคา

4,890.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 163 mm • Max. GPU Length : 365 mm • Max. PSU Length : 200 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • 3.5" Bay x 1 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

949 views

ราคา

4,890.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 163mm • Max. GPU Length : 365 mm • Max. PSU Length : 200 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • 3.5" Bay x 1 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

1,254 views

ราคา

3,890.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 163mm • Max. GPU Length : 365 mm • Max. PSU Length : 200 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • 3.5" Bay x 1 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

1,101 views

ราคา

3,890.-

ซื้อเลย
• 1250 Watt • 80 Plus Titanium • Fully Modular • ATX • PCIe 5.0 12VHPWR (16 Pin) Connector

ส่งฟรี

413 views

ราคา

12,900.-

ซื้อเลย
• 1200 Watt • 80 Plus Gold • Fully Modular • ATX • PCIe 5.0 12VHPWR (16 Pin) Connector

ส่งฟรี

319 views

ราคา

8,490.-

ซื้อเลย
• 1000 Watt • 80 Plus Gold • Fully Modular • ATX • PCIe 5.0 12VHPWR (16 Pin) Connector

ส่งฟรี

404 views

ราคา

6,990.-

ซื้อเลย
• 1500 Watt • 80 Plus Platinum • Fully Modular • ATX • PCIe 5.0 12VHPWR (16 Pin) Connector

ส่งฟรี

434 views

ราคา

15,350.-

ซื้อเลย
• Dimension : 391 x 185 x 303 mm • Maximum CPU Cooler Height : N/A • 3.5" Bay x 3 • 2.5" Bay x 3

ส่งฟรี

854 views

ราคา

1,750.-

ซื้อเลย
• Dimension : 461 x 235 x 505 mm • Maximum CPU Cooler Height : 183 mm • 3.5" Bay x 1 • 2.5" Bay x 1

ส่งฟรี

1,281 views

ราคา

3,290.-

ซื้อเลย
• Dimension : 380 x 205 x 392 mm • Maximum CPU Cooler Height : 160 mm • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 4

ส่งฟรี

1,191 views

ราคา

1,450.-

ซื้อเลย
• Dimension : 383 x 215 x 408 mm • Maximum CPU Cooler Height : 177 mm • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

1,547 views

ราคา

1,390.-

ซื้อเลย
• 850 Watt • 80 Plus Gold

ส่งฟรี

974 views

ราคา

5,490.-

ซื้อเลย
• 750 Watt • 80 Plus Gold

ส่งฟรี

655 views

ราคา

4,590.-

ซื้อเลย
• Dimension : 383 x 215 x 465 mm • Maximum CPU Cooler Height : 177 mm • Maximum Graphics Card Length : 330 mm • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

2,471 views

ราคา

1,690.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 190 mm • Max. GPU Length : 327 or 410 mm • Max. PSU Length : 220 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • Drive Bays : 7 x 3.5” or 6 x 2.5”

ส่งฟรี

628 views

ราคา

5,990.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 190 mm • Max. GPU Length : 327 or 410 mm • Max. PSU Length : 220 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • Drive Bays : 7 x 3.5” or 6 x 2.5”

ส่งฟรี

757 views

ราคา

5,790.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 190 mm • Max. GPU Length : 327 or 410 mm • Max. PSU Length : 220 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • Drive Bays : 7 x 3.5” or 6 x 2.5”

ส่งฟรี

607 views

ราคา

5,490.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 190 mm • Max. GPU Length : 327 or 410 mm • Max. PSU Length : 220 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • Drive Bays : 7 x 3.5” or 6 x 2.5”

ส่งฟรี

942 views

ราคา

5,290.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 173 mm • Max. GPU Length : 420 mm • Max. PSU Length : 200 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 5 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 1

ส่งฟรี

2,330 views

ราคา

2,790.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 165 mm • Max. GPU Length : 285 mm • Max. PSU Length : 150 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

2,009 views

ราคา

1,290.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 165 mm • Max. GPU Length : 285 mm • Max. PSU Length : 150 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

1,462 views

ราคา

1,190.-

ซื้อเลย
•ATX case •front tempered glass •left tempered glass without cooling fans USB3.0*1+USB2.0*2+HD AUDIO •bottom PSU chamber •3 fan installed each case

ส่งฟรี

2,515 views

ราคา

1,590.-

ซื้อเลย
•ATX case •front tempered glass •left tempered glass without cooling fans USB3.0*1+USB2.0*2+HD AUDIO •bottom PSU chamber •3 fan installed each case

ส่งฟรี

2,278 views

ราคา

1,250.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 195 mm • Max. GPU Length : 385 mm • Max. PSU Length : 180 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • Drive Bays : 4 x 3.5” or 6 x 2.5”

ส่งฟรี

896 views

ราคา

5,490.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 195 mm • Max. GPU Length : 385 mm • Max. PSU Length : 180 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • Drive Bays : 4 x 3.5” or 6 x 2.5”

ส่งฟรี

1,019 views

ราคา

5,290.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 195 mm • Max. GPU Length : 385mm • Max. PSU Length : 180 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • Drive Bays : 4 x 3.5” or 6 x 2.5”

ส่งฟรี

966 views

ราคา

4,990.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 195 mm • Max. GPU Length : 385mm • Max. PSU Length : 180 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • Drive Bays : 4 x 3.5” or 6 x 2.5”

ส่งฟรี

1,266 views

ราคา

4,790.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 162 mm • Max. GPU Length : 355 mm • Max. PSU Length : 210 mm with HDD bay or 355 mm without HDD bay • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 3

ส่งฟรี

2,010 views

ราคา

1,990.-

ซื้อเลย
• Dimension : 390 x 225 x 435 mm • Maximum CPU Cooler Height : 168 mm • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 1

ส่งฟรี

1,529 views

ราคา

1,750.-

ซื้อเลย
• Dimension : 485 x 232 x 505 mm • Maximum CPU Cooler Height : 180 mm • 3.5" Bay x 4 • 2.5" Bay x 5

ส่งฟรี

1,453 views

ราคา

3,250.-

ซื้อเลย
• Dimension : 485 x 232 x 505 mm • Maximum CPU Cooler Height : 180 mm • 3.5" Bay x 4 • 2.5" Bay x 5

ส่งฟรี

917 views

ราคา

3,190.-

ซื้อเลย
• Dimension : 461 x 235 x 505 mm • Maximum CPU Cooler Height : 183 mm • 3.5" Bay x 1 • 2.5" Bay x 1

ส่งฟรี

2,045 views

ราคา

3,290.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 200 mm • Max. GPU Length : 380 mm or 280 mm • Max. PSU Length : 220 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 3 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

1,278 views

ราคา

3,890.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 200 mm • Max. GPU Length : 380 mm or 280 mm • Max. PSU Length : 220 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 3 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

1,654 views

ราคา

3,690.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 193 mm • Max. GPU Length : 426 mm • Max. PSU Length : 180 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 8 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 3

ส่งฟรี

1,410 views

ราคา

6,990.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 193 mm • Max. GPU Length : 426 mm • Max. PSU Length : 180 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 8 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 3

ส่งฟรี

1,217 views

ราคา

6,990.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 193 mm • Max. GPU Length : 426 mm • Max. PSU Length : 180 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 8 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 3

ส่งฟรี

1,125 views

ราคา

6,990.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 193 mm • Max. GPU Length : 426 mm • Max. PSU Length : 180 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 8 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 3

ส่งฟรี

1,574 views

ราคา

6,990.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : ATX, Micro-ATX • Max. CPU Cooler Height : 165 mm • Max. GPU Length : 285 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

2,313 views

ราคา

1,190.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : ATX, Micro-ATX • Max. CPU Cooler Height : 160 mm • Max. GPU Length : 280 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 1

ส่งฟรี

1,989 views

ราคา

990.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 165 mm • Max. GPU Length : 380 mm • Max. PSU Length : 210 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 5 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 1

ส่งฟรี

2,707 views

ราคา

3,490.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 165 mm • Max. GPU Length : 380 mm • Max. PSU Length : 210 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 5 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 1

ส่งฟรี

4,357 views

ราคา

3,390.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 167 mm • Max. GPU Length : 460 mm • Max. PSU Length : 220 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 8 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 4 • 2.5" Bay x 3

ส่งฟรี

1,526 views

ราคา

7,990.-

ซื้อเลย
• 1250 Watt • 80 Plus Gold • Fully Modular

ส่งฟรี

990 views

ราคา

5,980.-

ซื้อเลย
• 1250 Watt • 80 Plus Gold • Fully Modular

ส่งฟรี

1,472 views

ราคา

6,580.-

ซื้อเลย
• 1250 Watt • 80 Plus Gold • Fully Modular

ส่งฟรี

941 views

ราคา

5,980.-

ซื้อเลย
• 1000 Watt • 80 Plus Gold

ส่งฟรี

1,046 views

ราคา

5,980.-

ซื้อเลย
• 750 Watt • 80 Plus Bronze

ส่งฟรี

1,418 views

ราคา

1,980.-

ซื้อเลย
• 650 Watt • 80 Plus Bronze

ส่งฟรี

1,327 views

ราคา

1,780.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : M-ATX, ITX • Max. CPU Cooler Height : 170 mm • Max. GPU Length : 350 mm • Max. PSU Length : 170 mm • Expansion Slots : 5 • 3.5" Bay x 1 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

2,572 views

ราคา

1,990.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : ATX, M-ATX, ITX • Max. CPU Cooler Height : 165 mm • Max. GPU Length : 390 mm • Max. PSU Length : 240 mm • Expansion Slots : 7 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 3

ส่งฟรี

1,370 views

ราคา

2,190.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : M-ATX, ITX • Max. CPU Cooler Height : 160 mm • Max. GPU Length : 350 mm • Max. PSU Length : 190 mm • Expansion Slots : 4 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 1 • 2.5" Bay x 3

ส่งฟรี

1,372 views

ราคา

1,990.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : M-ATX, ITX • Max. CPU Cooler Height : 160 mm • Max. GPU Length : 350 mm • Max. PSU Length : 190 mm • Expansion Slots : 4 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 1 • 2.5" Bay x 3

ส่งฟรี

1,449 views

ราคา

1,790.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : E-ATX, ATX, M-ATX, ITX • Max. CPU Cooler Height : 170 mm • Max. GPU Length : 390 mm • Max. PSU Length : 220 mm • Expansion Slots : 7 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 1 • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

1,666 views

ราคา

2,990.-

ซื้อเลย
• 750 Watt • 80 Plus Bronze • Semi Modular • ATX • PCIe 5.0 12VHPWR (16 Pin) Connector

ส่งฟรี

1,586 views

ราคา

3,790.-

ซื้อเลย
• 650 Watt • 80 Plus Bronze • Semi Modular • ATX • PCIe 5.0 12VHPWR (16 Pin) Connector

ส่งฟรี

1,228 views

ราคา

3,290.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 160 mm • Max. GPU Length : 340 mm • Max. PSU Length : 175 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 1 • 3.5" Bay x 1 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

1,789 views

ราคา

1,690.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 160 mm • Max. GPU Length : 340 mm • Max. PSU Length : 175 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 1 • 3.5" Bay x 1 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

2,260 views

ราคา

1,590.-

ซื้อเลย
• 750 Watt • 80 Plus Bronze • Semi Modular • ATX

ส่งฟรี

1,895 views

ราคา

2,390.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 180 mm • Max. GPU Length : 400 mm • Max. PSU Length : 240 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 5 or 3 with E-ATX MB installed

ส่งฟรี

3,236 views

ราคา

2,190.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 180 mm • Max. GPU Length : 400 mm • Max. PSU Length : 240 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 5 or 3 with E-ATX MB installed

ส่งฟรี

2,188 views

ราคา

1,990.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 185 mm • Max. GPU Length : 450 mm • Max. PSU Length : 255 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 8 • Storage Support : 2.5" x 6 + 3.5" x 1 or 2.5" x 2 + 3.5" x 2

ส่งฟรี

2,048 views

ราคา

7,390.-

ซื้อเลย
• 1050 Watt • 80 Plus Gold • Fully Modular • ATX • PCIe 5.0 12VHPWR (16 Pin) Connector

ส่งฟรี

1,952 views

ราคา

6,290.-

ซื้อเลย
• 850 Watt • 80 Plus Gold • Fully Modular • ATX • PCIe 5.0 12VHPWR (16 Pin) Connector

ส่งฟรี

3,591 views

ราคา

4,890.-

ซื้อเลย
• 750 Watt • 80 Plus Gold • Fully Modular • ATX • PCIe 5.0 12VHPWR (16 Pin) Connector

ส่งฟรี

2,490 views

ราคา

4,390.-

ซื้อเลย
• 1200 Watt • 80 Plus Gold • Fully Modular • ATX • PCIe 5.0 12VHPWR (16 Pin) Connector

ส่งฟรี

2,019 views

ราคา

7,690.-

ซื้อเลย
• ATX case, front tempered glass • left tempered glass USB3.0*2+HD AUDIO+TYPE-C*1 bottom PSU chamber • 3*12cm uni fan on motherboard plate • 1*12cm uni fan on the back 1* fan hub with RF remote • 4 fans installed each case

ส่งฟรี

2,372 views

ราคา

2,890.-

ซื้อเลย
• ATX case, front tempered glass • left tempered glass USB3.0*2+HD AUDIO+TYPE-C*1 bottom PSU chamber • 3*12cm uni fan on motherboard plate • 1*12cm uni fan on the back 1* fan hub with RF remote • 4 fans installed each case

ส่งฟรี

3,791 views

ราคา

2,790.-

ซื้อเลย
• MATX case • front mesh panel • left tempered glass without cooling fans USB3.0*1+USB2.0*2+HD AUDIO • bottom PSU chamber • 4 fans installed each case

ส่งฟรี

5,635 views

ราคา

1,390.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 170 mm • Max. GPU Length : 360 mm • Max. PSU Length : 220 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 2

ส่งฟรี

3,429 views

ราคา

2,590.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 170 mm • Max. GPU Length : 360 mm • Max. PSU Length : 220 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 2

ส่งฟรี

5,720 views

ราคา

2,590.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 170 mm • Max. GPU Length : 360 mm • Max. PSU Length : 220 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 2

ส่งฟรี

2,830 views

ราคา

3,790.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 170 mm • Max. GPU Length : 360 mm • Max. PSU Length : 220 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 2

ส่งฟรี

3,642 views

ราคา

3,790.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 170 mm • Max. GPU Length : 400 mm • Max. PSU Length : 200 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 1 • 3.5" Bay x 1 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

2,632 views

ราคา

2,250.-

ซื้อเลย
• 800 Watt • 80 Plus • NON Modular • ATX

ส่งฟรี

2,084 views

ราคา

1,890.-