ราคา
-
ยี่ห้อ
Interface connector
Interface
Warranty
การรับประกัน
ทั้งหมด 23 รายการ | จำนวน 1 หน้า | หน้าละ 100 รายการ
| การเรียงแสดงสินค้า :
ซื้อเลย
• 10TB • USB 3.0 • USB-C & USB-A 3.0 Hub • Micro-B Connector • Micro-B to USB-A Cable x 1

ส่งฟรี

322 views

ราคา

8,290.-

ซื้อเลย
• 6TB • USB 3.0 • USB-C & USB-A 3.0 Hub • Micro-B Connector • Micro-B to USB-A Cable x 1

ส่งฟรี

525 views

ราคา

5,290.-

ซื้อเลย
• 4TB • USB 3.0 • USB-C & USB-A 3.0 Hub • Micro-B Connector • Micro-B to USB-A Cable x 1

ส่งฟรี

1,519 views

ราคา

3,490.-

ซื้อเลย
• 18TB • USB 3.0 • USB-C & USB-A 3.0 Hub • Micro-B Connector • Micro-B to USB-A Cable x 1

ส่งฟรี

875 views

ราคา

16,190.-

ซื้อเลย
• 16TB • USB 3.0 • USB-C & USB-A 3.0 Hub • Micro-B Connector • Micro-B to USB-A Cable x 1

ส่งฟรี

800 views

ราคา

14,300.-

ซื้อเลย
• 8TB • USB 3.0 • USB-C & USB-A 3.0 Hub • Micro-B Connector • Micro-B to USB-A Cable x 1

ส่งฟรี

1,466 views

ราคา

6,870.-

ซื้อเลย
• 18 TB • USB 3.0 • Micro-B Connector • Micro-B to USB-A Cable x 1

ส่งฟรี

541 views

ราคา

18,890.-

ซื้อเลย
• 16 TB • USB 3.0 • Micro-B Connector • Micro-B to USB-A Cable x 1

ส่งฟรี

476 views

ราคา

16,900.-

ซื้อเลย
• 14 TB • USB 3.0 • Micro-B Connector • Micro-B to USB-A Cable x 1

ส่งฟรี

426 views

ราคา

13,500.-

ซื้อเลย
• 18 TB • USB 3.0 • Micro-B Connector • Micro-B to USB-A Cable x 1

ส่งฟรี

527 views

ราคา

17,500.-

ซื้อเลย
• 16 TB • USB 3.0 • Micro-B Connector • Micro-B to USB-A Cable x 1

ส่งฟรี

423 views

ราคา

15,900.-

ซื้อเลย
Capacity : 4 TB / Cable : USB 3.2 GEN 1

ส่งฟรี

892 views

ราคา

3,190.-

ซื้อเลย
• Capacity : 8 TB • Interface : USB 3.1 Gen 1 • Connector : Micro-B • Cable : Micro-B to USB-A x 1

ส่งฟรี

1,693 views

ราคา

6,990.-

ซื้อเลย
• Capacity : 6 TB • Interface : USB 3.2 Gen 1

ส่งฟรี

1,091 views

ราคา

4,490.-

ซื้อเลย
• Capacity : 24 TB • Interface : USB 3.1 Gen 1 • Connector : USB-C x 1 / USB-A x 2 • Cable : USB-C to USB-C x 1 / USB-C to USB-A x 1 • RAID : 0 / 1

ส่งฟรี

3,936 views

ราคา

21,500.-

ซื้อเลย
• Capacity : 20 TB • Interface : USB 3.1 Gen 1 • Connector : USB-C x 1 / USB-A x 2 • Cable : USB-C to USB-C x 1 / USB-C to USB-A x 1 • RAID : 0 / 1

ส่งฟรี

6,914 views

ราคา

20,900.-

ซื้อเลย
• Capacity : 16 TB • Interface : USB 3.1 Gen 1 • Connector : USB-C x 1 / USB-A x 2 • Cable : USB-C to USB-C x 1 / USB-C to USB-A x 1 • RAID : 0 / 1

ส่งฟรี

5,878 views

ราคา

17,900.-

ซื้อเลย
• Capacity : 12 TB • Interface : USB 3.0 • Connector : Micro-B • Cable : Micro-B to USB-A x 1

ส่งฟรี

4,066 views

ราคา

10,900.-

ซื้อเลย
• Capacity : 14 TB • Interface : USB 3.0 • Connector : Micro-B • Cable : Micro-B to USB-A x 1

ส่งฟรี

4,072 views

ราคา

12,900.-

ซื้อเลย
• Capacity : 8 TB • Interface : USB 3.2 Gen 1 • Connector : Micro-B • Cable : Micro-B to USB-A x 1

ส่งฟรี

10,177 views

ราคา

7,590.-

ซื้อเลย
• Capacity : 8 TB • Interface : USB 3.0 • Connector : Micro-B • Cable : Micro-B to USB-A x 1

ส่งฟรี

42,562 views

ราคา

6,990.-

ซื้อเลย
• Capacity : 6 TB • Interface : USB 3.0 • Connector : Micro-B • Cable : Micro-B to USB-A x 1

ส่งฟรี

40,556 views

ราคา

4,700.-

ซื้อเลย
• Capacity : 4 TB • Interface : USB 3.0 • Connector : Micro-B • Cable : Micro-B to USB-A x 1

ส่งฟรี

49,096 views

ราคา

3,350.-