ทั้งหมด 10 รายการ | จำนวน 1 หน้า | หน้าละ 100 รายการ
| การเรียงแสดงสินค้า :
ซื้อเลย
• Storage : 2.5" SSD/HDD Up to 4TB • Interface : USB 3.0 Type A

6,498 views

ราคา

350.-

ซื้อเลย
• Storage : 3.5" HDD Up to 20TB • Interface : USB 3.0 Type A

ส่งฟรี

15,091 views

ราคา

2,790.-

ซื้อเลย
• Storage : 2.5" SSD/HDD Up to 6TB • Interface : USB 3.0 Type A

24,016 views

ราคา

290.-

ซื้อเลย
• Storage : 2.5" SSD/HDD Up to 6TB • Interface : USB 3.0 Type A

25,294 views

ราคา

320.-

ซื้อเลย
• Storage : 2.5" SSD/HDD Up to 2TB • Interface : USB 3.0 Type A

47,262 views

ราคา

385.-

ซื้อเลย
• Storage : 3.5" SSD/HDD Up to 4TB • Interface : USB 3.0 Type A

ส่งฟรี

35,083 views

ราคา

950.-

ซื้อเลย
• Storage : 3.5" HDD Up to 4TB • Interface : SATA-3

ส่งฟรี

45,329 views

ราคา

760.-

ซื้อเลย
• Storage : 3.5" HDD Up to 4TB • Interface : SATA-3 to USB 3.0

ส่งฟรี

73,311 views

ราคา

830.-

ซื้อเลย
• Storage : 2.5" SSD/HDD Up to 750GB • Interface : USB 2.0 Type A

57,332 views

ราคา

199.-

ซื้อเลย
• Storage : 2.5" SSD/HDD Up to 750GB • Interface : USB 3.0 Type A

97,579 views

ราคา

350.-