ทั้งหมด 62 รายการ | จำนวน 1 หน้า | หน้าละ 100 รายการ
| การเรียงแสดงสินค้า :
ซื้อเลย
Capacity : 32 GB Speed : 3200 MHz Part Number : CMN32GX4M2Z3200C16W 16GBx2

ส่งฟรี

454 views

ราคา

6,990.-

ซื้อเลย
Capacity : 16 GB Speed : 3200 MHz Part Number : CMN16GX4M2Z3200C16W 8GBx2

ส่งฟรี

921 views

ราคา

3,590.-

ซื้อเลย
Capacity : 16 GB Speed : 3200 MHz Part Number : CMN16GX4M2Z3200C16 8GBx2

ส่งฟรี

2,056 views

ราคา

3,590.-

ซื้อเลย
Capacity : 32 GB Speed : 3200 MHz Part Number : CMK32GX4M2E3200C16W 16GBx2

ส่งฟรี

508 views

ราคา

6,790.-

ซื้อเลย
Capacity : 32 GB Speed : 3200 MHz Part Number : CMG32GX4M2E3200C16 16GBx2

ส่งฟรี

928 views

ราคา

5,990.-

ซื้อเลย
Capacity : 16 GB Speed : 3200 MHz Part Number : CMG16GX4M2E3200C16 8GBx2

ส่งฟรี

2,308 views

ราคา

3,490.-

ซื้อเลย
Capacity : 32 GB Speed : 3200 MHz Part Number : CMN32GX4M2Z3200C16 16GBx2

ส่งฟรี

763 views

ราคา

6,990.-

ซื้อเลย
Capacity : 8 GB Speed : 3200 MHz Part Number : KF432C16RBA/8 8GBx1

ส่งฟรี

1,136 views

ราคา

1,690.-

ซื้อเลย
Capacity : 32 GB Speed : 3200 MHz Part Number : KF432C16RB1AK2/32 16GBx2

ส่งฟรี

1,048 views

ราคา

6,590.-

ซื้อเลย
Capacity : 32 GB Speed : 3200 MHz Part Number : KF432C16BB1AK2/32 16GBx2

ส่งฟรี

912 views

ราคา

6,990.-

ซื้อเลย
Capacity : 16 GB Speed : 3200 MHz Part Number : KF432C16BBAK2/16 8GBx2

ส่งฟรี

2,849 views

ราคา

3,690.-

ซื้อเลย
Capacity : 16 GB Speed : 3200 MHz Part Number : KF432C16RBAK2/16 8GBx2

ส่งฟรี

2,140 views

ราคา

3,890.-

ซื้อเลย
Capacity : 16 GB Speed : 3200 MHz Part Number : KF432C16RB1A/16 16GBx1

ส่งฟรี

763 views

ราคา

3,750.-

ซื้อเลย
Capacity : 16 GB Speed : 3200 MHz Part Number : KF432C16BB1/16 16GBx1

ส่งฟรี

2,358 views

ราคา

3,250.-

ซื้อเลย
Capacity : 32 GB Speed : 3200 MHz Part Number : KF432C16RB1K2/32 16GBx2

ส่งฟรี

1,496 views

ราคา

7,190.-

ซื้อเลย
Capacity : 16 GB Speed : 3200 MHz Part Number : KF432C16RBK2/16 8GBx2

ส่งฟรี

2,091 views

ราคา

3,690.-

ซื้อเลย
Capacity : 32 GB Speed : 3200 MHz Part Number : KF432C16BB1K2/32 16GBx2

ส่งฟรี

1,377 views

ราคา

6,690.-

ซื้อเลย
Capacity : 16 GB Speed : 3200 MHz Part Number : KF432C16BBK2/16 8GBx2

ส่งฟรี

3,845 views

ราคา

3,390.-

ซื้อเลย
Capacity : 16 GB Speed : 3200 MHz Part Number : ZD4-TWS32C28-16GYB2 8GBx2

ส่งฟรี

1,170 views

ราคา

3,550.-

ซื้อเลย
Capacity : 16 GB Speed : 3200 MHz Part Number : AH4U16G32C28Y7GAA-2 8GBx2

ส่งฟรี

1,927 views

ราคา

3,290.-

ซื้อเลย
Capacity : 32 GB Speed : 3200 MHz Part Number : AH4U32G32C2827GAA-2 16GBx2

ส่งฟรี

1,190 views

ราคา

5,790.-

ซื้อเลย
Capacity : 16 GB Speed : 3200 MHz Part Number : AH4U16G32C2827GAA-1 16GBx1

ส่งฟรี

944 views

ราคา

3,190.-

ซื้อเลย
Capacity : 16 GB Speed : 3000 MHz Part Number : ZD4-MO132C28-16GYG2 8GBx2

ส่งฟรี

3,785 views

ราคา

3,490.-

ซื้อเลย
Capacity : 32 GB Speed : 3200 MHz 32GBx1

ส่งฟรี

1,167 views

ราคา

5,990.-

ซื้อเลย
Capacity : 8 GB Speed : 3200 MHz 8GBx1

ส่งฟรี

1,222 views

ราคา

1,990.-

ซื้อเลย
Capacity : 32 GB Speed : 3200 MHz Part Number : CMH32GX4M2Z3200C16 16GBx2

ส่งฟรี

3,672 views

ราคา

7,990.-

ซื้อเลย
Capacity : 32 GB Speed : 3200 MHz Part Number : CMH32GX4M2E3200C16W 16GBx2

ส่งฟรี

3,036 views

ราคา

7,990.-

ซื้อเลย
Capacity : 16 GB Speed : 3200 MHz Part Number : CMH16GX4M2Z3200C16 8GBx2

ส่งฟรี

7,006 views

ราคา

3,840.-

ซื้อเลย
Built with the highest quality of components to the highest of standards, the TOUGHRAM RGB delivers outstanding gaming performance with stunning RGB lighting maximized for effortless sync with your RGB ecosystem. Capacity : 32 GB Speed : 3200 MHz Part Number : R009D416GX2-3200C16A 16GBx2

ส่งฟรี

2,926 views

ราคา

8,890.-

ซื้อเลย
CORSAIR VENGEANCE RGB PRO SL DDR4 memory lights up your PC with dynamic, individually addressable RGB lighting, while delivering peak performance in 44mm-tall compact memory modules.

ส่งฟรี

9,369 views

ราคา

3,840.-

ซื้อเลย
Capacity : 64 GB Speed : 3200 MHz Part Number : CMK64GX4M2E3200C16 32GBx2

ส่งฟรี

2,857 views

ราคา

14,900.-

ซื้อเลย
Capacity : 32 GB Speed : 3200 MHz Part Number : CMK32GX4M2E3200C16 16GBx2

ส่งฟรี

4,846 views

ราคา

6,690.-

ซื้อเลย
Capacity : 16 GB Speed : 3200 MHz Part Number : KVR32N22D8/16 16GBx1

ส่งฟรี

3,176 views

ราคา

2,990.-

ซื้อเลย
Capacity : 16 GB Speed : 3200 MHz Part Number : HX432C16FB4/16 16GBx1

ส่งฟรี

6,156 views

ราคา

3,220.-

ซื้อเลย
Capacity : 64 GB Speed : 3200 MHz Part Number : F4-3200C16D-64GTZR 32GBx2

ส่งฟรี

3,857 views

ราคา

14,500.-

ซื้อเลย
Capacity : 16 GB Speed : 3200 MHz Part Number : F4-3200C16D-16GSXFB 8GBx2

ส่งฟรี

4,007 views

ราคา

3,550.-

ซื้อเลย
Capacity : 16 GB Speed : 3200 MHz Part Number : F4-3200C16D-16GSXKB 8GBx2

ส่งฟรี

4,964 views

ราคา

3,550.-

ซื้อเลย
Capacity : 16 GB Speed : 3200 MHz Part Number : F4-3200C16D-16GSXWB 8GBx2

ส่งฟรี

4,969 views

ราคา

3,550.-

ซื้อเลย
Capacity : 32 GB Speed : 3200 MHz Part Number : F4-3200C16D-32GTZN 16GBx2

ส่งฟรี

12,575 views

ราคา

7,890.-

ซื้อเลย
Capacity : 16 GB Speed : 3200 MHz Part Number : F4-3200C16D-16GFX 8GBx2

ส่งฟรี

12,486 views

ราคา

3,490.-

ซื้อเลย
Capacity : 16 GB Speed : 3200 MHz Part Number : F4-3200C16S-16GVK 16GBx1

ส่งฟรี

7,462 views

ราคา

3,290.-

ซื้อเลย
Capacity : 16 GB Speed : 3200 MHz Part Number : R017D408GX2-3200C16A 8GBx2

ส่งฟรี

8,389 views

ราคา

3,690.-

ซื้อเลย
Capacity : 32 GB Speed : 3200 MHz Part Number : CMW32GX4M2E3200C16 16GBx2

ส่งฟรี

9,378 views

ราคา

8,290.-

ซื้อเลย
Capacity : 16 GB Speed : 3200 MHz Part Number : R019D408GX2-3200C16A 8GBx2

ส่งฟรี

29,109 views

ราคา

4,050.-

ซื้อเลย
Capacity : 32 GB Speed : 3200 MHz Part Number : HX432C16FB3AK2/32 16GBx2

ส่งฟรี

17,800 views

ราคา

6,890.-

ซื้อเลย
Capacity : 32 GB Speed : 3200 MHz Part Number : F4-3200C16D-32GTZR 16GBx2

ส่งฟรี

19,685 views

ราคา

7,690.-

ซื้อเลย
Capacity : 16 GB Speed : 3200 MHz Part Number : R009D408GX2-320016A 8GBx2

ส่งฟรี

22,886 views

ราคา

4,290.-

ซื้อเลย
Capacity : 16 GB Speed : 3200 MHz Part Number : HX432C16FB3K2/16 8GBx2

ส่งฟรี

47,321 views

ราคา

3,290.-

ซื้อเลย
Capacity : 16 GB Speed : 3200 MHz Part Number : HX432C16FB3/16 16GBx1

ส่งฟรี

10,010 views

ราคา

3,220.-

ซื้อเลย
Capacity : 16 GB Speed : 3200 MHz Part Number : F4-3200C16D-16GTZN 8GBx2 RGB Lighting

ส่งฟรี

54,567 views

ราคา

4,290.-

ซื้อเลย
Capacity : 16 GB Speed : 3200 MHz Part Number : HX432C16FB3A/16 16GBx1

ส่งฟรี

13,175 views

ราคา

3,590.-

ซื้อเลย
Capacity : 64 GB Speed : 3200 MHz Part Number : ZD4-SHC32C14-64GDSD 32GBx2

ส่งฟรี

16,426 views

ราคา

33,990.-

ซื้อเลย
Capacity : 16 GB Speed : 3200 MHz Part Number : ZD4-SH132C08-16GYSD 8GBx2

ส่งฟรี

9,199 views

ราคา

6,590.-

ซื้อเลย
Capacity : 32 GB Speed : 3200 MHz Part Number : HX432C16PB3AK2/32 16GBx2

ส่งฟรี

49,377 views

ราคา

7,690.-

ซื้อเลย
Capacity : 16 GB Speed : 3200 MHz Part Number : HX432C16PB3A/16 16GBx1

ส่งฟรี

18,901 views

ราคา

3,590.-

ซื้อเลย
Capacity : 16 GB Speed : 3200 MHz Part Number : F4-3200C16D-16GTRS 8GBx2

ส่งฟรี

25,715 views

ราคา

5,290.-

ซื้อเลย
Capacity : 8 GB Speed : 3200 MHz Part Number : HX432C16PB3A/8 8GBx1

ส่งฟรี

36,858 views

ราคา

1,990.-

ซื้อเลย
Capacity : 16 GB Speed : 3200 MHz Part Number : CMK16GX4M2B3200C16W 8GBx2

ส่งฟรี

27,050 views

ราคา

3,190.-

ซื้อเลย
Capacity : 16 GB Speed : 3200 MHz Part Number : F4-3200C16D-16GTZR 8GBx2

ส่งฟรี

169,450 views

ราคา

3,990.-

ซื้อเลย
Capacity : 16 GB Speed : 3200 MHz Part Number : F4-3200C16D-16GVKB 8GBx2

ส่งฟรี

53,551 views

ราคา

3,490.-

ซื้อเลย
Capacity : 16 GB Speed : 3200 MHz Part Number : CMK16GX4M2B3200C16 8GBx2

ส่งฟรี

100,439 views

ราคา

3,190.-

ซื้อเลย
Capacity : 16 GB Speed : 3200 MHz Part Number : CMK16GX4M2B3200C16R 8GBx2

ส่งฟรี

42,639 views

ราคา

3,190.-