ทั้งหมด 7 รายการ | จำนวน 1 หน้า | หน้าละ 100 รายการ
| การเรียงแสดงสินค้า :
ซื้อเลย
• 2 TB • 64 MB Cache • SATA 3 • Surveillance, CCTV, DVR & NVR Hard Drive • CMR Technology

ส่งฟรี

2,729 views

ราคา

2,250.-

ซื้อเลย
• 4 TB • 256 MB Cache • SATA 3 • Surveillance, CCTV, DVR & NVR Hard Drive • CMR Technology

ส่งฟรี

3,603 views

ราคา

3,190.-

ซื้อเลย
• 12 TB • 256 MB Cache • SATA 3 • Surveillance / CCTV / DVR / AI NVRs / Servers / AI Analytics & Deep Learning Hard Drive • CMR Technology

ส่งฟรี

2,392 views

ราคา

12,900.-

ซื้อเลย
• 4 TB • 256 MB Cache • SATA 3 • Surveillance / CCTV / DVR / NVR Hard Drive • CMR Technology

ส่งฟรี

6,898 views

ราคา

3,050.-

ซื้อเลย
• 2 TB • 256 MB Cache • SATA 3 • Surveillance / CCTV / DVR / NVR Hard Drive • SMR Technology

ส่งฟรี

6,207 views

ราคา

1,990.-

ซื้อเลย
• 10 TB • 256 MB Cache • 7200 RPM • SATA 3 • Surveillance / CCTV / DVR / NVR / AI Analytics & Deep Learning Hard Drive • CMR Technology

ส่งฟรี

10,897 views

ราคา

11,200.-

ซื้อเลย
• 1 TB • 64 MB Cache • SATA 3 • Surveillance / CCTV / DVR / NVR Hard Drive • CMR Technology

ส่งฟรี

80,404 views

ราคา

1,600.-