ราคา
-
ยี่ห้อ
Interface connector
Interface
Warranty
การรับประกัน
ทั้งหมด 231 รายการ | จำนวน 3 หน้า | หน้าละ 100 รายการ
| การเรียงแสดงสินค้า :
ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 3,520 MB/s Read Speed • Up to 2,900 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

1,095 views

ราคา

3,690.-

ซื้อเลย
• 512 GB • Up to 3,500 MB/s Read Speed • Up to 1,800 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

1,088 views

ราคา

1,990.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 3,230 MB/s Read Speed • Up to 1,240 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

825 views

ราคา

1,190.-

ซื้อเลย
• 1TB • Up to 5,150 MB/s Read Speed • Up to 4,900 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

6,516 views

ราคา

4,690.-

ซื้อเลย
• 1TB • Up to 7,300 MB/s Read Speed • Up to 6,000 MB/s Write Speed • Due to SSD Height, This SSD May Not Suitable for Laptop

ส่งฟรี

1,919 views

ราคา

9,490.-

ซื้อเลย
• 500GB • Up to 7,000 MB/s Read Speed • Up to 3,000 MB/s Write Speed • Due to SSD Height, This SSD May Not Suitable for Laptop

ส่งฟรี

864 views

ราคา

5,890.-

ซื้อเลย
• 1TB • Up to 3,200 MB/s Read Speed • Up to 2,500 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

4,957 views

ราคา

3,490.-

ซื้อเลย
• 500GB • Up to 5,000 MB/s Read Speed • Up to 4,000 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

6,764 views

ราคา

2,990.-

ซื้อเลย
• 250GB • Up to 4,000 MB/s Read Speed • Up to 2,000 MB/s Write Speed

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

5,840 views

ราคา

1,890.-

2,090.- -10%

ซื้อเลย
• 512GB • Up to 1,950 MB/s Read Speed • Up to 1,550 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

2,691 views

ราคา

1,990.-

ซื้อเลย
• 128GB • Up to 1,800 MB/s Read Speed • Up to 550 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

1,572 views

ราคา

990.-

ซื้อเลย
• 1TB • Up to 5,000 MB/s Read Speed • Up to 4,800 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

963 views

ราคา

6,190.-

ซื้อเลย
• 512GB • Up to 5,000 MB/s Read Speed • Up to 3,300 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

683 views

ราคา

3,690.-

ซื้อเลย
• 500GB • Up to 3,300 MB/s Read Speed • Up to 2,300 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

2,726 views

ราคา

2,390.-

ซื้อเลย
• 250GB • Up to 3,300 MB/s Read Speed • Up to 1,200 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

1,765 views

ราคา

1,490.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 7,100 MB/s Read Speed • Up to 5,800 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

2,671 views

ราคา

7,790.-

ซื้อเลย
• 480 GB • Up to 540 MB/s Read Speed • Up to 480 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

1,119 views

ราคา

1,890.-

ซื้อเลย
• 512GB • Up to 550 MB/s Read Speed • Up to 480 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

900 views

ราคา

2,090.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 1,950 MB/s Read Speed • Up to 1,200 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

3,120 views

ราคา

1,290.-

ซื้อเลย
• 240 GB • Up to 540 MB/s Read Speed • Up to 450 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

1,986 views

ราคา

1,090.-

ซื้อเลย
• 120 GB • Up to MB/s 520 Read Speed • Up to MB/s 350 Write Speed

ส่งฟรี

1,076 views

ราคา

750.-

ซื้อเลย
• 12 TB • 7200 RPM • SATA 3

ส่งฟรี

1,242 views

ราคา

11,900.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 545 MB/s Read Speed

ส่งฟรี

6,752 views

ราคา

3,190.-

ซื้อเลย
• 2 TB • SATA 3

ส่งฟรี

2,318 views

ราคา

1,690.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 3,500 MB/s Read Speed • Up to 3,000 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

8,736 views

ราคา

4,290.-

ซื้อเลย
• 250 GB • Up to 3,300 MB/s Read Speed • Up to 1,200 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

6,765 views

ราคา

1,690.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 3,400 MB/s Sequential Read Speed • Up to 3,000 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

2,831 views

ราคา

4,090.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 560 MB/s Sequential Read Speed • Up to 530 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

1,929 views

ราคา

3,390.-

ซื้อเลย
• 500 GB • Up to 7,000 MB/s Sequential Read Speed • Up to 3,000 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

2,530 views

ราคา

4,890.-

ซื้อเลย
• 4,096 GB • Up to 7,000 MB/s Sequential Read Speed • Up to 7,000 MB/s Sequential Write Speed • สินค้ามีหน่วยความจำทั้ง 2 ด้าน อาจไม่สามารถติดตั้งใน Notebook หรือเครื่องที่มีพื้นที่จำกัดได้

ส่งฟรี

2,468 views

ราคา

37,900.-

ซื้อเลย
• 4 TB • Up to 7,300 MB/s Sequential Read Speed • Up to 7,000 MB/s Sequential Write Speed • สินค้ามีหน่วยความจำทั้ง 2 ด้าน อาจไม่สามารถติดตั้งใน Notebook หรือเครื่องที่มีพื้นที่จำกัดได้

ส่งฟรี

4,624 views

ราคา

39,900.-

ซื้อเลย
• 960 GB • Up to 500 MB/s Sequential Read Speed • Up to 450 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

2,008 views

ราคา

3,090.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 7,300 MB/s Sequential Read Speed • Up to 6,000 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

3,025 views

ราคา

9,390.-

ซื้อเลย
• 500 GB • Up to 3,450 MB/s Sequential Read Speed • Up to 2,500 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

2,769 views

ราคา

3,090.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 3,450 MB/s Sequential Read Speed • Up to 3,100 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

2,392 views

ราคา

6,390.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 7,000 MB/s Sequential Read Speed • Up to 5,300 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

7,217 views

ราคา

8,690.-

ซื้อเลย
• 8 TB • 7200 RPM • SATA 3

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

3,179 views

ราคา

11,000.-

11,900.- -8%

ซื้อเลย
• 2048 GB • Up to 7,000 MB/s Sequential Read Speed • Up to 7,000 MB/s Sequential Write Speed • สินค้ามีหน่วยความจำทั้ง 2 ด้าน อาจไม่สามารถติดตั้งใน Notebook หรือเครื่องที่มีพื้นที่จำกัดได้

ส่งฟรี

2,155 views

ราคา

13,500.-

ซื้อเลย
• 1024 GB • Up to 7,000 MB/s Sequential Read Speed • Up to 6,000 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

5,241 views

ราคา

6,300.-

ซื้อเลย
• 512 GB • Up to 7,000 MB/s Sequential Read Speed • Up to 3,900 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

16,848 views

ราคา

3,890.-

ซื้อเลย
• 500 GB • Up to 7,300 MB/s Sequential Read Speed • Up to 3,900 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

3,576 views

ราคา

4,190.-

ซื้อเลย
• 2 TB • Up to 7,300 MB/s Sequential Read Speed • Up to 7,000 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

3,380 views

ราคา

14,900.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 7,300 MB/s Sequential Read Speed • Up to 6,000 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

6,038 views

ราคา

6,890.-

ซื้อเลย
• 500 GB • Up to 3,500 MB/s Read Speed • Up to 2,300 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

10,529 views

ราคา

2,490.-

ซื้อเลย
• 250 GB • Up to 2,100 MB/s Sequential Read Speed • Up to 1,100 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

7,279 views

ราคา

1,290.-

ซื้อเลย
• 512 GB • Up to 500 MB/s Sequential Read Speed • Up to 450 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

2,528 views

ราคา

2,090.-

ซื้อเลย
• 512 GB • Up to 1,700 MB/s Sequential Read Speed • Up to 1,100 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

2,761 views

ราคา

2,390.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 1,700 MB/s Sequential Read Speed • Up to 1,100 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

2,075 views

ราคา

1,450.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 520 MB/s Sequential Read Speed • Up to 430 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

2,943 views

ราคา

3,390.-

ซื้อเลย
• 512 GB • Up to 520 MB/s Sequential Read Speed • Up to 430 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

2,946 views

ราคา

1,950.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 500 MB/s Sequential Read Speed • Up to 400 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

2,287 views

ราคา

1,190.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 560 MB/s Sequential Read Speed • Up to 500 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

2,235 views

ราคา

3,790.-

ซื้อเลย
• 512 GB • Up to 550 MB/s Sequential Read Speed • Up to 500 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

2,332 views

ราคา

1,990.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 7,000 MB/s Sequential Read Speed • Up to 5,500 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

6,396 views

ราคา

6,990.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 3,500 MB/s Sequential Read Speed • Up to 3,200 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

5,838 views

ราคา

4,290.-

ซื้อเลย
• 250 GB • Up to 3,200 MB/s Sequential Read Speed • Up to 1,000 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

16,942 views

ราคา

1,770.-

ซื้อเลย
• 1024 GB • Up to 3,500 MB/s Sequential Read Speed • Up to 3,000 MB/s Sequential Write Speed

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

3,470 views

ราคา

4,690.-

4,990.- -6%

ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 3,500 MB/s Sequential Read Speed • Up to 3,200 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

4,056 views

ราคา

1,590.-

ซื้อเลย
• 120 GB • Up to 510 MB/s Sequential Read Speed • Up to 400 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

1,800 views

ราคา

720.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 3,600 MB/s Sequential Read Speed • Up to 2,830 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

45,883 views

ราคา

4,490.-

ซื้อเลย
• 2 TB • 5400 RPM • SATA 3

ส่งฟรี

9,208 views

ราคา

1,490.-

ซื้อเลย
• 500 GB • Up to 7,000 MB/s Sequential Read Speed • Up to 4,100 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

4,708 views

ราคา

4,790.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 3,400 MB/s Sequential Read Speed • Up to 3,000 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

3,738 views

ราคา

4,490.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 2,200 MB/s Sequential Read Speed • Up to 1,600 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

3,355 views

ราคา

4,190.-

ซื้อเลย
• 10 TB • 7200 RPM • SATA 3

ส่งฟรี

8,907 views

ราคา

10,900.-

ซื้อเลย
• 2 TB • Up to 2,100 MB/s Sequential Read Speed • Up to 1,700 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

7,390 views

ราคา

6,390.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 2,100 MB/s Sequential Read Speed • Up to 1,700 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

13,406 views

ราคา

3,390.-

ซื้อเลย
• 500 GB • Up to 2,100 MB/s Sequential Read Speed • Up to 1,700 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

16,133 views

ราคา

1,990.-

ซื้อเลย
Capacity : 500 GB Read Speed/Up to : 2300 MB/s Write Speed/Up to : 900 MB/s

ส่งฟรี

5,570 views

ราคา

2,290.-

ซื้อเลย
• 10 TB • 7200 RPM • Surveillance

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

2,928 views

ราคา

9,890.-

10,990.- -10%

ซื้อเลย
• 4 TB • Up to 3,400 MB/s Sequential Read Speed • Up to 3,100 MB/s Sequential Write Speed • หมายเหตุ : สินค้ามีหน่วยความจำทั้ง 2 ด้าน อาจไม่สามารถติดตั้งใน Notebook หรือเครื่องที่มีพื้นที่จำกัดได้

ส่งฟรี

6,543 views

ราคา

31,500.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 5,000 MB/s Sequential Read Speed • Up to 4,400 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

3,532 views

ราคา

6,790.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 3,400 MB/s Sequential Read Speed • Up to 3,000 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

4,393 views

ราคา

1,590.-

ซื้อเลย
• 512 GB • Up to 2,200 MB/s Sequential Read Speed • Up to 1,600 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

4,356 views

ราคา

2,090.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 2,200 MB/s Sequential Read Speed • Up to 1,600 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

6,723 views

ราคา

1,290.-

ซื้อเลย
• 512 GB • Up to 560 MB/s Sequential Read Speed • Up to 530 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

7,916 views

ราคา

1,950.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 560 MB/s Sequential Read Speed • Up to 530 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

8,261 views

ราคา

1,120.-

ซื้อเลย
• 480 GB • Up to 2,400 MB/s Sequential Read Speed • Up to 1,650 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

13,339 views

ราคา

1,990.-

ซื้อเลย
• 240 GB • Up to 2,400 MB/s Sequential Read Speed • Up to 900 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

10,684 views

ราคา

1,390.-

ซื้อเลย
• 2 TB • 7200 RPM • SATA 3

ส่งฟรี

14,650 views

ราคา

1,650.-

ซื้อเลย
• 2 TB • Up to 3,480 MB/s Sequential Read Speed • Up to 3,000 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

5,281 views

ราคา

10,200.-

ซื้อเลย
• 960 GB • Up to 550 MB/s Sequential Read Speed • Up to 480 MB/s Sequential Write Speed

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

3,412 views

ราคา

3,290.-

3,490.- -6%

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 2,100 MB/s Sequential Read Speed • Up to 1,800 MB/s Sequential Write Speed

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

4,230 views

ราคา

3,490.-

3,790.- -8%

ซื้อเลย
• 1 TB • Read 7,400 MB/s • Write 5,500 MB/s

ส่งฟรี

3,822 views

ราคา

6,790.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 520 MB/s Sequential Read Speed • Up to 450 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

3,799 views

ราคา

3,690.-

ซื้อเลย
• 1.92 TB • Up to 520 MB/s Sequential Read Speed • Up to 450 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

2,743 views

ราคา

7,090.-

ซื้อเลย
• 960 GB • Up to 520 MB/s Sequential Read Speed • Up to 450 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

2,079 views

ราคา

3,690.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 560 MB/s Sequential Read Speed • Up to 520 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

2,696 views

ราคา

4,590.-

ซื้อเลย
• 2 TB • Up to 560 MB/s Sequential Read Speed • Up to 520 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

2,690 views

ราคา

8,490.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 550 MB/s Sequential Read Speed • Up to 500 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

5,389 views

ราคา

1,250.-

ซื้อเลย
• 2 TB • Up to 7,100 MB/s Sequential Read Speed • Up to 6,800 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

3,468 views

ราคา

17,500.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 7,000 MB/s Sequential Read Speed • Up to 5,000 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

4,427 views

ราคา

8,890.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 4,700 MB/s Sequential Read Speed • Up to 1,850 MB/s Sequential Write Speed

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

4,986 views

ราคา

5,090.-

5,390.- -6%

ซื้อเลย
• 2 TB • Up to 3,500 MB/s Sequential Read Speed • Up to 3,000 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

5,102 views

ราคา

9,900.-

ซื้อเลย
• 1024 GB • Up to 560 MB/s Sequential Read Speed • Up to 500 MB/s Sequential Write Speed

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

3,594 views

ราคา

3,390.-

3,590.- -6%

ซื้อเลย
• 3 TB • 5400 RPM • SATA 3

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

5,271 views

ราคา

1,490.-

2,390.- -38%

ซื้อเลย
• 6 TB • 5640 RPM • SATA 3

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

6,001 views

ราคา

5,590.-

6,190.- -10%

ซื้อเลย
• 12 TB • 7200 RPM • SATA 3

ส่งฟรี

4,801 views

ราคา

13,900.-

ซื้อเลย
• 10 TB • 7200 RPM • SATA 3

ส่งฟรี

8,215 views

ราคา

11,400.-

ซื้อเลย
• 12 TB • 7200 RPM • SATA 3

ส่งฟรี

3,291 views

ราคา

14,200.-