ราคา
-
ยี่ห้อ
Interface connector
Interface
Warranty
การรับประกัน
ทั้งหมด 258 รายการ | จำนวน 3 หน้า | หน้าละ 100 รายการ
| การเรียงแสดงสินค้า :
ซื้อเลย
• 12 TB • 7200 RPM • SATA 3

ส่งฟรี

340 views

ราคา

12,200.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 545 MB/s Read Speed

ส่งฟรี

878 views

ราคา

3,190.-

ซื้อเลย
• 2 TB • SATA 3

ส่งฟรี

349 views

ราคา

1,750.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 3,500 MB/s Read Speed • Up to 3,000 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

1,750 views

ราคา

4,690.-

ซื้อเลย
• 250 GB • Up to 3,300 MB/s Read Speed • Up to 1,200 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

1,029 views

ราคา

1,590.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 1,800 MB/s Sequential Read Speed • Up to 1,200 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

528 views

ราคา

3,990.-

ซื้อเลย
• 120 GB • Up to 520 MB/s Sequential Read Speed • Up to 320 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

338 views

ราคา

770.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 3,400 MB/s Sequential Read Speed • Up to 3,000 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

494 views

ราคา

4,190.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Up to 560 MB/s Sequential Read Speed • Up to 530 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

439 views

ราคา

750.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 560 MB/s Sequential Read Speed • Up to 530 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

487 views

ราคา

3,390.-

ซื้อเลย
• 500 GB • Up to 7,000 MB/s Sequential Read Speed • Up to 3,000 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

493 views

ราคา

5,190.-

ซื้อเลย
• 4,096 GB • Up to 7,000 MB/s Sequential Read Speed • Up to 7,000 MB/s Sequential Write Speed • สินค้ามีหน่วยความจำทั้ง 2 ด้าน อาจไม่สามารถติดตั้งใน Notebook หรือเครื่องที่มีพื้นที่จำกัดได้

ส่งฟรี

562 views

ราคา

38,700.-

ซื้อเลย
• 4 TB • Up to 7,300 MB/s Sequential Read Speed • Up to 7,000 MB/s Sequential Write Speed • สินค้ามีหน่วยความจำทั้ง 2 ด้าน อาจไม่สามารถติดตั้งใน Notebook หรือเครื่องที่มีพื้นที่จำกัดได้

ส่งฟรี

816 views

ราคา

40,500.-

ซื้อเลย
• 960 GB • Up to 500 MB/s Sequential Read Speed • Up to 450 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

650 views

ราคา

3,090.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 7,300 MB/s Sequential Read Speed • Up to 6,000 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

735 views

ราคา

9,490.-

ซื้อเลย
• 500 GB • Up to 3,450 MB/s Sequential Read Speed • Up to 2,500 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

570 views

ราคา

3,390.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 3,450 MB/s Sequential Read Speed • Up to 3,100 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

479 views

ราคา

6,390.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 7,000 MB/s Sequential Read Speed • Up to 5,300 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

1,712 views

ราคา

8,690.-

ซื้อเลย
• 8 TB • 7200 RPM • SATA 3

ส่งฟรี

773 views

ราคา

11,000.-

ซื้อเลย
• 2048 GB • Up to 7,000 MB/s Sequential Read Speed • Up to 7,000 MB/s Sequential Write Speed • สินค้ามีหน่วยความจำทั้ง 2 ด้าน อาจไม่สามารถติดตั้งใน Notebook หรือเครื่องที่มีพื้นที่จำกัดได้

ส่งฟรี

621 views

ราคา

14,900.-

ซื้อเลย
• 1024 GB • Up to 7,000 MB/s Sequential Read Speed • Up to 6,000 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

1,448 views

ราคา

6,700.-

ซื้อเลย
• 512 GB • Up to 7,000 MB/s Sequential Read Speed • Up to 3,900 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

794 views

ราคา

4,090.-

ซื้อเลย
• 500 GB • Up to 7,300 MB/s Sequential Read Speed • Up to 3,900 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

767 views

ราคา

4,450.-

ซื้อเลย
• 2 TB • Up to 7,300 MB/s Sequential Read Speed • Up to 7,000 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

692 views

ราคา

16,000.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 7,300 MB/s Sequential Read Speed • Up to 6,000 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

1,429 views

ราคา

7,250.-

ซื้อเลย
• 500 GB • Up to 3,500 MB/s Read Speed • Up to 2,300 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

1,552 views

ราคา

2,790.-

ซื้อเลย
• 250 GB • Up to 2,100 MB/s Sequential Read Speed • Up to 1,100 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

2,580 views

ราคา

1,290.-

ซื้อเลย
• 512 GB • Up to 500 MB/s Sequential Read Speed • Up to 450 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

1,119 views

ราคา

2,090.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 500 MB/s Sequential Read Speed • Up to 450 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

1,156 views

ราคา

1,150.-

ซื้อเลย
• 512 GB • Up to 1,700 MB/s Sequential Read Speed • Up to 1,100 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

1,144 views

ราคา

2,390.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 1,700 MB/s Sequential Read Speed • Up to 1,100 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

774 views

ราคา

1,450.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 520 MB/s Sequential Read Speed • Up to 430 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

1,359 views

ราคา

3,390.-

ซื้อเลย
• 512 GB • Up to 520 MB/s Sequential Read Speed • Up to 430 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

1,309 views

ราคา

1,950.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 500 MB/s Sequential Read Speed • Up to 400 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

1,014 views

ราคา

1,250.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 560 MB/s Sequential Read Speed • Up to 500 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

993 views

ราคา

3,790.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 510 MB/s Sequential Read Speed • Up to 400 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

802 views

ราคา

1,150.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 7,000 MB/s Sequential Read Speed • Up to 5,500 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

2,676 views

ราคา

7,390.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 3,500 MB/s Sequential Read Speed • Up to 3,200 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

3,002 views

ราคา

4,390.-

ซื้อเลย
• 250 GB • Up to 3,200 MB/s Sequential Read Speed • Up to 1,000 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

8,558 views

ราคา

1,690.-

ซื้อเลย
• 1024 GB • Up to 3,500 MB/s Sequential Read Speed • Up to 3,000 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

1,887 views

ราคา

4,990.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Up to 3,500 MB/s Sequential Read Speed • Up to 3,200 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

1,730 views

ราคา

990.-

ซื้อเลย
• 512 GB • Up to 3,500 MB/s Sequential Read Speed • Up to 3,200 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

2,796 views

ราคา

2,490.-

ซื้อเลย
• 960 GB • Up to 550 MB/s Sequential Read Speed • Up to 500 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

2,218 views

ราคา

3,690.-

ซื้อเลย
• 120 GB • Up to 510 MB/s Sequential Read Speed • Up to 400 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

711 views

ราคา

790.-

ซื้อเลย
• 500 GB • Up to 3,600 MB/s Sequential Read Speed • Up to 2,000 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

15,778 views

ราคา

2,790.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 3,600 MB/s Sequential Read Speed • Up to 2,830 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

20,451 views

ราคา

4,590.-

ซื้อเลย
• 14 TB • 7200 RPM • SATA 3

ส่งฟรี

4,303 views

ราคา

15,800.-

ซื้อเลย
• 500 GB • Up to 7,000 MB/s Sequential Read Speed • Up to 4,100 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

1,033 views

ราคา

4,990.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 3,400 MB/s Sequential Read Speed • Up to 3,000 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

2,214 views

ราคา

4,590.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 2,200 MB/s Sequential Read Speed • Up to 1,600 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

1,768 views

ราคา

4,190.-

ซื้อเลย
• 10 TB • 7200 RPM • SATA 3

ส่งฟรี

5,964 views

ราคา

12,900.-

ซื้อเลย
• 500 GB • Up to 1,050 MB/s Sequential Read Speed • Up to 1,000 MB/s Sequential Write Speed • USB 3.2 Gen 2

ส่งฟรี

1,857 views

ราคา

4,390.-

ซื้อเลย
• 2 TB • Up to 2,100 MB/s Sequential Read Speed • Up to 1,700 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

4,502 views

ราคา

6,590.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 2,100 MB/s Sequential Read Speed • Up to 1,700 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

7,299 views

ราคา

3,350.-

ซื้อเลย
• 500 GB • Up to 2,100 MB/s Sequential Read Speed • Up to 1,700 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

7,339 views

ราคา

1,890.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 2,400 MB/s Sequential Read Speed • Up to 1,700 MB/s Sequential Write Speed • หมายเหตุ : สินค้ามีหน่วยความจำทั้ง 2 ด้าน อาจไม่สามารถติดตั้งใน Notebook หรือเครื่องที่มีพื้นที่จำกัดได้

ส่งฟรี

4,885 views

ราคา

3,390.-

ซื้อเลย
• 10 TB • 7200 RPM • Surveillance

ส่งฟรี

1,827 views

ราคา

11,900.-

ซื้อเลย
• 4 TB • Up to 560 MB/s Sequential Read Speed • Up to 530 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

2,637 views

ราคา

18,500.-

ซื้อเลย
• 4 TB • Up to 3,400 MB/s Sequential Read Speed • Up to 3,100 MB/s Sequential Write Speed • หมายเหตุ : สินค้ามีหน่วยความจำทั้ง 2 ด้าน อาจไม่สามารถติดตั้งใน Notebook หรือเครื่องที่มีพื้นที่จำกัดได้

ส่งฟรี

4,181 views

ราคา

32,700.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 5,000 MB/s Sequential Read Speed • Up to 4,400 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

2,195 views

ราคา

6,890.-

ซื้อเลย
• 512 GB • Up to 3,400 MB/s Sequential Read Speed • Up to 3,000 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

4,386 views

ราคา

2,450.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 3,400 MB/s Sequential Read Speed • Up to 3,000 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

3,124 views

ราคา

1,590.-

ซื้อเลย
• 512 GB • Up to 2,200 MB/s Sequential Read Speed • Up to 1,600 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

2,109 views

ราคา

2,190.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 2,200 MB/s Sequential Read Speed • Up to 1,600 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

3,485 views

ราคา

1,290.-

ซื้อเลย
• 512 GB • Up to 560 MB/s Sequential Read Speed • Up to 530 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

5,313 views

ราคา

1,950.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 560 MB/s Sequential Read Speed • Up to 530 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

5,866 views

ราคา

1,130.-

ซื้อเลย
• 960 GB • Up to 2,400 MB/s Sequential Read Speed • Up to 1,900 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

6,394 views

ราคา

2,890.-

ซื้อเลย
• 480 GB • Up to 2,400 MB/s Sequential Read Speed • Up to 1,650 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

6,951 views

ราคา

1,690.-

ซื้อเลย
• 240 GB • Up to 2,400 MB/s Sequential Read Speed • Up to 900 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

6,619 views

ราคา

1,350.-

ซื้อเลย
• 2 TB • 7200 RPM • SATA 3

ส่งฟรี

9,123 views

ราคา

1,790.-

ซื้อเลย
• 2 TB • Up to 3,480 MB/s Sequential Read Speed • Up to 3,000 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

3,555 views

ราคา

10,300.-

ซื้อเลย
• 960 GB • Up to 550 MB/s Sequential Read Speed • Up to 480 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

2,087 views

ราคา

3,490.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 2,100 MB/s Sequential Read Speed • Up to 1,800 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

2,644 views

ราคา

3,790.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 520 MB/s Sequential Read Speed • Up to 450 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

2,377 views

ราคา

3,690.-

ซื้อเลย
• 1.92 TB • Up to 520 MB/s Sequential Read Speed • Up to 450 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

1,595 views

ราคา

7,090.-

ซื้อเลย
• 960 GB • Up to 520 MB/s Sequential Read Speed • Up to 450 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

1,202 views

ราคา

3,690.-

ซื้อเลย
• 2 TB • Up to 520 MB/s Sequential Read Speed • Up to 450 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

1,638 views

ราคา

6,990.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 560 MB/s Sequential Read Speed • Up to 520 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

1,681 views

ราคา

4,590.-

ซื้อเลย
• 2 TB • Up to 560 MB/s Sequential Read Speed • Up to 520 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

1,430 views

ราคา

8,490.-

ซื้อเลย
• 2 TB • Up to 7,100 MB/s Sequential Read Speed • Up to 6,800 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

2,366 views

ราคา

17,500.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 7,000 MB/s Sequential Read Speed • Up to 5,000 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

3,144 views

ราคา

8,890.-

ซื้อเลย
• 4 TB • Read 4,900 MB/s • Write 3,600 MB/s

ส่งฟรี

3,085 views

ราคา

20,900.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 4,700 MB/s Sequential Read Speed • Up to 1,850 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

3,319 views

ราคา

5,390.-

ซื้อเลย
• 2 TB • Up to 3,500 MB/s Sequential Read Speed • Up to 3,000 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

3,600 views

ราคา

9,900.-

ซื้อเลย
• 1024 GB • Up to 560 MB/s Sequential Read Speed • Up to 500 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

2,246 views

ราคา

3,590.-

ซื้อเลย
• 3 TB • 5400 RPM • SATA 3

ส่งฟรี

2,780 views

ราคา

2,690.-

ซื้อเลย
• 8 TB • SATA 3

ส่งฟรี

2,798 views

ราคา

7,590.-

ซื้อเลย
• 6 TB • 5640 RPM • SATA 3

ส่งฟรี

3,246 views

ราคา

6,190.-

ซื้อเลย
• 4 TB • Up to 4,950 MB/s Sequential Read Speed • Up to 3,950 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

3,373 views

ราคา

24,580.-

ซื้อเลย
• 8 TB • 7200 RPM • SATA 3

ส่งฟรี

3,459 views

ราคา

9,990.-

ซื้อเลย
• 6 TB • 7200 RPM • SATA 3

ส่งฟรี

3,233 views

ราคา

6,990.-

ซื้อเลย
• 12 TB • 7200 RPM • SATA 3

ส่งฟรี

2,599 views

ราคา

13,900.-

ซื้อเลย
• 10 TB • 7200 RPM • SATA 3

ส่งฟรี

5,472 views

ราคา

11,800.-

ซื้อเลย
• 12 TB • 7200 RPM • SATA 3

ส่งฟรี

2,049 views

ราคา

14,600.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 560 MB/s Sequential Read Speed • Up to 520 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

3,289 views

ราคา

3,990.-

ซื้อเลย
• 512 GB • Up to 560 MB/s Sequential Read Speed • Up to 520 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

3,247 views

ราคา

2,190.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 560 MB/s Sequential Read Speed • Up to 520 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

2,041 views

ราคา

1,290.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 3,300 MB/s Sequential Read Speed • Up to 2,700 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

4,235 views

ราคา

3,990.-

ซื้อเลย
• 512 GB • Up to 3,200 MB/s Sequential Read Speed • Up to 2,200 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

3,464 views

ราคา

2,290.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 1,950 MB/s Sequential Read Speed • Up to 1,300 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

3,368 views

ราคา

1,290.-