ราคา
-
ยี่ห้อ
Interface connector
Interface
Warranty
การรับประกัน
ทั้งหมด 228 รายการ | จำนวน 3 หน้า | หน้าละ 100 รายการ
| การเรียงแสดงสินค้า :
ซื้อเลย
Capacity : 1 TB Read Speed/Up to : 560 MB/s Write Speed/Up to : 500 MB/s

ส่งฟรี

178 views

ราคา

3,790.-

ซื้อเลย
Capacity : 512 GB Read Speed/Up to : 550 MB/s Write Speed/Up to : 500 MB/s

ส่งฟรี

194 views

ราคา

1,990.-

ซื้อเลย
Capacity : 256 GB Read Speed/Up to : 510 MB/s Write Speed/Up to : 400 MB/s

ส่งฟรี

168 views

ราคา

1,190.-

ซื้อเลย
Capacity : 1 TB Read Speed/Up to : 7,000 MB/s Write Speed/Up to : 5,500 MB/s

ส่งฟรี

624 views

ราคา

7,390.-

ซื้อเลย
Capacity : 1 TB Read Speed/Up to : 3500 MB/s Write Speed/Up to : 3200 MB/s

ส่งฟรี

1,392 views

ราคา

4,490.-

ซื้อเลย
Capacity : 250 GB Read Speed/Up to : 3200 MB/s Write Speed/Up to : 1000 MB/s

ส่งฟรี

3,455 views

ราคา

1,750.-

ซื้อเลย
Capacity : 1024 GB Read Speed/Up to : 3500 MB/s Write Speed/Up to : 3000 MB/s

ส่งฟรี

892 views

ราคา

4,990.-

ซื้อเลย
Capacity : 128 GB Read Speed/Up to : 3500 MB/s Write Speed/Up to : 3200 MB/s

ส่งฟรี

702 views

ราคา

920.-

ซื้อเลย
Capacity : 256 GB Read Speed/Up to : 3500 MB/s Write Speed/Up to : 3200 MB/s

ส่งฟรี

1,110 views

ราคา

1,590.-

ซื้อเลย
Capacity : 512 GB Read Speed/Up to : 3500 MB/s Write Speed/Up to : 3200 MB/s

ส่งฟรี

1,443 views

ราคา

2,590.-

ซื้อเลย
Capacity : 960 GB Read Speed/Up to : 550 MB/s Write Speed/Up to : 500 MB/s

ส่งฟรี

1,126 views

ราคา

3,890.-

ซื้อเลย
Capacity : 960 GB Read Speed/Up to : 3150 MB/s Write Speed/Up to : 1000 MB/s

ส่งฟรี

716 views

ราคา

9,790.-

ซื้อเลย
Capacity : 1.92 TB Read Speed/Up to : 3150 MB/s Write Speed/Up to : 850 MB/s

ส่งฟรี

590 views

ราคา

17,200.-

ซื้อเลย
Capacity : 120 GB Read Speed/Up to : 510 MB/s Write Speed/Up to : 400 MB/s

ส่งฟรี

206 views

ราคา

890.-

ซื้อเลย
Capacity : 500 GB Read Speed/Up to : 3600 MB/s Write Speed/Up to : 2000 MB/s

ส่งฟรี

8,554 views

ราคา

2,790.-

ซื้อเลย
Capacity : 1 TB Read Speed/Up to : 3600 MB/s Write Speed/Up to : 2830 MB/s

ส่งฟรี

10,343 views

ราคา

4,690.-

ซื้อเลย
Capacity : 14 TB Rotation Speed : 7200 RPM Category : PC

ส่งฟรี

2,373 views

ราคา

15,800.-

ซื้อเลย
Capacity : 1 TB Read Speed/Up to : 3400 MB/s Write Speed/Up to : 3000 MB/s

ส่งฟรี

1,456 views

ราคา

4,690.-

ซื้อเลย
Capacity : 1 TB Read Speed/Up to : 2200 MB/s Write Speed/Up to : 1600 MB/s

ส่งฟรี

1,028 views

ราคา

4,190.-

ซื้อเลย
Capacity : 10 TB Rotation Speed : 7200 RPM Category : PC

ส่งฟรี

4,039 views

ราคา

12,900.-

ซื้อเลย
Capacity : 500 GB Cable : USB 3.2 GEN 2

ส่งฟรี

980 views

ราคา

4,390.-

ซื้อเลย
Capacity : 2 TB Sequential Read (up to) : 2,100 MB/s Sequential Write (up to) : 1,700 MB/s

ส่งฟรี

2,702 views

ราคา

6,590.-

ซื้อเลย
Capacity : 1 TB Sequential Read (up to) : 2,100 MB/s Sequential Write (up to) : 1,700 MB/s

ส่งฟรี

4,485 views

ราคา

3,160.-

ซื้อเลย
Capacity : 500 GB Sequential Read (up to) : 2,100 MB/s Sequential Write (up to) : 1,700 MB/s

ส่งฟรี

4,445 views

ราคา

1,950.-

ซื้อเลย
Capacity : 500 GB Sequential Read (up to) : 3,400 MB/s Sequential Write (up to) : 2,400 MB/s

ส่งฟรี

1,965 views

ราคา

2,650.-

ซื้อเลย
Capacity : 1 TB Read Speed/Up to : 2,400 MB/s Write Speed/Up to : 1,700 MB/s หมายเหตุ : สินค้ามีหน่วยความจำทั้ง 2 ด้าน อาจไม่สามารถติดตั้งใน Notebook หรือเครื่องที่มีพื้นที่จำกัดได้

ส่งฟรี

3,081 views

ราคา

3,680.-

ซื้อเลย
Capacity : 10 TB Rotation Speed : 7200 RPM Category : Surveillance

ส่งฟรี

1,188 views

ราคา

12,400.-

ซื้อเลย
Capacity : 1 TB Sequential Read (up to) : 5000 MB/s Sequential Write (up to) : 4400 MB/s

ส่งฟรี

1,360 views

ราคา

6,890.-

ซื้อเลย
Capacity : 512 GB Sequential Read (up to) : 3400 MB/s Sequential Write (up to) : 3000 MB/s

ส่งฟรี

3,108 views

ราคา

2,450.-

ซื้อเลย
Capacity : 256 GB Sequential Read (up to) : 3400 MB/s Sequential Write (up to) : 3000 MB/s

ส่งฟรี

2,307 views

ราคา

1,590.-

ซื้อเลย
Capacity : 512 GB Sequential Read (up to) : 2200 MB/s Sequential Write (up to) : 1600 MB/s

ส่งฟรี

1,393 views

ราคา

2,290.-

ซื้อเลย
Capacity : 256 GB Sequential Read (up to) : 2200 MB/s Sequential Write (up to) : 1600 MB/s

ส่งฟรี

1,795 views

ราคา

1,290.-

ซื้อเลย
Capacity : 512 GB Sequential Read (up to) : 560 MB/s Sequential Write (up to) : 530 MB/s

ส่งฟรี

3,097 views

ราคา

1,950.-

ซื้อเลย
Capacity : 256 GB Sequential Read (up to) : 560 MB/s Sequential Write (up to) : 530 MB/s

ส่งฟรี

3,667 views

ราคา

1,130.-

ซื้อเลย
Capacity : 960 GB Read Speed/Up to : 2400 MB/s Write Speed/Up to : 1900 MB/s

ส่งฟรี

4,439 views

ราคา

3,250.-

ซื้อเลย
Capacity : 480 GB Read Speed/Up to : 2400 MB/s Write Speed/Up to : 1650 MB/s

ส่งฟรี

4,682 views

ราคา

1,850.-

ซื้อเลย
Capacity : 240 GB Read Speed/Up to : 2400 MB/s Write Speed/Up to : 900 MB/s

ส่งฟรี

4,888 views

ราคา

1,350.-

ซื้อเลย
Capacity : 2 TB Rotation Speed : 7200 RPM Category : PC

ส่งฟรี

6,283 views

ราคา

1,990.-

ซื้อเลย
Capacity : 2 TB Sequential Read (up to) : 3,480 MB/s Sequential Write (up to) : 3,000 MB/s

ส่งฟรี

2,529 views

ราคา

10,300.-

ซื้อเลย
Capacity : 960 GB Sequential Read (up to) : 550 MB/s Sequential Write (up to) : 480 MB/s

ส่งฟรี

1,362 views

ราคา

3,490.-

ซื้อเลย
Capacity : 1 TB Read Speed/Up to : 2100 MB/s Write Speed/Up to : 1800 MB/s

ส่งฟรี

1,785 views

ราคา

3,790.-

ซื้อเลย
Capacity : 1 TB Read Speed/Up to : 520 MB/s Write Speed/Up to : 450 MB/s

ส่งฟรี

1,565 views

ราคา

3,690.-

ซื้อเลย
Capacity : 1.92 TB Read Speed/Up to : 520 MB/s Write Speed/Up to : 450 MB/s

ส่งฟรี

997 views

ราคา

7,090.-

ซื้อเลย
Capacity : 960 GB Read Speed/Up to : 520 MB/s Write Speed/Up to : 450 MB/s

ส่งฟรี

782 views

ราคา

3,690.-

ซื้อเลย
Capacity : 2 TB Read Speed/Up to : 520 MB/s Write Speed/Up to : 450 MB/s

ส่งฟรี

992 views

ราคา

6,990.-

ซื้อเลย
Capacity : 1 TB Read Speed/Up to : 560 MB/s Write Speed/Up to : 520 MB/s

ส่งฟรี

1,070 views

ราคา

4,590.-

ซื้อเลย
Capacity : 2 TB Read Speed/Up to : 560 MB/s Write Speed/Up to : 520 MB/s

ส่งฟรี

896 views

ราคา

8,490.-

ซื้อเลย
Capacity : 256 GB Read Speed/Up to : 550 MB/s Write Speed/Up to : 500 MB/s

ส่งฟรี

2,872 views

ราคา

1,230.-

ซื้อเลย
Capacity : 2 TB Read Speed/Up to : 7,100 MB/s Write Speed/Up to : 6,800 MB/s

ส่งฟรี

1,590 views

ราคา

17,500.-

ซื้อเลย
Capacity : 1 TB Read Speed/Up to : 7,000 MB/s Write Speed/Up to : 5,000 MB/s

ส่งฟรี

2,360 views

ราคา

8,890.-

ซื้อเลย
Capacity : 1 TB Read Speed/Up to : 4,700 MB/s Write Speed/Up to : 1,850 MB/s

ส่งฟรี

2,444 views

ราคา

5,390.-

ซื้อเลย
Capacity : 2 TB Read Speed/Up to : 3,500 MB/s Write Speed/Up to : 3,000 MB/s

ส่งฟรี

2,597 views

ราคา

9,900.-

ซื้อเลย
Capacity : 1024 GB Read Speed/Up to : 560 MB/s Write Speed/Up to : 500 MB/s

ส่งฟรี

1,492 views

ราคา

3,590.-

ซื้อเลย
Capacity : 3 TB Rotation Speed : 5400 RPM Category : PC

ส่งฟรี

1,900 views

ราคา

2,790.-

ซื้อเลย
Capacity : 3 TB Rotation Speed : 5400 RPM Category : NAS

ส่งฟรี

2,526 views

ราคา

3,090.-

ซื้อเลย
Capacity : 8 TB Rotation Speed : 5640 RPM Category : Surveillance

ส่งฟรี

1,944 views

ราคา

7,590.-

ซื้อเลย
Capacity : 6 TB Rotation Speed : 5640 RPM Category : NAS

ส่งฟรี

2,064 views

ราคา

6,190.-

ซื้อเลย
Capacity : 4 TB Read Speed/Up to : 4,950 MB/s Write Speed/Up to : 3,950 MB/s

ส่งฟรี

2,211 views

ราคา

24,580.-

ซื้อเลย
Capacity : 8 TB Rotation Speed : 7200 RPM

ส่งฟรี

2,587 views

ราคา

9,990.-

ซื้อเลย
Capacity : 12 TB Rotation Speed : 7200 RPM Category : NAS

ส่งฟรี

1,666 views

ราคา

13,900.-

ซื้อเลย
Capacity : 10 TB Rotation Speed : 7200 RPM Category : NAS

ส่งฟรี

3,789 views

ราคา

11,800.-

ซื้อเลย
Capacity : 12 TB Rotation Speed : 7200 RPM

ส่งฟรี

1,366 views

ราคา

14,600.-

ซื้อเลย
Capacity : 1 TB Read Speed (up to) : 560 MB/s Write Speed (up to) : 520 MB/s

ส่งฟรี

2,430 views

ราคา

3,990.-

ซื้อเลย
Capacity : 512 GB Read Speed (up to) : 560 MB/s Write Speed (up to) : 520 MB/s

ส่งฟรี

2,161 views

ราคา

2,250.-

ซื้อเลย
Capacity : 1 TB Read Speed (up to) : 3300 MB/s Write Speed (up to) : 2700 MB/s

ส่งฟรี

3,054 views

ราคา

4,390.-

ซื้อเลย
Capacity : 512 GB Read Speed (up to) : 3200 MB/s Write Speed (up to) : 2200 MB/s

ส่งฟรี

2,484 views

ราคา

2,590.-

ซื้อเลย
Capacity : 256 GB Read Speed (up to) : 1950 MB/s Write Speed (up to) : 1300 MB/s

ส่งฟรี

2,348 views

ราคา

1,590.-

ซื้อเลย
Capacity : 10 TB Rotation Speed : 7200 RPM Category : NAS

ส่งฟรี

2,978 views

ราคา

14,200.-

ซื้อเลย
Capacity : 1 TB Read Speed/Up to : 3500 MB/s Write Speed/Up to : 3000 MB/s

ส่งฟรี

14,089 views

ราคา

4,740.-

ซื้อเลย
Capacity : 500 GB Read Speed/Up to : 3100 MB/s Write Speed/Up to : 2600 MB/s

ส่งฟรี

14,799 views

ราคา

2,390.-

ซื้อเลย
Capacity : 250 GB Read Speed/Up to : 2900 MB/s Write Speed/Up to : 1300 MB/s

ส่งฟรี

4,741 views

ราคา

1,790.-

ซื้อเลย
Capacity : 8 TB Rotation Speed : 7200 RPM Category : NAS

ส่งฟรี

3,272 views

ราคา

9,190.-

ซื้อเลย
Capacity : 1 TB Read Speed : 560 MB/s Write Speed : 530 MB/s Category : NAS

ส่งฟรี

2,334 views

ราคา

5,690.-

ซื้อเลย
Capacity : 4 TB Sequential Read (up to) : 560 MB/s Sequential Write (up to) : 530 MB/s

ส่งฟรี

2,509 views

ราคา

17,900.-

ซื้อเลย
Capacity : 1 TB Sequential Read (up to) : 7,000 MB/s Sequential Write (up to) : 5,500 MB/s

ส่งฟรี

6,372 views

ราคา

8,590.-

ซื้อเลย
Capacity : 6 TB Rotation Speed : 5400 RPM Category : NAS

ส่งฟรี

2,847 views

ราคา

6,290.-

ซื้อเลย
Capacity : 1 TB Sequential Read (up to) : 1,700 MB/s Sequential Write (up to) : 1,400 MB/s

ส่งฟรี

3,284 views

ราคา

4,790.-

ซื้อเลย
Capacity : 512 GB Sequential Read (up to) : 1,700 MB/s Sequential Write (up to) : 1,400 MB/s

ส่งฟรี

1,426 views

ราคา

2,590.-

ซื้อเลย
Capacity : 256 GB Sequential Read (up to) : 1,600 MB/s Sequential Write (up to) : 1,100 MB/s

ส่งฟรี

1,750 views

ราคา

1,550.-

ซื้อเลย
Capacity : 4 TB Rotation Speed : 5400 RPM Category : PC

ส่งฟรี

9,221 views

ราคา

3,250.-

ซื้อเลย
Capacity : 2 TB Rotation Speed : 5400 RPM Category : NAS

ส่งฟรี

3,257 views

ราคา

2,390.-

ซื้อเลย
Capacity : 2 TB Read Speed/Up to : 560 MB/s Write Speed/Up to : 530 MB/s

ส่งฟรี

3,921 views

ราคา

8,990.-

ซื้อเลย
CAPACITY : 512 GB / READ SPEED (UP TO) : 560 MB/s / WRITE SPEED (UP TO) : 540 MB/s / 2.5" SATA SSD

ส่งฟรี

4,412 views

ราคา

1,990.-

ซื้อเลย
CAPACITY : 128 GB / READ SPEED (UP TO) : 560 MB/s / WRITE SPEED (UP TO) : 540 MB/s / 2.5" SATA SSD

ส่งฟรี

3,004 views

ราคา

790.-

ซื้อเลย
Capacity : 128 GB Read Speed/Up to : 515 MB/s Write Speed/Up to : 430 MB/s

ส่งฟรี

3,915 views

ราคา

750.-

ซื้อเลย
Capacity : 2 TB Read Speed/Up to : 7000 MB/s Write Speed/Up to : 6550 MB/s

ส่งฟรี

4,090 views

ราคา

17,000.-

ซื้อเลย
Capacity : 4 TB Rotation Speed : 5400 RPM Category : NAS

ส่งฟรี

8,196 views

ราคา

3,490.-

ซื้อเลย
Capacity : 1 TB Read Speed/Up to : 7000 MB/s Write Speed/Up to : 5000 MB/s

ส่งฟรี

11,457 views

ราคา

7,180.-

ซื้อเลย
Capacity : 1 TB Read Speed/Up to : 560 MB/s Write Speed/Up to : 530 MB/s

ส่งฟรี

8,818 views

ราคา

4,390.-

ซื้อเลย
Capacity : 500 GB Read Speed/Up to : 560 MB/s Write Speed/Up to : 530 MB/s

ส่งฟรี

13,477 views

ราคา

2,390.-

ซื้อเลย
Capacity : 250 GB Sequential Read (up to) : 6,400 MB/s Sequential Write (up to) : 2,700 MB/s

ส่งฟรี

7,893 views

ราคา

2,890.-

ซื้อเลย
Capacity : 500 GB Read Speed/Up to : 6900 MB/s Write Speed/Up to : 5000 MB/s

ส่งฟรี

16,982 views

ราคา

4,730.-

ซื้อเลย
Capacity : 2 TB Read Speed/Up to : 4950 MB/s Write Speed/Up to : 3700 MB/s

ส่งฟรี

3,853 views

ราคา

12,500.-

ซื้อเลย
Capacity : 1 TB Read Speed/Up to : 4700 MB/s Write Speed/Up to : 1950 MB/s

ส่งฟรี

5,794 views

ราคา

5,890.-

ซื้อเลย
The CORSAIR MP600 PRO Hydro X Edition Gen4 PCIe x4 NVMe 1.4 M.2 SSD uses Gen4 PCIe technology and a Hydro X Series water block (G1/4 Thread) to achieve blazing fast sequential read and write speeds.

ส่งฟรี

4,904 views

ราคา

18,300.-

ซื้อเลย
Capacity : 240 GB Sequential Read (up to) : 520 MB/s Sequential Write (up to) : 450 MB/s

ส่งฟรี

3,593 views

ราคา

1,190.-

ซื้อเลย
Capacity : 480 GB Sequential Read (up to) : 520 MB/s Sequential Write (up to) : 450 MB/s

ส่งฟรี

2,178 views

ราคา

1,890.-

ซื้อเลย
Capacity : 512 GB Read Speed/Up to : 1800 MB/s Write Speed/Up to : 1200 MB/s

ส่งฟรี

3,814 views

ราคา

2,150.-

ซื้อเลย
Capacity : 6 TB Rotation Speed : 5640 RPM Category : Surveillance

ส่งฟรี

4,357 views

ราคา

5,590.-

ซื้อเลย
Capacity : 1 TB Read Speed/Up to : 2000 MB/s Write Speed/Up to : 1650 MB/s

ส่งฟรี

3,181 views

ราคา

4,190.-