ทั้งหมด 3 รายการ | จำนวน 1 หน้า | หน้าละ 100 รายการ
| การเรียงแสดงสินค้า :
ซื้อเลย
- ความดันออกสูงสุด 40-70 kPa - ความเข้มข้นของออกซิเจน 95.5 - 87% - ใช้ไฟกระแสสลับ 220V + 10%, 50 Hz + 2% , กําลังไฟเข้า 400 VA - สามารถต่อชุดพ่นยาได้ (เฉพาะรุ่น) โดยให้อัตราการพ่นยาสูงสุดไม่ตํ่ากว่า 0.15 มล./นาที - ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ.776/2564

ส่งฟรี

501 views

ราคา

22,900.-

ซื้อเลย
- ความดันออกสูงสุด 20-50 kPa - ความเข้มข้นของออกซิเจน 93 + 3% - ใช้ไฟกระแสสลับ 220V + 10%, 50 Hz + 2% , กําลังไฟเข้า 230 VA - สามารถต่อชุดพ่นยาได้ (เฉพาะรุ่น) โดยให้อัตราการพ่นยาสูงสุดไม่ตํ่ากว่า 0.15 มล./นาที - ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ.776/2564

ส่งฟรี

508 views

ราคา

14,900.-

ซื้อเลย
- วัดความดันด้วยระบบ Oscillating - สามารถเลือกหน่วยวัดความดันได้ทั้ง มม.ปรอท และ กิโลปลาสคาล - ช่วงการวัดความดัน 0-300 มม.ปรอท - อัตราการเต้นของชีพจร 40-200 ครั้ง ต่อนาที - มีเสียงพูดภาษาไทย - แบตเตอรี่เต็มใช้งานได้ ประมาณ 300 ครั้ง - ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ.776/2564

ส่งฟรี

612 views

ราคา

990.-