ทั้งหมด 18 รายการ | จำนวน 1 หน้า | หน้าละ 100 รายการ
| การเรียงแสดงสินค้า :
ซื้อเลย
• 32GB (16GBx2) • DDR5 • 6400MHz • CL32 • Intel XMP • KF564C32RWAK2-32

ส่งฟรี

120 views

5,990.-

ซื้อเลย
• 48GB (24GBx2) • DDR5 • 6400MHz • CL32 • AMD EXPO • F5-6400J3239F24GX2-TZ5NR

ส่งฟรี

187 views

8,290.-

ซื้อเลย
• 48GB (24GBx2) • DDR5 • 6400MHz • CL32 • AMD EXPO • F5-6400J3239F24GX2-TZ5NRW

ส่งฟรี

192 views

8,290.-

ซื้อเลย
• 32GB (16GBx2) • DDR5 • 6400MHz • CL32 • Intel XMP • LD5EU016G-R6400GDWA

ส่งฟรี

760 views

5,690.-

ซื้อเลย
• 32GB (16GBx2) • DDR5 • 6400MHz • CL32 • Intel XMP • LD5EU016G-R6400GDLA

ส่งฟรี

700 views

5,690.-

ซื้อเลย
• 32GB (16GBx2) • DDR5 • 6400MHz • CL32 • AMD EXPO • F5-6400J3239G16GX2-TZ5NR

ส่งฟรี

1,408 views

5,790.-

ซื้อเลย
• 32GB (16GBx2) • DDR5 • 6400MHz • CL32 • AMD EXPO • F5-6400J3239G16GX2-TZ5NRW

ส่งฟรี

1,359 views

5,790.-

ซื้อเลย
• 64GB (32GBx2) • DDR5 • 6400MHz • CL32 • Intel XMP • F5-6400J3239G32GX2-TZ5RK

ส่งฟรี

1,188 views

9,900.-

ซื้อเลย
• 32GB (16GBx2) • DDR5 • 6400MHz • CL32 • Intel XMP • F5-6400J3239G16GX2-TZ5RS

ส่งฟรี

1,501 views

5,490.-

ซื้อเลย
• 32GB (16GBx2) • DDR5 • 6400MHz • CL32 • Intel XMP • F5-6400J3239G16GX2-TZ5RK

ส่งฟรี

1,727 views

5,490.-

ซื้อเลย
• 48GB (24GBx2) • DDR5 • 6400MHz • CL32 • Intel XMP • F5-6400J3239F24GX2-TZ5RK

ส่งฟรี

1,918 views

8,290.-

ซื้อเลย
• 96GB (48GBx2) • DDR5 • 6400MHz • CL32 • Intel XMP • CMH96GX5M2B6400C32

ส่งฟรี

2,038 views

17,500.-

ซื้อเลย
• 48GB (24GBx2) • DDR5 • 6400MHz • CL32 • Intel XMP • KF564C32RSAK2-48

ส่งฟรี

1,650 views

9,150.-

ซื้อเลย
• 32GB (16GBx2) • DDR5 • 6400MHz • CL32 • Intel XMP • CMP32GX5M2B6400C32W

ส่งฟรี

3,621 views

7,690.-

ซื้อเลย
• 32GB (16GBx2) • DDR5 • 6400MHz • CL32 • Intel XMP • CMP32GX5M2B6400C32

ส่งฟรี

4,100 views

7,390.-

ซื้อเลย
• 96GB (48GBx2) • DDR5 • 6400MHz • CL32 • Intel XMP • CMK96GX5M2B6400C32

ส่งฟรี

5,311 views

16,900.-

ซื้อเลย
• 16GB (16GBx1) • DDR5 • 6400MHz • CL39 • KF564C32RSA-16

ส่งฟรี

5,817 views

2,990.-

ซื้อเลย
• 32GB (16GBx2) • DDR5 • 6400MHz • CL32 • KF564C32RSAK2-32

ส่งฟรี

12,957 views

6,290.-