ราคา
-
ยี่ห้อ
Specification
ประเภท
รองรับ Motherboard
ทั้งหมด 289 รายการ | จำนวน 3 หน้า | หน้าละ 100 รายการ
| การเรียงแสดงสินค้า :
ซื้อเลย
• Mainboard Support : ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 166 mm • Max. GPU Length : 395 mm • Max. PSU Length : 270 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 3

ส่งฟรี

106 views

ราคา

4,990.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 166 mm • Max. GPU Length : 395 mm • Max. PSU Length : 270 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 3

ส่งฟรี

126 views

ราคา

4,990.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 159 mm • Max. GPU Length : 360 mm • Max. PSU Length : 160 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 4 • 3.5" Bay x 1 • 2.5" Bay x 2 — • 2 Years warranty for electrical components, e.g. USB port / audio port / switch • 1 Year warranty for case fan • รับประกัน 2 ปีสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น พอร์ต USB / พอร์ตเสียง / สวิตช์ • รับประกัน 1 ปีสำหรับพัดลมเคส

ส่งฟรี

284 views

ราคา

1,890.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 160 mm • Max. GPU Length : 330 mm • Max. PSU Length : 200 mm (without HDD tray) • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 3

ส่งฟรี

199 views

ราคา

1,890.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 165 mm • Max. GPU Length : 320 mm • Max. PSU Length : 160 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 4 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 1 • 3.5" Bay x 1 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

197 views

ราคา

2,190.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 165 mm • Max. GPU Length : 320 mm • Max. PSU Length : 160 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 4 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 1 • 3.5" Bay x 1 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

287 views

ราคา

2,190.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 170 mm • Max. GPU Length : 338 mm • Max. PSU Length : 180 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 4 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 3 • 2.5" Bay x 1

ส่งฟรี

403 views

ราคา

2,350.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 170 mm • Max. GPU Length : 338 mm • Max. PSU Length : 180 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 4 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 3 • 2.5" Bay x 1

ส่งฟรี

647 views

ราคา

2,250.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 167 mm • Max. GPU Length : 455 mm • Max. PSU Length : 220 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 6+1 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 3

ส่งฟรี

427 views

ราคา

4,940.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 167 mm • Max. GPU Length : 455 mm • Max. PSU Length : 220 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 6+1 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 3

ส่งฟรี

336 views

ราคา

4,700.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 162 mm • Max. GPU Length : 355 mm • Max. PSU Length : 210 mm with HDD bay or 355 mm without HDD bay • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 3

ส่งฟรี

411 views

ราคา

1,890.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 162 mm • Max. GPU Length : 400 mm • Max. PSU Length : 220 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

293 views

ราคา

3,190.-

ซื้อเลย
• Dimension : 485 x 232 x 505 mm • Maximum CPU Cooler Height : 180 mm • 3.5" Bay x 4 • 2.5" Bay x 5

ส่งฟรี

354 views

ราคา

3,250.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 192 mm • Max. GPU Length : 419 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 5 • Drive Bay : 3.5" x 1 or 2.5" x 2

ส่งฟรี

1,208 views

ราคา

2,190.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 190 mm • Max. GPU Length : 460 mm • Max. PSU Length : 240 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 9+3 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 5

ส่งฟรี

39,301 views

ราคา

21,290.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : ATX, Micro-ATX • Max. CPU Cooler Height : 185 mm • Max. GPU Length : 400 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7+3 • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

2,046 views

ราคา

3,590.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 164 - 172 mm • Max. GPU Length : 365 mm • Max. PSU Length : 179 - 332 mm • Compatible PSU : ATX , SFX , SFX - L • Expansion Slots : 7 • 3.5" Bay x 4 • 2.5" Bay x 3 — Remark - Motherboard Support : E-ATX (Width up to 296 mm w/ SFX PSU, up to 273 mm w/ ATX PSU) - CPU Cooler Height : 164 - 172 mm (Remove the water cooling bracket) - PSU Length : 173 mm to first GPU slot, 216 mm maximum space (w/o cable management space), 332 mm space mounted in bottom (w/o cable management space) - 2 Years warranty for electrical components, e.g. USB port / audio port / switch - 1 Year warranty for case fan - รับประกัน 2 ปีสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น พอร์ต USB / พอร์ตเสียง / สวิตช์ - รับประกัน 1 ปีสำหรับพัดลมเคส

ส่งฟรี

452 views

ราคา

3,190.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 164 - 172 mm • Max. GPU Length : 365 mm • Max. PSU Length : 179 - 332 mm • Compatible PSU : ATX , SFX , SFX - L • Expansion Slots : 7 • 3.5" Bay x 4 • 2.5" Bay x 3 — Remark - Motherboard Support : E-ATX (Width up to 296 mm w/ SFX PSU, up to 273 mm w/ ATX PSU) - CPU Cooler Height : 164 - 172 mm (Remove the water cooling bracket) - PSU Length : 173 mm to first GPU slot, 216 mm maximum space (w/o cable management space), 332 mm space mounted in bottom (w/o cable management space) - 2 Years warranty for electrical components, e.g. USB port / audio port / switch - 1 Year warranty for case fan - รับประกัน 2 ปีสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น พอร์ต USB / พอร์ตเสียง / สวิตช์ - รับประกัน 1 ปีสำหรับพัดลมเคส

ส่งฟรี

469 views

ราคา

3,390.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 164 - 172 mm • Max. GPU Length : 365 mm • Max. PSU Length : 179 - 332 mm • Compatible PSU : ATX , SFX , SFX - L • Expansion Slots : 7 • 3.5" Bay x 4 • 2.5" Bay x 3 — Remark - Motherboard Support : E-ATX (Width up to 296 mm w/ SFX PSU, up to 273 mm w/ ATX PSU) - CPU Cooler Height : 164 - 172 mm (Remove the water cooling bracket) - PSU Length : 173 mm to first GPU slot, 216 mm maximum space (w/o cable management space), 332 mm space mounted in bottom (w/o cable management space) - 2 Years warranty for electrical components, e.g. USB port / audio port / switch - 1 Year warranty for case fan - รับประกัน 2 ปีสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น พอร์ต USB / พอร์ตเสียง / สวิตช์ - รับประกัน 1 ปีสำหรับพัดลมเคส

ส่งฟรี

696 views

ราคา

3,190.-

ซื้อเลย
• Dimension : 485 x 232 x 505 mm • Maximum CPU Cooler Height : 180 mm • 3.5" Bay x 4 • 2.5" Bay x 5

ส่งฟรี

591 views

ราคา

3,190.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 185 mm • Max. GPU Length : 400 mm • Max. PSU Length : 200 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 4

ส่งฟรี

514 views

ราคา

5,690.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 163 mm • Max. GPU Length : 365 mm • Max. PSU Length : 200 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • 3.5" Bay x 1 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

913 views

ราคา

4,890.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 163mm • Max. GPU Length : 365 mm • Max. PSU Length : 200 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • 3.5" Bay x 1 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

1,227 views

ราคา

3,890.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 163mm • Max. GPU Length : 365 mm • Max. PSU Length : 200 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • 3.5" Bay x 1 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

1,055 views

ราคา

3,890.-

ซื้อเลย
• Dimension : 391 x 185 x 303 mm • Maximum CPU Cooler Height : N/A • 3.5" Bay x 3 • 2.5" Bay x 3

ส่งฟรี

803 views

ราคา

1,750.-

ซื้อเลย
• Dimension : 461 x 235 x 505 mm • Maximum CPU Cooler Height : 183 mm • 3.5" Bay x 1 • 2.5" Bay x 1

ส่งฟรี

1,243 views

ราคา

3,290.-

ซื้อเลย
• Dimension : 380 x 205 x 392 mm • Maximum CPU Cooler Height : 160 mm • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 4

ส่งฟรี

1,173 views

ราคา

1,450.-

ซื้อเลย
• Dimension : 383 x 215 x 408 mm • Maximum CPU Cooler Height : 177 mm • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

1,503 views

ราคา

1,390.-

ซื้อเลย
• Dimension : 383 x 215 x 408 mm • Maximum CPU Cooler Height : 177 mm • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

2,234 views

ราคา

1,290.-

ซื้อเลย
• Dimension : 383 x 215 x 465 mm • Maximum CPU Cooler Height : 177 mm • Maximum Graphics Card Length : 330 mm • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

2,430 views

ราคา

1,690.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 190 mm • Max. GPU Length : 327 or 410 mm • Max. PSU Length : 220 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • Drive Bays : 7 x 3.5” or 6 x 2.5”

ส่งฟรี

619 views

ราคา

5,990.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 190 mm • Max. GPU Length : 327 or 410 mm • Max. PSU Length : 220 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • Drive Bays : 7 x 3.5” or 6 x 2.5”

ส่งฟรี

745 views

ราคา

5,790.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 190 mm • Max. GPU Length : 327 or 410 mm • Max. PSU Length : 220 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • Drive Bays : 7 x 3.5” or 6 x 2.5”

ส่งฟรี

594 views

ราคา

5,490.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 190 mm • Max. GPU Length : 327 or 410 mm • Max. PSU Length : 220 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • Drive Bays : 7 x 3.5” or 6 x 2.5”

ส่งฟรี

929 views

ราคา

5,290.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 173 mm • Max. GPU Length : 420 mm • Max. PSU Length : 200 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 5 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 1

ส่งฟรี

2,261 views

ราคา

2,790.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 165 mm • Max. GPU Length : 285 mm • Max. PSU Length : 150 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

1,981 views

ราคา

1,290.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 165 mm • Max. GPU Length : 285 mm • Max. PSU Length : 150 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

1,424 views

ราคา

1,190.-

ซื้อเลย
•ATX case •front tempered glass •left tempered glass without cooling fans USB3.0*1+USB2.0*2+HD AUDIO •bottom PSU chamber •3 fan installed each case

ส่งฟรี

2,491 views

ราคา

1,590.-

ซื้อเลย
•ATX case •front tempered glass •left tempered glass without cooling fans USB3.0*1+USB2.0*2+HD AUDIO •bottom PSU chamber •3 fan installed each case

ส่งฟรี

2,230 views

ราคา

1,250.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 195 mm • Max. GPU Length : 385 mm • Max. PSU Length : 180 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • Drive Bays : 4 x 3.5” or 6 x 2.5”

ส่งฟรี

884 views

ราคา

5,490.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 195 mm • Max. GPU Length : 385 mm • Max. PSU Length : 180 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • Drive Bays : 4 x 3.5” or 6 x 2.5”

ส่งฟรี

1,013 views

ราคา

5,290.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 195 mm • Max. GPU Length : 385mm • Max. PSU Length : 180 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • Drive Bays : 4 x 3.5” or 6 x 2.5”

ส่งฟรี

954 views

ราคา

4,990.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 195 mm • Max. GPU Length : 385mm • Max. PSU Length : 180 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • Drive Bays : 4 x 3.5” or 6 x 2.5”

ส่งฟรี

1,238 views

ราคา

4,790.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 162 mm • Max. GPU Length : 355 mm • Max. PSU Length : 210 mm with HDD bay or 355 mm without HDD bay • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 3

ส่งฟรี

1,998 views

ราคา

1,990.-

ซื้อเลย
• Dimension : 390 x 225 x 435 mm • Maximum CPU Cooler Height : 168 mm • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 1

ส่งฟรี

1,499 views

ราคา

1,750.-

ซื้อเลย
• Dimension : 485 x 232 x 505 mm • Maximum CPU Cooler Height : 180 mm • 3.5" Bay x 4 • 2.5" Bay x 5

ส่งฟรี

1,441 views

ราคา

3,250.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 200 mm • Max. GPU Length : 380 mm or 280 mm • Max. PSU Length : 220 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 3 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

1,273 views

ราคา

3,890.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 200 mm • Max. GPU Length : 380 mm or 280 mm • Max. PSU Length : 220 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 3 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

1,622 views

ราคา

3,690.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 193 mm • Max. GPU Length : 426 mm • Max. PSU Length : 180 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 8 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 3

ส่งฟรี

1,398 views

ราคา

6,990.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 193 mm • Max. GPU Length : 426 mm • Max. PSU Length : 180 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 8 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 3

ส่งฟรี

1,207 views

ราคา

6,990.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 193 mm • Max. GPU Length : 426 mm • Max. PSU Length : 180 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 8 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 3

ส่งฟรี

1,117 views

ราคา

6,990.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 193 mm • Max. GPU Length : 426 mm • Max. PSU Length : 180 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 8 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 3

ส่งฟรี

1,560 views

ราคา

6,990.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : ATX, Micro-ATX • Max. CPU Cooler Height : 165 mm • Max. GPU Length : 285 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

2,285 views

ราคา

1,190.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : ATX, Micro-ATX • Max. CPU Cooler Height : 160 mm • Max. GPU Length : 280 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 1

ส่งฟรี

1,960 views

ราคา

990.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 165 mm • Max. GPU Length : 380 mm • Max. PSU Length : 210 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 5 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 1

ส่งฟรี

2,691 views

ราคา

3,490.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 165 mm • Max. GPU Length : 380 mm • Max. PSU Length : 210 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 5 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 1

ส่งฟรี

4,318 views

ราคา

3,390.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 167 mm • Max. GPU Length : 460 mm • Max. PSU Length : 220 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 8 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 4 • 2.5" Bay x 3

ส่งฟรี

1,510 views

ราคา

7,990.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : M-ATX, ITX • Max. CPU Cooler Height : 170 mm • Max. GPU Length : 350 mm • Max. PSU Length : 170 mm • Expansion Slots : 5 • 3.5" Bay x 1 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

2,544 views

ราคา

1,990.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : ATX, M-ATX, ITX • Max. CPU Cooler Height : 165 mm • Max. GPU Length : 390 mm • Max. PSU Length : 240 mm • Expansion Slots : 7 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 3

ส่งฟรี

1,363 views

ราคา

2,190.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : M-ATX, ITX • Max. CPU Cooler Height : 160 mm • Max. GPU Length : 350 mm • Max. PSU Length : 190 mm • Expansion Slots : 4 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 1 • 2.5" Bay x 3

ส่งฟรี

1,364 views

ราคา

1,990.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : M-ATX, ITX • Max. CPU Cooler Height : 160 mm • Max. GPU Length : 350 mm • Max. PSU Length : 190 mm • Expansion Slots : 4 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 1 • 2.5" Bay x 3

ส่งฟรี

1,434 views

ราคา

1,790.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : E-ATX, ATX, M-ATX, ITX • Max. CPU Cooler Height : 170 mm • Max. GPU Length : 390 mm • Max. PSU Length : 220 mm • Expansion Slots : 7 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 1 • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

1,623 views

ราคา

2,990.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 160 mm • Max. GPU Length : 340 mm • Max. PSU Length : 175 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 1 • 3.5" Bay x 1 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

1,770 views

ราคา

1,690.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 160 mm • Max. GPU Length : 340 mm • Max. PSU Length : 175 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 1 • 3.5" Bay x 1 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

2,236 views

ราคา

1,590.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 180 mm • Max. GPU Length : 400 mm • Max. PSU Length : 240 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 5 or 3 with E-ATX MB installed

ส่งฟรี

3,208 views

ราคา

2,190.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 180 mm • Max. GPU Length : 400 mm • Max. PSU Length : 240 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 5 or 3 with E-ATX MB installed

ส่งฟรี

2,163 views

ราคา

1,990.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 185 mm • Max. GPU Length : 450 mm • Max. PSU Length : 255 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 8 • Storage Support : 2.5" x 6 + 3.5" x 1 or 2.5" x 2 + 3.5" x 2

ส่งฟรี

2,020 views

ราคา

7,390.-

ซื้อเลย
• ATX case, front tempered glass • left tempered glass USB3.0*2+HD AUDIO+TYPE-C*1 bottom PSU chamber • 3*12cm uni fan on motherboard plate • 1*12cm uni fan on the back 1* fan hub with RF remote • 4 fans installed each case

ส่งฟรี

2,351 views

ราคา

2,890.-

ซื้อเลย
• ATX case, front tempered glass • left tempered glass USB3.0*2+HD AUDIO+TYPE-C*1 bottom PSU chamber • 3*12cm uni fan on motherboard plate • 1*12cm uni fan on the back 1* fan hub with RF remote • 4 fans installed each case

ส่งฟรี

3,769 views

ราคา

2,790.-

ซื้อเลย
• MATX case • front mesh panel • left tempered glass without cooling fans USB3.0*1+USB2.0*2+HD AUDIO • bottom PSU chamber • 4 fans installed each case

ส่งฟรี

5,595 views

ราคา

1,390.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 170 mm • Max. GPU Length : 360 mm • Max. PSU Length : 220 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 2

ส่งฟรี

3,413 views

ราคา

2,590.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 170 mm • Max. GPU Length : 360 mm • Max. PSU Length : 220 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 2

ส่งฟรี

5,701 views

ราคา

2,590.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 170 mm • Max. GPU Length : 360 mm • Max. PSU Length : 220 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 2

ส่งฟรี

2,824 views

ราคา

3,790.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 170 mm • Max. GPU Length : 360 mm • Max. PSU Length : 220 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 2

ส่งฟรี

3,626 views

ราคา

3,790.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 170 mm • Max. GPU Length : 400 mm • Max. PSU Length : 200 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 1 • 3.5" Bay x 1 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

2,611 views

ราคา

2,250.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 135 mm • Max. GPU Length : 380 mm • Max. PSU Length : 210 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 14 (8+6) • 3.5" Bay x 3 • 2.5" Bay x 3 • RGB LED

ส่งฟรี

3,173 views

ราคา

12,990.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 175 mm • Max. GPU Length : 380 mm • Max. PSU Length : 170 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 1 • 3.5" Bay x 1 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

3,168 views

ราคา

3,990.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 175 mm • Max. GPU Length : 380 mm • Max. PSU Length : 170 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 1 • 3.5" Bay x 1 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

3,203 views

ราคา

3,790.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 190 mm • Max. GPU Length : 390 mm • Max. PSU Length : 200 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 + 3 • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

2,210 views

ราคา

2,890.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 163 mm • Max. GPU Length : 335 mm • Max. PSU Length : 160 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

2,434 views

ราคา

2,790.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 175 mm • Max. GPU Length : 400 mm • Max. PSU Length : 245 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 8 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 3

ส่งฟรี

3,538 views

ราคา

5,190.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 165 mm • Max. GPU Length : 410 mm • Max. PSU Length : 170 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 3 • รับประกัน 2 ปีสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น พอร์ต USB / พอร์ตเสียง / สวิตช์ • รับประกัน 1 ปีสำหรับพัดลมเคส

ส่งฟรี

2,872 views

ราคา

3,090.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 163 mm • Max. GPU Length : 365 mm • Max. PSU Length : 160 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 4 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 2 • รับประกัน 2 ปีสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น พอร์ต USB / พอร์ตเสียง / สวิตช์ • รับประกัน 1 ปีสำหรับพัดลมเคส

ส่งฟรี

2,604 views

ราคา

1,990.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 185 mm • Max. GPU Length : 340 mm • Max. PSU Length : 220 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • 3.5" Bay x 1 or 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

4,491 views

ราคา

2,990.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 162 mm • Max. GPU Length : 355 mm • Max. PSU Length : 210 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 3

ส่งฟรี

3,268 views

ราคา

1,690.-

ซื้อเลย
● CP320-KGNN-S00 ● Steel, Plastic ● 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 2.0, 1x 3.5mm

ส่งฟรี

3,095 views

ราคา

1,990.-

ซื้อเลย
• E300-KG5N-S00 • Mini ITX, Micro ATX • 2x USB • 3.2 Gen • 1 Type-A • 1x 3.5mm

ส่งฟรี

6,586 views

ราคา

1,590.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 155 mm • Max. GPU Length : 360 mm • Max. PSU Length : 180 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 5

ส่งฟรี

2,271 views

ราคา

4,090.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 155 mm • Max. GPU Length : 307 mm • Max. PSU Length : 151 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 2

ส่งฟรี

4,441 views

ราคา

1,290.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 90 mm • Max. GPU Length : 320 mm • Max. PSU Length : 130 mm • Compatible PSU : SFX, SFX-L • Expansion Slots : 3 • 2.5" Bay x 3

ส่งฟรี

2,508 views

ราคา

4,590.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 90 mm • Max. GPU Length : 320 mm • Max. PSU Length : 130 mm • Compatible PSU : SFX, SFX-L • Expansion Slots : 3 • 2.5" Bay x 3

ส่งฟรี

3,381 views

ราคา

4,590.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 90 mm • Max. GPU Length : 320 mm • Max. PSU Length : 130 mm • Compatible PSU : SFX, SFX-L • Expansion Slots : 3 • 2.5" Bay x 3

ส่งฟรี

4,128 views

ราคา

6,590.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 90 mm • Max. GPU Length : 320 mm • Max. PSU Length : 130 mm • Compatible PSU : SFX, SFX-L • Expansion Slots : 3 • 2.5" Bay x 3

ส่งฟรี

3,799 views

ราคา

6,590.-

ซื้อเลย
• Maximum CPU Cooler Height : 190 mm • Drive Bays : 7 x 3.5” or 12 x 2.5”

ส่งฟรี

2,878 views

ราคา

6,990.-

ซื้อเลย
• Maximum CPU Cooler Height : 190 mm • Drive Bays : 7 x 3.5” or 12 x 2.5”

ส่งฟรี

3,661 views

ราคา

6,490.-

ซื้อเลย
• Maximum CPU Cooler Height : 190 mm • Drive Bays : 7 x 3.5” or 12 x 2.5”

ส่งฟรี

2,734 views

ราคา

6,190.-

ซื้อเลย
• Maximum CPU Cooler Height : 190 mm • Drive Bays : 7 x 3.5” or 12 x 2.5”

ส่งฟรี

4,484 views

ราคา

5,990.-

ซื้อเลย
• Mainboard Support : E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX • Max. CPU Cooler Height : 165 mm • Max. GPU Length : 410 mm • Max. PSU Length : 170 mm • Compatible PSU : ATX • Expansion Slots : 7 • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 3 • รับประกัน 2 ปีสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น พอร์ต USB / พอร์ตเสียง / สวิตช์ • รับประกัน 1 ปีสำหรับพัดลมเคส

ส่งฟรี

4,557 views

ราคา

2,990.-

ซื้อเลย
• Maximum CPU Cooler Height : 170 mm • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

3,663 views

ราคา

3,190.-

ซื้อเลย
• Maximum CPU Cooler Height : 170 mm • 3.5" / 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

3,598 views

ราคา

2,990.-