ราคา
-
ยี่ห้อ
Specification
ประเภท
รองรับ Motherboard
ทั้งหมด 205 รายการ | จำนวน 3 หน้า | หน้าละ 100 รายการ
| การเรียงแสดงสินค้า :
ซื้อเลย
• Maximum CPU Cooler Height : 175 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 1 • 3.5" Bay x 1 • 2.5" Bay x 3

ส่งฟรี

133 views

ราคา

2,490.-

ซื้อเลย
• Maximum CPU Cooler Height : 175 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 1 • 3.5" Bay x 1 • 2.5" Bay x 3

ส่งฟรี

193 views

ราคา

2,590.-

ซื้อเลย
• Maximum CPU Cooler Height : 175 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 1 • 3.5" Bay x 1 • 2.5" Bay x 3

ส่งฟรี

139 views

ราคา

2,590.-

ซื้อเลย
• Maximum CPU Cooler Height : 155 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

81 views

ราคา

1,190.-

ซื้อเลย
• Equipped with 140mm AIO Liquid Cooler for Intel 1700, 1200, 115x. AMD AM4 / 750W SFX 80 Plus Gold PSU and PCIe 4.0 16x Extender • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

429 views

ราคา

13,990.-

ซื้อเลย
• Maximum CPU Cooler Height : 160 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 5

ส่งฟรี

356 views

ราคา

3,690.-

ซื้อเลย
• Maximum CPU Cooler Height : 160 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 5

ส่งฟรี

430 views

ราคา

3,490.-

ซื้อเลย
• Maximum CPU Cooler Height : 175 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

487 views

ราคา

2,990.-

ซื้อเลย
• Maximum CPU Cooler Height : 175 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

331 views

ราคา

3,290.-

ซื้อเลย
• Maximum CPU Cooler Height : 166 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 12 • 2.5" Bay x 12

ส่งฟรี

2,296 views

ราคา

18,900.-

ซื้อเลย
• Maximum CPU Cooler Height : 170 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

1,840 views

ราคา

1,790.-

ซื้อเลย
• Maximum CPU Cooler Height : 170 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

1,869 views

ราคา

1,690.-

ซื้อเลย
• Maximum CPU Cooler Height : 161 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 1 • 3.5" Bay x 1 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

1,618 views

ราคา

1,990.-

ซื้อเลย
• Maximum CPU Cooler Height : 160 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 1 • 3.5" Bay x 1 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

1,210 views

ราคา

1,390.-

ซื้อเลย
• Maximum CPU Cooler Height : 161 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 1 • 3.5" Bay x 1 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

983 views

ราคา

2,190.-

ซื้อเลย
• Maximum CPU Cooler Height : 160 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

705 views

ราคา

5,190.-

ซื้อเลย
• Maximum CPU Cooler Height : 165 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 1 • 3.5" Bay x 1 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

2,053 views

ราคา

1,990.-

ซื้อเลย
• Maximum CPU Cooler Height : 160 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

673 views

ราคา

2,990.-

ซื้อเลย
• Maximum CPU Cooler Height : 160 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

487 views

ราคา

4,790.-

ซื้อเลย
• Maximum CPU Cooler Height : 160 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 1 • 3.5" Bay x 1 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

1,462 views

ราคา

1,590.-

ซื้อเลย
• Maximum CPU Cooler Height : 160 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 1 • 3.5" Bay x 1 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

2,001 views

ราคา

1,490.-

ซื้อเลย
• Dimension : 394 x 210 x 425 mm • Maximum CPU Cooler Height : 165 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 1 • 3.5" Bay x 1 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

2,322 views

ราคา

1,490.-

ซื้อเลย
• Dimension : 409 x 214 x 485 mm • Maximum CPU Cooler Height : 160 mm • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 3

ส่งฟรี

2,619 views

ราคา

1,590.-

ซื้อเลย
• Dimension : 505 x 209 x 499 mm • Maximum CPU Cooler Height : 165 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

1,088 views

ราคา

2,790.-

ซื้อเลย
• Dimension : 471 x 231 x 497 mm • Maximum CPU Cooler Height : 175 mm • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

1,634 views

ราคา

3,750.-

ซื้อเลย
• Dimension : 530 x 251 x 560 mm • Maximum CPU Cooler Height : 170 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 3

ส่งฟรี

1,333 views

ราคา

12,590.-

ซื้อเลย
• Dimension : 530 x 251 x 560 mm • Maximum CPU Cooler Height : 170 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 3

ส่งฟรี

1,732 views

ราคา

12,590.-

ซื้อเลย
• Dimension : 210 x 470 x 380 mm • Maximum CPU Cooler Height : 170 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 1 • 3.5" Bay x 1 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

2,809 views

ราคา

1,990.-

ซื้อเลย
• Dimension : 210 x 470 x 380 mm • Maximum CPU Cooler Height : 170 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 1 • 3.5" Bay x 1 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

2,117 views

ราคา

1,990.-

ซื้อเลย
• Dimension : 215 x 525 x 424 mm • Maximum CPU Cooler Height : 170 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 1 • 3.5" Bay x 1 • 2.5" Bay x 4

ส่งฟรี

1,400 views

ราคา

2,290.-

ซื้อเลย
• Dimension : 215 x 525 x 424 mm • Maximum CPU Cooler Height : 170 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 1 • 3.5" Bay x 1 • 2.5" Bay x 4

ส่งฟรี

1,461 views

ราคา

2,290.-

ซื้อเลย
• Dimension : 367 x 210 x 410 mm • Maximum CPU Cooler Height : 166 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

2,441 views

ราคา

2,190.-

ซื้อเลย
• Dimension : 512 x 224 x 510 mm • Maximum CPU Cooler Height : 167 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

1,987 views

ราคา

3,790.-

ซื้อเลย
• Dimension : 455 x 200 x 465 mm • Maximum CPU Cooler Height : 160 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

1,271 views

ราคา

2,390.-

ซื้อเลย
• Dimension : 463x 266 x 266 mm • Maximum CPU Cooler Height : 190 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

1,932 views

ราคา

3,390.-

ซื้อเลย
• Dimension : 196 x 353 x 345 mm • Maximum CPU Cooler Height : 159 mm • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 1

ส่งฟรี

2,875 views

ราคา

1,350.-

ซื้อเลย
• Dimension : 210 x 470 x 380 mm • Maximum CPU Cooler Height : 170 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 1 • 3.5" Bay x 1 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

3,391 views

ราคา

1,990.-

ซื้อเลย
• Dimension : 210 x 470 x 380 mm • Maximum CPU Cooler Height : 170 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 1 • 3.5" Bay x 1 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

4,739 views

ราคา

1,990.-

ซื้อเลย
• Dimension : 479 x 220 x 488 mm • Maximum CPU Cooler Height : 175 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 2 • 3.5" Bay x 1 • 2.5" Bay x 3

ส่งฟรี

1,513 views

ราคา

2,890.-

ซื้อเลย
• Dimension : 416 x 220 x 495 mm • Maximum CPU Cooler Height : 165 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 4

ส่งฟรี

3,957 views

ราคา

2,450.-

ซื้อเลย
• Dimension : 416 x 220 x 495 mm • Maximum CPU Cooler Height : 165 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 4

ส่งฟรี

2,433 views

ราคา

2,290.-

ซื้อเลย
• Dimension : 368 x 247 x 215 mm • Maximum CPU Cooler Height : 182 mm • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 3 • 5.25" Bay x 1

ส่งฟรี

3,381 views

ราคา

2,990.-

ซื้อเลย
• Dimension : 400 x 280 x 384 mm • Maximum CPU Cooler Height : 170 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 4 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

1,721 views

ราคา

3,490.-

ซื้อเลย
• Dimension : 400 x 280 x 384 mm • Maximum CPU Cooler Height : 170 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 4 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

2,422 views

ราคา

3,090.-

ซื้อเลย
• Dimension : 422 x 208 x 474 mm • Maximum CPU Cooler Height : 155 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 1 • 3.5" Bay x 1 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

3,001 views

ราคา

1,590.-

ซื้อเลย
• Dimension : 478 x 229 x 494 mm • Maximum CPU Cooler Height : 176 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 3 • 2.5" Bay x 6

ส่งฟรี

1,776 views

ราคา

3,050.-

ซื้อเลย
• Dimension : 198 x 412 x 395 mm • Maximum CPU Cooler Height : 155 mm • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

3,752 views

ราคา

1,190.-

ซื้อเลย
• Dimension : 565 x 255 x 530 mm • Maximum CPU Cooler Height : 180 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 4 • 2.5" Bay x 4

ส่งฟรี

2,461 views

ราคา

5,890.-

ซื้อเลย
• Dimension : 444 x 282 x 551 mm • Maximum CPU Cooler Height : 150 mm • 3.5" x 2 or 2.5" x 3

ส่งฟรี

1,387 views

ราคา

4,990.-

ซื้อเลย
• Dimension : 444 x 282 x 551 mm • Maximum CPU Cooler Height : 150 mm • 3.5" x 2 or 2.5" x 3

ส่งฟรี

1,787 views

ราคา

4,990.-

ซื้อเลย
• Dimension : 450 x 220 x 450 mm • Maximum CPU Cooler Height : 165 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 4

ส่งฟรี

3,109 views

ราคา

1,450.-

ซื้อเลย
• Dimension : 370 x 206 x 432 mm • Maximum CPU Cooler Height : 160 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 1 • 3.5" Bay x 1 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

3,304 views

ราคา

1,490.-

ซื้อเลย
• Dimension : 474 x 231 x 490 mm • Maximum CPU Cooler Height : 175 mm • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

3,401 views

ราคา

4,640.-

ซื้อเลย
• Dimension : 420 x 235 x 370 mm • Maximum CPU Cooler Height : 115 mm • 3.5" Bay x 1 • 2.5" Bay x 1

ส่งฟรี

6,656 views

ราคา

990.-

ซื้อเลย
• Dimension : 422x215x446 mm • Maximum CPU Cooler Height : 160 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 3

ส่งฟรี

3,351 views

ราคา

1,790.-

ซื้อเลย
• Dimension : 416 x 221 x 463 mm • Maximum CPU Cooler Height : 190 mm • 3.5"/2.5" Combo Bay x 2/1 • 2.5" Bay x 4

ส่งฟรี

3,419 views

ราคา

1,690.-

ซื้อเลย
• Dimension : 460 x 210 x 428 mm • Maximum CPU Cooler Height : 165 mm • 3.5" Bay x 2 + 1 • 2.5" Bay x 2 + 1

ส่งฟรี

7,753 views

ราคา

2,990.-

ซื้อเลย
• Dimension : 460 x 210 x 428 mm • Maximum CPU Cooler Height : 165 mm • 3.5" Bay x 2 + 1 • 2.5" Bay x 2 + 1

ส่งฟรี

7,249 views

ราคา

2,990.-

ซื้อเลย
• Dimension : 342 x 170 x 250 mm • Maximum CPU Cooler Height : 67 mm • SFX PSU Mode: • 4x 2.5” SSD or 3x 2.5” SSD + 1x 3.5” HDD • ATX PSU Mode: • 2x 2.5” SSD

ส่งฟรี

5,336 views

ราคา

5,190.-

ซื้อเลย
• Dimension : 300 x 160 x 265 mm • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

2,617 views

ราคา

2,990.-

ซื้อเลย
• Dimension : 320 x 140 x 260 mm • Maximum CPU Cooler Height : 62 mm • 2.5" Bay x 2 • ไม่สามารถติดตั้ง Power Supply แบบ ATX ได้, ต้องติดตั้ง Power Supply แบบ SFX / SFX-L เท่านั้น

ส่งฟรี

3,902 views

ราคา

3,190.-

ซื้อเลย
• Dimension : 320 x 140 x 260 mm • Maximum CPU Cooler Height : 62 mm • 2.5" Bay x 2 • ไม่สามารถติดตั้ง Power Supply แบบ ATX ได้, ต้องติดตั้ง Power Supply แบบ SFX / SFX-L เท่านั้น

ส่งฟรี

7,430 views

ราคา

3,190.-

ซื้อเลย
• Dimension : 530 x 230 x 466 mm • Maximum CPU Cooler Height : 155 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 5

ส่งฟรี

4,293 views

ราคา

3,990.-

ซื้อเลย
• Dimension : 475 x 220 x 461 mm • Maximum CPU Cooler Height : 145 mm • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 5 • 5.25" Bay x -

ส่งฟรี

3,484 views

ราคา

3,190.-

ซื้อเลย
• Dimension : 475 x 220 x 461 mm • Maximum CPU Cooler Height : 145 mm • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 5 • 5.25" Bay x -

ส่งฟรี

5,255 views

ราคา

2,990.-

ซื้อเลย
• Dimension : 352 x 200 x 442 mm • Maximum CPU Cooler Height : 160 mm • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 2 • 5.25" Bay x -

ส่งฟรี

8,434 views

ราคา

1,090.-

ซื้อเลย
• Dimension : 474 x 231 x 490 mm • Maximum CPU Cooler Height : 175 mm • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 2 • 5.25" Bay -

ส่งฟรี

5,052 views

ราคา

4,590.-

ซื้อเลย
• Dimension : 376 x 185 x 292 mm • Maximum CPU Cooler Height : 153 mm • 3.5" Bay x 1 • 2.5" Bay x 2 • 5.25" Bay x -

ส่งฟรี

2,689 views

ราคา

3,290.-

ซื้อเลย
• Dimension : 376 x 185 x 292 mm • Maximum CPU Cooler Height : 153 mm • 3.5" Bay x 1 • 2.5" Bay x 2 • 5.25" Bay x -

ส่งฟรี

2,857 views

ราคา

3,290.-

ซื้อเลย
• Dimension : 376 x 185 x 292 mm • Maximum CPU Cooler Height : 153 mm • 3.5" Bay x 1 • 2.5" Bay x 2 • 5.25" Bay x -

ส่งฟรี

3,178 views

ราคา

3,290.-

ซื้อเลย
• Dimension : 452 x 230 x 470 mm • Maximum CPU Cooler Height : 175 mm • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

4,975 views

ราคา

2,690.-

ซื้อเลย
• Dimension : 455 x 230 x 470 mm • Maximum CPU Cooler Height : 175 mm • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

4,525 views

ราคา

2,690.-

ซื้อเลย
• Dimension : 365 x 333 x 426 mm • Maximum CPU Cooler Height : 185 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 3 • 2.5" Bay x 3

ส่งฟรี

5,035 views

ราคา

3,690.-

ซื้อเลย
• Dimension : 365 x 333 x 426 mm • Maximum CPU Cooler Height : 185 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 3 • 2.5" Bay x 3

ส่งฟรี

6,248 views

ราคา

3,490.-

ซื้อเลย
• Dimension : 565 x 255 x 530 mm • Maximum CPU Cooler Height : 180 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 4 • 2.5" Bay x 4

ส่งฟรี

7,470 views

ราคา

5,490.-

ซื้อเลย
• Dimension : 496 x 217 x 469 mm • Maximum CPU Cooler Height : 165 mm • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 4

ส่งฟรี

1,151 views

ราคา

1,890.-

ซื้อเลย
• Dimension : 189 x 356 x 383 mm • Maximum CPU Cooler Height : 151 mm • 3.5" Bay x 2 Max. (2 x 3.5”/2.5”) • 2.5" Bay x 3 Max. (2 x 2.5”/3.5” and 1 x 2.5”)

ส่งฟรี

7,310 views

ราคา

750.-

ซื้อเลย
CASE (เคส) ASUS ROG Z11 (GR101) (MINI-ITX/-DTX) BLACK

ส่งฟรี

3,698 views

ราคา

9,490.-

ซื้อเลย
• Dimension : 499.3 x 208.6 x 498 mm • Maximum CPU Cooler Height : 165 mm • Maximum Graphics Card Length : 410 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 4

ส่งฟรี

4,602 views

ราคา

3,690.-

ซื้อเลย
• Dimension : 462.8 x 266 x 266 mm • Maximum CPU Cooler Height : 190 mm • Maximum Graphics Card Length : 330 mm • 3.5" & 2.5" Converted Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

5,417 views

ราคา

3,390.-

ซื้อเลย
• Dimension : 370 x 210 x 480 mm • Maximum CPU Cooler Height : 160 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

11,279 views

ราคา

1,650.-

ซื้อเลย
• Dimension : 370 x 210 x 480 mm • Maximum CPU Cooler Height : 160 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

9,947 views

ราคา

1,690.-

ซื้อเลย
• Dimension : 530 x 230 x 466 mm • Maximum CPU Cooler Height : 150 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 5

ส่งฟรี

3,789 views

ราคา

4,890.-

ซื้อเลย
• Dimension : 530 x 230 x 466 mm • Maximum CPU Cooler Height : 150 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 2 • 2.5" Bay x 5

ส่งฟรี

4,691 views

ราคา

4,690.-

ซื้อเลย
• Dimension : 550 x 248 x 600 mm • Maximum CPU Cooler Height : 190 mm • 3.5" Bay x 6 • 2.5" Bay x 3

ส่งฟรี

7,628 views

ราคา

9,990.-

ซื้อเลย
• Dimension : 550 x 248 x 600 mm • Maximum CPU Cooler Height : 190 mm • 3.5" Bay x 6 • 2.5" Bay x 4

ส่งฟรี

4,882 views

ราคา

7,990.-

ซื้อเลย
• Dimension : 550 x 248 x 600 mm • Maximum CPU Cooler Height : 190 mm • 3.5" Bay x 6 • 2.5" Bay x 4

ส่งฟรี

5,347 views

ราคา

7,990.-

ซื้อเลย
Dimension : 380 x 206 x 458 mm Maximum CPU Cooler Height : 160 mm 3.5" Bay x 2 2.5" Bay x 1

ส่งฟรี

6,077 views

ราคา

1,290.-

ซื้อเลย
• Dimension : 370 x 210 x 480 mm • Maximum CPU Cooler Height : 160 mm • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

12,589 views

ราคา

1,650.-

ซื้อเลย
• Dimension : 437 x 200 x 450 mm • Maximum CPU Cooler Height : 158 mm • 2.5" + 3.5" Bay Combo x 2 • 2.5" Bay x 4

ส่งฟรี

5,627 views

ราคา

1,690.-

ซื้อเลย
• Dimension : 437 x 200 x 450 mm • Maximum CPU Cooler Height : 158 mm • 2.5" + 3.5" Bay Combo x 2 • 2.5" Bay x 4

ส่งฟรี

4,825 views

ราคา

1,590.-

ซื้อเลย
Dimension : 430 x 220 x 490 mm Maximum CPU Cooler Height : 165 mm 3.5" Bay x 2 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

2,870 views

ราคา

1,490.-

ซื้อเลย
• Dimension : 400 x 206 x 458 mm • Maximum CPU Cooler Height : 160 mm • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 1

ส่งฟรี

6,560 views

ราคา

1,590.-

ซื้อเลย
• Dimension : 215.3 x 426.5 x 487.5 mm • Maximum CPU Cooler Height : 146 mm • 2.5" & 3.5" Bay Combo x 8 • 5.25" Bay x 2

ส่งฟรี

3,864 views

ราคา

5,490.-

ซื้อเลย
• Dimension : 430 x 220 x 490 mm • Maximum CPU Cooler Height : 165 mm • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

3,911 views

ราคา

2,290.-

ซื้อเลย
• Dimension : 430 x 220 x 490 mm • Maximum CPU Cooler Height : 165 mm • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

1,485 views

ราคา

2,290.-

ซื้อเลย
• Dimension : 415 x 220 x 490 mm • Maximum CPU Cooler Height : 165 mm • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

1,638 views

ราคา

2,290.-

ซื้อเลย
• Dimension : 430 x 220 x 490 mm • Maximum CPU Cooler Height : 165 mm • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

4,332 views

ราคา

2,290.-

ซื้อเลย
• Dimension : 499 x 216 x 417.5 mm • Maximum CPU Cooler Height : 162 mm • 3.5" Bay x 2 • 2.5" Bay x 5 • 5.25" Bay x -

ส่งฟรี

5,374 views

ราคา

2,590.-

ซื้อเลย
• Dimension : 702 x 306 x 410 mm • Maximum CPU Cooler Height : 158 mm • 3.5" & 2.5" Combo Bay x 4 • 2.5" Bay x 7

ส่งฟรี

8,653 views

ราคา

5,990.-