ราคา
-
ยี่ห้อ
Specification
ประเภท
รองรับ Motherboard
ทั้งหมด 226 รายการ | จำนวน 3 หน้า | หน้าละ 100 รายการ
| การเรียงแสดงสินค้า :
ซื้อเลย
Dimension : 175 x 335 x 403 mm Maximum CPU Cooler Height : 70 mm 3.5" Bay x 1 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

992 views

ราคา

4,490.-

ซื้อเลย
Dimension : 175 x 335 x 403 mm Maximum CPU Cooler Height : 70 mm 3.5" Bay x 1 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

457 views

ราคา

4,490.-

ซื้อเลย
Dimension : 342 x 170 x 250 mm Maximum CPU Cooler Height : 67 mm SFX PSU Mode: 4x 2.5” SSD or 3x 2.5” SSD + 1x 3.5” HDD ATX PSU Mode: 2x 2.5” SSD

ส่งฟรี

564 views

ราคา

5,190.-

ซื้อเลย
Dimension : 342 x 170 x 250 mm Maximum CPU Cooler Height : 67 mm SFX PSU Mode: 4x 2.5” SSD or 3x 2.5” SSD + 1x 3.5” HDD ATX PSU Mode: 2x 2.5” SSD

ส่งฟรี

530 views

ราคา

4,890.-

ซื้อเลย
Dimension : 360 x 210 x 440 mm Maximum CPU Cooler Height : 170 mm 3.5" Bay x 2 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

2,012 views

ราคา

1,990.-

ซื้อเลย
Dimension : 300 x 160 x 265 mm 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

334 views

ราคา

2,990.-

ซื้อเลย
Dimension : 300 x 160 x 265 mm 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

408 views

ราคา

2,990.-

ซื้อเลย
Dimension : 320 x 140 x 260 mm Maximum CPU Cooler Height : 62 mm 2.5" Bay x 2 ไม่สามารถติดตั้ง Power Supply แบบ ATX ได้, ต้องติดตั้ง Power Supply แบบ SFX / SFX-L เท่านั้น

ส่งฟรี

343 views

ราคา

3,190.-

ซื้อเลย
Dimension : 320 x 140 x 260 mm Maximum CPU Cooler Height : 62 mm 2.5" Bay x 2 ไม่สามารถติดตั้ง Power Supply แบบ ATX ได้, ต้องติดตั้ง Power Supply แบบ SFX / SFX-L เท่านั้น

ส่งฟรี

983 views

ราคา

3,190.-

ซื้อเลย
Dimension : 207 x 446 x 390 mm Maximum CPU Cooler Height : 165 mm 3.5" Bay x 1 2.5" Bay x 4

ส่งฟรี

981 views

ราคา

2,190.-

ซื้อเลย
Dimension : 530 x 230 x 466 mm Maximum CPU Cooler Height : 155 mm 3.5" & 2.5" Combo Bay x 2 2.5" Bay x 5

ส่งฟรี

745 views

ราคา

3,990.-

ซื้อเลย
Dimension : 475 x 220 x 461 mm Maximum CPU Cooler Height : 145 mm 3.5" Bay x 2 2.5" Bay x 5 5.25" Bay x -

ส่งฟรี

592 views

ราคา

3,190.-

ซื้อเลย
Dimension : 416 x 210 x 480 mm Maximum CPU Cooler Height : 150 mm 3.5" & 2.5" Combo Bay x 2 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

938 views

ราคา

2,090.-

ซื้อเลย
Dimension : 475 x 220 x 461 mm Maximum CPU Cooler Height : 145 mm 3.5" Bay x 2 2.5" Bay x 5 5.25" Bay x -

ส่งฟรี

557 views

ราคา

2,990.-

ซื้อเลย
Dimension : 475 × 231 × 490 mm Maximum CPU Cooler Height : 175 mm 3.5" & 2.5" Combo Bay x 2 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

1,033 views

ราคา

4,790.-

ซื้อเลย
Dimension : 352 x 200 x 442 mm Maximum CPU Cooler Height : 160 mm 3.5" Bay x 2 2.5" Bay x 2 5.25" Bay x -

ส่งฟรี

1,355 views

ราคา

1,090.-

ซื้อเลย
Dimension : 393 x 230 x 460 mm Maximum CPU Cooler Height : 190 mm 3.5" Bay x 2 2.5" Bay x 3 5.25" Bay x -

ส่งฟรี

1,660 views

ราคา

1,390.-

ซื้อเลย
Dimension : 376 x 185 x 292 mm Maximum CPU Cooler Height : 153 mm 3.5" Bay x 1 2.5" Bay x 2 5.25" Bay x -

ส่งฟรี

365 views

ราคา

3,290.-

ซื้อเลย
Dimension : 376 x 185 x 292 mm Maximum CPU Cooler Height : 153 mm 3.5" Bay x 1 2.5" Bay x 2 5.25" Bay x -

ส่งฟรี

845 views

ราคา

3,290.-

ซื้อเลย
Dimension : 376 x 185 x 292 mm Maximum CPU Cooler Height : 153 mm 3.5" Bay x 1 2.5" Bay x 2 5.25" Bay x -

ส่งฟรี

474 views

ราคา

3,290.-

ซื้อเลย
Dimension : 376 x 185 x 292 mm Maximum CPU Cooler Height : 153 mm 3.5" Bay x 1 2.5" Bay x 2 5.25" Bay x -

ส่งฟรี

456 views

ราคา

3,290.-

ซื้อเลย
Dimension : 445 x 204 x 463 mm Maximum CPU Cooler Height : 161 mm 3.5" & 2.5" Combo Bay x 2 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

1,487 views

ราคา

2,390.-

ซื้อเลย
Dimension : 186 x 490 x 274 mm Maximum CPU Cooler Height : 85 mm 3.5" Bay x 1 2.5" Bay x 2 ไม่สามารถติดตั้ง Power Supply แบบ ATX ได้, ต้องติดตั้ง Power Supply แบบ SFX / SFX-L เท่านั้น

ส่งฟรี

966 views

ราคา

3,590.-

ซื้อเลย
Dimension : 452 x 230 x 470 mm Maximum CPU Cooler Height : 175 mm 3.5" Bay x 2 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

817 views

ราคา

2,690.-

ซื้อเลย
Dimension : 455 x 230 x 470 mm Maximum CPU Cooler Height : 175 mm 3.5" Bay x 2 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

830 views

ราคา

2,690.-

ซื้อเลย
Dimension : 365 x 333 x 426 mm Maximum CPU Cooler Height : 185 mm 3.5" & 2.5" Combo Bay x 3 2.5" Bay x 3

ส่งฟรี

820 views

ราคา

3,690.-

ซื้อเลย
Dimension : 365 x 333 x 426 mm Maximum CPU Cooler Height : 185 mm 3.5" & 2.5" Combo Bay x 3 2.5" Bay x 3

ส่งฟรี

1,009 views

ราคา

3,490.-

ซื้อเลย
Dimension : 565 x 255 x 530 mm Maximum CPU Cooler Height : 180 mm 3.5" & 2.5" Combo Bay x 4 2.5" Bay x 4

ส่งฟรี

1,698 views

ราคา

5,690.-

ซื้อเลย
Dimension : 565 x 255 x 530 mm Maximum CPU Cooler Height : 180 mm 3.5" & 2.5" Combo Bay x 4 2.5" Bay x 4

ส่งฟรี

1,535 views

ราคา

5,490.-

ซื้อเลย
CASE (เคส) ASUS ROG Z11 (GR101) (MINI-ITX/-DTX) BLACK

ส่งฟรี

962 views

ราคา

9,490.-

ซื้อเลย
Dimension : 714 x 301 x 671 mm Maximum CPU Cooler Height : 198 mm 3.5" & 2.5" Combo Bay x 4 2.5" Bay x 6

ส่งฟรี

2,346 views

ราคา

12,700.-

ซื้อเลย
Dimension : 499.3 x 208.6 x 498 mm Maximum CPU Cooler Height : 165 mm Maximum Graphics Card Length : 410 mm 3.5" & 2.5" Combo Bay x 2 2.5" Bay x 4

ส่งฟรี

870 views

ราคา

3,690.-

ซื้อเลย
Dimension : 462.8 x 266 x 266 mm Maximum CPU Cooler Height : 190 mm Maximum Graphics Card Length : 330 mm 3.5" & 2.5" Converted Bay x 2 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

1,583 views

ราคา

3,390.-

ซื้อเลย
Dimension : 450 x 200 x 375 mm Maximum CPU Cooler Height : 160 mm 3.5" Bay x 2 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

962 views

ราคา

1,650.-

ซื้อเลย
Dimension : 420 x 169.5 x 380 mm Maximum CPU Cooler Height : 170 mm 3.5" Bay x 2 2.5" Bay x 2 รองรับ PSU ชนิด SFX / SFX-L เท่านั้น

ส่งฟรี

2,415 views

ราคา

3,070.-

ซื้อเลย
Dimension : 370 x 210 x 480 mm Maximum CPU Cooler Height : 160 mm 3.5" & 2.5" Combo Bay x 2 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

3,610 views

ราคา

1,650.-

ซื้อเลย
Dimension : 370 x 210 x 480 mm Maximum CPU Cooler Height : 160 mm 3.5" & 2.5" Combo Bay x 2 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

2,651 views

ราคา

1,690.-

ซื้อเลย
Dimension : 530 x 230 x 466 mm Maximum CPU Cooler Height : 150 mm 3.5" & 2.5" Combo Bay x 2 2.5" Bay x 5

ส่งฟรี

1,256 views

ราคา

4,890.-

ซื้อเลย
Dimension : 530 x 230 x 466 mm Maximum CPU Cooler Height : 150 mm 3.5" & 2.5" Combo Bay x 2 2.5" Bay x 5

ส่งฟรี

1,253 views

ราคา

4,690.-

ซื้อเลย
Dimension : 360 x 210 x 440 mm Maximum CPU Cooler Height : 170 mm 3.5" Bay x 2 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

2,419 views

ราคา

1,990.-

ซื้อเลย
Dimension : 240 x 520 x 520 mm Maximum CPU Cooler Height : 190 mm 3.5" Bay x 4 2.5" Bay x 6

ส่งฟรี

773 views

ราคา

6,890.-

ซื้อเลย
Dimension : 462.8 x 266 x 266 mm Maximum CPU Cooler Height : 190 mm Maximum Graphics Card Length : 330 mm 3.5" & 2.5" Converted Bay x 2 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

2,787 views

ราคา

3,390.-

ซื้อเลย
Dimension : 550 x 248 x 600 mm Maximum CPU Cooler Height : 190 mm 3.5" Bay x 6 2.5" Bay x 3

ส่งฟรี

2,110 views

ราคา

9,690.-

ซื้อเลย
Dimension : 527 x 232 x 506 mm Maximum CPU Cooler Height : 180 mm Maximum Graphics Card Length : 450 mm 3.5" & 2.5" Converted Bay x 8 2.5" Bay x 2 5.25" Bay x 1

ส่งฟรี

1,642 views

ราคา

2,990.-

ซื้อเลย
Dimension : 405 x 210 x 425 mm Maximum CPU Cooler Height : 161 mm 3.5" & 2.5" Combo Bay x 2 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

2,990 views

ราคา

1,850.-

ซื้อเลย
Dimension : 530 x 232 x 545.5 mm Maximum CPU Cooler Height : 170 mm 3.5" Bay x 6 2.5" Bay x 3

ส่งฟรี

2,235 views

ราคา

7,490.-

ซื้อเลย
Dimension : 525 x 228 x 502 mm Maximum CPU Cooler Height : 167 mm 3.5" & 2.5" Combo Bay x 2 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

2,491 views

ราคา

3,290.-

ซื้อเลย
Dimension : 544 x 242 x 542 mm Maximum CPU Cooler Height : 190 mm 3.5" & 2.5" Combo Bay x 2 2.5" Bay x 2 5.25" Bay x -

ส่งฟรี

1,692 views

ราคา

4,590.-

ซื้อเลย
Dimension : 380 x 206 x 458 mm Maximum CPU Cooler Height : 160 mm 3.5" Bay x 2 2.5" Bay x 1

ส่งฟรี

2,431 views

ราคา

1,290.-

ซื้อเลย
Dimension : 370 x 210 x 480 mm Maximum CPU Cooler Height : 160 mm 3.5" Bay x 2 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

5,412 views

ราคา

1,590.-

ซื้อเลย
Dimension : 437 x 200 x 450 mm Maximum CPU Cooler Height : 158 mm 2.5" + 3.5" Bay Combo x 2 2.5" Bay x 4

ส่งฟรี

1,919 views

ราคา

1,590.-

ซื้อเลย
Dimension : 400 x 206 x 458 mm Maximum CPU Cooler Height : 160 mm 3.5" Bay x 2 2.5" Bay x 1

ส่งฟรี

2,050 views

ราคา

1,590.-

ซื้อเลย
Dimension : 215.3 x 426.5 x 487.5 mm Maximum CPU Cooler Height : 146 mm 2.5" & 3.5" Bay Combo x 8 5.25" Bay x 2

ส่งฟรี

1,359 views

ราคา

5,490.-

ซื้อเลย
Dimension : 430 x 220 x 490 mm Maximum CPU Cooler Height : 165 mm 3.5" Bay x 2 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

1,493 views

ราคา

2,290.-

ซื้อเลย
Dimension : 430 x 220 x 490 mm Maximum CPU Cooler Height : 165 mm 3.5" Bay x 2 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

1,772 views

ราคา

2,290.-

ซื้อเลย
Dimension : 442 x 210 x 480 mm Maximum CPU Cooler Height : 150 mm 3.5" & 2.5" Combo Bay x 2 2.5" Bay x 2 5.25" Bay x N/A

ส่งฟรี

2,828 views

ราคา

1,690.-

ซื้อเลย
Dimension : 425 x 205 x 425 mm Maximum CPU Cooler Height : 160 mm 3.5" Bay x 2 2.5" Bay x 2 5.25" Bay x -

ส่งฟรี

5,437 views

ราคา

1,490.-

ซื้อเลย
Dimension : 386 x 215 x 448 mm Maximum CPU Cooler Height : 160 mm 3.5" Bay x 2 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

4,034 views

ราคา

1,290.-

ซื้อเลย
Dimension : 379 x 215 x 448 mm Maximum CPU Cooler Height : 160 mm 3.5" Bay x 2 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

3,971 views

ราคา

1,490.-

ซื้อเลย

ส่งฟรี

3,793 views

ราคา

1,090.-

ซื้อเลย
Dimension : 206 x 450 x 372 mm Maximum CPU Cooler Height : 158 mm 3.5" Bay x 2 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

4,199 views

ราคา

1,290.-

ซื้อเลย
Dimension : 552 x 251 x 545 mm Maximum CPU Cooler Height : 180 mm 3.5" & 2.5" Combo Bay x 4 2.5" Bay x 3

ส่งฟรี

90,183 views

ราคา

4,990.-

ซื้อเลย
Dimension : 533 x 245 x 502 mm Maximum CPU Cooler Height : 185 mm 3.5" Bay x 3 2.5" Bay x 6 5.25" Bay x N/A

ส่งฟรี

1,880 views

ราคา

4,990.-

ซื้อเลย
Dimension : 499 x 216 x 417.5 mm Maximum CPU Cooler Height : 162 mm 3.5" Bay x 2 2.5" Bay x 5 5.25" Bay x -

ส่งฟรี

2,858 views

ราคา

2,590.-

ซื้อเลย
Dimension : 349 x 210 x 372 mm Maximum CPU Cooler Height : 165 mm 3.5" Bay x 1 2.5" Bay x 3

ส่งฟรี

3,849 views

ราคา

3,190.-

ซื้อเลย
Dimension : 516 x 230 x 494 mm Maximum CPU Cooler Height : 185 mm 3.5" Bay x 2 +2 2.5" Bay x 7

ส่งฟรี

2,861 views

ราคา

5,290.-

ซื้อเลย
Dimension : 467 x 220 x 486 mm Maximum CPU Cooler Height : 175 mm 3.5" Bay x 3 2.5" Bay x 3 5.25" Bay x -

ส่งฟรี

3,473 views

ราคา

2,890.-

ซื้อเลย
Dimension : 463 x 220 x 486 mm Maximum CPU Cooler Height : 175 mm 3.5" & 2.5" Combo Bay x 3/2 2.5" Bay x 3 5.25" Bay x 1

ส่งฟรี

2,749 views

ราคา

2,690.-

ซื้อเลย
Dimension : 473 x 226 x 519 mm Maximum CPU Cooler Height : 165 mm 2.5" Bay x 2 3.5" Bay x2 5.25" Bay N/A

ส่งฟรี

3,401 views

ราคา

3,290.-

ซื้อเลย
Dimension : 250 x 565 x 591 mm Maximum CPU Cooler Height : 190 mm 3.5" & 2.5" Combo Bay x 2 2.5" Bay x 4

ส่งฟรี

3,678 views

ราคา

12,900.-

ซื้อเลย
Dimension : 390 x 210 x 485 mm Maximum CPU Cooler Height : 168 mm 3.5" & 2.5" Combo Bay x 2/1 2.5" Bay x 3 5.25" Bay N/A

ส่งฟรี

5,243 views

ราคา

1,750.-

ซื้อเลย
Dimension : 230 x 516 x 494 mm Maximum CPU Cooler Height : 185 mm 3.5" Bay x 2+2 2.5" Bay x 7

ส่งฟรี

3,172 views

ราคา

6,490.-

ซื้อเลย
Dimension : 380 x 210 x 440 mm Maximum CPU Cooler Height : N/A 3.5" Bay x 2 2.5" Bay x 2 5.25" Bay x -

ส่งฟรี

3,049 views

ราคา

1,690.-

ซื้อเลย
Dimension : 393 x 230 x 460 mm Maximum CPU Cooler Height : 190 mm 3.5" & 2.5" Combo Bay x 1 2.5" Bay x 3

ส่งฟรี

6,555 views

ราคา

1,190.-

ซื้อเลย
Dimension : 388 x 230 x 460 mm Maximum CPU Cooler Height : 190 mm 3.5" & 2.5" Combo Bay x 1 2.5" Bay x 2 3.5" Bay x 1

ส่งฟรี

6,505 views

ราคา

1,090.-

ซื้อเลย
Dimension : 400 x 225 x 431 mm Maximum CPU Cooler Height : 165 mm 3.5" Bay x 2 2.5" Bay x 2 5.25" Bay x -

ส่งฟรี

5,967 views

ราคา

1,790.-

ซื้อเลย
Dimension : 400 x 225 x 431 mm Maximum CPU Cooler Height : 165 mm 3.5" Bay x 2 2.5" Bay x 2 5.25" Bay x -

ส่งฟรี

5,937 views

ราคา

1,790.-

ซื้อเลย
Dimension : 400 x 215 x 431 mm Maximum CPU Cooler Height : 165 mm 3.5" Bay x 2 2.5" Bay x 2 5.25" Bay x -

ส่งฟรี

4,923 views

ราคา

1,190.-

ซื้อเลย
Dimension : 475 x 220 x 461 mm Maximum CPU Cooler Height : 145 mm 3.5" & 2.5" Combo Bay x 2 2.5" Bay x 5 5.25" Bay x N/A

ส่งฟรี

3,810 views

ราคา

3,690.-

ซื้อเลย
Dimension : 475 x 220 x 461 mm Maximum CPU Cooler Height : 145 mm 3.5" & 2.5" Combo Bay x 2 2.5" Bay x 5 5.25" Bay x N/A

ส่งฟรี

3,281 views

ราคา

3,490.-

ซื้อเลย
Dimension : 205 x 390 x 457 mm Maximum CPU Cooler Height : 160 mm 3.5" Bay x 2 2.5" Bay x 2 5.25" Bay x -

ส่งฟรี

5,471 views

ราคา

1,390.-

ซื้อเลย
Dimension : 210 x 392 x 366 mm Maximum CPU Cooler Height : 160 mm 3.5" Bay x 2 (compatible with 2.5" x 1) 2.5" Bay x 2 5.25" Bay x -

ส่งฟรี

5,757 views

ราคา

1,790.-

ซื้อเลย
Dimension : 435 x 394 x 210 mm Maximum CPU Cooler Height : 163 mm 3.5" Bay x 2 2.5" Bay x 2 5.25" Bay x -

ส่งฟรี

3,473 views

ราคา

1,790.-

ซื้อเลย
Dimension : 207 x 446 x 390 mm Maximum CPU Cooler Height : 165 mm 3.5" Bay x 1 2.5" Bay x 4 5.25" Bay x -

ส่งฟรี

6,999 views

ราคา

1,990.-

ซื้อเลย
Dimension : 263 x 130 x 210 mm Maximum CPU Cooler Height : N/A 3.5" Bay x - 2.5" Bay x 1 5.25" Bay x -

ส่งฟรี

3,173 views

ราคา

3,490.-

ซื้อเลย
Dimension : 263 x 130 x 210 mm Maximum CPU Cooler Height : N/A 3.5" Bay x - 2.5" Bay x 1 5.25" Bay x -

ส่งฟรี

3,334 views

ราคา

3,490.-

ซื้อเลย
Dimension : 263 x 130 x 210 mm Maximum CPU Cooler Height : N/A 3.5" Bay x - 2.5" Bay x 1 5.25" Bay x -

ส่งฟรี

4,492 views

ราคา

1,990.-

ซื้อเลย
Dimension : 263 x 130 x 210 mm Maximum CPU Cooler Height : N/A 3.5" Bay x - 2.5" Bay x 1 5.25" Bay x -

ส่งฟรี

8,403 views

ราคา

1,990.-

ซื้อเลย
Dimension : 263 x 130 x 210 mm Maximum CPU Cooler Height : N/A 3.5" Bay x - 2.5" Bay x 1 5.25" Bay x -

ส่งฟรี

4,664 views

ราคา

1,990.-

ซื้อเลย
Dimension : 444.2 x 282 x 551.5 mm Maximum CPU Cooler Height : 150 mm 3.5" Bay x 2 OR 2.5" Bay x 3

ส่งฟรี

3,710 views

ราคา

4,390.-

ซื้อเลย
Dimension : 444.2 x 282 x 551.5 mm Maximum CPU Cooler Height : 150 mm 3.5" Bay x 2 OR 2.5" Bay x 3

ส่งฟรี

4,291 views

ราคา

4,190.-

ซื้อเลย
Dimension : 463 x 266 x 266 mm Maximum CPU Cooler Height : 190 mm 3.5" Bay x 2 (without rear fan) 2.5" Bay x 2 (with side bracket) 5.25" Bay x N/A

ส่งฟรี

4,571 views

ราคา

3,190.-

ซื้อเลย
Dimension : 463 x 266 x 266 mm Maximum CPU Cooler Height : 190 mm 3.5" Bay x 2 (without rear fan) 2.5" Bay x 2 (with side bracket) 5.25" Bay x N/A

ส่งฟรี

8,450 views

ราคา

2,990.-

ซื้อเลย
Dimension : 444.2 x 282 x 551.5 mm Maximum CPU Cooler Height : 150 mm 3.5" Bay x 2 OR 2.5" Bay x 3

ส่งฟรี

4,971 views

ราคา

3,990.-

ซื้อเลย
Dimension : 380 x 190 x 447 mm Maximum CPU Cooler Height : 165 mm 3.5" & 2.5" Combo Bay x 1 3.5" Bay x 1 2.5" Bay x 2

ส่งฟรี

12,339 views

ราคา

1,190.-

ซื้อเลย
Dimension : 520 x 245 x 520 mm Maximum CPU Cooler Height : 170 mm 3.5" Bay x 2 2.5" Bay x 4 5.25" Bay x N/A

ส่งฟรี

4,546 views

ราคา

4,990.-

ซื้อเลย
Dimension : 520 x 245 x 520 mm Maximum CPU Cooler Height : 170 mm 3.5" Bay x 2 2.5" Bay x 4 5.25" Bay x N/A

ส่งฟรี

6,027 views

ราคา

4,990.-

ซื้อเลย
Dimension : 496 x 217 x 469 mm Maximum CPU Cooler Height : 165 mm Maximum Graphics Card Length : 410 mm 3.5" & 2.5" Bay x 2 3.5" Bay x 4

ส่งฟรี

4,246 views

ราคา

2,790.-

ซื้อเลย
Dimension : 520 x 245 x 520 mm Maximum CPU Cooler Height : 170 mm 3.5" Bay x 2 2.5" Bay x 4 5.25" Bay x N/A

ส่งฟรี

7,089 views

ราคา

4,990.-

ซื้อเลย
Dimension : 520 x 245 x 520 mm Maximum CPU Cooler Height : 170 mm 3.5" Bay x 2 2.5" Bay x 4

ส่งฟรี

5,290 views

ราคา

6,290.-