ราคา
-
ยี่ห้อ
Model
Model
Specification
Socket
CPU Core / Thread
ทั้งหมด 54 รายการ | จำนวน 1 หน้า | หน้าละ 100 รายการ
| การเรียงแสดงสินค้า :
ซื้อเลย
• 6 Cores • 12 Threads • Discrete Graphics Required, No Integrated Graphics • PCIe 3.0

ส่งฟรี

2,142 views

ราคา

4,990.-

ซื้อเลย
• 6 Cores • 12 Threads • Discrete Graphics Required, No Integrated Graphics

ส่งฟรี

2,740 views

ราคา

7,390.-

ซื้อเลย
• 6 Cores • 12 Threads • Discrete Graphics Required, No Integrated Graphics

ส่งฟรี

5,680 views

ราคา

5,950.-

ซื้อเลย
• 16 (8P+8E) Cores • 24 Threads • Intel UHD Graphics 770 • CPU Cooler Not Included

ส่งฟรี

6,972 views

ราคา

29,900.-

ซื้อเลย
• 2 Cores • 4 Threads • Intel UHD Graphics 710

ส่งฟรี

3,481 views

ราคา

2,790.-

ซื้อเลย
• 16 (8P+8E) Cores • 24 Threads • Discrete Graphics Required, No Integrated Graphics

ส่งฟรี

2,718 views

ราคา

18,900.-

ซื้อเลย
• 4 (4P) Cores • 8 Threads • Intel UHD Graphics 730

ส่งฟรี

12,189 views

ราคา

5,250.-

ซื้อเลย
• 2 Cores • Intel UHD Graphics 710

ส่งฟรี

6,194 views

ราคา

2,050.-

ซื้อเลย
• 12 (8P+4E) Cores • 20 Threads • Intel UHD Graphics 770

ส่งฟรี

13,020 views

ราคา

13,900.-

ซื้อเลย
• 16 (8P+8E) Cores • 24 Threads • Intel UHD Graphics 770

ส่งฟรี

5,222 views

ราคา

20,900.-

ซื้อเลย
• 12 (8P+4E) Cores • 20 Threads • Discrete Graphics Required, No Integrated Graphics

ส่งฟรี

22,738 views

ราคา

12,500.-

ซื้อเลย
• 6 (6P) Cores • 12 Threads • Intel UHD Graphics 770

ส่งฟรี

16,248 views

ราคา

9,100.-

ซื้อเลย
• 6 (6P) Cores • 12 Threads • Discrete Graphics Required, No Integrated Graphics

ส่งฟรี

55,667 views

ราคา

6,790.-

ซื้อเลย
• 4 (4P) Cores • 8 Threads • Discrete Graphics Required, No Integrated Graphics

ส่งฟรี

66,899 views

ราคา

4,390.-

ซื้อเลย
• 6 Cores • 12 Threads • Intel UHD Graphics 750

ส่งฟรี

5,444 views

ราคา

8,390.-

ซื้อเลย
• 10 (6P+4E) Cores • 16 Threads • Discrete Graphics Required, No Integrated Graphics • CPU Cooler Not Included

ส่งฟรี

29,089 views

ราคา

10,400.-

ซื้อเลย
• 16 (8P+8E) Cores • 24 Threads • Discrete Graphics Required, No Integrated Graphics • CPU Cooler Not Included

ส่งฟรี

14,201 views

ราคา

22,900.-

ซื้อเลย
• 16 (8P+8E) Cores • 24 Threads • Intel UHD Graphics 770 • CPU Cooler Not Included

ส่งฟรี

35,352 views

ราคา

23,800.-

ซื้อเลย
• 12 (8P+4E) Cores • 20 Threads • Discrete Graphics Required, No Integrated Graphics • CPU Cooler Not Included

ส่งฟรี

22,802 views

ราคา

15,400.-

ซื้อเลย
• 10 (6P+4E) Cores • 16 Threads • Intel UHD Graphics 770 • CPU Cooler Not Included

ส่งฟรี

68,297 views

ราคา

11,800.-

ซื้อเลย
• 8 Cores • 16 Threads • AMD Radeon Graphics

ส่งฟรี

52,925 views

ราคา

11,350.-

ซื้อเลย
• 6 Cores • 12 Threads • AMD Radeon Graphics

ส่งฟรี

76,343 views

ราคา

7,990.-

ซื้อเลย
• 2 Cores • 4 Threads

ส่งฟรี

15,193 views

ราคา

2,290.-

ซื้อเลย
• 4 Cores • 8 Threads : • Intel UHD Graphics 630

ส่งฟรี

36,160 views

ราคา

4,190.-

ซื้อเลย
• 8 Cores • 16 Threads • Intel UHD Graphics 750 • CPU Cooler Not Included

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

42,994 views

ราคา

16,900.-

19,900.- -15%

ซื้อเลย
• 8 Cores • 16 Threads • Discrete Graphics Required, No Integrated Graphics • CPU Cooler Not Included

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

30,227 views

ราคา

9,590.-

12,900.- -26%

ซื้อเลย
• 8 Cores • 16 Threads • Discrete Graphics Required, No Integrated Graphics

ส่งฟรี

19,243 views

ราคา

10,900.-

ซื้อเลย
• 6 Cores • 12 Threads • Intel UHD Graphics 730

ส่งฟรี

66,218 views

ราคา

6,590.-

ซื้อเลย
• 4 Cores • 8 Threads • Discrete Graphics Required, No Integrated Graphics

ส่งฟรี

77,658 views

ราคา

2,990.-

ซื้อเลย
• 8 Cores • 16 Threads • Discrete Graphics Required, No Integrated Graphics • CPU Cooler Not Included

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

18,799 views

ราคา

15,900.-

19,500.- -18%

ซื้อเลย
• 8 Cores • 16 Threads • Discrete Graphics Required, No Integrated Graphics

ส่งฟรี

17,085 views

ราคา

15,400.-

ซื้อเลย
• 8 Cores • 16 Threads • Intel UHD Graphics 750

ส่งฟรี

25,425 views

ราคา

15,900.-

ซื้อเลย
• 8 Cores • 16 Threads • Intel UHD Graphics 750 • CPU Cooler Not Included

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

50,923 views

ราคา

11,400.-

13,500.- -16%

ซื้อเลย
• 8 Cores • 16 Threads • Intel UHD Graphics 750

ส่งฟรี

25,098 views

ราคา

11,900.-

ซื้อเลย
• 6 Cores • 12 Threads • Intel UHD Graphics 750 • CPU Cooler Not Included

ส่งฟรี

32,986 views

ราคา

9,790.-

ซื้อเลย
• 6 Cores • 12 Threads • Intel UHD Graphics 750

ส่งฟรี

30,844 views

ราคา

7,690.-

ซื้อเลย
• 6 Cores • 12 Threads • Discrete Graphics Required, No Integrated Graphics.

ส่งฟรี

72,709 views

ราคา

5,890.-

ซื้อเลย
• 16 Cores • 32 Threads • CPU Cooler is not Included. • Discrete Graphics Required, No Integrated Graphics.

ส่งฟรี

82,749 views

ราคา

23,900.-

ซื้อเลย
• 8 Cores • 16 Threads • CPU Cooler is not Included. • Discrete Graphics Required, No Integrated Graphics.

ส่งฟรี

107,565 views

ราคา

12,490.-

ซื้อเลย
• 6 Cores • 12 Threads • Discrete Graphics Required, No Integrated Graphics.

ส่งฟรี

189,883 views

ราคา

8,490.-

ซื้อเลย
• 4 Cores • 8 Threads • Discrete Graphics Required, No Integrated Graphics.

ส่งฟรี

137,882 views

ราคา

2,890.-

ซื้อเลย
• 8 Cores • 16 Threads • Intel UHD Graphics 630 • CPU Cooler Is Not Included

ส่งฟรี

33,452 views

ราคา

11,000.-

ซื้อเลย
• 8 Cores • 16 Threads • Discrete Graphics Required, No Integrated Graphics. • CPU Cooler Is Not Included

ส่งฟรี

55,844 views

ราคา

11,500.-

ซื้อเลย
• 6 Cores • 6 Threads • Discrete Graphics Required, No Integrated Graphics.

ส่งฟรี

77,003 views

ราคา

6,290.-

ซื้อเลย
• 2 Cores • 4 Threads • Intel UHD Graphics 610

ส่งฟรี

42,836 views

ราคา

2,190.-

ซื้อเลย
• 8 Cores • 16 Threads • Discrete Graphics Required, No Integrated Graphics.

ส่งฟรี

54,028 views

ราคา

9,790.-

ซื้อเลย
• 6 Cores • 12 Threads • Discrete Graphics Required, No Integrated Graphics.

ส่งฟรี

217,323 views

ราคา

5,050.-

ซื้อเลย
• 4 Cores • 8 Threads • Intel UHD Graphics 630

ส่งฟรี

122,020 views

ราคา

3,990.-

ซื้อเลย
• 6 Cores • 12 Threads • Intel UHD Graphics 630

ส่งฟรี

181,179 views

ราคา

5,750.-

ซื้อเลย
• 6 Cores • 12 Thread • Intel UHD Graphics 630

ส่งฟรี

40,331 views

ราคา

7,290.-

ซื้อเลย
• 6 Cores • 6 Threads

ส่งฟรี

202,197 views

ราคา

5,440.-

ซื้อเลย
• 2 Cores • 4 Threads

ส่งฟรี

72,320 views

ราคา

2,790.-

ซื้อเลย
CORES : 4 THREADS : 4

ส่งฟรี

147,821 views

ราคา

3,990.-

ซื้อเลย
• 6 Cores • 12 Threads

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

495,150 views

ราคา

5,590.-

7,490.- -25%