ทั้งหมด 18 รายการ | จำนวน 1 หน้า | หน้าละ 100 รายการ
| การเรียงแสดงสินค้า :
ซื้อเลย
• 14 TB • 512 MB Cache • 7200 RPM • SATA 3 • NAS Hard Drive • CMR Technology

ส่งฟรี

57 views

ราคา

17,600.-

ซื้อเลย
• 14 TB • 256 MB Cache • 7200 RPM • SATA 3 • NAS Hard Drive • CMR Technology

ส่งฟรี

1,403 views

ราคา

15,600.-

ซื้อเลย
• 2 TB • 64 MB Cache • 5400 RPM • SATA 3 • NAS Hard Drive • CMR Technology

ส่งฟรี

1,703 views

ราคา

3,350.-

ซื้อเลย
• 2 TB • 256 MB Cache • 5400 RPM • SATA 3 • NAS Hard Drive • CMR Technology

ส่งฟรี

3,619 views

ราคา

2,890.-

ซื้อเลย
• 1 TB • 256 MB Cache • 5400 RPM • SATA 3 • NAS Hard Drive • CMR Technology

ส่งฟรี

2,930 views

ราคา

2,090.-

ซื้อเลย
• 8 TB • 128 MB Cache • 5640 RPM • SATA 3 • NAS Hard Drive • CMR Technology

ส่งฟรี

3,549 views

ราคา

7,990.-

ซื้อเลย
• 14 TB • 512 MB Cache • 7200 RPM • SATA 3 • NAS Hard Drive • CMR Technology

ส่งฟรี

3,213 views

ราคา

15,500.-

ซื้อเลย
• 4 TB • 256 MB Cache • 5400 RPM • SATA 3 • NAS Hard Drive • CMR Technology

ส่งฟรี

9,304 views

ราคา

3,790.-

ซื้อเลย
• 10 TB • 256 MB Cache • 7200 RPM • SATA 3 • NAS Hard Drive • CMR Technology

ส่งฟรี

4,616 views

ราคา

10,800.-

ซื้อเลย
• 12 TB • 256 MB Cache • 7200 RPM • SATA 3 • NAS Hard Drive • CMR Technology

ส่งฟรี

12,915 views

ราคา

12,900.-

ซื้อเลย
• 12 TB • 256 MB Cache • 7200 RPM • SATA 3 • NAS Hard Drive • CMR Technology

ส่งฟรี

7,162 views

ราคา

16,400.-

ซื้อเลย
• 10 TB • 256 MB Cache • 7200 RPM • SATA 3 • NAS Hard Drive • CMR Technology

ส่งฟรี

16,353 views

ราคา

11,900.-

ซื้อเลย
• 6 TB • 256 MB Cache • 5400 RPM • SATA 3 • NAS Hard Drive • CMR Technology

ส่งฟรี

13,384 views

ราคา

7,090.-

ซื้อเลย
• 2 TB • 128 MB Cache • 5400 RPM • SATA 3 • NAS Hard Drive • CMR Technology

ส่งฟรี

17,233 views

ราคา

3,350.-

ซื้อเลย
• 4 TB • 256 MB Cache • 7200 RPM • SATA 3 • NAS Hard Drive • CMR Technology

ส่งฟรี

30,646 views

ราคา

4,790.-

ซื้อเลย
• 4 TB • 256 MB Cache • 7200 RPM • SATA 3 • NAS Hard Drive • CMR Technology

ส่งฟรี

29,843 views

ราคา

6,490.-

ซื้อเลย
• 12 TB • 256 MB Cache • 7200 RPM • SATA 3 • NAS Hard Drive

ส่งฟรี

20,639 views

ราคา

13,900.-

ซื้อเลย
• 2 TB • 7200 RPM • NAS

ส่งฟรี

22,251 views

ราคา

4,590.-