ทั้งหมด 17 รายการ | จำนวน 1 หน้า | หน้าละ 100 รายการ
| การเรียงแสดงสินค้า :
ซื้อเลย
• 3 TB • 5400 RPM • SATA 3

ส่งฟรี

4,384 views

ราคา

3,090.-

ซื้อเลย
• 6 TB • 5640 RPM • SATA 3

ส่งฟรี

5,108 views

ราคา

6,090.-

ซื้อเลย
• 10 TB • 7200 RPM • SATA 3

ส่งฟรี

7,428 views

ราคา

11,800.-

ซื้อเลย
• 10 TB • 7200 RPM • SATA 3

ส่งฟรี

6,778 views

ราคา

14,200.-

ซื้อเลย
• 8 TB • 7200 RPM • SATA 3

ส่งฟรี

6,771 views

ราคา

9,190.-

ซื้อเลย
• 6 TB • 5400 RPM • SATA 3

ส่งฟรี

4,588 views

ราคา

5,990.-

ซื้อเลย
• 2 TB • 5400 RPM • SATA 3

ส่งฟรี

6,003 views

ราคา

2,390.-

ซื้อเลย
• 16 TB • 7200 RPM • SATA 3

ส่งฟรี

7,757 views

ราคา

19,900.-

ซื้อเลย
• 14 TB • 7200 RPM • SATA 3

ส่งฟรี

10,948 views

ราคา

17,400.-

ซื้อเลย
• 10 TB • 7200 RPM • SATA 3

ส่งฟรี

13,259 views

ราคา

12,800.-

ซื้อเลย
• 10 TB • 7200 RPM • SATA 3

ส่งฟรี

15,931 views

ราคา

11,800.-

ซื้อเลย
• 8 TB • 7200 RPM • SATA 3

ส่งฟรี

13,787 views

ราคา

8,990.-

ซื้อเลย
• 4 TB • 7200 RPM • SATA 3

ส่งฟรี

18,062 views

ราคา

5,590.-

ซื้อเลย
• 8 TB • 7200 RPM • SATA 3

ส่งฟรี

18,488 views

ราคา

8,590.-

ซื้อเลย
• 2 TB • 5400 RPM • NAS

ส่งฟรี

13,490 views

ราคา

2,290.-

ซื้อเลย
• 6 TB • 7200 RPM • SATA 3

ส่งฟรี

20,425 views

ราคา

7,290.-

ซื้อเลย
• 2 TB • 5900 RPM • SATA 3

ส่งฟรี

49,392 views

ราคา

2,490.-