ทั้งหมด 22 รายการ | จำนวน 1 หน้า | หน้าละ 100 รายการ
| การเรียงแสดงสินค้า :
ซื้อเลย
• 8 TB • 256 MB Cache • 5640 RPM • SATA 3 • NAS Hard Drive • CMR Technology

ส่งฟรี

512 views

9,160.-

ซื้อเลย
• 6 TB • 256 MB Cache • 5400 RPM • SATA 3 • NAS Hard Drive • CMR Technology

ส่งฟรี

1,197 views

6,970.-

ซื้อเลย
• 14 TB • 512 MB Cache • 7200 RPM • SATA 3 • NAS Hard Drive • CMR Technology

ส่งฟรี

1,815 views

17,600.-

ซื้อเลย
• 20 TB • 512 MB Cache • 7200 RPM • SATA 3 • NAS Hard Drive • CMR Technology

ส่งฟรี

1,492 views

25,500.-

ซื้อเลย
• 12 TB • 256 MB Cache • 7200 RPM • SATA 3 • NAS Hard Drive • CMR Technology

ส่งฟรี

2,951 views

14,500.-

ซื้อเลย
• 10 TB • 256 MB Cache • 7200 RPM • SATA 3 • NAS Hard Drive • CMR Technology

ส่งฟรี

3,790 views

11,800.-

ซื้อเลย
• 8 TB • 256 MB Cache • 7200 RPM • SATA 3 • NAS Hard Drive • CMR Technology

ส่งฟรี

4,166 views

9,650.-

ซื้อเลย
• 2 TB • 64 MB Cache • 5400 RPM • SATA 3 • NAS Hard Drive • CMR Technology

ส่งฟรี

3,774 views

3,190.-

ซื้อเลย
• 2 TB • 256 MB Cache • 5400 RPM • SATA 3 • NAS Hard Drive • CMR Technology

ส่งฟรี

5,462 views

3,290.-

ซื้อเลย
• 1 TB • 256 MB Cache • 5400 RPM • SATA 3 • NAS Hard Drive • CMR Technology

ส่งฟรี

4,770 views

2,390.-

ซื้อเลย
• 18 TB • 256 MB Cache • 7200 RPM • SATA 3 • NAS Hard Drive • CMR Technology

ส่งฟรี

4,941 views

19,900.-

ซื้อเลย
• 6 TB • 256 MB Cache • 7200 RPM • SATA 3 • NAS Hard Drive • CMR Technology

ส่งฟรี

5,264 views

9,050.-

ซื้อเลย
• 4 TB • 256 MB Cache • 5400 RPM • SATA 3 • NAS Hard Drive • CMR Technology

ส่งฟรี

8,003 views

4,550.-

ซื้อเลย
• 4 TB • 256 MB Cache • 5400 RPM • SATA 3 • NAS Hard Drive • CMR Technology

ส่งฟรี

12,558 views

4,290.-

ซื้อเลย
• 10 TB • 256 MB Cache • 7200 RPM • SATA 3 • NAS Hard Drive • CMR Technology

ส่งฟรี

6,269 views

11,400.-

ซื้อเลย
• 12 TB • 256 MB Cache • 7200 RPM • SATA 3 • NAS Hard Drive • CMR Technology

ส่งฟรี

14,914 views

13,500.-

ซื้อเลย
• 12 TB • 256 MB Cache • 7200 RPM • SATA 3 • NAS Hard Drive • CMR Technology

ส่งฟรี

8,921 views

16,400.-

ซื้อเลย
• 2 TB • 128 MB Cache • 5400 RPM • SATA 3 • NAS Hard Drive • CMR Technology

ส่งฟรี

19,194 views

3,350.-

ซื้อเลย
• 4 TB • 256 MB Cache • 7200 RPM • SATA 3 • NAS Hard Drive • CMR Technology

ส่งฟรี

34,733 views

5,750.-

ซื้อเลย
• 8 TB • 256 MB Cache • 7200 RPM • SATA 3 • NAS Hard Drive • CMR Technology

ส่งฟรี

25,982 views

10,400.-

ซื้อเลย
• 12 TB • 256 MB Cache • 7200 RPM • SATA 3 • NAS Hard Drive

ส่งฟรี

22,969 views

12,300.-

ซื้อเลย
• 6 TB • 256 MB Cache • 7200 RPM • SATA 3 • NAS Hard Drive • CMR Technology

ส่งฟรี

34,637 views

8,890.-