สินค้าทุกรายการ (รวมภาษีแล้ว)
ทั้งหมด 11 รายการ | จำนวน 1 หน้า | หน้าละ 100 รายการ
| การเรียงแสดงสินค้า :
ซื้อเลย
● Ratings (VA/W) : 2700Watt / 3000VA ● Topology Line Interactive ● Nominal Input Voltage 166 – 278 ● 3 Years Onsite

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

1,453 views

ราคา

39,900.-

ซื้อเลย
● Ratings (VA/W) :1000VA/900W ● Topology Line Interactive ● Nominal Input Voltage 166 – 278 ● 3 Years Onsite

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

1,488 views

ราคา

18,900.-

ซื้อเลย
● Ratings (VA/W) :1000VA/900W ● Topology Line Interactive ● Nominal Input Voltage 166 – 278 ● 3 Years Onsite

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

1,608 views

ราคา

14,000.-

ซื้อเลย
● Waveform : Stepped Sinewave ● Ratings (VA/W) : 1000/600 ● One to two surge-only outlets ● Built-in Boost and Buck AVR ● 3 Years Onsite

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

2,420 views

ราคา

5,990.-

ซื้อเลย
● Waveform : Pure Sinewave ● Ratings (VA/W) : 1000/900 ● Noise Level : Less than 45dBA @ 1 Mete ● 3 Years Onsite

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

3,122 views

ราคา

10,500.-

ซื้อเลย
● Sockets : 6×Universal ● Ratings (VA/W) : 1000/600 ● Noise level : Less than 40dB ● USB Charging slot : NO ● 3 Years Onsite

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

3,004 views

ราคา

2,700.-

ซื้อเลย
● Sockets : 3×Universal ● Ratings (VA/W) : 850/510 ● Noise level : Less than 40dB ● USB Charging slot : 5.0V/1.0A ● 3 Years Onsite

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

2,745 views

ราคา

1,990.-

ซื้อเลย
● Sockets : 3×Universal ● Ratings (VA/W) : 650/390 ● Noise level : Less than 40dB ● USB Charging slot : 5.0V/1.0A ● 3 Years Onsite

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

3,189 views

ราคา

1,400.-

ซื้อเลย
● Wave form :Pure Sine wave ● Ratings (VA/W) : 3000/2700 ● High efficiency ECO mode ● User-friendly liquid crystal display (LCD) ● 3 Years Onsite

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

2,622 views

ราคา

31,000.-

ซื้อเลย
● Wave form :Pure Sine wave ● Ratings (VA/W) : 1500/1350 ● High efficiency ECO mode ● User-friendly liquid crystal display (LCD) ● 3 Years Onsite

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

2,292 views

ราคา

19,900.-

ซื้อเลย
● Wave form :Pure Sine wave ● Ratings (VA/W) : 1000/900 ● High efficiency ECO mode ● User-friendly liquid crystal display (LCD) ● 3 Years Onsite

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

2,412 views

ราคา

14,900.-