SANDISK

สินค้าทุกรายการ (รวมภาษีแล้ว)
ทั้งหมด 144 รายการ | จำนวน 2 หน้า | หน้าละ 100 รายการ
| การเรียงแสดงสินค้า :
ซื้อเลย
• 64 GB • Up to 170 MB/s Read Speed • Up to 90 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

47,419 views

ราคา

565.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Up to 170 MB/s Read Speed • Up to 90 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

27,837 views

ราคา

1,120.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 130 MB/s Read Speed • USB 3.1 Gen 1

ส่งฟรี

17,664 views

ราคา

870.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Up to 170 MB/s Read Speed • Up to 90 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

37,635 views

ราคา

820.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 170 MB/s Read Speed • Up to 90 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

28,532 views

ราคา

1,490.-

ซื้อเลย
• 64 GB • Up to 170 MB/s Read Speed • Up to 90 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

35,102 views

ราคา

450.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 150 MB/s Read Speed • USB 3.0/micro-USB, OTG

ส่งฟรี

11,085 views

ราคา

950.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Up to 130 MB/s Read Speed • USB 3.1 Gen 1

ส่งฟรี

19,037 views

ราคา

465.-

ซื้อเลย
• 64 GB • Up to 130 MB/s Read Speed • USB 3.1 Gen 1

ส่งฟรี

18,036 views

ราคา

250.-

ซื้อเลย
• 32 GB • Up to 130 MB/s Read Speed • USB 3.1 Gen 1

ส่งฟรี

19,607 views

ราคา

165.-

ซื้อเลย
• 32 GB • Up to 100 MB/s Read Speed • USB 3.0

ส่งฟรี

18,742 views

ราคา

150.-

ซื้อเลย
• 32 GB • Up to 100 MB/s Read Speed • USB 3.0

ส่งฟรี

18,331 views

ราคา

150.-

ซื้อเลย
• 64 GB • USB 2.0

ส่งฟรี

17,536 views

ราคา

195.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Up to 420 MB/s Read Speed • Up to 380 MB/s Write Speed • USB 3.1 Gen 1

ส่งฟรี

48,558 views

ราคา

1,450.-

ซื้อเลย
• 32 GB • Up to 100 MB/s Read Speed • Up to 90 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

42,283 views

ราคา

340.-

ซื้อเลย
• Capacity : 32 GB • Read Speed : Up to 150 MB/s • Write Speed : N/A • Interface : USB 3.1 (Gen 1) USB Type-C & USB Type-A, OTG

ส่งฟรี

35,608 views

ราคา

245.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Up to 150 MB/s Read Speed • USB 3.0

ส่งฟรี

35,544 views

ราคา

445.-

ซื้อเลย
• 64 GB • Up to 150 MB/s Read Speed • USB 3.0

ส่งฟรี

41,007 views

ราคา

230.-

ซื้อเลย
• 32 GB • Up to 150 MB/s Read Speed • USB 3.0

ส่งฟรี

51,407 views

ราคา

155.-

ซื้อเลย
• 16 GB • Up to 130 MB/s Read Speed • USB 3.0

ส่งฟรี

30,911 views

ราคา

150.-

ซื้อเลย
• 32 GB • Up to 90 MB/s Read Speed • Up to 40 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

37,085 views

ราคา

255.-

ซื้อเลย
Capacity : 128 GB Read Speed : Up to 150 MB/s Write Speed : N/A Interface : USB 3.0, micro-USB, OTG

ส่งฟรี

29,870 views

ราคา

510.-

ซื้อเลย
• 64 GB • Up to 150 MB/s Read Speed • USB 3.0, micro-USB, OTG

ส่งฟรี

24,753 views

ราคา

280.-

ซื้อเลย
• 32 GB • Up to 95 MB/s Read Speed • Up to 90 MB/s Write Speed

ส่งฟรี

55,117 views

ราคา

365.-

ซื้อเลย
• 16 GB • Up to 130 MB/s Read Speed • USB 3.0, micro-USB, OTG

ส่งฟรี

24,239 views

ราคา

160.-

ซื้อเลย
• 32 GB • Up to 150 MB/s Read Speed • USB 3.0, micro-USB, OTG

ส่งฟรี

35,026 views

ราคา

180.-

ซื้อเลย
• 32 GB • USB 3.0

ส่งฟรี

22,178 views

ราคา

135.-

ซื้อเลย
• 64 GB • USB 3.0

ส่งฟรี

21,099 views

ราคา

210.-

ซื้อเลย
• 16 GB • USB 2.0

ส่งฟรี

27,093 views

ราคา

120.-

ซื้อเลย
• 16 GB • USB 2.0

ส่งฟรี

20,113 views

ราคา

120.-

ซื้อเลย
• 16 GB • USB 2.0

ส่งฟรี

19,477 views

ราคา

120.-

ซื้อเลย
• 16 GB • USB 3.0

ส่งฟรี

17,931 views

ราคา

120.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 100 MB/s Read Speed • USB 3.0

ส่งฟรี

34,010 views

ราคา

890.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Up to 100 MB/s Read Speed • USB 3.0

ส่งฟรี

54,914 views

ราคา

410.-

ซื้อเลย
• 64 GB • Up to 100 MB/s Read Speed • USB 3.0

ส่งฟรี

56,356 views

ราคา

225.-

ซื้อเลย
• 32 GB • USB 2.0

ส่งฟรี

49,153 views

ราคา

120.-

ซื้อเลย
• 32 GB • USB 2.0

ส่งฟรี

39,683 views

ราคา

145.-

ซื้อเลย
• 32 GB • Up to 100 MB/s Read Speed • USB 3.0

ส่งฟรี

152,840 views

ราคา

150.-

ซื้อเลย
• 64 GB • USB 2.0

ส่งฟรี

32,014 views

ราคา

215.-

ซื้อเลย
• 64 GB • USB 2.0

ส่งฟรี

28,610 views

ราคา

199.-

ซื้อเลย
• 16 GB • USB 2.0

ส่งฟรี

30,856 views

ราคา

120.-

ซื้อเลย
• 16 GB • Up to 100 MB/s Read Speed • USB 3.0

ส่งฟรี

82,748 views

ราคา

130.-

ซื้อเลย
• 32 GB • USB 2.0

ส่งฟรี

13,603 views

ราคา

125.-

ซื้อเลย
• 16 GB • USB 2.0

ส่งฟรี

59,459 views

ราคา

120.-