ราคา
-
ยี่ห้อ
ทั้งหมด 148 รายการ | จำนวน 2 หน้า | หน้าละ 100 รายการ
| การเรียงแสดงสินค้า :
ซื้อเลย
• LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700 • AM5/AM4

ส่งฟรี

108 views

ราคา

4,290.-

ซื้อเลย
• LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700 • AM5/AM4

ส่งฟรี

158 views

ราคา

3,990.-

ซื้อเลย
• LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700 • AM5/AM4

ส่งฟรี

142 views

ราคา

4,890.-

ซื้อเลย
• LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700 • AM5/AM4

ส่งฟรี

190 views

ราคา

4,890.-

ซื้อเลย
• LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156 • AM5, AM4

ส่งฟรี

251 views

ราคา

4,590.-

ซื้อเลย
• LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156 • AM5, AM4

ส่งฟรี

287 views

ราคา

5,390.-

ซื้อเลย
• Intel LGA 1700, 1200, 115x • AMD AM5,AM4

ส่งฟรี

224 views

ราคา

6,390.-

ซื้อเลย
• Intel LGA 1700 / 1200 / 115x • AMD AM5 / AM4

ส่งฟรี

210 views

ราคา

11,590.-

ซื้อเลย
• Intel LGA2066/2011/1700/1200/1151/1150/1155/1156 • AMD AM5/AM4

ส่งฟรี

792 views

ราคา

5,990.-

ซื้อเลย
• Intel LGA2066/2011/1700/1200/1151/1150/1155/1156 • AMD AM5/AM4

ส่งฟรี

857 views

ราคา

4,990.-

ซื้อเลย
• ประกัน เสียเปลี่ยนใหม่ • LCD Screen (can display videos and theme) Dual cavity; Pure copper pallet ARGB • light effect FEP High Polymer tube Closely ranked radiator, 800-1800RPM • Intel LGA17XX/115X/1200/2011 • AMD AM2/AM2+/AM3/AM3+/AM4/FM1/FM2/FM2+/AM5

ส่งฟรี

582 views

ราคา

4,590.-

ซื้อเลย
• ประกัน เสียเปลี่ยนใหม่ • LCD Screen (can display videos and theme) Dual cavity; Pure copper pallet ARGB • light effect FEP High Polymer tube Closely ranked radiator, 800-1800RPM • Intel LGA17XX/115X/1200/2011 • AMD AM2/AM2+/AM3/AM3+/AM4/FM1/FM2/FM2+/AM5

ส่งฟรี

699 views

ราคา

4,550.-

ซื้อเลย
• ประกัน เสียเปลี่ยนใหม่ • LCD Screen (can display videos and theme) Dual cavity; Pure copper pallet ARGB • light effect FEP High Polymer tube Closely ranked radiator, 800-1800RPM • Intel LGA17XX/115X/1200/2011 • AMD AM2/AM2+/AM3/AM3+/AM4/FM1/FM2/FM2+/AM5

ส่งฟรี

384 views

ราคา

3,990.-

ซื้อเลย
• ประกัน เสียเปลี่ยนใหม่ • LCD Screen (can display videos and theme) Dual cavity; Pure copper pallet ARGB • light effect FEP High Polymer tube Closely ranked radiator, 800-1800RPM • Intel LGA17XX/115X/1200/2011 • AMD AM2/AM2+/AM3/AM3+/AM4/FM1/FM2/FM2+/AM5

ส่งฟรี

428 views

ราคา

3,950.-

ซื้อเลย
• Intel 2066/2011/1700/1200/1151/1150/1155/1156 • AMD AM5/AM4

ส่งฟรี

710 views

ราคา

6,190.-

ซื้อเลย
• Intel 2066/2011/1700/1200/1151/1150/1155/1156 • AMD AM5/AM4

ส่งฟรี

551 views

ราคา

5,190.-

ซื้อเลย
• Intel LGA 2066/2011/1700/1200/1156/1155/1151/1150 • AMD AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2

ส่งฟรี

1,178 views

ราคา

3,490.-

ซื้อเลย
• Intel LGA 2066/2011-3/2011/1700/1200/1156/1155/1151/1150 • AMD AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1

ส่งฟรี

1,267 views

ราคา

7,290.-

ซื้อเลย
• Intel LGA 2066/2011-3/2011/1700/1200/1156/1155/1151/1150 • AMD AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1

ส่งฟรี

1,247 views

ราคา

6,090.-

ซื้อเลย
• Intel LGA 2066/2011-3/2011/1700/1200/1156/1155/1151/1150 • AMD AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1

ส่งฟรี

1,304 views

ราคา

6,290.-

ซื้อเลย
• Intel LGA 2066/2011-3/2011/1700/1200/1156/1155/1151/1150 • AMD AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1

ส่งฟรี

1,151 views

ราคา

5,490.-

ซื้อเลย
• Intel LGA 1150, 1151, 1155, 1156, LGA1200, 1700, LGA2011, LGA2011-3, LGA2066 • AMD Socket AM5, AM4

ส่งฟรี

2,413 views

ราคา

2,690.-

ซื้อเลย
• Intel LGA 1150, 1151, 1155, 1156, LGA1200, 1700, LGA2011, LGA2011-3, LGA2066 • AMD Socket AM5, AM4, TR4

ส่งฟรี

1,783 views

ราคา

3,590.-

ซื้อเลย
• LGA 1700/1200/115X • AMD AM4/AM5

ส่งฟรี

1,182 views

ราคา

9,390.-

ซื้อเลย
• LGA 1700/1200/115X • AMD AM4/AM5

ส่งฟรี

946 views

ราคา

10,490.-

ซื้อเลย
• LGA 1700/1200/115X • AMD AM4/AM5

ส่งฟรี

1,115 views

ราคา

10,590.-

ซื้อเลย
• LGA 1700/1200/115X • AMD AM4/AM5

ส่งฟรี

993 views

ราคา

10,590.-

ซื้อเลย
• LGA 1700/1200/115X • AMD AM4/AM5

ส่งฟรี

1,708 views

ราคา

11,890.-

ซื้อเลย
• LGA 2066/2011/1700/1200/1156/1155/1151/1150 • AMD AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2

ส่งฟรี

1,454 views

ราคา

4,890.-

ซื้อเลย
• LGA1700/1200/115X/20XX • AMD AM4

ส่งฟรี

1,221 views

ราคา

4,290.-

ซื้อเลย
• LGA1700/1200/115X/20XX • AMD AM4

ส่งฟรี

1,440 views

ราคา

2,590.-

ซื้อเลย
• LGA1700/1200/115X/20XX • AMD AM4/AM5

ส่งฟรี

1,310 views

ราคา

2,790.-

ซื้อเลย
• LGA1700/1200/115X/20XX • AMD AM4/AM5

ส่งฟรี

2,069 views

ราคา

1,990.-

ซื้อเลย
• LGA1700/1200/115X/20XX • AMD AM4

ส่งฟรี

2,043 views

ราคา

1,990.-

ซื้อเลย
• Intel LGA 1700, 1200, 115x • AMD AM5,AM4

ส่งฟรี

2,478 views

ราคา

15,790.-

ซื้อเลย
• Intel LGA 1700, 1200, 115x • AMD AM5,AM4

ส่งฟรี

1,370 views

ราคา

13,190.-

ซื้อเลย
• Intel LGA2066/2011/1700/1200/1151/1150/1155/1156 • AMD AM5/AM4

ส่งฟรี

2,265 views

ราคา

3,090.-

ซื้อเลย
• Intel LGA2066/2011/1700/1200/1151/1150/1155/1156 • AMD AM5/AM4

ส่งฟรี

2,147 views

ราคา

3,190.-

ซื้อเลย
• Intel LGA2066/2011/1700/1200/1151/1150/1155/1156 • AMD AM5/AM4

ส่งฟรี

3,146 views

ราคา

2,490.-

ซื้อเลย
• Intel 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156 • AMD AM5 / AM4

ส่งฟรี

1,828 views

ราคา

9,990.-

ซื้อเลย
• Intel 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156 • AMD AM5 / AM4

ส่งฟรี

1,661 views

ราคา

9,490.-

ซื้อเลย
• Intel LGA1851 / LGA1700 / LGA1200 / LGA115X / LGA1366 • AM5 / AM4 / AM3 / AM2 / FM2 / FM1

ส่งฟรี

1,746 views

ราคา

3,490.-

ซื้อเลย
• Intel LGA1851 / LGA1700 / LGA1200 / LGA115X / LGA1366 • AM5 / AM4 / AM3 / AM2 / FM2 / FM1

ส่งฟรี

1,606 views

ราคา

2,690.-

ซื้อเลย
• Intel LGA1851 / LGA1700 / LGA1200 / LGA115X / LGA1366 • AM5 / AM4 / AM3 / AM2 / FM2 / FM1

ส่งฟรี

2,111 views

ราคา

3,490.-

ซื้อเลย
• Intel LGA1851 / LGA1700 / LGA1200 / LGA115X / LGA1366 • AM5 / AM4 / AM3 / AM2 / FM2 / FM1

ส่งฟรี

2,209 views

ราคา

2,690.-

ซื้อเลย
• 1700/1200/1151/1150/1155 • AM5/AM4

ส่งฟรี

1,456 views

ราคา

3,490.-

ซื้อเลย
• 1700/1200/1151/1150/1155 • AM5/AM4

ส่งฟรี

2,984 views

ราคา

3,490.-

ซื้อเลย
• 1700/1200/115X • AM5/AM4

ส่งฟรี

1,069 views

ราคา

5,890.-

ซื้อเลย
• 1700/1200/115X • AM5/AM4

ส่งฟรี

1,066 views

ราคา

6,650.-

ซื้อเลย
• 1700/1200/115X • AM5/AM4

ส่งฟรี

1,626 views

ราคา

6,650.-

ซื้อเลย
• 1700/1200/115X • AM5/AM4

ส่งฟรี

1,364 views

ราคา

5,150.-

ซื้อเลย
• 1700/1200/115X • AM5/AM4

ส่งฟรี

1,648 views

ราคา

5,150.-

ซื้อเลย
• 1700/1200/115X • AM5/AM4

ส่งฟรี

1,629 views

ราคา

5,600.-

ซื้อเลย
• 1700/1200/115X • AM5/AM4

ส่งฟรี

1,395 views

ราคา

5,600.-

ซื้อเลย
• 1700/1200/115X • AM5/AM4

ส่งฟรี

1,662 views

ราคา

4,170.-

ซื้อเลย
• 1700/1200/115X • AM5/AM4

ส่งฟรี

907 views

ราคา

4,170.-

ซื้อเลย
• LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155 • sTRX4/sTR4/AM5/AM4

ส่งฟรี

1,769 views

ราคา

5,190.-

ซื้อเลย
• LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155 • sTRX4/sTR4/AM5/AM4

ส่งฟรี

2,784 views

ราคา

4,990.-

ซื้อเลย
• LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155 • sTRX4/sTR4/AM5/AM4

ส่งฟรี

3,387 views

ราคา

3,990.-

ซื้อเลย
• LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155 • sTRX4/sTR4/AM5/AM4

ส่งฟรี

1,439 views

ราคา

4,190.-

ซื้อเลย
• LGA 115X / 1366 / 1200 / 1700 / 2011 / 2066 (Core i3 / i5 / i7 / i9 CPU) • AMD TR4 / TRX4 / AM5 / AM4 / FM2 / FM1 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 CPU

ส่งฟรี

21,416 views

ราคา

2,590.-

ซื้อเลย
• LGA 115X / 1366 / 1200 / 1700 / 2011 / 2066 (Core i3 / i5 / i7 / i9 CPU) • AMD TR4 / TRX4 / AM5 / AM4 / FM2 / FM1 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 CPU

ส่งฟรี

2,157 views

ราคา

4,590.-

ซื้อเลย
• 1700/1200/1151/1150/1155 • AM5/AM4

ส่งฟรี

3,025 views

ราคา

4,490.-

ซื้อเลย
• 1700/1200/1151/1150/1155 • AM5/AM4

ส่งฟรี

2,611 views

ราคา

3,490.-

ซื้อเลย
• LGA 115X / 1366 / 1200 / 1700 / 2011 / 2066 (Core i3 / i5 / i7 / i9 CPU) • AMD TR4 / TRX4 / AM5 / AM4 / FM2 / FM1 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 CPU

ส่งฟรี

2,113 views

ราคา

3,790.-

ซื้อเลย
• LGA 1700, 1200, 115x • AM5,AM4

ส่งฟรี

4,213 views

ราคา

13,990.-

ซื้อเลย
• LGA 1700, 1200, 115x • AM5,AM4

ส่งฟรี

2,809 views

ราคา

12,190.-

ซื้อเลย
• LGA 1700, 1200, 115x • AM5,AM4

ส่งฟรี

1,981 views

ราคา

11,690.-

ซื้อเลย
• 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 2011, 2011-3, 2066 +, 1700 • AM4, AM5

ส่งฟรี

3,263 views

ราคา

6,790.-

ซื้อเลย
• 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 2011, 2011-3, 2066 +, 1700 • AM4, AM5

ส่งฟรี

3,064 views

ราคา

5,090.-

ซื้อเลย
● Speed 0 - 2500 RPM ● AMD: AM4 / TR4 / sTRX4 / sWRX8 / SP3 ● Intel: 2011 / 2011-3 / 2066 / 3647 Narrow & Square

ส่งฟรี

2,081 views

ราคา

6,790.-

ซื้อเลย
● Speed 0 - 2500 RPM ● AMD: AM4 / TR4 / sTRX4 / sWRX8 / SP3 ● Intel: 2011 / 2011-3 / 2066 / 3647 Narrow & Square

ส่งฟรี

1,632 views

ราคา

5,890.-

ซื้อเลย
● Noise level : 35Db ● Radiator Thickness : 29 - 39mm ● Material pump housing : Synthetic material (ABS+PC) ● Socket : AMD AM4, Intel 2066, Intel LGA 1200, Intel 115x, Intel LGA 1700, AMD AM5

ส่งฟรี

2,547 views

ราคา

3,590.-

ซื้อเลย
● Noise level : 35Db ● Radiator Thickness : 29 - 39mm ● Material pump housing : Synthetic material (ABS+PC) ● Socket : AMD AM4, Intel 2066, Intel LGA 1200, Intel 115x, Intel LGA 1700, AMD AM5

ส่งฟรี

2,772 views

ราคา

2,990.-

ซื้อเลย
• LGA 2066/2011-3/2011/1700/1200/1156/1155/1151/1150 • AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1

ส่งฟรี

2,290 views

ราคา

9,790.-

ซื้อเลย
• LGA 2066/2011-3/2011/1700/1200/1156/1155/1151/1150 • AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1

ส่งฟรี

2,672 views

ราคา

10,990.-

ซื้อเลย
• LGA 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 • AM5 / AM4 / Socket TR4 / sTRX4 / SP3

ส่งฟรี

5,445 views

ราคา

11,590.-

ซื้อเลย
• LGA 1700, 1200, 115x • AM5,AM4

ส่งฟรี

3,458 views

ราคา

11,790.-

ซื้อเลย
• LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156 • AM5, AM4, AM3, AM3+, AM2+, AM2, FM2

ส่งฟรี

4,142 views

ราคา

3,850.-

ซื้อเลย
• LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156 • AM5, AM4, AM3, AM3+, AM2+, AM2, FM2

ส่งฟรี

4,934 views

ราคา

2,850.-

ซื้อเลย
• LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156 • AM5, AM4, AM3, AM3+, AM2+, AM2, FM2

ส่งฟรี

5,932 views

ราคา

2,850.-

ซื้อเลย
• CPU Socket LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150 • Radiator Material Aluminum • Fan Quantity 3 PCS • Fan Speed 650-1750 RPM ± 10%

ส่งฟรี

2,868 views

ราคา

3,850.-

ซื้อเลย
• LGA 1700 & 1200/115X • AM5, AM4

ส่งฟรี

2,974 views

ราคา

8,990.-

ซื้อเลย
• LGA 1700 & 1200/115X • AM5, AM4

ส่งฟรี

3,783 views

ราคา

8,990.-

ซื้อเลย
• LGA 1700 & 1200/115X • AM5, AM4

ส่งฟรี

2,774 views

ราคา

7,290.-

ซื้อเลย
• LGA 1700 & 1200/115X • AM5, AM4

ส่งฟรี

3,823 views

ราคา

6,390.-

ซื้อเลย
• LGA 1700 & 1200/115X • AM5, AM4

ส่งฟรี

3,741 views

ราคา

6,390.-

ซื้อเลย
• CPU Socket LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150 • Radiator Material Aluminum • Fan Quantity 3 PCS • Fan Speed 650-1750 RPM ± 10%

ส่งฟรี

2,296 views

ราคา

3,650.-

ซื้อเลย
• CPU Socket LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150 • Radiator Material Aluminum • Fan Quantity 2 PCS • Fan Speed 650-1750 RPM ± 10%

ส่งฟรี

2,631 views

ราคา

2,850.-

ซื้อเลย
• CPU Socket LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150 • Radiator Material Aluminum • Fan Quantity 2 PCS • Fan Speed 650-1750 RPM ± 10%

ส่งฟรี

3,422 views

ราคา

2,850.-

ซื้อเลย
• LGA 1700, 1200, 115X • AM5, AM4

ส่งฟรี

5,912 views

ราคา

12,690.-

ซื้อเลย
• LGA 1700, 1200, 115X • AM5, AM4

ส่งฟรี

5,502 views

ราคา

12,690.-

ซื้อเลย
• LGA 1700, 1200, 115X • AM5, AM4

ส่งฟรี

3,514 views

ราคา

11,590.-

ซื้อเลย
• LGA 1700 & 1200/115X • AM5, AM4

ส่งฟรี

4,755 views

ราคา

7,490.-

ซื้อเลย
• LGA 1700 & 1200/115X • AM5, AM4

ส่งฟรี

7,591 views

ราคา

5,490.-

ซื้อเลย
• Intel 1700, 1200, 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2011, 2066 • AMD AM5, AM4, AM3, sTRX4, sTR4

ส่งฟรี

4,287 views

ราคา

12,490.-

ซื้อเลย
• LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 2011, 2011-3, 2066, 1700 -• AMD AM4, AM5

ส่งฟรี

4,182 views

ราคา

6,290.-

ซื้อเลย
• LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 2011, 2011-3, 2066, 1700 -• AMD AM4, AM5

ส่งฟรี

5,688 views

ราคา

7,990.-