Total 1 List | Number 1 Page | Each page 100 List
| Sorting :
Buy now
- รองรับแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ - กำลังไฟฟ้าสูงสุด 400 วัตต์ - รองรับความถี่ทางไฟฟ้าที่ 50 Hz - ความจุเท่ากับ 1 ลิตร - มอเตอร์มีความเร็วการหมุน5000 รอบต่อนาที - ขนาดรวมเท่ากับ 18.2(ย)x18.6(ก)x23(ส)เซนติเมตร - น้ำหนัก 1.9 กิโลกรัม - สายไฟยาว 90 เซนติเมตร

Free delivery

166 views

Price

1,190.-