SEAGATE

สินค้าทุกรายการ (รวมภาษีแล้ว)
ทั้งหมด 86 รายการ | จำนวน 1 หน้า | หน้าละ 100 รายการ
| การเรียงแสดงสินค้า :
ซื้อเลย
• 1 TB • Read 7,300 MB/s • Write 6,000 MB/s

ส่งฟรี

44 views

ราคา

9,790.-

ซื้อเลย
• 500 GB • Read 3,450 MB/s • Write 2,500 MB/s

ส่งฟรี

44 views

ราคา

3,490.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Read 3,450 MB/s • Write 3,100 MB/s

ส่งฟรี

52 views

ราคา

6,390.-

ซื้อเลย
• Capacity : 1 TB • Interface : USB 3.0 • Connector : Micro B • Cable : Micro B to USB-A Cable x 1

ส่งฟรี

179 views

ราคา

1,490.-

ซื้อเลย
• Capacity : 4 TB • Interface : USB 3.0 • Connector : Micro B • Cable : Micro B to USB-A Cable x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

203 views

ราคา

3,040.-

ซื้อเลย
• Capacity : 4 TB • Interface : USB 3.0 • Connector : Micro B • Cable : Micro B to USB-A Cable x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

185 views

ราคา

3,040.-

ซื้อเลย
• Capacity : 4 TB • Interface : USB 3.0 • Connector : Micro B • Cable : Micro B to USB-A Cable x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

141 views

ราคา

3,040.-

ซื้อเลย
• Capacity : 4 TB • Interface : USB 3.0 • Connector : Micro B • Cable : Micro B to USB-A Cable x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

130 views

ราคา

3,040.-

ซื้อเลย
• Capacity : 1 TB • Interface : USB 3.0 • Connector : Micro B • Cable : Micro B to USB-A Cable x 1

ส่งฟรี

423 views

ราคา

1,490.-

ซื้อเลย
• Capacity : 1 TB • Interface : USB 3.0 • Connector : Micro B • Cable : Micro B to USB-A Cable x 1

ส่งฟรี

660 views

ราคา

1,490.-

ซื้อเลย
• Capacity : 2 TB • Interface : USB 3.2 Gen 2 • Connector : USB-C • Cable : USB-C to USB-C Cable x 1 / USB-C to USB-A Cable x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

406 views

ราคา

9,490.-

ซื้อเลย
• Capacity : 2 TB • Interface : USB 3.2 Gen 2 • Connector : USB-C • Cable : USB-C to USB-C Cable x 1 / USB-C to USB-A Cable x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

379 views

ราคา

9,490.-

ซื้อเลย
• Capacity : 2 TB • Interface : USB 3.0 • Connector : Micro B • Cable : Micro B to USB-A Cable x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

586 views

ราคา

1,850.-

ซื้อเลย
• Capacity : 1 TB • Interface : USB 3.0 • Connector : Micro B • Cable : Micro B to USB-A Cable x 1

ส่งฟรี

595 views

ราคา

1,490.-

ซื้อเลย
• Capacity : 1 TB • Interface : USB 3.0 • Connector : Micro B • Cable : Micro B to USB-A Cable x 1

ส่งฟรี

466 views

ราคา

1,490.-

ซื้อเลย
• Capacity : 2 TB • Interface : USB 3.0 • Connector : Micro B • Cable : Micro B to USB-A Cable x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

927 views

ราคา

1,850.-

ซื้อเลย
• Capacity : 2 TB • Interface : USB 3.0 • Connector : Micro B • Cable : Micro B to USB-A Cable x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

569 views

ราคา

1,850.-

ซื้อเลย
• Capacity : 2 TB • Interface : USB 3.0 • Connector : Micro B • Cable : Micro B to USB-A Cable x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

596 views

ราคา

1,850.-

ซื้อเลย
• Capacity : 2 TB • Interface : USB 3.0 • Connector : Micro B • Cable : Micro B to USB-A Cable x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

964 views

ราคา

1,850.-

ซื้อเลย
• Capacity : 2 TB • Interface : USB 3.0 • Connector : Micro B • Cable : Micro B to USB-A Cable x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

895 views

ราคา

1,850.-

ซื้อเลย
• Capacity : 1 TB • Interface : USB 3.2 Gen 2 • Connector : USB-C • Cable : USB-C to USB-C Cable x 1 / USB-C to USB-A Cable x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

1,137 views

ราคา

4,990.-

ซื้อเลย
• Capacity : 1 TB • Interface : USB 3.2 Gen 2 • Connector : USB-C • Cable : USB-C to USB-C Cable x 1 / USB-C to USB-A Cable x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

986 views

ราคา

4,990.-

ซื้อเลย
• Capacity : 1 TB • Interface : USB 3.2 Gen 2 • Connector : USB-C • Cable : USB-C to USB-C Cable x 1 / USB-C to USB-A Cable x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

830 views

ราคา

4,990.-

ซื้อเลย
• Capacity : 2 TB • Interface : USB 3.2 Gen 2 • Connector : USB-C • Cable : USB-C to USB-C Cable x 1 / USB-C to USB-A Cable x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

960 views

ราคา

9,490.-

ซื้อเลย
• Capacity : 500 GB • Interface : USB 3.2 Gen 2 • Connector : USB-C • Cable : USB-C to USB-C Cable x 1 / USB-C to USB-A Cable x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

847 views

ราคา

2,910.-

ซื้อเลย
• Capacity : 500 GB • Interface : USB 3.2 Gen 2 • Connector : USB-C • Cable : USB-C to USB-C Cable x 1 / USB-C to USB-A Cable x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

828 views

ราคา

2,910.-

ซื้อเลย
• Capacity : 500 GB • Interface : USB 3.2 Gen 2 • Connector : USB-C • Cable : USB-C to USB-C Cable x 1 / USB-C to USB-A Cable x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

965 views

ราคา

2,910.-

ซื้อเลย
• 960 GB • Read 550 MB/s • Write 500 MB/s

ส่งฟรี

1,791 views

ราคา

3,890.-

ซื้อเลย
• 960 GB • Read 3,150 MB/s • Write 1,000 MB/s

ส่งฟรี

1,163 views

ราคา

9,790.-

ซื้อเลย
• Capacity : 5 TB • Interface : USB 3.0 • Connector : Micro B • Cable : Micro B to USB-A Cable x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

1,471 views

ราคา

3,690.-

ซื้อเลย
• Capacity : 5 TB • Interface : USB 3.0 • Connector : Micro B • Cable : Micro B to USB-A Cable x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

1,067 views

ราคา

3,690.-

ซื้อเลย
• Capacity : 5 TB • Interface : USB 3.0 • Connector : Micro B • Cable : Micro B to USB-A Cable x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

1,056 views

ราคา

3,690.-

ซื้อเลย
• Capacity : 5 TB • Interface : USB 3.0 • Connector : Micro B • Cable : Micro B to USB-A Cable x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

980 views

ราคา

3,690.-

ซื้อเลย
• Capacity : 5 TB • Interface : USB 3.0 • Connector : Micro B • Cable : Micro B to USB-A Cable x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

1,720 views

ราคา

3,690.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Read 2,400 MB/s • Write 1,700 MB/s • หมายเหตุ : สินค้ามีหน่วยความจำทั้ง 2 ด้าน อาจไม่สามารถติดตั้งใน Notebook หรือเครื่องที่มีพื้นที่จำกัดได้

ส่งฟรี

3,818 views

ราคา

3,680.-

ซื้อเลย
• 6 TB • 5400 RPM • NAS

ส่งฟรี

3,206 views

ราคา

6,290.-

ซื้อเลย
• Capacity : 2 TB • Interface : USB 3.0 • Connector : Micro-B • Cable : Micro-B to USB-A Cable x 1 / USB-A to USB-C Adapter x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

3,640 views

ราคา

1,990.-

ซื้อเลย
• Capacity : 2 TB • Interface : USB 3.0 • Connector : Micro-B • Cable : Micro-B to USB-A Cable x 1 / USB-A to USB-C Adapter x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

5,379 views

ราคา

1,990.-

ซื้อเลย
• 8 TB • - RPM • Surveillance

ส่งฟรี

5,538 views

ราคา

7,690.-

ซื้อเลย
• Capacity : 500 GB • Cable : Micro USB to USB-A, USB-A to USB-C adapter • Transfer Speed : Up to 400 MB/s

ส่งฟรี

4,567 views

ราคา

2,550.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Read 560 MB/s • Write 540 MB/s

ส่งฟรี

7,247 views

ราคา

3,790.-

ซื้อเลย
• 480 GB • Read 550 MB/s • Write 500 MB/s

ส่งฟรี

5,806 views

ราคา

1,790.-

ซื้อเลย
• 2 TB • Read 5,000 MB/s • Write 4,400 MB/s • ZP2000GM3A002

ส่งฟรี

3,015 views

ราคา

14,500.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Read 5,000 MB/s • Write 4,400 MB/s • ZP1000GM3A002

ส่งฟรี

9,572 views

ราคา

7,390.-

ซื้อเลย
• 2 TB • Read 3,450 MB/s • Write 3,200 MB/s

ส่งฟรี

7,952 views

ราคา

14,900.-

ซื้อเลย
• Capacity : 1 TB • Transfer Speed : Up to 400 MB/s

ส่งฟรี

9,810 views

ราคา

4,690.-

ซื้อเลย
• 500 GB • Read 5,000 MB/s • Write 2,500 MB/s • ZP500GM3A002

ส่งฟรี

27,285 views

ราคา

3,530.-

ซื้อเลย
• 10 TB • 7200 RPM • NAS

ส่งฟรี

11,670 views

ราคา

13,900.-

ซื้อเลย
• 6 TB • - RPM • Surveillance

ส่งฟรี

14,387 views

ราคา

5,590.-

ซื้อเลย
• 6 TB • 7200 RPM • NAS

ส่งฟรี

10,338 views

ราคา

7,890.-

ซื้อเลย
• 4 TB • 7200 RPM • NAS

ส่งฟรี

13,142 views

ราคา

5,390.-

ซื้อเลย
• Capacity : 4 TB • Interface : USB 3.0 • Connector : Micro-B • Cable : Micro-B to USB-A Cable x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

9,211 views

ราคา

2,990.-

ซื้อเลย
• Capacity : 4 TB • Interface : USB 3.0 • Connector : Micro-B • Cable : Micro-B to USB-A Cable x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

14,731 views

ราคา

2,990.-

ซื้อเลย
• Capacity : 4 TB • Interface : USB 3.0 • Connector : Micro-B • Cable : Micro-B to USB-A Cable x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

10,196 views

ราคา

2,990.-

ซื้อเลย
• Capacity : 4 TB • Interface : USB 3.0 • Connector : Micro-B • Cable : Micro-B to USB-A Cable x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

10,054 views

ราคา

2,990.-

ซื้อเลย
• 8 TB • 7200 RPM • NAS

ส่งฟรี

15,965 views

ราคา

8,880.-

ซื้อเลย
• Capacity : 1 TB • Interface : USB 3.0 • Connector : Micro B • Cable : Micro B to USB-A Cable x 1

ส่งฟรี

12,183 views

ราคา

1,440.-

ซื้อเลย
• Capacity : 2 TB • Interface : USB 3.0 • Connector : Micro B • Cable : Micro B to USB-A Cable x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

11,401 views

ราคา

1,730.-

ซื้อเลย
• Capacity : 2 TB • Interface : USB 3.0 • Connector : Micro B • Cable : Micro B to USB-A Cable x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

22,247 views

ราคา

1,730.-

ซื้อเลย
• Capacity : 2 TB • Interface : USB 3.0 • Connector : Micro B • Cable : Micro B to USB-A Cable x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

11,029 views

ราคา

1,730.-

ซื้อเลย
• Capacity : 2 TB • Interface : USB 3.0 • Connector : Micro B • Cable : Micro B to USB-A Cable x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

13,664 views

ราคา

1,730.-

ซื้อเลย
• Capacity : 2 TB • Interface : USB 3.0 • Connector : Micro B • Cable : Micro B to USB-A Cable x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

13,597 views

ราคา

1,730.-

ซื้อเลย
• Capacity : 2 TB • Interface : USB 3.0 • Connector : Micro B • Cable : Micro B to USB-A Cable x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

15,051 views

ราคา

1,730.-

ซื้อเลย
• Capacity : 1 TB • Interface : USB 3.0 • Connector : Micro B • Cable : Micro B to USB-A Cable x 1

ส่งฟรี

11,324 views

ราคา

1,440.-

ซื้อเลย
• Capacity : 1 TB • Interface : USB 3.0 • Connector : Micro B • Cable : Micro B to USB-A Cable x 1

ส่งฟรี

10,401 views

ราคา

1,440.-

ซื้อเลย
• Capacity : 1 TB • Interface : USB 3.0 • Connector : Micro B • Cable : Micro B to USB-A Cable x 1

ส่งฟรี

10,319 views

ราคา

1,440.-

ซื้อเลย
• Capacity : 1 TB • Interface : USB 3.0 • Connector : Micro B • Cable : Micro B to USB-A Cable x 1

ส่งฟรี

18,454 views

ราคา

1,440.-

ซื้อเลย
• 4 TB • 5400 RPM • 15 mm

ส่งฟรี

13,077 views

ราคา

6,190.-

ซื้อเลย
• Capacity : 2 TB • Interface : USB 3.0 • Connector : Micro-B • Cable : Micro-B to USB-A Cable x 1 / USB-A to USB-C Adapter x 1

ส่งฟรี

13,959 views

ราคา

1,990.-

ซื้อเลย
• 2 TB • 5400 RPM • SATA 3

ส่งฟรี

34,938 views

ราคา

1,690.-

ซื้อเลย
• 2 TB • 7200 RPM • SATA 3

ส่งฟรี

79,645 views

ราคา

1,790.-

ซื้อเลย
• 1 TB • 7200 RPM • 7 mm

ส่งฟรี

29,542 views

ราคา

2,290.-

ซื้อเลย
• Capacity : 10 TB • Interface : USB 3.0 • Connector : Micro-B x 1 / USB-A x 2 (Hub) • Cable : Micro-B to USB-A x 1

ส่งฟรี

36,538 views

ราคา

7,990.-

ซื้อเลย
• 4 TB • 5400 RPM • SATA 3

ส่งฟรี

47,388 views

ราคา

3,590.-

ซื้อเลย
• Capacity : 6 TB • Interface : USB 3.0 • Connector : Micro-B x 1 / USB-A x 2 (Hub) • Cable : Micro-B to USB-A x 1

ส่งฟรี

21,041 views

ราคา

4,990.-

ซื้อเลย
• 1 TB • 5900 RPM • NAS

ส่งฟรี

37,289 views

ราคา

1,950.-

ซื้อเลย
• 1 TB • 5400 RPM • 7 mm

ส่งฟรี

75,193 views

ราคา

1,590.-

ซื้อเลย
• 2 TB • 5400 RPM • 7 mm

ส่งฟรี

55,816 views

ราคา

3,290.-

ซื้อเลย
• 500 GB • 5400 RPM • 7 mm

ส่งฟรี

41,095 views

ราคา

1,350.-

ซื้อเลย
• Capacity : 8 TB • Interface : USB 3.0 • Connector : Micro-B x 1 / USB-A x 2 (Hub) • Cable : Micro-B to USB-A x 1

ส่งฟรี

30,119 views

ราคา

6,990.-

ซื้อเลย
• 4 TB • 5900 RPM • NAS

ส่งฟรี

51,053 views

ราคา

3,860.-

ซื้อเลย
• 3 TB • 5900 RPM • NAS

ส่งฟรี

36,930 views

ราคา

3,190.-

ซื้อเลย
• 2 TB • 5900 RPM • NAS

ส่งฟรี

46,573 views

ราคา

2,490.-

ซื้อเลย
• 4 TB • - RPM • Surveillance

ส่งฟรี

55,635 views

ราคา

3,490.-

ซื้อเลย
• 2 TB • - RPM • Surveillance

ส่งฟรี

59,014 views

ราคา

1,760.-

ซื้อเลย
• 1 TB • 7200 RPM • SATA 3

ส่งฟรี

212,883 views

ราคา

990.-