สินค้าทุกรายการ (รวมภาษีแล้ว)
ทั้งหมด 81 รายการ | จำนวน 1 หน้า | หน้าละ 100 รายการ
| การเรียงแสดงสินค้า :
ซื้อเลย
My Cloud™ Home Duo is an easy-to-use personal cloud storage device that plugs directly into your Wi-Fi router at home so you can save all your digital content in one central place. Unlike a NAS, it's a simple centralized solution to back up your photos, videos and files, and have it stored in one place. With the My Cloud Home app, you can access, upload and share your content from anywhere with an internet connection.

ส่งฟรี

4,186 views

ราคา

14,400.-

ซื้อเลย
My Cloud™ Home Duo is an easy-to-use personal cloud storage device that plugs directly into your Wi-Fi router at home so you can save all your digital content in one central place. Unlike a NAS, it's a simple centralized solution to back up your photos, videos and files, and have it stored in one place. With the My Cloud Home app, you can access, upload and share your content from anywhere with an internet connection.

ส่งฟรี

6,853 views

ราคา

26,900.-

ซื้อเลย
My Cloud™ Home Duo is an easy-to-use personal cloud storage device that plugs directly into your Wi-Fi router at home so you can save all your digital content in one central place. Unlike a NAS, it's a simple centralized solution to back up your photos, videos and files, and have it stored in one place. With the My Cloud Home app, you can access, upload and share your content from anywhere with an internet connection.

ส่งฟรี

6,362 views

ราคา

18,900.-

ซื้อเลย
My Cloud™ Home Duo is an easy-to-use personal cloud storage device that plugs directly into your Wi-Fi router at home so you can save all your digital content in one central place. Unlike a NAS, it's a simple centralized solution to back up your photos, videos and files, and have it stored in one place. With the My Cloud Home app, you can access, upload and share your content from anywhere with an internet connection.

ส่งฟรี

8,637 views

ราคา

22,200.-

ซื้อเลย
My Cloud™ Home Duo is an easy-to-use personal cloud storage device that plugs directly into your Wi-Fi router at home so you can save all your digital content in one central place. Unlike a NAS, it's a simple centralized solution to back up your photos, videos and files, and have it stored in one place. With the My Cloud Home app, you can access, upload and share your content from anywhere with an internet connection.

ส่งฟรี

10,076 views

ราคา

12,400.-

ซื้อเลย
• Capacity : 8 TB • Network : Gigabit LAN • USB : USB 3.0 ( for Import ) x 1

ส่งฟรี

29,898 views

ราคา

9,990.-

ซื้อเลย
• Capacity : 6 TB • Network : Gigabit LAN • USB : USB 3.0 ( for Import ) x 1

ส่งฟรี

27,935 views

ราคา

7,790.-

ซื้อเลย
• Capacity : 4 TB • Network : Gigabit LAN • USB : USB 3.0 ( for Import ) x 1

ส่งฟรี

34,405 views

ราคา

5,990.-

ซื้อเลย
• Capacity : 3 TB • Network : Gigabit LAN • USB : USB 3.0 ( for Import ) x 1

ส่งฟรี

33,822 views

ราคา

5,590.-

ซื้อเลย
• Capacity : 2 TB • Network : Gigabit LAN • USB : USB 3.0 ( for Import ) x 1

ส่งฟรี

45,679 views

ราคา

4,890.-

ซื้อเลย
• Capacity : 2 TB • Interface : USB 3.2 Gen 2 • Cable : USB-C to USB-A

ส่งฟรี

2,716 views

ราคา

8,990.-

ซื้อเลย
• Capacity : 1 TB • Interface : USB 3.2 Gen 2 • Cable : USB-C to USB-A

ส่งฟรี

3,981 views

ราคา

4,690.-

ซื้อเลย
• Capacity : 500 GB • Interface : USB 3.2 Gen 2 • Cable : USB-C to USB-A

ส่งฟรี

2,891 views

ราคา

2,940.-

ซื้อเลย
• Capacity : 2 TB • Interface : USB 3.2 Gen 2 • Read Speed (up to) : 1050 MB/s • Write Speed (up to) : 1000 MB/s • Cable : USB-C to USB-C Cable x 1, USB-C to USB-A Adapter x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

4,234 views

ราคา

9,290.-

ซื้อเลย
• Capacity : 2 TB • Interface : USB 3.2 Gen 2 • Read Speed (up to) : 1050 MB/s • Write Speed (up to) : 1000 MB/s • Cable : USB-C to USB-C Cable x 1, USB-C to USB-A Adapter x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

2,763 views

ราคา

9,290.-

ซื้อเลย
• Capacity : 2 TB • Interface : USB 3.2 Gen 2 • Read Speed (up to) : 1050 MB/s • Write Speed (up to) : 1000 MB/s • Cable : USB-C to USB-C Cable x 1, USB-C to USB-A Adapter x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

4,525 views

ราคา

9,290.-

ซื้อเลย
• Capacity : 2 TB • Interface : USB 3.2 Gen 2 • Read Speed (up to) : 1050 MB/s • Write Speed (up to) : 1000 MB/s • Cable : USB-C to USB-C Cable x 1, USB-C to USB-A Adapter x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

3,669 views

ราคา

9,290.-

ซื้อเลย
• Capacity : 1 TB • Interface : USB 3.2 Gen 2 • Read Speed (up to) : 1050 MB/s • Write Speed (up to) : 1000 MB/s • Cable : USB-C to USB-C Cable x 1, USB-C to USB-A Adapter x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

4,731 views

ราคา

4,590.-

ซื้อเลย
• Capacity : 1 TB • Interface : USB 3.2 Gen 2 • Read Speed (up to) : 1050 MB/s • Write Speed (up to) : 1000 MB/s • Cable : USB-C to USB-C Cable x 1, USB-C to USB-A Adapter x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

4,940 views

ราคา

4,590.-

ซื้อเลย
• Capacity : 500 GB • Interface : USB 3.2 Gen 2 • Read Speed (up to) : 1050 MB/s • Write Speed (up to) : 1000 MB/s • Cable : USB-C to USB-C Cable x 1, USB-C to USB-A Adapter x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

4,898 views

ราคา

2,740.-

ซื้อเลย
• Capacity : 500 GB • Interface : USB 3.2 Gen 2 • Read Speed (up to) : 1050 MB/s • Write Speed (up to) : 1000 MB/s • Cable : USB-C to USB-C Cable x 1, USB-C to USB-A Adapter x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

3,180 views

ราคา

2,740.-

ซื้อเลย
• Capacity : 500 GB • Interface : USB 3.2 Gen 2 • Read Speed (up to) : 1050 MB/s • Write Speed (up to) : 1000 MB/s • Cable : USB-C to USB-C Cable x 1, USB-C to USB-A Adapter x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

3,386 views

ราคา

2,740.-

ซื้อเลย
• Capacity : 1 TB • Interface : USB 3.2 Gen 2 • Read Speed (up to) : 1050 MB/s • Write Speed (up to) : 1000 MB/s • Cable : USB-C to USB-C Cable x 1, USB-C to USB-A Adapter x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

8,247 views

ราคา

4,590.-

ซื้อเลย
• Capacity : 500 GB • Interface : USB 3.2 Gen 2 • Read Speed (up to) : 1050 MB/s • Write Speed (up to) : 1000 MB/s • Cable : USB-C to USB-C Cable x 1, USB-C to USB-A Adapter x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

12,426 views

ราคา

2,740.-

ซื้อเลย
• Capacity : 2 TB • Transfer Speed : Up to 2000 MB/s

ส่งฟรี

9,318 views

ราคา

13,900.-

ซื้อเลย
• Capacity : 1 TB • Cable : 1 x USB Type-C to Type-C cable, 1 x USB Type-C to Type-A cable

ส่งฟรี

12,766 views

ราคา

7,590.-

ซื้อเลย
• Capacity : 500 GB • Cable : 1 x USB Type-C to Type-C cable, 1 x USB Type-C to Type-A cable

ส่งฟรี

12,047 views

ราคา

4,790.-

ซื้อเลย
• Capacity : 14 TB • Interface : USB 3.0 • Connector : Micro-B • Cable : Micro-B to USB-A x 1

ส่งฟรี

4,072 views

ราคา

12,900.-

ซื้อเลย
• Capacity : 8 TB • Interface : USB 3.2 Gen 1 • Connector : Micro-B • Cable : Micro-B to USB-A x 1

ส่งฟรี

10,177 views

ราคา

7,590.-

ซื้อเลย
• Capacity : 8 TB • Interface : USB 3.0 • Connector : Micro-B • Cable : Micro-B to USB-A x 1

ส่งฟรี

42,562 views

ราคา

6,990.-

ซื้อเลย
• Capacity : 6 TB • Interface : USB 3.0 • Connector : Micro-B • Cable : Micro-B to USB-A x 1

ส่งฟรี

40,556 views

ราคา

4,700.-

ซื้อเลย
• Capacity : 4 TB • Interface : USB 3.0 • Connector : Micro-B • Cable : Micro-B to USB-A x 1

ส่งฟรี

49,096 views

ราคา

3,350.-

ซื้อเลย
• Capacity : 5 TB • Interface : USB 3.2 Gen 1 • Connector : Micro-B • Cable : Micro-B to USB-A Cable x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

8,916 views

ราคา

3,690.-

ซื้อเลย
• Capacity : 2 TB • Interface : USB 3.2 Gen 1 • Connector : Micro-B • Cable : Micro-B to USB-A Cable x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

12,768 views

ราคา

1,950.-

ซื้อเลย
• Capacity : 1 TB • Interface : USB 3.2 Gen 1 • Connector : Micro-B • Cable : Micro-B to USB-A Cable x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

8,488 views

ราคา

1,490.-

ซื้อเลย
• Capacity : 4 TB • Interface : USB 3.2 Gen 1 • Connector : Micro-B • Cable : Micro-B to USB-A Cable x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

8,267 views

ราคา

3,190.-

ซื้อเลย
• Capacity : 5 TB • Interface : USB 3.2 Gen 1 • Connector : Micro-B • Cable : Micro-B to USB-A Cable x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

12,102 views

ราคา

3,690.-

ซื้อเลย
• Capacity : 5 TB • Interface : USB 3.2 Gen 1 • Connector : Micro-B • Cable : Micro-B to USB-A Cable x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

10,386 views

ราคา

3,690.-

ซื้อเลย
• Capacity : 4 TB • Interface : USB 3.0 • Connector : USB-C • Cable : USB-C to USB-C Cable x 1, USB-C to USB-A Adapter x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

9,025 views

ราคา

3,550.-

ซื้อเลย
• Capacity : 2 TB • Interface : USB 3.0 • Connector : USB-C • Cable : USB-C to USB-C Cable x 1, USB-C to USB-A Adapter x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

13,960 views

ราคา

2,350.-

ซื้อเลย
• Capacity : 5 TB • Interface : USB 3.2 Gen 1 • Connector : Micro-B • Cable : Micro-B to USB-A Cable x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

21,812 views

ราคา

3,690.-

ซื้อเลย
• Capacity : 4 TB • Interface : USB 3.2 Gen 1 • Connector : Micro-B • Cable : Micro-B to USB-A Cable x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

9,457 views

ราคา

3,190.-

ซื้อเลย
• Capacity : 4 TB • Interface : USB 3.2 Gen 1 • Connector : Micro-B • Cable : Micro-B to USB-A Cable x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

10,159 views

ราคา

3,190.-

ซื้อเลย
• Capacity : 2 TB • Interface : USB 3.2 Gen 1 • Connector : Micro-B • Cable : Micro-B to USB-A Cable x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

16,285 views

ราคา

1,950.-

ซื้อเลย
• Capacity : 2 TB • Interface : USB 3.2 Gen 1 • Connector : Micro-B • Cable : Micro-B to USB-A Cable x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

10,654 views

ราคา

1,950.-

ซื้อเลย
• Capacity : 4 TB • Interface : USB 3.2 Gen 1 • Connector : Micro-B • Cable : Micro-B to USB-A Cable x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

18,360 views

ราคา

3,190.-

ซื้อเลย
• Capacity : 2 TB • Interface : USB 3.2 Gen 1 • Connector : Micro-B • Cable : Micro-B to USB-A Cable x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

33,451 views

ราคา

1,950.-

ซื้อเลย
• Capacity : 5 TB • Interface : USB 3.2 Gen 1 • Cable : Micro B to USB-A

ส่งฟรี

15,489 views

ราคา

4,190.-

ซื้อเลย
• Capacity : 4 TB • Interface : USB 3.2 Gen 1 • Cable : Micro B to USB-A

ส่งฟรี

13,327 views

ราคา

3,570.-

ซื้อเลย
• Capacity : 2 TB • Interface : USB 3.2 Gen 1 • Cable : Micro B to USB-A

ส่งฟรี

31,654 views

ราคา

2,190.-

ซื้อเลย
• Capacity : 1 TB • Interface : USB 3.0 • Connector : USB-C • Cable : USB-C to USB-C Cable x 1, USB-C to USB-A Adapter x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

15,968 views

ราคา

1,850.-

ซื้อเลย
• Capacity : 4 TB • Interface : USB 3.0 • Connector : USB-C • Cable : USB-C to USB-C Cable x 1, USB-C to USB-A Adapter x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

15,836 views

ราคา

3,550.-

ซื้อเลย
• Capacity : 4 TB • Interface : USB 3.0 • Connector : USB-C • Cable : USB-C to USB-C Cable x 1, USB-C to USB-A Adapter x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

18,984 views

ราคา

3,550.-

ซื้อเลย
• Capacity : 2 TB • Interface : USB 3.0 • Connector : USB-C • Cable : USB-C to USB-C Cable x 1, USB-C to USB-A Adapter x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

22,557 views

ราคา

2,350.-

ซื้อเลย
• Capacity : 2 TB • Interface : USB 3.0 • Connector : USB-C • Cable : USB-C to USB-C Cable x 1, USB-C to USB-A Adapter x 1

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

14,209 views

ราคา

2,350.-

ซื้อเลย
• Capacity : 2 TB • Interface : USB 3.0 • Connector : Micro-B • Cable : Micro-B to USB-A Cable x 1

ส่งฟรี

110,258 views

ราคา

1,790.-

ซื้อเลย
• Capacity : 1 TB • Interface : USB 3.0 • Connector : Micro-B • Cable : Micro-B to USB-A Cable x 1

ส่งฟรี

141,595 views

ราคา

1,390.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 6,500 MB/s Sequential Read Speed • Up to 4,100 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

25,425 views

ราคา

8,190.-

ซื้อเลย
• 3 TB • SATA 3

ส่งฟรี

35,885 views

ราคา

2,590.-

ซื้อเลย
• 1 TB • SATA 3

ส่งฟรี

62,255 views

ราคา

1,220.-

ซื้อเลย
• 2 TB • Up to 7,000 MB/s Sequential Read Speed • Up to 5,100 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

15,429 views

ราคา

16,900.-

ซื้อเลย
• 500 GB • Up to 7,000 MB/s Sequential Read Speed • Up to 4,100 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

41,245 views

ราคา

4,290.-

ซื้อเลย
• 500 GB • Read 560 MB/s • Write 530 MB/s • NAS

ส่งฟรี

12,388 views

ราคา

2,690.-

ซื้อเลย
• 480 GB • Up to 545 MB/s Sequential Read Speed • N/A Sequential Write Speed

ส่งฟรี

33,156 views

ราคา

2,090.-

ซื้อเลย
• 1 TB • Up to 560 MB/s Sequential Read Speed • Up to 530 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

110,290 views

ราคา

4,290.-

ซื้อเลย
• 240 GB • Up to 545 MB/s Sequential Read Speed • N/A Sequential Write Speed

ส่งฟรี

111,092 views

ราคา

1,350.-

ซื้อเลย
• 480 GB • Up to 545 MB/s Sequential Read Speed • N/A Sequential Write Speed

ส่งฟรี

65,140 views

ราคา

2,090.-

ซื้อเลย
• 240 GB • Up to 545 MB/s Sequential Read Speed • N/A Sequential Write Speed

ส่งฟรี

183,962 views

ราคา

1,370.-

ซื้อเลย
• 500 GB • Up to 560 MB/s Sequential Read Speed • Up to 530 MB/s Sequential Write Speed

ส่งฟรี

273,202 views

ราคา

2,290.-

ซื้อเลย
• 3 TB • 5400 RPM • SATA 3

ส่งฟรี

4,429 views

ราคา

3,090.-

ซื้อเลย
• 10 TB • 7200 RPM • SATA 3

ส่งฟรี

6,791 views

ราคา

14,200.-

ซื้อเลย
• 2 TB • 5400 RPM • SATA 3

ส่งฟรี

6,024 views

ราคา

2,390.-

ซื้อเลย
• 4 TB • 5400 RPM • SATA 3

ส่งฟรี

13,665 views

ราคา

3,490.-

ซื้อเลย
• 6 TB • 7200 RPM • SATA 3

ส่งฟรี

20,472 views

ราคา

7,290.-

ซื้อเลย
• 3 TB • 5400 RPM • SATA 3

ส่งฟรี

4,488 views

ราคา

2,390.-

ซื้อเลย
• 4 TB • 5400 RPM • SATA 3

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

15,722 views

ราคา

2,290.-

2,890.- -21%

ซื้อเลย
• 6 TB • 7200 RPM • SATA 3

ส่งฟรี

35,770 views

ราคา

7,990.-

ซื้อเลย
• 4 TB • 7200 RPM • SATA 3

ส่งฟรี

43,268 views

ราคา

6,990.-

ซื้อเลย
• 1 TB • 7200 RPM • SATA 3

ส่งฟรี

249,268 views

ราคา

2,790.-

ซื้อเลย
• 2 TB • 7200 RPM • SATA 3

ส่งฟรี

123,245 views

ราคา

4,290.-

ซื้อเลย
• 1 TB • 7200 RPM • SATA 3

ส่งฟรี

777,432 views

ราคา

990.-