Shop By supplier / Pen K Inter Trading Co.,Ltd

สินค้าทุกรายการ (รวมภาษีแล้ว)
ทั้งหมด 20 รายการ | จำนวน 1 หน้า | หน้าละ 100 รายการ
| การเรียงแสดงสินค้า :
ซื้อเลย
• โถปั่นความจุ 1.5 ลิตร หรือ 6 ถ้วย • ขาวางแบบกันลื่น (Anti slip) • ปรับความเร็วได้ 4 ระดับ

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

151 views

ราคา

13,900.-

21,500.- -35%

ซื้อเลย
• โถปั่นความจุ 1.5 ลิตร หรือ 6 ถ้วย • ขาวางแบบกันลื่น (Anti slip) • ปรับความเร็วได้ 4 ระดับ

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

83 views

ราคา

13,900.-

21,500.- -35%

ซื้อเลย
• โถปั่นความจุ 1.5 ลิตร หรือ 6 ถ้วย • ขาวางแบบกันลื่น (Anti slip) • ปรับความเร็วได้ 4 ระดับ

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

84 views

ราคา

13,900.-

21,500.- -35%

ซื้อเลย
• โถปั่นความจุ 1.5 ลิตร หรือ 6 ถ้วย • ขาวางแบบกันลื่น (Anti slip) • ปรับความเร็วได้ 4 ระดับ

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

72 views

ราคา

13,900.-

21,500.- -35%

ซื้อเลย
• โถปั่นความจุ 1.5 ลิตร หรือ 6 ถ้วย • ขาวางแบบกันลื่น (Anti slip) • ปรับความเร็วได้ 4 ระดับ

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

82 views

ราคา

13,900.-

21,500.- -35%

ซื้อเลย
• โถปั่นความจุ 1.5 ลิตร หรือ 6 ถ้วย • ขาวางแบบกันลื่น (Anti slip) • ปรับความเร็วได้ 4 ระดับ

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

98 views

ราคา

13,900.-

21,500.- -35%

ซื้อเลย
• ฝากาต้มน้ำชนิด Soft opening เปิด - ปิด อัตโนมัติเพียงกดเบา ๆ • ฐานกาต้มน้ำชนิดหมุนได้ 360 องศา • ฐานวางแบบกันลื่น (Anti slip)

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

86 views

ราคา

8,900.-

13,500.- -34%

ซื้อเลย
• ฝากาต้มน้ำชนิด Soft opening เปิด - ปิด อัตโนมัติเพียงกดเบา ๆ • ฐานกาต้มน้ำชนิดหมุนได้ 360 องศา • ฐานวางแบบกันลื่น (Anti slip)

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

78 views

ราคา

8,200.-

12,500.- -34%

ซื้อเลย
• ฝากาต้มน้ำชนิด Soft opening เปิด - ปิด อัตโนมัติเพียงกดเบา ๆ • ฐานกาต้มน้ำชนิดหมุนได้ 360 องศา • ฐานวางแบบกันลื่น (Anti slip)

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

66 views

ราคา

8,200.-

12,500.- -34%

ซื้อเลย
• ฝากาต้มน้ำชนิด Soft opening เปิด - ปิด อัตโนมัติเพียงกดเบา ๆ • ฐานกาต้มน้ำชนิดหมุนได้ 360 องศา • ฐานวางแบบกันลื่น (Anti slip)

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

73 views

ราคา

8,200.-

12,500.- -34%

ซื้อเลย
• ฝากาต้มน้ำชนิด Soft opening เปิด - ปิด อัตโนมัติเพียงกดเบา ๆ • ฐานกาต้มน้ำชนิดหมุนได้ 360 องศา • ฐานวางแบบกันลื่น (Anti slip)

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

90 views

ราคา

8,200.-

12,500.- -34%

ซื้อเลย
• Steel with powdercoated enamel finish • Extra-wide slots • Self-centering racks

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

17 views

ราคา

7,900.-

12,000.- -34%

ซื้อเลย
• Steel with powdercoated enamel finish • Extra-wide slots • Self-centering racks

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

1,453 views

ราคา

11,500.-

16,800.- -32%

ซื้อเลย
• Steel with powder coated enamel finish • Extra-wide slots • Self-centering racks

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

23 views

ราคา

7,900.-

12,000.- -34%

ซื้อเลย
• Steel with powdercoated enamel finish • Extra-wide slots • Self-centering racks

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

18 views

ราคา

7,900.-

12,000.- -34%

ซื้อเลย
• Steel with powdercoated enamel finish • Extra-wide slots • Self-centering racks

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

36 views

ราคา

7,900.-

12,000.- -34%

ซื้อเลย
• ฟังก์ชั่นจ่ายน้ำร้อนสำหรับชา • ฟังก์ชั่นการชงกาแฟ 2 ช็อต • ฟังก์ชั่นการชงกาแฟ 1 ช็อต

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

82 views

ราคา

21,500.-

25,500.- -16%

ซื้อเลย
• ฟังก์ชั่นจ่ายน้ำร้อนสำหรับชา • ฟังก์ชั่นการชงกาแฟ 2 ช็อต • ฟังก์ชั่นการชงกาแฟ 1 ช็อต

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

98 views

ราคา

21,500.-

25,500.- -16%

ซื้อเลย
• ฟังก์ชั่นจ่ายน้ำร้อนสำหรับชา • ฟังก์ชั่นการชงกาแฟ 2 ช็อต • ฟังก์ชั่นการชงกาแฟ 1 ช็อต

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

121 views

ราคา

21,500.-

25,500.- -16%

ซื้อเลย
• ฟังก์ชั่นจ่ายน้ำร้อนสำหรับชา • ฟังก์ชั่นการชงกาแฟ 2 ช็อต • ฟังก์ชั่นการชงกาแฟ 1 ช็อต

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

100 views

ราคา

21,500.-

25,500.- -16%