คอมพิวเตอร์เซ็ต Computer Set JIB
เว็บแคม / อุปกรณ์สำหรับการประชุม กล้องสำหรับการประชุม เว็บแคม
ระบบขายหน้าร้าน Accessories POS POS

ที่เข้าสาย

รูป ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา
(บาท)
ส่วนลด
(บาท)
ราคาขาย
(บาท)
รับประกัน จัดการ
IMPACT TOOL (ที่เข้าสายแลนตัวเมีย) LINK TL-3116 - IMPACT TOOL WITH BLADE Impact Tool With Blade 690
-
690 1 y
INSERTION TOOL (ที่เข้าสาย) LINK UL-8802 - INSERTION (CONNECTION & CUTTING) TOOL WITH SENSOR Insertion (Connection & Cutting) Tool With Sensor 390
-
390 1 y

ที่ปอกสาย

รูป ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา
(บาท)
ส่วนลด
(บาท)
ราคาขาย
(บาท)
รับประกัน จัดการ
STRIPPING TOOL (ที่ปอกสาย) LINK UC-8145 - STRIPPING TOOL FOR RG 59 RG 6 & RG 11 OF F-TWIST CONNECTOR Stripping Tool For RG 59 RG 6 & RG 11 Of F-twist Connector 320
-
320 1 y